Nyomtat Elküld Olvasási nézet

100 éves a Református Lelkészegyesület

Hosszú, 80 éves formálódás után,1907. szeptember 17-
én Budapesten, a Nemzeti Múzeumban alakult meg az
Országos Református Lelkészegyesület (ORLE). Elnöke
kezdetben Baltazár Dezső, majd Ravasz László, később
Szabó Imre volt. Célja, az volt, s maradt mind a mai napig,
amit az alapszabályzatban így fogalmaztak meg: "A
lelkészek egy szerves testületté egyesítése, és különösen az
egyházi társadalmi munka felkarolás által a református
egyházi élet valláserkölcsi és anyagi felvirágoztatása, a
kálvinista öntudat ébresztése, fejlesztése és terjesztése. Az
egyetemes felvilágosodás és nemzeti haladás nagy
érdekének előmozdítása és végül a lelkészek különös, úgy
erkölcsi, mint anyagi érdekeinek előmozdítása...- Ennek
érdekében az ORLE midig olyan egyházi vezetők, püspökök
megválasztását támogatta, akik kiálltak a lelkészi kar mellett
és védték a szolgatársakat, védték az egyházat.
A megalakulástól számítva eltelt egy évszázad. Hol
lehetett volna kellőképpen ünnepelni, ha nem a magyar
nyelvű Szentírás bölcsőjénél, Vizsolyban. Az ottani
református templomban gyülekeztünk 2007. szeptember
18-án hálaadó istentiszteletre, melyen igét hirdetett Dr. Tóth
Albert, egyesületi elnök, a János 10, 27- 30 alapján. "Az én
juhaim hallgatnak a szavamra...- Ünnepi beszédet dr. dr.
Csohány János professzor mondott, emlékeztetett az ORLE
elvégzett munkájára. Ezt követően megrázó volt végighallgatni
azt a hosszú névsort (ref. lelkészek, teológusok),
93 nevet, akiknek annyi mindent el kellett szenvedni
hitükért. Papp Vilmos, minden név után megemlítette: gulág
(politikai elítéltek munkatábora, legtöbbször koholt vádak
alapján), internálás (a közrend által veszélyesnek ítélt
személy fogva tartása), agyonverték, ló után kötötték... Az,
hogy itt, Felvidéken a lelkészeknek nem kellett ilyen módon
életüket adni a hitükért, sőt, még a palástot sem vették le
egyikükről se, az a Mindenhatónak köszönhető.


Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2021. június 22., kedd

  Új kurzusokkal és műhelyekkel bővült a Sófár református dicsőítő iskola, amelyet ezúttal Miskolcon tartanak a járványügyi előírások szigorú betartása ...
 • 2021. június 22., kedd

  Szeretettel hívunk minden lelkipásztort a kifejezetten lelkészek számára szervezett lelkigyakorlatra, mely a lelki-testi pihenést, feltöltődést, megál...
 • 2021. június 21., hétfő

  A családon belüli erőszak ellen nem elég jogi és szakmai lépéseket tenni, szükség lenne a társadalom erkölcsi szintjének a fejlesztése is.
 • 2021. június 21., hétfő

  Szeretettel hívjuk és várjuk kreditpontot adó, akkreditált képzésünkre!
 • 2021. június 20., vasárnap

  Kézműves programmal, tematikus sétával és színvonalas nyáresti koncerttel várja az érdeklődőket a budapesti Bibliamúzeum a Múzeumok Éjszakáján június ...
 • 2021. június 18., péntek

  2021 szeptemberében a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 3. alkalommal indítja a Keresztény értékrendű vezetés szakirányú továbbképzését a négy tö...
 • 2021. június 17., csütörtök

  Tizenkét önkéntes utazik ki június végén a kenyai Rusinga szigetére a Van egy téglám Kenyában és a Hungary Helps Önkéntes Program közös projektjének r...
 • 2021. június 16., szerda

  Az Igehirdetők kézikönyve szakirodalomként is amellett tesz hitet, hogy az emberi élet minden maradandó gyönyörűsége csakis az Isten igéjében való gyö...
 • 2021. június 15., kedd

  Mívesen faragottak és megrongáltak, frissen festettek és kopottak, fűtöttek és kényelmetlenek. Padok, amelyek körül emberéletek fonódtak össze. Gyerek...
 • 2021. június 14., hétfő

  Hol találkozik egymással a matematika és teológia, ha a világ megismerésében és leírásában hasonlóan gondolkodnak? Néhány elgondolkodtató modell a tra...