Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Templomunk története

A mai templomunk helyén, egy régebbi, kisebb templom állt. Pontos adatunk nincsen e régi templom építésével kapcsolatban. Azt azonban tudjuk, hogy 1680-ban már létezett, sõt két harangja is volt, és ebben az évben templomjavítást is eszközöltek. Az 1760-as években újították 354 forintért és 60 pénzért, "tekintetes Uzoni Pál úr fõszentegyházfia és nemes Incze Péter kurátorságában". Ez a kicsi templom 1868-ban egy vihar alkalmával összedõlt. 1868-ban elhatározták egy nagyobb kõ és tégla templom és torony felépítését. 1869-ben megindult a munka, Borzás Lajos Folyfalvi kõmûvesmester vezetésével. 1871-ben a mester Borzás Lajos meghal, így a munka is félbe marad, pedig már kevés van a befejezésig. 1872. február 12.-én ismét hozzáfognak Borzás Sámuel és Jánossi István kõmûvesmesterek vezetésével, akik 1200 forintért 1874. szeptember 8.-án befejezték. A templom és torony teljesen a gyülekezet híveinek áldozatkészségébõl és munkájával épült.
Empír stílusban épült. Hajóból, toronyból és portikusból áll. Hossza 17, 5 m, szélessége: 8,62 m, magassága: 8 m. Alapja: kõ, a falak téglából vannak. A templom és torony már 1897 - ben javításra szorult. A templomot le kellett vakolni és meszelni. Javítását Nagy János kórodszentmártoni kõmûvesmester vállalja el 160 forintért.
1880-ban elkészülnek a templom részére a fedeles padok 200 forintért Szentpéteri János vajai polgár munkájával a hívek adományából. A templomnak két kicsi régi harangja volt. Az idõk folyamán azonban elhasadt. 1913-ban vásároltak egy 264 kg-os harangot. Az értékes elrepedt kisharangot fizetségbe adják. Sajnos nem sokáig hallgatja a gyülekezet az új harangot, ugyanis 1916 dec. 16.-án elviszik hadicélra. Helyére a gyülekezet 1922-ben új harangot öntet, ami még ma is megvan, igaz ugyan, hogy 1958-ban elhasadt, és meg kellett forrasztani. A másik régi harang is elhasadt 1958-ban. Így beöntötték 1959-ben egy nagyobb harangba. Öntötte a gyalui Marian Dumitru mester.
1890-ben két faragott kaput készítettek a cinteremre. Az egyik Tavaszi József pap és Székely Márton kurátor adományából készült, és kérik a feliraton a híveket: "Menjetek az Úr házába hálaadással". A másikat id. Orbán Sándor készíttette: Felirata: Jertek el én atyámnak áldottai, bírjátok e hajlékot a világ végezetéig, az Úr hív titeket".
1896-ban 700 forintért új orgonát vásárol a gyülekezet, Takácsi Ignác marosvásárhelyi orgonamestertõl. Erre a célra 2 patrónus, méltóságos Kilyéni Czakó Ferenc úr és Vitályos Sámuel 100 forintot adományoz. A többi pénz az egyháztagok adománya volt.
1896-ban a szószék feletti koronát kifestette saját költségén Buksa Jakab gondnok.
A templomon és a tornyon nagyobb javítást nem végeztek. 1925-ben újra meszelték. Szintén ebben az évben Papp József gondnok saját költségén lefestette az orgonát és az összes padot.
1948-ban Buksa Sándor gondnok vezetésével a hívek adományából betonnal öntik le a templom földjét, és újra meszelik a templomot.
1964-ben újrameszelik a templomot és lefestik a padokat és az orgonát
A templomkertben sírok nincsenek.

Kisgörgényi Református Egyházközség lelkipásztorainak névsora

"A reformált egyház megalakulása után, több mint 100 éven át, hogy kik voltak a hármas egyház papjai, nem találtam írott emléket-- mondja Kócsi Dániel. Csak 1692-től, amikortól vizitációs jegyzőkönyvek vannak, állítható össze a papok névsora. E 200 év alatt épp 20 papja volt a 3-as egyházközségnek.

Ezek a következők:

1. Pálfi Bándi Péter 1692
2. Tüzéri István 1693-1695
3. Szatmárnémeti György 1695-1698
4. Galambodi Mihály 1699-1710
5. Mohai János 1710-1713
6. Udvarhelyi János 1713-1718
7. Musnai Miklós esp 1718-1734
8. Musnai József 1734-1745
9. Solymosi Sámuel 1745-1750
10. Ercsei József 1750-1758
11. Décsei Sámuel 1758-1762
12. Dési József 1762-1777
13. Molnár István 1777-1793
14. Décsei Pál 1793-1810
15. Musnai József esp 1810-1848
16. Musnai Károly 1848-1859
17. Albert János 1859-1870
18. Lőrinczi Dénes 1870-1877
19. Tavasszy József 1878-1890
20. Kócsi Dániel 1891-1921
21. Lányi Lőrinc 1921-1932
22. Pátur István 1932-1936
23. Barabás Benedek esp 1936-1952
24. Tóth Sándor 1952-1968
25. Fazakas Sándor 1968-
26. Bereczki Zoltán
27. Farkas Gábor
28. Demeter Sándor
29. Gazda Benedek blp
30. Molnár Károly
31. Botos Csaba blp
32. Fehérvári Bálint
33. Kiss Cserey Zoltán 2005-...
Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2020. október 27., kedd

  Képviselni az igazságot szeretetben: élethosszig tartó küzdelem az alázat és a szentség útján Krisztus követői számára. A tét különösen nagy, az egyhá...
 • 2020. október 27., kedd

  A HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete) 2013 óta támogatja a Magyarországi Református Egyház cigányok közötti szolgálatát, 2021. január 1...
 • 2020. október 26., hétfő

  „Szeretnénk, ha megmaradna a tudományos igényesség, de a forma és a megfogalmazás érthetőbb, befogadhatóbb lenne a nem tudományos világ számára is.” L...
 • 2020. október 25., vasárnap

  A Lónyay Utcai Református Gimnázium futással tisztelgett 1956 és napjaink hősei, az egészségügyi dolgozók előtt. Kezdeményezésükhöz mások is csatlakoz...
 • 2020. október 23., péntek

  A szabadság levegője járta át: 1956 őszén egyházunk a nemzettel együtt készült a társadalmi megújulásra.
 • 2020. október 21., szerda

  Sokan vágynak sikerre, gazdagságra, a problémák azonnali megoldására, de ki vágyik Isten bölcsességére? Elérhető ez a bölcsesség, vagy csak a „kiválts...
 • 2020. október 21., szerda

  Idén a a „Hagyomány, Identitás, Történelem” – rövidítve: HIT – konferencia helyett pódium- és kerekasztalbeszélgetéseket szervez a Károli Gáspár Refor...
 • 2020. október 21., szerda

  Ma hajnalban magához hívta Teremtője dr. Adorján Gusztávot, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnokát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórháza...
 • 2020. október 20., kedd

  Egy hivatását szerető, ám egyháza tanításaiban megingó katolikus pap és egy nyakas kálvinista családból származó fiatal nő egymásra és Istenre találás...
 • 2020. október 19., hétfő

  A Wycliffe Bibliafordítók webináriumán keresztül tekinthetünk be a Szentírás fordításának rejtelmeibe.