Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Gyülekezetünk lapja, a Periszkóp

PERISZKÓP
„Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Mt. 10.16

PÁR MONDAT AZ ÚJSÁGRÓL
Sokat gondolkoztam azon, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy az egymástól távol élő, mégis egy gyülekezetbe tartozó testvérek jobban összetartozzanak, tudjanak egymás öröméről és bánatáról. Így született meg ez az újságféle, ami alkalomszerűen jelenik meg, eljuthat mindenhova és amibe megpróbálok mindent beleírni.

SZEMÉLYES BEMUTATKOZÁS
Valószínűleg már mindenki tudja, hogy új lelkész érkezett a gyülekezetbe, de nem biztos, hogy mindenki ott volt, mikor pár szóban elmondtam, ki is vagyok és honnan jöttem. Egerben születtem, így ismerős a kisebbségi viszony, ismerősek a hegyvidéki kanyargós utak és látom azt is, hogy ki lehet alakítani békés, sőt baráti viszonyt is katolikus testvéreinkkel. Legfeltűnőbb jellemzőm fiatal korom, ami sok mással is együtt jár: kevés tapasztalattal, de sok lelkesedéssel, kevés ismerőssel, de nagy nyitottsággal. Mint minden fiatal, szeretek kirándulni, kerékpározni, amit reményeim szerint a gyülekezetben is kamatoztathatok. Szüleim az Állami Erdészeti Szolgálatnál dolgoznak, én is erdésznek készültem, de a református kollégium és lelkész nagyapám egy másik hivatást is megmutatott, ami végül az igazinak bizonyult. Lelkészi diplomámat Debrecenben szereztem és idén szenteltek fel szept. 29-én a miskolci Kakas templomban. Érdeklődési köröm elsősorban a gyakorlati teológia: az igehirdetés tudománya, az etika (dogmatikai megalapozottsággal) és a lelkigondozás. Bízom benne, hogy
hamarosan mindenkivel megismerkedhetek, és nem kell a leírt betűkre szorítkozni.

RÖVID HÍREK
Aldebrőn és Feldebrőn hat fiatalnak konfirmációi oktatás indul.
Andornaktályán, gyülekezetünk központjában rendszeressé váltak az istentiszteletek és beindult az iskolai hitoktatás is 4 fővel.

Recsken közös karácsonyi istentiszteletünk volt a baptista és evangélikus testvérekkel, ahol nem csak a három felekezet lelkészei szolgáltak, de a római katolikus esperes úr is, a baptista gyülekezet kórusa és kisgyermekek is versekkel, muzsikával.

Szomorú és váratlan módon karácsony előtt meghalt Tompos Gézáné testvérünk, aki Egercsehiben lakott. Hűséges és áldozatkész tagja volt a közösségnek, ravatala mellett a 90. zsoltár szavai szóltak: „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.”
Jan. 10-én eltemettük Mészáros Kálmán andornaktályai testvérünket, gyülekezetünk egykori gondnokát, aki 8 évi türelemmel viselt szenvedés után pihent meg. A ravatal mellett II. Kor. 7. 10. szólt: „Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez.”

