Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Gyülekezetünk mai élete

Istentiszteletet vasárnap de. 11 és du. 16 órakor tartunk, a nagy ünnepeken 1.nap délelött úrvacsoraosztással. A betegek, mozgásukban korlátozottak számára elöre meghírdetett helyeken házi istentiszteletet tartunk.

A gyülekezeti könyvárusításunkban Biblia, Énekeskönyv és hitmélyítö irodalom is folyamatosan kapható. Havi rendszerességgel jutnak hozzá a gyülekezet tagjai a Keresztyén Reménység klinikai missziói traktátushoz és negyedévente a Vetés és Aratás evangéliumi folyóirathoz.

Minden vasárnap 9 órakor gyermekistentiszteletet tartunk iskolásoknak. Hétközben hittanórák, konfirmációi órák vannak.

A gyülekezetnek jelenleg 570 fenntartó tagja van. A gyülekezet tíz körzetre oszlik, amelyeknek egy-egy presbiter a gazdája. Presbiter a gyülekezet elöljárója, akit az egyházközség közgyűlése választ. A presbitérium elnöke a lelkipásztor, világi elöljárója a gondnok.

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2021. január 27., szerda

  „Hisszük, hogy ez a fejtegetés, amelyből mintha Kálvin szirt-lelkének hangja szállna felénk, egy Istentől megvilágosított tanítónak nemcsak a mi mai é...
 • 2021. január 26., kedd

  A Biblia akkor tölti be szerepét, ha a papír és festék olyan üzenetté válik, amelyből élő hit fakad – vallja Karasszon István, aki hivatásának tekinti...
 • 2021. január 25., hétfő

  Letette hivatali esküjét Balog Zoltán újonnan megválasztott püspök a Dunamelléki Református Egyházkerület 2021. január 25-ei alakuló közgyűlésén.
 • 2021. január 24., vasárnap

  Hányadán állunk reformátusként a kereszt jelképével és milyen kérdéseket vethet fel a használata? Válaszok és felvetések többféle megközelítésből.
 • 2021. január 22., péntek

  A pontos kifejezés szóban és írásban nemcsak a megértést segíti, de kellő tiszteletadást is jelenthet. Vajon mennyire fogékonyak az igényes nyelvhaszn...
 • 2021. január 20., szerda

  Ha egy gyermek közeli hozzátartozója meghal, kamaszként, majd felnőttként is újra felélénkül a gyászfolyamat. A sorstársi közösség az érzelmek felváll...
 • 2021. január 19., kedd

  Milyen kihívások előtt állnak a frissen felszentelt református lelkipásztorok, és mire támaszkodhatnak a küzdelmeik során? Bogárdi Szabó Istvánnal bes...
 • 2021. január 18., hétfő

  Ritka történelmi dokumentum, amelynek üzenete bő hét évtized után sem vesztett érvényességéből.
 • 2021. január 18., hétfő

  A Szentírás megálljt parancsol, hogy rácsodálkozhassunk Isten megtartó szeretetére. Saját erőnkből csak az életünk kíméletlen végigrohanására jut, de ...
 • 2021. január 14., csütörtök

  Már lehet regisztrálni az Ifjúságépítők tavaszi ifivezető-képzésére. A kétnapos intenzív tréningen többek között a járvány ificsoportokra gyakorolt ha...