Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Seasonal greetings - Ünnepi köszöntések

***************************************************************
Karacsony/Christmas 2006

...prepare the way for the LORD; make straight in the wilderness a highway for our God. Isaiah 40:3
Készitsétek az Ur utját, tegyétek egyenessé az Ő ösvényét a pusztában.


Itt az idő, hogy készülődjünk a karácsonyra! De vajon minden amivel és ahogyan készülünk ad elég időt arra hogy a szivünkben is felkészüljünk? A karácsony nagyon sokszor idegesség, mintsem áldás, teli fejfajással és kevesebb örvendezés. A próféta fentebb olvasott szavai Keresztelő János szolgálatában teljesedtek ki, de ők nem valóságos útépitésről beszéltek, hanem a sziv előkészitéséről Jézus számára. Engedjétek meg, hogy három tanácsot adjak, ti hogyan készitsétek magatokat az ünnepre.
Legyetek újra gyermekek! Azt mondják a karácsony a gyermekek ünnepe. A gyermekek lehetnek számotokra a példák, hogyan mehettek be Isten Országába. Ha nem leszünk ismét olyanok, mint a gyermekek, nincs út a mennybe. Jézus hiv bennünket újra gyermekké lenni, látni a világot körülöttünk és mélyebben érteni az Ő szavát.
Fedezzétek fel az ajándékozás örömét! Karácsony nem lenne az ami, ha nem ajándékoznánk. Sokan azt gondolják, az ünnep nem más, mint adás és kapás. De a kulcs ez: ha szivedben felkészülsz a karácsonyra, újra átélheted az ajándékozás áldásait. A lényeg, az adás több áldást ad az ajándékozónak, mint az elfogadónak. Amikor adsz, ugyanazt csinálod, mint Isten karácsonykor tette - ajándékozol.
Gyújts fényt! Jézus magát a Világ Világosságának nevezte. Ugyanakkor azt is mondotta, hogy mi is a világ világossága vagyunk. Beszél arról, hog a világ nélküle sötétségben lenne, és Isten gyermekei fénylenek a sötétségben. Azt akarja, hogy másképpen éljünk: Lássék a mi világosságunk az emberek előtt, hogy nyilvánvalóvá legyenek azok és dicsőitsék a mennyei Atyát. Vélhetően nincs alkalmasabb idő az esztendőben, mint karácsony, hogy a keresztyének még fényesebben tündököljenek. Karácsony a te időd és alkalmad Isten fényét sugározni.
Igy tehát, legyél gyermek, aki ad és ezáltal fénylik a világban. Ezzel kivánok áldott és örömteli karácsonyi ünneplést és Új Esztendőt mindannyiótoknak.

It is time to prepare for Christmas. But I wonder: with all the preparation going on, will you take time to prepare your heart for Christmas this year? So often Christmas becomes a bother instead of a blessing, full of headaches instead of a hallelujahs. The Prophet’s words were fulfilled in the ministry of John the Baptist, and they’re not talking a construction project, but a preparation of the heart to welcome the Lord Jesus. I want to offer you 3 ways you can prepare your heart for Christmas.
BECOME A CHILD AGAIN. We use to say: Christmas is for kids. Children are your model for how to enter and how to live in God’s Kingdom. Unless you become a child again, there is no way you will ever get to heaven! Jesus calls us to become children again—to look at the world around us, to look deep into the Word He gave us.
REDISCOVER THE BLESSING OF GIVING. Christmas won’t be Christmas without any presents. That’s what’s wrong with Christmas, everybody thinks Christmas is all about giving and receiving presents. But the key is: if you want to prepare your heart for Christmas, you’ve got to rediscover the blessing of giving. The idea is: giving, brings more blessing to the giver than the receiver. When you give, you are doing what God did at Christmas-giving.
TURN THE LIGHTS ON. The Lord Jesus called Himself the Light of the World. But he also calls His people the light of the world. He pictures the world without Him in deep darkness and children of God as lights in that darkness. He wants us to live differently.
Matthew 5:16: Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven.
Perhaps at no other time in the year besides Christmas do Christians have a chance to shine in the darkness more clearly and beautifully. Christmas is your time to shine.
So, be a child who gives and shines in this world! This is the way how I wish you all blessed and joyful Christmas and New Year.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Easter/Husvet 2008

