Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Önsegély - tervezet

A SZLOVÁKIAI MAGYAR REFORMÁTUS LELKÉSZEGYESÜLET

SEGÉLYPÉNZTÁRÁNAK  MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

  

- TERVEZET -

 

I. ALAPÍTÓ ÉS TAGSÁG

  

            A Szlovákiai Magyar Református Lelkészek Egyesülete.

Tagjai mindazon Egyesületi tagok, akik az éves segélypénztári tagdíjat a szabályzatban meghatározott időpontig - adott év január 31-e - befizetik.

 

II. CÉLJA

           

•1.      A nehéz helyzetbe kerül lelkészek anyagi támogatása

•2.      Lelkészek és lelkészcsaládok Lelkészegyesület által szervezett közösségi alkalmainak, nevezetesen közös üdülés, kirándulás, tanulmányi kirándulás, anyagi támogatása.

  

III. MŰKÖDÉS

  

•1.      A pénztár irányítását a Lelkészegyesület közgyűlése által 3 évre választott 7 tagú Kuratórium végzi  a következő jogkörrel:

•-          a pénztár vagyonának felügyelete

•-          a kérvények elbírálása és a segély összegére való javaslattétel

•-          az Egyesület elnökségével közösen dönt a támogatott személyről és a segély összegéről

•-          az Egyesület elnökségével közösen dönt az esetleges külföldi támogatás közvetítéséről, elosztásáról

•-          az Egyesület elnökségével közösen dönt a közösségi alkalmak támogatásáról (II./2. pont)

•2.      A Kuratórium éves jelentésben számol be az Egyesület közgyűlése előtt a pénztár gazdálkodásáról

•3.      Minden évben a befizetet tagdíjak 2/3-a kerül kifizetésre rendes segélyként

•4.      A megmaradó 1/3 rendkívüli segélyre, a nyugdíjba vonuló lelkészek járulékára, valamint az adminisztrációs kiadások fedezésére szolgál

•5.      Évenként 3 kérelmezőt lehet támogatni

•6.      Ha nem érkezik megalapozott kérés, a befizetett összeg a következő évben használható fel 5 kérelmező támogatására

•7.      Kilépés esetén az addig befizetett összeget nem lehet visszaigényelni

•8.      A tudatosan kárt okozó pénztári tag köteles az okozott kárt megtéríteni

•9.      A Segélypénztár megszüntetéséről a Lelkészegyesület tagsága dönt

•10.  Megszűnés esetén a pénztárban levő összeg a tagok között kerül szétosztásra az évenkénti befizetések arányában

 

IV. A PÉNZTÁR BEVÉTELEI

 

1.   Az éves tagdíj      25,-    30,-  Euró (az Egyesület közgyűlése pontosít )amelynek    befizetési határideje az adott év január 31-e.

            3.    Esetleges külföldi támogatás

            4.    Pályázati támogatás

            5.    Adományok

 

V.  A SEGÉLYJOGOSULTSÁG FELTÉTELEI

  

1. Segélyre azok a segélypénztári tagok jogosultak, akik a segélykérést megelőző  évben befizették a tagdíjat

2.  A lelkész súlyos betegsége és hosszantartó munkaképtelensége

•11.  A lelkész legközelebbi családtagjainak (hitves, gyermek) hosszantartó, súlyos betegsége

•12.  A lelkész legközelebbi családtagjának elhalálozása esetén, ha közös háztartásban éltek

•13.  Az a lelkipásztor, aki fizette a tagsági járulékot a befizetett járulékának 50 %-át megkapja, ha addig nem részesült segélyben

•14.  A lelkész személyes tulajdonának természeti katasztrófa, gépkocsibaleset által történt károsodása, ha a kár összege meghaladja az 1000 Eurót.

  

VI. A SEGÉLY MEGÍTÉLÉS MÓDJA

 

•1.       Segélykérelmet a lelkészegyesület elnökségéhez kell benyújtani a kérés indoklásával és a szükséges igazolásokkal - orvosi igazolás, esperesi igazolás.

•2.       A segélykérelem benyújtásának határideje minden évben augusztus 31.

•3.       A beérkezett kérelmeket a Kuratórium és az Egyesület elnöksége egy hónapon belül köteles elbírálni

•4.       A külföldről érkező céltámogatás teljes összege kifizetésre kerül

•5.       Természeti csapás esetén szükséges a biztosító kármegállapítási jegyzőkönyvének másolatát mellékelni

•6.       Gépkocsi balesetnél szükséges a javíttatás hivatalos számlájának másolatát mellékelni

•7.       Szükség esetén a Kuratórium bizottságot küldhet a helyszínre a kérés jogosultságának elbírálására

•8.       Sem rendes sem rendkívüli segély nem nyújtható egyazon személynek megismételten

•9.       Gyorssegély az egész évben kérvényezhető

•10.   Jogosulatlan segélyezés esetén a segélyezett köteles a kapott összeget visszafizetni egy hónapon belül

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2021. június 22., kedd

  Új kurzusokkal és műhelyekkel bővült a Sófár református dicsőítő iskola, amelyet ezúttal Miskolcon tartanak a járványügyi előírások szigorú betartása ...
 • 2021. június 22., kedd

  Szeretettel hívunk minden lelkipásztort a kifejezetten lelkészek számára szervezett lelkigyakorlatra, mely a lelki-testi pihenést, feltöltődést, megál...
 • 2021. június 21., hétfő

  A családon belüli erőszak ellen nem elég jogi és szakmai lépéseket tenni, szükség lenne a társadalom erkölcsi szintjének a fejlesztése is.
 • 2021. június 21., hétfő

  Szeretettel hívjuk és várjuk kreditpontot adó, akkreditált képzésünkre!
 • 2021. június 20., vasárnap

  Kézműves programmal, tematikus sétával és színvonalas nyáresti koncerttel várja az érdeklődőket a budapesti Bibliamúzeum a Múzeumok Éjszakáján június ...
 • 2021. június 18., péntek

  2021 szeptemberében a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 3. alkalommal indítja a Keresztény értékrendű vezetés szakirányú továbbképzését a négy tö...
 • 2021. június 17., csütörtök

  Tizenkét önkéntes utazik ki június végén a kenyai Rusinga szigetére a Van egy téglám Kenyában és a Hungary Helps Önkéntes Program közös projektjének r...
 • 2021. június 16., szerda

  Az Igehirdetők kézikönyve szakirodalomként is amellett tesz hitet, hogy az emberi élet minden maradandó gyönyörűsége csakis az Isten igéjében való gyö...
 • 2021. június 15., kedd

  Mívesen faragottak és megrongáltak, frissen festettek és kopottak, fűtöttek és kényelmetlenek. Padok, amelyek körül emberéletek fonódtak össze. Gyerek...
 • 2021. június 14., hétfő

  Hol találkozik egymással a matematika és teológia, ha a világ megismerésében és leírásában hasonlóan gondolkodnak? Néhány elgondolkodtató modell a tra...