Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Periszkóp 2.

PERISZKÓP 2.SZ.

AZ ANDORNAKTÁLYAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG IDŐSZAKOS LAPJA

„Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Mt. 10.16

ÉPÍTKEZÜNK
Gyülekezetünk központjában, Andornaktályán újra elkezdődhetett a templom építése. Istennek hála, elkezdődhetett, mert a Tiszáninneni Egyházkerület 2.2 millió forinttal támogatta tervünket. Burkus Benedek építési vállalkozó, az Egri Gyülekezet tagja a rá bízott munkákat már elvégezte, így kerülhettek új ablakok, csatornák az épületre. A külső megjelenésen sokat javított az oromdeszkázat, a régi fafelületek újrafestése. Belül pedig a mennyezet készült el hőszigeteléssel.
Tavasztól nem csak a vállalkozó dolgozott, hogy szebb helyen tarthassuk istentiszteleteinket és valódi központtá válhasson Andornak, hanem a gyülekezet is. Kezdődött a lomtalanítással, folytatódott és folytatódik a templomkert kitisztításával. Sok munka van még hátra, ami sok fáradtságot és sajnos sok pénzt is igényel: villanyszerelési munkák, a padok megfelelő kialakítása, festése, a belső és később a külső meszelés. A munkák nagyobb részét magunk szeretnénk megcsinálni, de az anyagot így is meg kell venni. Többen kérdezték, hogy hogy lehetne segíteni: elsőként az imádságot kérem a testvérektől, hiszen egy ilyen építkezés felülmúlja az emberi erőinket. Több gond, több feszültség, de ha többet imádkozunk, hiszem, hogy Isten átsegít a nehezebb időkön, és ha kész leszünk, jó szívvel adhatunk hálát Neki.
Az eddigi kétkezi segítséget ezúton is megköszönöm az andornaki testvéreknek, természetesen továbbra is fontos az ő munkájuk.
Van gyülekezetünknek egy bankszámlája az Eger és Vidéke Takarékszövetkezetnél, (ez működik a legtöbb községben) melynek száma: 62800228-11014454 Aki tud adakozni, erre a számra megteheti, vagy az istentiszteleten céladományként fizethet az építkezésre.

PÜNKÖSD

Pünkösdi legátusunk Oláh István negyed éves teológus hallgató volt Kisvárdáról. Jól érezte magát nálunk és elmondása szerint sokat tanult a gyülekezetek hitéből, mert meglátása szerint így kisebbségben, templomoktól távol nehezebb megtartani a hitet. Sajnos igaznak bizonyult az is amit az igehirdetése elején mondott, hogy a pünkösd nem olyan népszerű ünnep, mint a karácsony vagy a húsvét. Ő nem látta, de néhány helyen bizony nem voltunk olyan sokan, mint a két nagyobb ünnepen. Ennek egyik oka a Szentlélek ismeretlensége lehet. Az Atya teremtői és a Fiú megváltói munkáját jobban ismerjük. A Szentlélekről az Apostoli Hitvallás sem mond túl sokat, viszont épp a Lélek munkájáról beszél: az Anyaszentegyházról, a szentek egyességéről, a feltámadásba és az örök életbe vetett hitről. Hihetetlen dolgok ezek, mégis a Lélek által: nem lehet kétségünk felőle.

Nagyvisnyói Református Ifjúsági Találkozó
2002. április 13-án az ifjúsági találkozón az aldebrői és feldebrői kt-sok is részt vettek, tiszteletes úr öccsével és a kántor úr kislányával, Péter Ilonkával
Az előre megbeszéltektől eltérően sajnos eggyel kevesebb kocsi állt a rendelkezésünkre így tiszteletes úr édesapja segített ki bennünket és vitt el Nagyvisnyóra. Segítségét utólag is nagyon köszönjük.
A találkozó délelőtt 10 órakor kezdődött. A Kidron együttes biztosította a zenét és a jó hangulatot. A találkozón beszélgettünk, énekeltünk és imádkoztunk. Megismertük más fiatalok gondolatait, problémáit a mindennapjaink és a vallás kapcsolatáról. Voltak csoportos beszélgetések korcsoportonként, ami döcögősen indult, lassan bontakozott ki, de mire kezdett oldódni a hangulat már véget is értek a beszélgetések, akárcsak a találkozó. Ahol jó a hangulat ott gyorsan telik az idő.
Hazaindulás előtt még megtekintettük a most renoválás alatt álló Nagyvisnyói Református templomot, ami nagyon bájos, reméljük minél hamarabb be tudják fejezni a renoválást.
Mindenkinek szép emlék marad és remélem sok református ifjúsági találkozó lesz még Nagyvisnyón.
Juhász Gabriella
Feldebrő

Bográcsolás a Tarna parton
2002. május 4-én elterveztük a Káté órán, hogy a következő hét végén szombaton bográcsolni megyünk a Tarna-patakhoz.
Kiosztottuk egymás között, hogy ki mit visz. Elérkezett május 11. és délután 14 óra. Aldebrőn a Rózsa utcában találkoztunk. Elindultunk a Tarna-patakhoz. Valaki kocsival, más pedig biciklivel. Összesen heten mentünk. Kiértünk a Tarnához és kipakoltunk mindent. Felállították a bográcsot a fiúk és elmentek fát keresni, a lányok pedig a burgonyát meghámozták. Közben fényképet is készítettek rólunk. Míg készült a slambuc, addig a fiúk fociztak. A lányok pedig beszélgettek. Elkészült, mindenki jóízűen fogyasztotta el, valaki még többször is evett belőle. Miután mindenki evett, beszélgettünk még és elindultunk hazafelé.
Mindenki jól érezte magát, reméljük máskor is elmegyünk valahova.
Balogi Marietta
Aldebrő
RÖVID HÍREK
Február 3-án Ostoroson a gyülekezet közösségében házasságot kötött Bíró Levente és Bernád Katalin. Megkereszteltük leányukat: Kittit.
Április 21-én Szúcson a gyülekezet előtt is megpecsételte házasságát Rácz Ernő és Tatár Ágnes. Megkereszteltük leányukat: Krisztinát.
Május 23-án Sirokban eltemettük Simon Jánosné Székely Edit tanárnőt. Az igehirdetés alapigéje a 90. zs. 12. verse volt: „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.”
Szintén e napon Parádon Köteles Lajos testvérünket temettük. A feltámadás evangéliuma vigasztalja a gyász miatt megtört szíveket.


Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2021. június 22., kedd

  Új kurzusokkal és műhelyekkel bővült a Sófár református dicsőítő iskola, amelyet ezúttal Miskolcon tartanak a járványügyi előírások szigorú betartása ...
 • 2021. június 22., kedd

  Szeretettel hívunk minden lelkipásztort a kifejezetten lelkészek számára szervezett lelkigyakorlatra, mely a lelki-testi pihenést, feltöltődést, megál...
 • 2021. június 21., hétfő

  A családon belüli erőszak ellen nem elég jogi és szakmai lépéseket tenni, szükség lenne a társadalom erkölcsi szintjének a fejlesztése is.
 • 2021. június 21., hétfő

  Szeretettel hívjuk és várjuk kreditpontot adó, akkreditált képzésünkre!
 • 2021. június 20., vasárnap

  Kézműves programmal, tematikus sétával és színvonalas nyáresti koncerttel várja az érdeklődőket a budapesti Bibliamúzeum a Múzeumok Éjszakáján június ...
 • 2021. június 18., péntek

  2021 szeptemberében a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 3. alkalommal indítja a Keresztény értékrendű vezetés szakirányú továbbképzését a négy tö...
 • 2021. június 17., csütörtök

  Tizenkét önkéntes utazik ki június végén a kenyai Rusinga szigetére a Van egy téglám Kenyában és a Hungary Helps Önkéntes Program közös projektjének r...
 • 2021. június 16., szerda

  Az Igehirdetők kézikönyve szakirodalomként is amellett tesz hitet, hogy az emberi élet minden maradandó gyönyörűsége csakis az Isten igéjében való gyö...
 • 2021. június 15., kedd

  Mívesen faragottak és megrongáltak, frissen festettek és kopottak, fűtöttek és kényelmetlenek. Padok, amelyek körül emberéletek fonódtak össze. Gyerek...
 • 2021. június 14., hétfő

  Hol találkozik egymással a matematika és teológia, ha a világ megismerésében és leírásában hasonlóan gondolkodnak? Néhány elgondolkodtató modell a tra...