1. szám

2003-03-01


Köszöntő

Öröm úgy szólni olvasóinkhoz,

hogy tudjuk: értjük egymás szavát,
mondanivalóját, mert Jézus Krisztus
volt a nyelvtanárunk. Ő úgy tanított,
hogy soha ne felejthessük el hangját,
egymásban is Őt hallgassuk,
mondanivalóját megértsük.
Ritkán jelenünk meg, ezért
legtöbben elfelejtik előző számaink
tartalmát, hogy mihez mi kötődik,
hogyan folytatódik, mi az összekötő
kapocs. Ez a kapocs mindig
Mesterünk kell legyen, és mindaz,
amit képvisel számunkra a világ
kínálatával szemben. Ennek alapján
kell eldöntenem, hogyan tudom én
szolgálni az Ő ügyét, hogyan tud
engem az életre ma felkészülő
gyermekként, vagy felnőttként
(nevelőként,modellként) bevonni
ebbe a munkába. Mesterünk nagyon
sok lehetőséget ajándékozott,
sok munkát bízott ránk.
Az egy talentum is nagyon sok,
de a kettő, öt talentum egyenesen
meghaladja a középszerűség kereteit.
Ezért idejében és alaposan kell
elsajátítanunk mindazon ismereteket,
amelyekkel Isten kapcsolatba hoz a
mai napon bennünket.

Ma már nem muszáj tanulni, ma
mindenkinek szabad tanulni és
felkészülni az életre Aki az Írásból
tudja, hogy a talentumokat nem lehet
elásni, hanem kamatoztatni kell, az
nem herdálhatja el haszontalan
dolgokra gyermekkorát, fiatal éveit,
hanem elsajátítja a keresztyén kultúra
értékeit. Nem kell kiruccanni idegen
világokba, filozófiai rendszerekbe,
egyelőre ezt kell nekünk alaposan
megismernünk. S ha már mindent
tudunk, akkor lesznek érveink a
csábítóval szemben, nem fogunk
eltévelyedni.
Nagyon szép, gazdag, őseinktől
örökül hagyott keresztyén kultúránk.
Minden van benne, amire szükségünk
van. Nincsenek bűnös műfajok, csak
bűnös ember van, aki mosdatlan
kézzel és körülmetéletlen szívvel
közeledik hozzá és így ő teszi azt
tisztátalanná. Ha szép, kiegyensúlyozottan
felépített modellekre van
szükségünk, akkor azokat népi
hagyományainkban kell keresnünk:
gyermekdalokban, népdalokban,
balladákba, népmesékben. Ha új
ismereteket akarok elsajátítani,
kipróbált alapra kell építenem. Ezt az
utat mutatja meg Mesterünk tanítása
alapján keresztyén kultúránk,
amelyben benne foglaltatik saját
módszertana is.
A soron következő Dalbimbó
témája ILLIK TUDNI, vagyis kis
kereresztyén illemtan. Krisztus
tanítványának nem lehet estlegesen
viselkedni, hanem illik tudni! Tehát
tanulni kell szakadatlanul. Ha
tetszettek az írások, a kis
tanulmányok üzenete, jelezzetek
vissza, hogy folytassuk, esetleg
ajánljatok új témákat, szerzőket, hogy
legyen közös a munkánk, legyen
értelme.
Címünk: Dalbimbó szerkesztősége,
Zilah, str. Andrei Saguna nr. 39/D.

Gáspár Attila

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél