Nyomtat Elküld Olvasási nézet

"Válaszd az Életet!" Alapítvány

A „Válaszd az Életet!” Alapítványt az Abaújszántói Református Egyház hozta létre 1992. január 29-én. Megalapításának célja az Abaújszántói Református Egyház működési feltételeinek biztosítása. Ezen belül szociális tevékenység, családsegítés, kulturális programok szervezése, a kulturális örökség megóvása, valamint nevelés, oktatás, képességfejlesztés, gyermek-és ifjúságvédelem és az ifjúság hasznos szabadidős tevékenységének támogatása, pl. ifjúsági táborok, kirándulások szervezése. Mivel az országnak Budapesttől távol eső területén élünk, amelyet az anyagi nehézségek és a munkanélküliség jellemeznek, és a fővárostól való távolsággal egyenesen arányosan nőnek a nehézségek, ezért van szükség arra, hogy egy alapítvány segítségével olyan lehetőségek nyíljanak meg, amelyre másképp nem lenne mód. Alapítványunk bebizonyította, hogy szükség van rá: megvalósult sok olyan program, amely pénzügyi problémák miatt elmaradt volna, valamint lehetőséget teremtett az oktatásban arra, hogy az Alapítvány tulajdonában levő eszközöket felhasználva a gyermekek előbbre jussanak a tanulásban.
Az Alapítvány céljai között szerepel számítógéppark létrehozása. Ez a Richter Gedeon Rt. támogatásával valósult meg, úgy, hogy kaptunk tőlük használaton kívüli gépeket. A korábbi évben kapott 386-os géphez tavaly kaptunk alkatrészeket, amelyekből 8 db 486-os gépet sikerült összeraknunk. Ezek közül néhány a helyi Ilosvai Selymes Péter Általános Iskolában szolgálja a gyermekeket, többet a gyülekezetbe járó gyermekek használnak, néhány pedig arra szolgál, hogy egyetemen, főiskolán tanuló ifjaink írásbeli munkáikat írják meg, ami jelentős segítséget jelent ott, ahol anyagi okok miatt nincs otthon számítógép, és komoly összeget kellene kifizetni a gépeltetésre. Az Abaújban élő emberek jó része számára a számítógép még mindig sokadrangú álom a napi túlélési problémák mellett, ezért nagy segítség ez a géppark.
A hangverseny a kultúra része, melyre Abaújszántó lakosságának sem ereje, sem ideje, sem pénze nem marad. A művészek nagyobb városokban laknak, a kulturálódás lehetősége nagyrészt ott van, rangosabb művész kis településre való meghívása az önkormányzatok számára megfizethetetlen, anyagi okok miatt csak a kultúráért nagyon kevés ember tud beutazni a városba. Ezért volt nagy lehetőség számunkra, hogy a Soros Alapítvány támogatásával hangversenysorozatot rendezhettünk 6 alkalommal orgona, gitár, hegedű, trombita és tárogató művészek közreműködésével. Ebben az évben az Alapítvány az egy %-ból a Református Egyház kórusát támogatta. Erre két okból volt szükség: áprilisban CD felvételt készítettünk, augusztusban pedig kiléptünk az egyház keretei közül és a községi ünnepélyes zászlóátadáson szerepeltünk.
Korábban támogattuk ifjaink nyári táborozását Svájcban és a Velencei tónál, Kápolnásnyéken, mely táborok az Alapítvány segítsége nélkül a térségre jellemző anyagi nehézségek miatt nem jöhettek volna létre.
Az Alapítvány első kiadásai között szerepelt egy szintetizátor vásárlása. Ez nagy segítséget jelent nemcsak a hitoktatásban, hanem az iskolánk énekoktatásában is, valamint a gyerekek karácsonyi és hittanévzárói műsorában az énekek kíséretéhez. Ezek a műsorok évek óta szervesen hozzátartoznak a gyülekezetünk és településünk életéhez. Az Alapítvány szervezési és anyagi támogatással járul hozzá ahhoz, hogy ezeken az alkalmakon a gyermekeket jutalmazni is tudjuk.
A hitoktatásban résztvevő gyermekek hittanévzárói ünnepélye utáni jutalomkirándulását, versenyeit is az Alapítvány szervezi. Ezeken az alkalmakon természetesen a családok más felekezetű tagjai is részt vesznek, hiszen az emberhez méltó élethez, tevékenységekhez mindenkinek joga van, amelyet választani sokan önhibájukon kívül nem tudnak. Az Alapítvány ezen kezdeményezései abban segítenek, hogy megadják a választási lehetőségeket.
Alapítványunk tehát aktívan veszi ki részét a régióban élők kulturális és szociális lehetőségeinek bővítésében. A feladatokat a felajánlott 1%-os személyi jövedelemadóból, különböző szervezetek adományaiból és pályázati úton nyert összegekből látjuk el. Az eredményeket és az elérendő célokat a kuratórium rendszeres ülésein tárgyaljuk meg, az alapítvány működésével és a programok szervezésével kapcsolatos teendőket eddig a kuratórium tagjai és a pártoló tagok társadalmi munkában látták el.

Alapítványunk támogatás nélkül nem működik, ezért várjuk 1%-os felajánlásaikat.  Adószámunk: 18405802-1-05

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2019. május 21., kedd

  A színvak iskola Egy iskola, ahonnan nem akarnak lógni a gyerekek. Halmozottan hátrányos helyzetű a többségük, mégsem múlik el tanév anélkül, hogy va...
 • 2019. május 20., hétfő

  A Református Zenei Fesztivál küldetése, hogy megmutassa a világnak a kultúránkat, a hitünket, az oktatási intézményrendszerünket és a tehetségeinket i...
 • 2019. május 20., hétfő

  Képzőművészeti és fotópályázatot pályázatot hirdet a Zsidók Jézusért szervezet. A magyar és külföldi művészek számára meghirdetett pályázat célja, hog...
 • 2019. május 19., vasárnap

  Összefoglalónk a Magyar Református Egységnaphoz kötődő ünnepségsorozatról.
 • 2019. május 17., péntek

  A háború elől menekült vissza szeretett gyermekkori gyülekezetébe, ahol ismét otthonra lelt – és lehetőségre, hogy másokért tegyen. Egységről és össze...
 • 2019. május 16., csütörtök

  Tíz évvel ezelőtt alakult meg az egységes Magyar Református Egyház Debrecenben, mely valamennyi egyháztest vezetőinek részvételével ma ünnepi zsinato...
 • 2019. május 15., szerda

  Tesszük-e azt, amire Krisztus felhatalmazott? Az apostoli folytonosságban élünk-e? Tudunk-e változtatni, és akarunk-e? Kikhez küldettünk, és mi a küld...
 • 2019. május 14., kedd

  Vallja, hogy Istennek csak a legnemesebbet adhatjuk, erre törekszik kántorként, művészként, magánemberként. Hálás, mert Isten a zene által nagyon megg...
 • 2019. május 13., hétfő

  Újjáépítik a Ráday Kollégiumot, Zsengellér József személyében új rektort neveznek ki a Károli-egyetem élére, és Hajdú Szabolcs Koppányt lett a vértesa...
 • 2019. május 12., vasárnap

  Magyar művészek, akik, mint „a hajnal szárnyaira kelt” zsoltáros, felfelé törtek, újrakezdtek, kiteljesedtek, s ezt a francia fővárosban valósították ...