Nincs itt, mert feltamadott/ He is not here, for He is risen!
Mate/Matthew 28;6
What is Easter? Is it a holiday, is it "having" to go to church, or is it hiding eggs for children to find. What is Easter? Do you have your the real answer of this question? Let me help you and advise you to answer in three areas of our Easter faith.
1. Easter is letting Jesus live in our heart, letting Him the Lord in our decisions, letting Him be Lord in our desires, and letting Him be Lord in the direction our life is going. Easter is letting Jesus live in our heart. Remember the words of Christ in Mt. 22:37, "You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind." What is Easter? It’s letting Jesus Live in our heart.
2. Letting Jesus Live in our home, letting Him be Lord of what you watching on television, letting Him be Lord of what your saying on the telephone, and letting Him be Lord at the dinner table. Do you remember the words of Joshua: "but as for me and my house, we will serve the Lord." (Joshua 24:15). What is Easter? It’s letting Jesus live in our home.
3. Letting Jesus Live in our daily habits and becoming a person of "love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance:" (Galatians 5:22-23). Without these we can not commit ourselves in to the service of the Lord. What is Easter? It’s letting Jesus live in our daily habits.
"He is not here: for he is risen," (Mt 28:6), what is Easter? Easter is everyday! For this letting Jesus live in our heart, letting Jesus live in our home, and letting Jesus live in our habits! I wish you to feel everyday the joy of the Easter that can change our life and can demonstrate the victory of the life over the power of death. Christ risen, Hallelujah!

Mi a Húsvét? Egy újabb ünnep amikor “kötelező- templomba menni, vagy éppen a tojások elrejtésének az alkalma, amit gyerekeinknek készitünk elő? Végül is mi a Húsvét? Van egyátalán saját válaszod erre a kérdésre? Engedjétek meg hogy segitsek a válaszadásban és tanácsoljalak bennetek a Húsvéti hit három területén.
1. Húsvét arról szól, hogy engedjük Jézust élni a szivünkben. Hagyjuk, hogy döntéseinkben ott legyen, Ő legyen az úr a vágyainkon, vezessen bennünket az élet útján. A húsvét egyik lényege, engedjük be Őt a szivünkbe! Emlékezzetek Krisztus szavára: “Szeresd az Urat a te Istenedet, teljes szivedből, lelkedből, erődből és elmédből “(Mt 22-37). Mi tehát a Húsvét? Éljen Jézus a szivedben!
2. Engedjük, hogy otthonainkba is beköltözzék Jézus. Legyen abban is Urunk, hogy mit nézünk a tv-n és legyen ott az asztalunknál is. Józsué szava erősitsen minket: “de én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk- (Józs 24:15) Mi tehát a Húsvét? Legyen Jézus otthon az otthonainkban!
3. Engedjük, hogy Jézus Urrá legyen személyiségünkön, viselkedésünkön. Váljunk a szeretet, az öröm, a béke, a hosszútűrés, szivesség, jóság, hit, hűség és önmegtartóztatás embereivé (Gal 5:22-23). Ezek nélkül nem szánhatjuk magunkat oda az Úr szolgálatára. Mi tehát a Húsvét? Engedjük, hogy Jézus formálja az életünket!
Nincs itt mert feltámadott - mi is valójában a Húvét? Minden nap a Feltámadás Napja! Eppen ezért engedjük, hogy ott legyen Jézus a szivünkben, otthonunkban és személyiségünkben. Igy kivánom nektek a Húsvét naponkénti örömét ami megváltoztatja az életet és ami kiábrázolja az élet győzelmét a halál erői fölött. Krisztus feltámadott, Halleluja!
Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2020. október 23., péntek

  A szabadság levegője járta át: 1956 őszén egyházunk a nemzettel együtt készült a társadalmi megújulásra.
 • 2020. október 21., szerda

  Sokan vágynak sikerre, gazdagságra, a problémák azonnali megoldására, de ki vágyik Isten bölcsességére? Elérhető ez a bölcsesség, vagy csak a „kiválts...
 • 2020. október 21., szerda

  Idén a a „Hagyomány, Identitás, Történelem” – rövidítve: HIT – konferencia helyett pódium- és kerekasztalbeszélgetéseket szervez a Károli Gáspár Refor...
 • 2020. október 21., szerda

  Ma hajnalban magához hívta Teremtője dr. Adorján Gusztávot, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnokát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórháza...
 • 2020. október 20., kedd

  Egy hivatását szerető, ám egyháza tanításaiban megingó katolikus pap és egy nyakas kálvinista családból származó fiatal nő egymásra és Istenre találás...
 • 2020. október 19., hétfő

  A Wycliffe Bibliafordítók webináriumán keresztül tekinthetünk be a Szentírás fordításának rejtelmeibe.
 • 2020. október 19., hétfő

  Hogyan segíthető elő a református intézményrendszerben a hátrányos helyzetű diákok befogadása? Többek mellett erre a kérdésre is választ kínál a Prote...
 • 2020. október 15., csütörtök

  Másfél évesek okostelefonnal, mobilos játék miatt kirekesztett gyerekek, önmagukban bizonytalan, szorongó fiatal felnőttek. Mit tehetünk értük szülőké...
 • 2020. október 14., szerda

  Rendkívüli helyzetben, a félelmeink ellenére is merjünk jót cselekedni, mert ehhez kaptuk az Úrtól az erő, a szeretet és a józanság lelkét – foglalhat...
 • 2020. október 13., kedd

  Régebben a szülők tanították meg gyermeküknek az új technológiákat, ma a gyermekek jóval többet tudnak az új eszközökről és az online felületekről, mi...