Nyomtat Elküld Olvasási nézet

HÍREK

2006. december 16.


Szentlászlón ülésezett a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház IX. Zsinata

December 16-án több évtized után ismét zsinatnak adott helyt a szentlászlói református gyülekezet. Advent utolsó szombatján a lászlai imateremben ült össze a legtöbb horvátországi reformátust számláló egyház kilencedik zsinata.

A nyitó áhítatot követően született döntésekről szól az alábbi rövid beszámoló. A Zsinat megerősítette a Zsinati Tanács előző, Vörösmarton tartott zsinat óta eltelt időben hozott határozatait. A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház következő és a zsinati tisztújítás idejét kiíró zsinatát májusban tartja. A tisztségviselők mandátuma viszont már most módosult az eddigi négyről hat évre.

Mivel az elmúlt évtizedek szomorú hagyatékaként gyülekezeteinkben kényelmi és egyéb szempontok miatt a lelkipásztorra sok, nem kimondottan lelkészi feladat marad, ezért a Zsinat támogatja és ösztönzi a presbiterek hatékonyabb és rendszeresebb részvételét a gyülekezet feladatainak ellátásában. A református gyülekezeti élet csúcspontja a vasárnapi istentisztelet, és mivel a presbiter a gyülekezete alkalmain való részvételével példát is mutat, ezért a Zsinat túlnyomó szavazattöbbséggel elfogadta, hogy a presbiter rendszeres távolmaradása a vasárnapi istentiszteletekről a mandátumról való lemondás szándékát fejezi ki.

A jelenlevő zsinati képviselők és gyülekezeti tagok köszönettel tartoznak a Szentlászlói Református Egyházközségnek az alaposan megszervezett és nagy odafigyeléssel levezényelt vendéglátásért. A képviselőket delegáló gyülekezeteink az alábbiak voltak: Vörösmart, Csúza, Hercegszöllős, Sepse, Kopács, Bellye, Eszék és Szentlászló. Köszönet illeti a meghívást elfogadó vendégeinket is, a laskói és a tordincei református gyülekezetek küldöttségeit, valamint a Református Világszövetség Európai Régiójának elnöki székét nemrégiben átadó Dr. Gottfried W. Lochert.

HMRKE-Sajtószolgálat
Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2019. február 21., csütörtök

  A kollégiumtűzben elhunyt négygyermekes családapa, Farkas Zoltán szeretteinek köszönő szavai mindazoknak, akik az elmúlt hetekben támogatták őket.
 • 2019. február 20., szerda

  Akár kezdő, akár haladó vagy elöljáró valaki az ifjúsági szolgálatban, az Ifivezető-Képző elfogadó, szeretetteljes légkörével, profi szervezőstábjával...
 • 2019. február 19., kedd

  Mi mit tettünk azért, hogy a Szentírás minél több nyelven elérhető legyen? És mit tehetnénk még? A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének jubileumi ünn...
 • 2019. február 18., hétfő

  Tökéletes, szégyen nélküli kapcsolat, amelyben őszintén az lehetek, aki valójában vagyok. Istentől jött bensőségesség, amely szemérmességet feltételez...
 • 2019. február 18., hétfő

  Idén is lesznek lelkészi csendeshetek Tahiban és a Kecskemét melletti Emmaus Házban. Végh Tamás lelkipásztor felhívása.
 • 2019. február 17., vasárnap

  Ahogy a szervezetünknek szüksége van vitaminokra és nyomelemekre, úgy a házastársi kapcsolatnak is vannak létfontosságú éltető elemei. Az egyik ezek k...
 • 2019. február 14., csütörtök

  Egymás megismerése nem ér véget a házassággal, akkor kezdődik csak igazán. Három házaspár osztotta meg velünk ezzel kapcsolatos tapasztalatait a házas...
 • 2019. február 13., szerda

  Mikor a kedves és én is öregszem. Vajon kizuhanunk az időből? Debreczeni Tibor naplója lyukas félórákból, amikor az íráshoz „éppen szivárgott a kedv”.
 • 2019. február 13., szerda

  „Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket." (Jel 1,3)
 • 2019. február 12., kedd

  „Amelyik kapcsolat nem jut el addig a pontig, hogy akár válás is lehetne, az még nem is kezdődött el” – vallja Záborszky Zsófia pszichológus. A kisgye...