Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Alkalmaink

Szentlászlón ülésezett a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház IX. Zsinata

December 16-án több évtized után ismét zsinatnak adott helyt a szentlászlói református gyülekezet. Advent utolsó szombatján a lászlai imateremben ült össze a legtöbb horvátországi reformátust számláló egyház kilencedik zsinata.

A nyitó áhítatot követően született döntésekről szól az alábbi rövid beszámoló. A Zsinat megerősítette a Zsinati Tanács előző, Vörösmarton tartott zsinat óta eltelt időben hozott határozatait. A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház következő és a zsinati tisztújítás idejét kiíró zsinatát májusban tartja. A tisztségviselők mandátuma viszont már most módosult az eddigi négyről hat évre.

Mivel az elmúlt évtizedek szomorú hagyatékaként gyülekezeteinkben kényelmi és egyéb szempontok miatt a lelkipásztorra sok, nem kimondottan lelkészi feladat marad, ezért a Zsinat támogatja és ösztönzi a presbiterek hatékonyabb és rendszeresebb részvételét a gyülekezet feladatainak ellátásában. A református gyülekezeti élet csúcspontja a vasárnapi istentisztelet, és mivel a presbiter a gyülekezete alkalmain való részvételével példát is mutat, ezért a Zsinat túlnyomó szavazattöbbséggel elfogadta, hogy a presbiter rendszeres távolmaradása a vasárnapi istentiszteletekről a mandátumról való lemondás szándékát fejezi ki.

A jelenlevő zsinati képviselők és gyülekezeti tagok köszönettel tartoznak a Szentlászlói Református Egyházközségnek az alaposan megszervezett és nagy odafigyeléssel levezényelt vendéglátásért. A képviselőket delegáló gyülekezeteink az alábbiak voltak: Vörösmart, Csúza, Hercegszöllős, Sepse, Kopács, Bellye, Eszék és Szentlászló. Köszönet illeti a meghívást elfogadó vendégeinket is, a laskói és a tordincei református gyülekezetek küldöttségeit, valamint a Református Világszövetség Európai Régiójának elnöki székét nemrégiben átadó Dr. Gottfried W. Lochert.

HMRKE-Sajtószolgálat

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2020. július 07., kedd

  A Magyar Bibliatársulat idei adománygyűjtő akciója a látogatók híján hosszú ideje zárva tartó Biblia Látogatóközpont fenntartásában segítené a vizsoly...
 • 2020. július 06., hétfő

  Nem tudunk olyat mondani, ami ne lenne része a világunknak. De amikor a világunkról magáról teszünk állításokat, valóban azt beszéljük el, ami történi...
 • 2020. július 05., vasárnap

  A Spiritualitás és misszió az egyházban nevű kurzus egyszerre útkeresés és szakmai műhely, amelyben összeér a személyes kegyesség a közösségi lelkiség...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A 2021-re tervezett műhelytémánk a bibliai apokaliptika lesz. Előadónk lesz mások mellett Mark Meynell is. Az esti igehirdetések alkalmával Rozgonyi B...
 • 2020. július 01., szerda

  Egy gyermeket elveszíteni a legnagyobb veszteség, ami egy szülőpárt érhet. De mi történik akkor, ha a kis élet még ki sem fejlődhetett? Milyen körülmé...
 • 2020. június 30., kedd

  A SZEL-Biblikus Bábstúdió filmjei kicsit mindenkihez szólnak, de elsősorban a gyermekes családokhoz. Egy németországi történet a terápiás báboktól a n...
 • 2020. június 29., hétfő

  A református lelkipásztori hivatás és a rendkívüli idők kihívásainak kérdéskörével folytatódott a „testvérek párbeszéde”, amely a megújulás és leporol...
 • 2020. június 28., vasárnap

  A kiadvány a jelenlegi, 1948-ban kiadott énekeskönyv nagy részét megtartva, bő tíz évnyi előkészület és munka eredményeként készül el ebben az évben, ...
 • 2020. június 25., csütörtök

  Egyházkerületünk történetének apró, ismeretlen fejezete, amelyben az ügyesség, a hűség, a kapcsolattartás és az elődök tisztelete találkozott egymássa...