Nyomtat Elküld Olvasási nézet

"Válaszd az Életet!" Alapítvány

A „Válaszd az Életet!” Alapítványt az Abaújszántói Református Egyház hozta létre 1992. január 29-én. Megalapításának célja az Abaújszántói Református Egyház működési feltételeinek biztosítása. Ezen belül szociális tevékenység, családsegítés, kulturális programok szervezése, a kulturális örökség megóvása, valamint nevelés, oktatás, képességfejlesztés, gyermek-és ifjúságvédelem és az ifjúság hasznos szabadidős tevékenységének támogatása, pl. ifjúsági táborok, kirándulások szervezése. Mivel az országnak Budapesttől távol eső területén élünk, amelyet az anyagi nehézségek és a munkanélküliség jellemeznek, és a fővárostól való távolsággal egyenesen arányosan nőnek a nehézségek, ezért van szükség arra, hogy egy alapítvány segítségével olyan lehetőségek nyíljanak meg, amelyre másképp nem lenne mód. Alapítványunk bebizonyította, hogy szükség van rá: megvalósult sok olyan program, amely pénzügyi problémák miatt elmaradt volna, valamint lehetőséget teremtett az oktatásban arra, hogy az Alapítvány tulajdonában levő eszközöket felhasználva a gyermekek előbbre jussanak a tanulásban.
Az Alapítvány céljai között szerepel számítógéppark létrehozása. Ez a Richter Gedeon Rt. támogatásával valósult meg, úgy, hogy kaptunk tőlük használaton kívüli gépeket. A korábbi évben kapott 386-os géphez tavaly kaptunk alkatrészeket, amelyekből 8 db 486-os gépet sikerült összeraknunk. Ezek közül néhány a helyi Ilosvai Selymes Péter Általános Iskolában szolgálja a gyermekeket, többet a gyülekezetbe járó gyermekek használnak, néhány pedig arra szolgál, hogy egyetemen, főiskolán tanuló ifjaink írásbeli munkáikat írják meg, ami jelentős segítséget jelent ott, ahol anyagi okok miatt nincs otthon számítógép, és komoly összeget kellene kifizetni a gépeltetésre. Az Abaújban élő emberek jó része számára a számítógép még mindig sokadrangú álom a napi túlélési problémák mellett, ezért nagy segítség ez a géppark.
A hangverseny a kultúra része, melyre Abaújszántó lakosságának sem ereje, sem ideje, sem pénze nem marad. A művészek nagyobb városokban laknak, a kulturálódás lehetősége nagyrészt ott van, rangosabb művész kis településre való meghívása az önkormányzatok számára megfizethetetlen, anyagi okok miatt csak a kultúráért nagyon kevés ember tud beutazni a városba. Ezért volt nagy lehetőség számunkra, hogy a Soros Alapítvány támogatásával hangversenysorozatot rendezhettünk 6 alkalommal orgona, gitár, hegedű, trombita és tárogató művészek közreműködésével. Ebben az évben az Alapítvány az egy %-ból a Református Egyház kórusát támogatta. Erre két okból volt szükség: áprilisban CD felvételt készítettünk, augusztusban pedig kiléptünk az egyház keretei közül és a községi ünnepélyes zászlóátadáson szerepeltünk.
Korábban támogattuk ifjaink nyári táborozását Svájcban és a Velencei tónál, Kápolnásnyéken, mely táborok az Alapítvány segítsége nélkül a térségre jellemző anyagi nehézségek miatt nem jöhettek volna létre.
Az Alapítvány első kiadásai között szerepelt egy szintetizátor vásárlása. Ez nagy segítséget jelent nemcsak a hitoktatásban, hanem az iskolánk énekoktatásában is, valamint a gyerekek karácsonyi és hittanévzárói műsorában az énekek kíséretéhez. Ezek a műsorok évek óta szervesen hozzátartoznak a gyülekezetünk és településünk életéhez. Az Alapítvány szervezési és anyagi támogatással járul hozzá ahhoz, hogy ezeken az alkalmakon a gyermekeket jutalmazni is tudjuk.
A hitoktatásban résztvevő gyermekek hittanévzárói ünnepélye utáni jutalomkirándulását, versenyeit is az Alapítvány szervezi. Ezeken az alkalmakon természetesen a családok más felekezetű tagjai is részt vesznek, hiszen az emberhez méltó élethez, tevékenységekhez mindenkinek joga van, amelyet választani sokan önhibájukon kívül nem tudnak. Az Alapítvány ezen kezdeményezései abban segítenek, hogy megadják a választási lehetőségeket.
Alapítványunk tehát aktívan veszi ki részét a régióban élők kulturális és szociális lehetőségeinek bővítésében. A feladatokat a felajánlott 1%-os személyi jövedelemadóból, különböző szervezetek adományaiból és pályázati úton nyert összegekből látjuk el. Az eredményeket és az elérendő célokat a kuratórium rendszeres ülésein tárgyaljuk meg, az alapítvány működésével és a programok szervezésével kapcsolatos teendőket eddig a kuratórium tagjai és a pártoló tagok társadalmi munkában látták el.

Alapítványunk támogatás nélkül nem működik, ezért várjuk 1%-os felajánlásaikat.  Adószámunk: 18405802-1-05

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2019. október 17., csütörtök

  Lehet-e hívő emberként megalkuvás nélkül üzleti sikereket elérni ma Magyarországon? Tíz keresztény vezető ad választ a kérdésre, akik morális dilemmák...
 • 2019. október 16., szerda

  A Református Tananyagfejlesztő Csoport elméleti és gyakorlati segítséget, valamint korszerű segédanyagokat is kíván nyújtani a keresztyén oktatási int...
 • 2019. október 15., kedd

  Október tizenhetedikétől az MTA Könyvtárában indul újra a Ráday Könyvtár kölcsönzőszolgálata. Az együttműködés mindkét intézmény törzsolvasói számára ...
 • 2019. október 14., hétfő

  Református lelkész akart lenni, végül divattervező lett, méghozzá sikeres. Egyedi szabású és kivitelezésű kabátjait Európa-szerte és a Távol-Keleten i...
 • 2019. október 13., vasárnap

  Módszer a függőségben szenvedőknek, találkozás és egymás megismerésének lehetősége a bentlakóknak.
 • 2019. október 12., szombat

  „Szigorúak voltak mindenkihez, maguk iránt engedékenyek; mások iránt kíméletlenek, magukat kényeztetők; nagy hatalom-kritikusok, de a maguk kis hatalm...
 • 2019. október 10., csütörtök

  A Parókia Filmklub következő alkalmán Papp Gábor Zsigmond dokumentumfilmjét, a Kettévált országot vetítjük le. A rendező tíz jobb- és tíz baloldali kö...
 • 2019. október 09., szerda

  Felelősséggel és hálával is tartozunk a természeti és társadalmi sokféleségért, Isten teremtésbe szőtt bölcsességéért – hívták fel a figyelmünket az i...
 • 2019. október 08., kedd

  Gyógyítja-e az egyház a trianoni traumát? Kihez fordulnak a református hívek lelki támaszért krízishelyzetben? Lehet-e traumatikus élmény a növekedés?...
 • 2019. október 07., hétfő

  Gazdasági csoda és reménytelenség, családcentrikusság és elapátlanodás, bezárkózás és nyitottság egyszerre jellemzi a felkelő nap országának népét. Ja...