Jan. 19.-én Egerben presbiteri gyűlést tartottunk, ahol a gyülekezetek képviselői találkozhattak, megismerhették egymás örömeit és nehézségeit. Megbeszéltük gyülekezetünk munkatervét a következő évre.
ÉRDEKESSÉG
A HVG 2001 dec.22. számában Umberto Eco filozófus és Carlo Maria Martini érsek fényképével jelent meg egy írás az erkölcsről, az etika megalapozásáról. A bevezetőben feltett kérdésre (Kell-e Istenben hinni ahhoz, hogy jók legyünk?) nincs igazi válasz, csak a kételkedés lehetőségeit villantja fel a cikk. A kérdést egy amerikai ügyvéd, Alan Dershowitz kijelentése teszi időszerűvé. Azt állítja, hogy értékesebb az a jótett, ami nem egy felsőbb hatalomtól: királytól vagy Istentől való félelemből vagy a jutalomért teszi a jót, hanem csak magáért a jóért.
Figyelmet érdemel a cikkben az Ecora való hivatkozás, mi szerint a hívő nem csak fél a mindent látó Istentől és jutalmat vár, hanem a megbocsátást is megtalálja, míg az ateista nem, tehát jobban vágyik a földi gyónásra és jobban vigyáz a vétkekkel.
A mindenben Isten akaratát követő Krisztus halálát összehasonlítja a cikk Szokratész szintén önzetlen halálával, aki Jézushoz hasonlóan megbocsátott az őt demokratikusan, de bután elitélő tömegnek. A cikk írója, Gerlóczy Ferenc kénytelen elismerni, hogy ebben a döntésben Szokratésznél és általában a világi emberek erkölcsi döntésében szerepet játszó lelkiismeret „maga sem okvetlenül profán valami”
Korunkban óvakodni kell a mindent megkérdőjelező, de semmire választ nem adó szemlélettől, mert bár valóban sok emberi megoldás és csodásnak hirdetett találmány mögött ott a rosszra használás lehetősége, valóban sokszor jogos kérdezni és a dolgok be nem mutatott hátsó oldalát is megvizsgálni, mégis vannak alapvető kapaszkodók az emberiség életében, amelyek eddig is megtartottak minket. Ilyen alapvető kapaszkodó az erkölcs is. Minden korban az önzetlen jót értékelték, nem új tehát a felvetett gondolat. De hogy ez a jó honnan származik: hogy honnan tudhatja a bűnre hajlamos ember, mi a jó és honnan van ereje jót tenni, önzetlenül, azt nem válaszolja meg a cikk. Református hitünk szerint pedig minden hitből fakadó jócselekedet önzetlen. Nincsenek érdemszerző jócselekedetek, mert üdvösségünk Krisztus érdeméből van. A református etika alapvetően hálaetika: Krisztus meghalt értünk még születésünk előtt, életünkben ezt a megelőlegezett ajándékot hálálhatjuk meg. Nem várunk tehát sem többet, sem jobbat, csak egyszerűen a hálás ember magatartását éljük. A büntetéstől sem kell annak félnie, aki Krisztusra nézve hálás, mert Krisztus elszenvedte a büntetést. A keresztyén erkölcs tehát igazán értékes, önzetlen erkölcs, alapja Isten törvénye, ahogy azt a mi Urunk megvalósította. Kár, hogy kevesen ismerik és kevesen élik, mert züllött világunkban nagy szükség lenne a fényre. Kisebb-nagyobb közösségeinkben tehát éljünk úgy, hogy lássák az emberek a mi világosságunkat és kérdezzék meg: honnan tudjuk, mi a jó és hogy sikerül így élnünk.

ADÓBEVALLÁS
Hamarosan itt az adóbevallás ideje, és a törvény lehetővé teszi, hogy a befizetett adó egyre nagyobb részéről magunk rendelkezzünk. A Sárospataki Theologiai Alapítványt azért hozták létre, hogy a lelkészképzést támogassa. Az alapítvány több határin túli hallgatónak ad ösztöndíjat, általában támogatja a Theológiát. Az alapítvány adószáma: 184 13201 1 05.


Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2021. június 22., kedd

  Új kurzusokkal és műhelyekkel bővült a Sófár református dicsőítő iskola, amelyet ezúttal Miskolcon tartanak a járványügyi előírások szigorú betartása ...
 • 2021. június 22., kedd

  Szeretettel hívunk minden lelkipásztort a kifejezetten lelkészek számára szervezett lelkigyakorlatra, mely a lelki-testi pihenést, feltöltődést, megál...
 • 2021. június 21., hétfő

  A családon belüli erőszak ellen nem elég jogi és szakmai lépéseket tenni, szükség lenne a társadalom erkölcsi szintjének a fejlesztése is.
 • 2021. június 21., hétfő

  Szeretettel hívjuk és várjuk kreditpontot adó, akkreditált képzésünkre!
 • 2021. június 20., vasárnap

  Kézműves programmal, tematikus sétával és színvonalas nyáresti koncerttel várja az érdeklődőket a budapesti Bibliamúzeum a Múzeumok Éjszakáján június ...
 • 2021. június 18., péntek

  2021 szeptemberében a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 3. alkalommal indítja a Keresztény értékrendű vezetés szakirányú továbbképzését a négy tö...
 • 2021. június 17., csütörtök

  Tizenkét önkéntes utazik ki június végén a kenyai Rusinga szigetére a Van egy téglám Kenyában és a Hungary Helps Önkéntes Program közös projektjének r...
 • 2021. június 16., szerda

  Az Igehirdetők kézikönyve szakirodalomként is amellett tesz hitet, hogy az emberi élet minden maradandó gyönyörűsége csakis az Isten igéjében való gyö...
 • 2021. június 15., kedd

  Mívesen faragottak és megrongáltak, frissen festettek és kopottak, fűtöttek és kényelmetlenek. Padok, amelyek körül emberéletek fonódtak össze. Gyerek...
 • 2021. június 14., hétfő

  Hol találkozik egymással a matematika és teológia, ha a világ megismerésében és leírásában hasonlóan gondolkodnak? Néhány elgondolkodtató modell a tra...