Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Meditatio

A föld határa már ez itt, ahol vagyunk, embernemjárta pusztaság. Itt szenved Prométheusz a büntetéstől, melyet Zeusz mért ki rá, mert megakadályozta, hogy Zeusz elpusztítsa az embereket és új fajt hozzon létre. Bűne az volt, hogy túlságosan szeretett, megszánta az egynapélőket, a halandókat. Mert! s az emberfajt ez attól védte meg, hogy összetörve alvilágra hulljanak.

Mivel mindent tud előre pontosan, ami történni fog, tisztában van szenvedése súlyával és hosszával: előbb egy sziklaszirthez láncolva kell eltöltenie éveket, magányosan, álmatlanul, nagy fájdalmak között sínylődve, majd Zeusz villám tüzével mennydörgés között e sziklacsúcsot összezúzza, ráomlik, s kemény karjával átöleli. Hosszú idő után, melyet a mélyben tölt el, feljön a napvilágra, és egy vérengző sas tör rá, hogy marcangolja teste tépett rongyait, mindennapos vendég gyanánt, hívatlanul lopózik hozzá, s májából lakmározik.

Kínjai kifogyhatatlanok, és még nem született meg az, aki megmentője lehetne. Mivel mindennel, ami történni fog, tisztában van, váratlanul semmi sem éri, s a rá szabott sorsot, az igaztalan döntést, és a kegyetlen büntetést nyugodtan viseli, tudva, hogy a végzet erős, nem harcolhat vele. Ez látszódik arcán és testtartásán is. A kínok nem görbítették meg tagjait, a méltatlanul elszenvedett gyötrelmek nem törték meg, elszánt, a saját sorsát elfogadja, és a végsőkig kitart. Még némi dacot is beleláthatunk: tudja, hogy az igazság az ő oldalán áll és valamikor a távoli jövőben majd helyreáll a rend, a bűnös elnyeri büntetését, az pedig, aki ok nélkül szenved, megszabadul. Tudja, hogy ugyan ezernyi szenvedés árán, de sok generáció múlva szabad lesz.

Önkéntelenül is felidéződik bennünk Jézus alakja a Gecsemáné kertben, a kínhalálát megelőző éjszakán. „Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied!” Halálosan szomorú, gyötrődik, remeg és vért verejtékezik. Arccal borul a földre, és azért könyörög, hogy el tudja fogadni Atyja akaratát, hogy végre tudja hajtani az isteni tervet, melyben övé a főszerep.

Jézus talán ebben a pillanatban tűnik fel leginkább emberinek és gyermekinek: az Isten Fia, aki maga is Isten, ember is annak minden velejárójával. Szenved és fél.

Prométheusz nem ilyen, nem szenved és nem fél, apatikus. Az apátia fizikai értelemben a megváltoztathatatlanságot jelenti. Nézzük csak meg, milyen erős és feszes maradt Prométheusz teste, egyenes a tartása, és fiatal az arca! Lelki értelemben érzéketlenséget jelent: legyőzte a testét marcangoló fájdalmat, a vágyakat, szükségleteit, nem siránkozik önnön sorsa felett, a kegyetlen és igazságtalan bánásmód felett. Pillantásra sem méltatja az őt marcangoló saskeselyűt. Semmi emberi nincs benne. Néha ilyennek szeretnénk látni és tapasztalni Krisztust, és szeretnénk, ha megváltó munkája belőlünk is apatikus hőst csinálna. De a kereszt ezt nem engedi meg. Moltmann azt mondja, hogy az Isten nem tetteiből, hanem szenvedéséből lehet megismerni. Istent minden Magassal, Széppel , Igazzal, Jóval való ellentmondásban lehet megismerni mindazzal szemben, amelyet az ember a maga számára keresett. Isten ismerete Jézus keresztjében a gőg állapotában lévő embert keresztre juttató ismeret.

„A halott Jézus a kereszten iszonyatos erejű tény. Iszonyatos erejű látszat. Szeretet és Igazság, Isten napfogyatkozása. Mégis úgy kell szemlélnünk, ahogyan van, mivel szemben a paradicsombelivel, e halott fa halott gyümölcse: a mi igazi élő fánk élő gyümölcse. Ezen túl erről a fáról szedünk, egyedül ennek a fának a gyümölcsével lehet jóllaknunk... Ahogy egykor az isteni jászlat pásztorok és királyok vették körül, a kereszt alatt az örök éhség és emberi szomjúság áll... A tékozló Fiú még élve hazatalálhatott, de ő nem: a szerelmetes Fiú, aki életét adta mindannyiunkért.” (Pilinszky: 1977)

Imre Zita 2009.

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 6, összesen: 55473

 • 2020. október 23., péntek

  A szabadság levegője járta át: 1956 őszén egyházunk a nemzettel együtt készült a társadalmi megújulásra.
 • 2020. október 21., szerda

  Sokan vágynak sikerre, gazdagságra, a problémák azonnali megoldására, de ki vágyik Isten bölcsességére? Elérhető ez a bölcsesség, vagy csak a „kiválts...
 • 2020. október 21., szerda

  Idén a a „Hagyomány, Identitás, Történelem” – rövidítve: HIT – konferencia helyett pódium- és kerekasztalbeszélgetéseket szervez a Károli Gáspár Refor...
 • 2020. október 21., szerda

  Ma hajnalban magához hívta Teremtője dr. Adorján Gusztávot, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnokát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórháza...
 • 2020. október 20., kedd

  Egy hivatását szerető, ám egyháza tanításaiban megingó katolikus pap és egy nyakas kálvinista családból származó fiatal nő egymásra és Istenre találás...
 • 2020. október 19., hétfő

  A Wycliffe Bibliafordítók webináriumán keresztül tekinthetünk be a Szentírás fordításának rejtelmeibe.
 • 2020. október 19., hétfő

  Hogyan segíthető elő a református intézményrendszerben a hátrányos helyzetű diákok befogadása? Többek mellett erre a kérdésre is választ kínál a Prote...
 • 2020. október 15., csütörtök

  Másfél évesek okostelefonnal, mobilos játék miatt kirekesztett gyerekek, önmagukban bizonytalan, szorongó fiatal felnőttek. Mit tehetünk értük szülőké...
 • 2020. október 14., szerda

  Rendkívüli helyzetben, a félelmeink ellenére is merjünk jót cselekedni, mert ehhez kaptuk az Úrtól az erő, a szeretet és a józanság lelkét – foglalhat...
 • 2020. október 13., kedd

  Régebben a szülők tanították meg gyermeküknek az új technológiákat, ma a gyermekek jóval többet tudnak az új eszközökről és az online felületekről, mi...