belépés | regisztráció RSS

Publikációk Elküld Nyomtat

Visky András

Sérülékeny és teljes

"Az ingyen kegyelemből való megigazulásban két dolgot kell különösen szem előtt tartanunk, még pedig, hogy a maga teljességében és sértetlenül megmaradjon az Úrnak dicsősége; a mi lelkiismeretünk pedig csendes nyugalommal és derült békességgel állhasson meg az ő ítélőszéke előtt" - olvassuk A keresztény vallás rendszerében.


Kálvin a mindannyiunk által talán leginkább áhított nyugalmat és derült békességet Isten dicsősége sértetlen teljességével hozza összefüggésbe. A megelégedettség, ebben a gondolatkörben, Isten Krisztusban megjelent ingyen kegyelmének az elfogadásával kezdődik, ami előtt az a felismerés áll, hogy rászorulok a kegyelemre: a bűn uralkodik rajtam, az örök halál hálójába hulltam, és ebből nem tudok kiszabadulni. Az örök halál nem életem végén "veszi kezdetét", hiszen örök, hanem már most kiterjeszti rám uralmát. Ennek nyilvánvaló és tetten érhető jele, hogy Isten dicsősége helyébe a magam dicsősége lép. Ám míg Isten dicsősége teljes egész, addig a magamé sohasem az: szünet nélkül hajhásznom, szaporítanom, ápolnom kell. A magam dicsősége a másik embert eleve ellenlábassá, sőt ellenséggé változtatja, hiszen a középpontjában én magam vagyok. Meg kell szereznem vagy le kell gyűrnöm a másikat: mindkét út eszközzé változtatja a felebarátot. Emberi mivoltában, teremtményi különösségében és megismételhetetlenségében megszünteti, elpusztítja a velem élő másikat, az emberi kapcsolatokat pedig uralmi harccá változtatja.
Egyik fél sem szabad ebben a küzdelemben.
Isten dicsőségével a csendes nyugalom és a derült békesség áll párban. Mindenek előtt mert teljes. Nem lehet hozzáadni semmit, sőt szükségtelen hozzáragasztanom a magam dicsőségét, mindazonáltal a benne való részesedésre, sőt elmerülésre hív meg. Azután pedig örök: a mérhetetlenül törékeny életű ember halála után sem szűnik meg, és az örök halál sem vehet rajta diadalt.
De ha Isten dicsősége teljes, hogyan lehet olyannyira sérülékeny mégis?
Az egész teremtett világ, sőt a teremtés isteni cselekedete önmagában is azt hirdeti, hogy Isten dicsősége nem kíván önmagában megmaradni. Isten szeretné mindegyre megosztani azt népével, Izraellel, és az ő Krisztusban megalapított egyházával. Istennek e szeretetben és kegyelemben fogant döntése, hogy tudniillik odadobja az ő dicsőségét az őt mindegyre megtagadó gyermekének, népének és egyházának, teszi egyszersmind az ő dicsőségét sérülékennyé, sőt az átok, a káromlás tárgyává. Isten dicsősége megjelent a názáreti Jézusban, benne szemlélhetjük ezt a hitünket éltető, az imádatot megelevenítő csodát: Krisztus kész lemondani a maga dicsőségéről, hogy Isten gyermekei részesülhessenek az ő örökkévaló dicsőségében.
Hogy "megmaradjon az Úrnak dicsősége", írja Kálvin; azaz, hogy megmaradjunk benne, vele való, a mindennapjainkat valóságosan átható közösségben.

További cikkek:
2021. június 23., szerda,
Zoltán napja van.

Elhunyt Pásztor Jánosné

2016. május 24., kedd

85 éves korában elhunyt Pásztor Jánosné, a Magyarországi Református Nőszövetség korábbi elnöke. „A legfontosabb számomra, hogy tudom, az Úristen szeret. Hiszem, hogy egészségemben, betegségemben velem van. Amikor legutóbb beteg lettem, éreztem, hogy a legnagyobb orvosság a szeretet. A gyerekeim folyamatosan kerestek, az egész család és a szomszéd is imádkozott értem. A nőszövetségben is nagyon kedvesek voltak, rengeteg gyöngédség van bennük” – mondta két évvel ezelőtt egy interjúban a Reformátusok Lapjának.

Az igazi győzelmek

2016. május 20., péntek

Hasznosságelv szerint működő világban élünk, ahol mindent forintosítanak, de a Szeretethídon senki nem számítja ki, hogy mennyit ér az önkéntes segítség, hiszen jó dolgokat tenni alapvető emberi magatartás. Helyszíni riport Budafokról, a Szeretethíd május 20-i megnyitójáról, ahol nemcsak önkénteskedtek, hanem táncra is perdültek a résztvevők a legkisebbektől kezdve a püspökökön át az államtitkárig.

Hogyan olvassunk égő háztetőt?

2016. május 16., hétfő

Az események egymásutániságában történetet keresni, a történetnek jelentést tulajdonítani: hitbeli cselekedet. Hit nélkül az egymásutániság: egymás nélküliség. A hit értelmezői mozzanatában azonban fölizzik egy lehetséges idézőjel a történet mondatai fölött – Molnár Illés gondolatai Visky András pünkösdi homíliá járól.

Az elefántnál is

2016. május 15., vasárnap

A Szentlélek szimbóluma a galamb. Az ősmélység felett mintegy tojását költő madárként lebegett – a Lélek teremtő hatalom; és Krisztus megkeresztelkedésekor aláereszkedik reá – a Lélek kinyilatkoztató és felhatalmazó erő. Feltétlenül szabad, mégis bizalmas, érkeztében szuverén áldáshozó. Mi azt mondanánk: vendég, holott ő a gazda – és minket avat birtoka vendégeivé: Ő a Lélek. A jelképe galamb.

A különbség: ég és föld

2016. május 11., szerda

A kis konfirmandusok a hét végén egyáltalán nem akartak hazamenni, pedig közülük többen bevallották, hogy néhány nappal korábban a legkülönbözőbb ötleteket fontolgatták, hogyan lehetne meglépni a csendeshétről. Lelki otthon, amely csodák színhelyévé vált. Az a ház, amit a tomboló tűz sem tudott elpusztítani. Harmincéves a nyárlőrinci Emmaus-ház, a kecskeméti reformátusok missziós háza.

Látogatóink száma a mai napon: 917
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 49477694

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat