Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Székelycsóka szórványgyülekezet

Székelycsóka mint település, nem tudjuk pontosan mikor jött létre. Egy írásos emlék szerint "õsi székely település". Egy másik följegyzés szerint lakói "egytõl-egyig mind székelyek és református vallásuak".
Székelycsóka mint egyházközség 1810. a kb. 3km-re levõ Somosd leányegyházközsége. 1810-ben végleg elszakad Somosdtól és önálló anyaegyházközség lesz.
MInt anyaegyházközség 1978-ig áll fenn. Ekkor újra leányegyházközség lesz, de most már nem a Somosdé, hanem a Kisgörgényé.
A följegyzések szerint, amikor a gyülekezet református hitre tért, épített egy kis fatemplomot 1720-ban. Ez a templom a 18. sz. végén kicsinek bizonyult. 1800 január 20.-án elhatározták a templom lebontását és a mostani kõtemplom megépítését. Az új templom építéséhez hozzá is fognak 1801-ben, s a gyülekezet áldozatkészségével és munkájával 1804 július 27.-én be is fejezik. A templom boltozatán ez a felirat áll: "Ezen templomnak legelsõ indulásában volt kurátor Szabó István az 1800-ik esztendõben. Annakutána pedig épült a Görgényi Mihály és Görgényi János kurátorsága alatt. Elvégezte asztalos Backa Madarasi Vas Pál az 1804-ik esztendõben, júliusának 27. napján, az akkori volt lévita, Nagyváradi Szõcs József idejében." Egy másik felirat is olvasható: "Ezen Isten Anyaszentegyházát építette a Csókai filiás ref.eklésia tagjai az Istennek segedelmébõl, az Õ Felséges Szent neve dicséretének helyéül, amint szent Dávid énekli a 84. zsoltárban: "Jobb Uram, minekünk egy nap a Te házadban, hogynem mint ezer nap egyebütt, a hitetleneknek az õ társaságában".


Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2020. október 27., kedd

  Képviselni az igazságot szeretetben: élethosszig tartó küzdelem az alázat és a szentség útján Krisztus követői számára. A tét különösen nagy, az egyhá...
 • 2020. október 27., kedd

  A HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete) 2013 óta támogatja a Magyarországi Református Egyház cigányok közötti szolgálatát, 2021. január 1...
 • 2020. október 26., hétfő

  „Szeretnénk, ha megmaradna a tudományos igényesség, de a forma és a megfogalmazás érthetőbb, befogadhatóbb lenne a nem tudományos világ számára is.” L...
 • 2020. október 25., vasárnap

  A Lónyay Utcai Református Gimnázium futással tisztelgett 1956 és napjaink hősei, az egészségügyi dolgozók előtt. Kezdeményezésükhöz mások is csatlakoz...
 • 2020. október 23., péntek

  A szabadság levegője járta át: 1956 őszén egyházunk a nemzettel együtt készült a társadalmi megújulásra.
 • 2020. október 21., szerda

  Sokan vágynak sikerre, gazdagságra, a problémák azonnali megoldására, de ki vágyik Isten bölcsességére? Elérhető ez a bölcsesség, vagy csak a „kiválts...
 • 2020. október 21., szerda

  Idén a a „Hagyomány, Identitás, Történelem” – rövidítve: HIT – konferencia helyett pódium- és kerekasztalbeszélgetéseket szervez a Károli Gáspár Refor...
 • 2020. október 21., szerda

  Ma hajnalban magához hívta Teremtője dr. Adorján Gusztávot, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnokát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórháza...
 • 2020. október 20., kedd

  Egy hivatását szerető, ám egyháza tanításaiban megingó katolikus pap és egy nyakas kálvinista családból származó fiatal nő egymásra és Istenre találás...
 • 2020. október 19., hétfő

  A Wycliffe Bibliafordítók webináriumán keresztül tekinthetünk be a Szentírás fordításának rejtelmeibe.