Cikkek

Mi a vers?

Balla Zsófia: Amikor hazajöttél


Amikor hazajöttél,
még helyükön voltak a fények.
Nem tehetek róla, hogy
megrohamoztak,
de a városban majd kiégtek.

Amikor hazajöttél,
a csapnak felcsillant a cseppje,
és a szappan csak azt várta,
hogy magát bőrödre kenje.

Amikor hazajöttél,
s felhangzott a lépted lentről,
csak hogy hamarabb veled legyek,
leugrottam az emeletről.

Mi a vers? A létezés egy meghatározó pillanatának rögzítése. Sohasem lehet "tökéletesen- megérteni, felfogni. Azért van, hogy lelki harmóniát adjon, kitöltse az űrt, amely a konkrét és az elvont valóság találkozásakor keletkezik...bennünk. A vers formát ad a formálhatatlannak, kimondja a kimondhatatlant, bonyolult összhatások eredményeként jön létre.

Versolvasás közben az olvasó érzelmileg reagál a szövegre, érzi, de nem biztos, hogy érti a verset.

Balla Zsófia Amikor hazajöttél c. verse egyetlen pillanat kivetítése. Maga az esemény csak töredékeiben bontakozik ki. Nem az kap központi szerepet, hogy ki, mi az élmény oka. Az élmény maga, annak nagyszerűsége a versbeillő, egyszeri, megismételhetetlen. Valahol, valamikor történik valami, ez pedig okozója lesz egy lelki átalakulásnak. Olyan bonyolult a megélt élmény és érzelem, hogy maga a vers első olvasásra bizarrnak tűnik: fények rohama, tárgyak vágyai, öngyilkosság-jelenet. Ez nem egyéb, mint egy belső tombolás, mély, elmondhatatlan élmények lenyomatai. A szavak, szókapcsolatok összessége, a jelentések egymásra tevődése hozza létre azt a szöveget, verset, amely magában hordozza a kifejezendő élményt.

"Amikor hazajöttél- - ez a szókapcsolat keretezi a verset, kiindulópont, a "legboldogabb- kijelentés: nélküle nem jött volna létre ez a vers. Úgy is lehet értelmezni, hogy ez egy mindennél fontosabb történést kísérő lelki teljesség egyedi kifejezése: végre megérkezett az a valaki, akit már rég vártak.

Minden szakasz tartalmaz valami misztikusan ható képet. Ez a költői nyelv titka: teljesen másképpen világít meg dolgokat azért, hogy az érzelmi többletet valahogy sugallhassa. A szavak játéka ez, az elvont játszadozás felsőbbsége.

A kezdő szakasz három legfontosabb szava lehet: "hazajöttél-, "fények-, "várás-. Figyelembe véve a szövegösszefüggést, ezeket időrendi sorrendbe lehet helyezni: várás - fények - hazajöttél. Milyen érdekes! A szövegben pontosan fordított sorrendben fordulnak elő. Mit jelent - sugall! - ez? Talán azt, hogy nem az a lényeg, hogy volt várás, hanem az a lényeg, hogy "hazajöttél-. A "fények- szó utalhat lelkiállapotra, csodára, metaforikus. A szavak rendje a mondatszerkesztés különös, mondhatni humoros kicsengést kölcsönöz a versnek. Érezzük a várakozás feszültségét, izgalmát, az ellenőrizhetetlen örömöt s ennek megnyilvánulásait.

A második szakaszban magával ragad a többértelműség, elvonatkoztatások sorait hajszolhatjuk. A játék kedvéért most is kiválaszthatjuk, kiérezhetjük, de nem emelhetjük ki a szövegből a három pillér-szerű szót: "hazajöttél-, "felcsillant- és "bőrödre-. A "hazajöttél- az egész vers centruma. A "felcsillant a cseppje- szószerkezet az öröm hatására felcsillanó szemek képzetét vonja maga után, a "bőröd- pedig közelséget, elérhetőséget fejez ki. Az első szakaszhoz hasonlóan a várakozás folyamata itt is finoman átkerül személyről tárgyra: a fény, illetve a szappan várnak!

A harmadik strófa a legérdekesebb, mondhatni a legfrappánsabb. Egy tökéletes paradoxon (ellentmondásos kép). Az érzés intenzitását fejezi ki, igaz, kissé szokatlan módon, de éppen ezért egyedi megformálásban. A három lényeges szó pedig lehet: "hazajöttél-, "veled- és "leugrottam-. A "leugrottam- többértelműséget nyer ebben a kontextusban! Jelentései közé tartozhat: "lerohantam-, "leszaladtam- stb.

A költemény egésze az érzések fokozatos intenzitása alatt lesz egy kissé kaotikus érzésvilág megszerkesztett harmóniája.

Kovács Tünde

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél