belépés | regisztráció RSS

Publikációk

Steinbach József

Életem vezérigéje a 107. zsoltár 43. verse: "Aki bölcs, gondolja meg az Úr kegyelmes tetteit!" Az Úr legnagyobb kegyelmes tette a mi Urunk Jézus Krisztus, általa bűnbócsánatunk, új életünk, és örök életünk van. Ez az evangélium. Az Úr kegyelmes tette az is, hogy az evangéliumra válaszolhatunk. Akik az Úr kegyelmére válaszoltak, azok alkotják az Egyházat. Az Egyház küldetése mindenkor az, hogy megszólítsa a világot a Krisztus evangéliumával. A világnak Krisztusra van szüksége. Az Egyház szolgálatában mindig csak Krisztus lehet a centrum. 
Veszprémben születtem 1964-ben, Szentgálon konfirmáltam, Balatonfüreden érettségiztem. Lelkészi oklevelet 1991-ben szereztem Budapesten, 1999-ben középiskolai vallástanári diplomát kaptam, az idén a Pannon Egyetem (Veszprémi Egyetem) Bölcsészettudományi Karán, antropológia-etika-társadalomismeret szakon vehettem át diplomámat. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának doktori programjában veszek részt. A Balatonalmádi-Balatonfüzfői Református Társegyházközségben szolgálok 1990 óta. A Pápai Reformárus Teológiai Akadémián 1999 óta tanítok homiletikát. Rendszeres dőadásokkal részt veszek a Doktorok Kollégiuma Gyakorlati Teológiai Szekciójának munkájában. Szakmai publikációim főként az igehirdetés tudományával foglalkoznak. Több egyházmegyei és egyházkerületi tisztséget tölthettem be az évek során. Feleségem Cenkvári Klára szociálpedagógus, 18 éve hűséges társam, két lányunk van. Felgyorsult világunkban tekintettel kell lennünk az adott társadalmi változásokra. A ma embere nem a keresztyénség átfogó üzenete felől értelmezi magát, a református identitás sok helyen már nem adottság, a hagyományos közösségek felbomlottak, a településszerkezet megváltozott. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy mindezek ellenére óriási igény van társadalmunkban az Isten élő Igéjére, az evangéliumra, az Ige hirdetésére és magyarázatára, arra, hogy az emberek Isten Krisztusban közölt kegyelmét meghallják és megtapasztalják. Nagy kérdés, hogy a megváltozott és folyamatosan változó helyzetben hogyan tudjuk megszólítani az embereket. Megszólítani azokat, akik reformátusnak vallják magukat, akik sehova sem tartoznak, és akik megkeresnek bennünket. 
Mindezek mellett, csak felsorolva, az alábbi területeket tartom igen fontosnak: 
városi misszió, élni akaró kis gyülekezetek megsegítésének lehetőségei, lelkészeink továbbképzése és lelkigondozása, az egyházmegyék súlyának, ugyanakkor felelősségének erősítése, kerületi oktatási és diakóniai intézményeink megbecsülése, egyházvezetőként a személyes kapcsolatok kialakításának fontossága, kiemelt területeken egyházát szerető szakemberek bevonása, továbbá a beruházások értelmes, szakszerű átgondolása, az egységesülő Magyar Református Egyház és a Kálvin év kínálta feladatok.
Fontosnak tartom az alapos készülést, a rövidséget és átláthatóságot, az együttmunkálkodást, a megbékéltetés szolgálatát, mert tartós konfliktusban nem adatik áldás. Szeretem egyházamat, áldom az Urat a szolgálat lehetőségéért. 

Írásai
2021. június 23., szerda,
Zoltán napja van.

Elhunyt Pásztor Jánosné

2016. május 24., kedd

85 éves korában elhunyt Pásztor Jánosné, a Magyarországi Református Nőszövetség korábbi elnöke. „A legfontosabb számomra, hogy tudom, az Úristen szeret. Hiszem, hogy egészségemben, betegségemben velem van. Amikor legutóbb beteg lettem, éreztem, hogy a legnagyobb orvosság a szeretet. A gyerekeim folyamatosan kerestek, az egész család és a szomszéd is imádkozott értem. A nőszövetségben is nagyon kedvesek voltak, rengeteg gyöngédség van bennük” – mondta két évvel ezelőtt egy interjúban a Reformátusok Lapjának.

Az igazi győzelmek

2016. május 20., péntek

Hasznosságelv szerint működő világban élünk, ahol mindent forintosítanak, de a Szeretethídon senki nem számítja ki, hogy mennyit ér az önkéntes segítség, hiszen jó dolgokat tenni alapvető emberi magatartás. Helyszíni riport Budafokról, a Szeretethíd május 20-i megnyitójáról, ahol nemcsak önkénteskedtek, hanem táncra is perdültek a résztvevők a legkisebbektől kezdve a püspökökön át az államtitkárig.

Hogyan olvassunk égő háztetőt?

2016. május 16., hétfő

Az események egymásutániságában történetet keresni, a történetnek jelentést tulajdonítani: hitbeli cselekedet. Hit nélkül az egymásutániság: egymás nélküliség. A hit értelmezői mozzanatában azonban fölizzik egy lehetséges idézőjel a történet mondatai fölött – Molnár Illés gondolatai Visky András pünkösdi homíliá járól.

Az elefántnál is

2016. május 15., vasárnap

A Szentlélek szimbóluma a galamb. Az ősmélység felett mintegy tojását költő madárként lebegett – a Lélek teremtő hatalom; és Krisztus megkeresztelkedésekor aláereszkedik reá – a Lélek kinyilatkoztató és felhatalmazó erő. Feltétlenül szabad, mégis bizalmas, érkeztében szuverén áldáshozó. Mi azt mondanánk: vendég, holott ő a gazda – és minket avat birtoka vendégeivé: Ő a Lélek. A jelképe galamb.

A különbség: ég és föld

2016. május 11., szerda

A kis konfirmandusok a hét végén egyáltalán nem akartak hazamenni, pedig közülük többen bevallották, hogy néhány nappal korábban a legkülönbözőbb ötleteket fontolgatták, hogyan lehetne meglépni a csendeshétről. Lelki otthon, amely csodák színhelyévé vált. Az a ház, amit a tomboló tűz sem tudott elpusztítani. Harmincéves a nyárlőrinci Emmaus-ház, a kecskeméti reformátusok missziós háza.

Látogatóink száma a mai napon: 327
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 49477104

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat