Nyomtat Elküld Olvasási nézet

ÁHÍTATOK

ÁHITATOK MINDEN NAPRA - TRAUSCH LIZA (néni)


március 1.

A FIAMAT MEG FOGJÁK BECSÜLNI


“Minthogy pedig még egyetlen szerelmes fia is volt, utoljára azt is elküldte hozzájuk, ezt mondván: A fiamat meg fogják becsülni.- Márk 12,6

Ezzel a mondattal küldte Isten Egyszülött Fiát, a legnagyobb értéket, amit tudott. Egy pillanatig nézz szembe vele, mire be-csülte Őt ez a világ. Az istállóra, mert oda fogadták be. Bár hallanád, ahogy Jézus mondja: “A rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük- (Lk 9,58). Neki egyik sem volt. Nézd azt a Jézust, Akiért minden és Aki által minden lett, mindvégig szövött ruhában járt ezen a földön, míg te olyan pompásan akarsz öltözködni. Nem volt senkije és semmije. A hajót, amiben prédikált, Pétertől kellett kérnie. A kenyereket, amiket megszaporított, egy gyermek adta a kezébe. Persze az ostor az Övé volt, azt Neki fonták. A töviskorona az Övé volt, a kereszt is. Erre becsülte a világ. Szeretném, ha meglátnád, te mire becsülted? Mert neked is adta Őt Isten. Ma Isten számon kéri tőled a Fiát! Mire becsülted Őt időben, erőben, anyagiakban? Becsülted-e annyira, mint Júdás, harminc ezüstpénzre?! Az utolsó vacsorakor a tanítványok Jézus elé tolják a tálat, ami annyit jelentett, hogy Jézus a legnagyobb. Egy másik kéz is megjelenik, Vele egyszerre márt. Úr Jézus, vagyok olyan, mint Te, gondolta Júdás. Nem tudom, te mire becsülöd? Mi az, amivel Ő rendelkezik az életedben? Semmi?! Mit mondasz, amikor kéri: gyermekem, ezt a reggeli csendes órát add nekem. Talán kinyújtotta kezét a pénzed után: úgy kellene most valakin segíteni. Te azt mondtad, hogy nekem is kell. Mire becsülöd? Mi a sorrend az életedben? Ő vagy te? Állapítsd most meg! Isten színe előtt csak Jézus véréért lesz becses az életed.


március 2.

NE TÉVEDJETEK!


“Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is.- Galata 6,7 (A Luther ford. szerint: “Ne tévedjetek...-)

Tévedni emberi dolog. Bocsánat, szoktuk mondani, tévedtem. Vannak komoly, életre szóló tévedések. Most Isten mondja és kéri, hogy ne tévedjetek! Az örök élet dolgában ne tévedjetek! Rettenetes dolog lenne, ha egy életen keresztül azt hinnéd, hogy rendben van minden. És döbbenten kellene majd megállapíta-nod, hogy tévedtem. Sokan mondják, hogy a halállal vége mindennek. Azután már megnyugszom. A halál nem pont, hanem vessző vagy kettőspont. A halál nem elalvás, hanem felébredés. Voltaire, a nagy francia költő haláláról olvastam, aki egy életen keresztül gúnyolta Istent, hogy nincs, amikor a küszöbön volt, egy kicsit már átlátott, és ezzel a kiáltással halt meg: örök élet van, de én elvesztem! Olyan biztosan kell tudnod, hogy Jézust elfogadtad Megváltódnak, amilyen biztosan tudod, hogy férfi vagy-e, vagy nő. Milyen rettenetes lenne, ha valaki azt mondaná: tudom én, hogy hova jutok. Aztán kiderülne: “Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát- (Mt 7,21). Lehet Bibliával a kezedben elkárhozni, imádsággal a szádon elveszni. Lehet templomba járó élet mellett elkárhozni. Egy vallás sem üdvözít, egy cselekedet sem. Jézus Krisztus az Üdvözítő! Jézust megkérdezték, hol van Isten országa? Azt mondotta, nem itt, nem ott, tibennetek van. Testvér, benned van? Mennyország vagy pokol van belül? Azt mondja az Ige: Aki hisz a Fiúban, már üdvözült. Már benne él a mennyben. Te ott élsz már?!


március 3.

ISTEN CSÚFOLTATIK


“Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg.- Galata 6,7

Ebben a világban, amelyikben élünk, úgy látszik, hogy Isten csúfoltatik. De meg nem csúfoltatik! A Bibliát tudományosan csúfolják. Szemébe nevetnek Istennek és Ő hagyja. Mennyire nevetségesnek van beállítva a becsületesség, a hűség, mennyire kigúnyolt a tisztaság. Egy társaságban a háziasszony, amikor asztalhoz akarta ültetni vendégeit, azt mondta: járuljatok az úrasztalához. Hogy volt bátorsága az Úrnak asztalát kicsúfolni? Hány iszákos mondta: miért, hát Jézus is borrá változtatta a vizet. Volt bátorsága a szennyre ráhúzni Isten tiszta, szent Igéjét. Bizony csúfoltatik Isten úton-útfélen, felnőttektől, gyerekektől, a világtól. De leginkább a vallásos emberektől. Mert kettős életünk megcsúfolása az Istennek. A templomban hallgatod az Igét, otthon veszekszel. Ez az egész kettős élet, amikor mondod, hogy legyen meg az Ő akarata, és közben véghezviszed a saját akaratod. Azt mondod, hogy milyen jó volna már a mennyben lenni, de ha jön a betegség, egy szalmaszálba is belekapaszkodsz. Csúfoltatik Isten, mert életünk nem egyezik azzal, amit mondunk. Kinevetik a hitéletünket, mert látják fösvénységünket, anyagiasságunkat. Mert prédikál a cselekedet, és ott van a gyümölcs. Isten csúfoltatik, de nem csúfoltatik meg. Mert a vége mindennek az Ő kezében van. Szeretném, ha fölnéznénk a keresztre: mégis csúfoltatik? Igen, de csak egyetlenegyszer! Akkor is éretted meg érettem. Álltál-e már úgy a kereszt alatt, hogy érezted, ez a legnagyobb tévedés? És mégsem tévedés! Isten maga adta Jézust. Lépj rá arra az útra, amit Isten Fián keresztül nyitott a mennyországába!


március 4.

MIT VETSZ ?


“Amit vet az ember, azt aratja is.- Galata 6,7b

Akinek kertje van, tudja, a háztartásban mire van szüksége, és tavasszal azt veti. Azért vetünk, mert aratni szeretnénk. Testi értelemben világos, hogy azt vetünk, amit aratni szeretnénk, és azt aratunk, amit vetettünk. A lelki életben is azt fogjuk aratni, amit vetettünk. Az aratás attól is függ, jó-e a vetőmag, milyen a föld. Vetőmagvainkat egy nagy zacskóban találjuk. Az elsőt cselekedetnek hívják. Ne hidd, hogy tehettél olyat, aminek nem volt következménye. Ha nem tudta, nem látta senki, hogy mit tettél, akkor is lesz aratás. Második vetőmag: a szavaim. Ne higgyük, hogy a szó elröpül. Következménye van, és aratni fogjuk. Harmadik zacskóban a gondolataim vetőmagja van. A titkos, rejtett, soha ki nem mondott gondola-taimnak is megvannak a következményei. Megvan a saját lelki földünk, ahová vetünk. Az első a lelked, ahová beveted cselekedeteidet, szavaidat, gondolataidat. A lelkiismereted azonnal válaszol. Ne felejtsd el, vetsz a testedbe. Már az orvosok is tudják, milyen szoros a kapcsolat test és lélek között. Bizonyos betegségek idegi, lelki alapon vannak. Magas vérnyomás, elégtelen savtermelés, rossz szívműködés. A harmadik nagy terület a környezeted, a családod. Szegény családod! Micsoda magvak hullanak a kezedből? Sokszor a szívem szakad meg gyerekek miatt, mit látnak, mit hallanak kicsi korukban. Mindent megtennél a családodért, és közben beléjük veted a halálos magvakat. Emberek a munkahelyeden mind-mind a te földed. Hosszú parcella ez a föld, és széles. Jézus azért jött, hogy learassa vetésedet, hogy te arathass bocsánatot, szeretetet, áldást.


március 5.

BŰNVETÉS


“Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet.- Galata 6,8a

Egy asszony panaszolta: Hallod, hogy beszél velem a lányom? Azt mondtam: hallom. Pontosan úgy, ahogy te beszéltél az anyáddal. A saját eljárásunkban részesülünk. “Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek- (Mt 7,2b). Csak egy kicsit megrázottan. Mindent visszakapunk. Mert aratás nem csak az ítéletkor lesz, hanem már itt is. Ahogy beszéltél a szüleiddel, úgy beszélnek majd veled a gyermekeid. Olyan türelmetlenül, olyan könyörtelenül, olyan rendreutasítóan, ahogy tőled hallották. Mindent visszakapunk, mert nő a vetés. Gondolj arra, hogy beszéltél sokszor az anyósoddal, amikor forgattad a betegágyon. Nem törődtél vele, hogy az neki fáj. Valaki mondta, hogy mindent megcsináltam neki. Na de hogyan? Érezte szegény, hogy mennyi bajt csinál neked, hogy legjobb volna már nem lenni. Egyszer te is foroghatsz még az ágyban. Hiába mondod, hogy egyik gyerekemnél sem akarok megöregedni. Ha valaki megsért, jönnek a magadat igazoló gondolatok. Megtelik a szíved hirtelen haraggal, keserűséggel. Tudod, hogy ki megy bele tönkre? Saját magad! A gyűlölet belül rág. Egy spártai kisfiú rókát lopott. Megfogták, de ő azt mondta: Nincs nálam. Ott volt az ingében, és a róka belemart a lelkébe. A harag beléd mar! Tovább faggatták a fiút, de újra csak azt mondta: Nem láttam, nincs nálam. A róka mindig beljebb mart, egészen a szívéig, és átharapta. Valaki járt ezen a földön, Aki gyógyulást, szabadítást vetett. Soha semmi mást! És aratott könnyet, vért, ostort, töviskoronát, keresztet. Mert Ő bűneid büntetését aratta.


március 6.

AKI VET A LÉLEKNEK


“Aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.- Galata 6,8b

Melyik szántóföldet ápolod, műveled, félted? A tested vagy a lelked? A lelked felszántatlan parlagföld? Ha te nem munkálod, majd szántja az Isten. Éles az ekéje! Ne várd meg, hogy Ő szántson. Vannak emberek, akik úgy érzik, hogy a lelkük csupa seb, mint egy felszántott föld. Az aratás titka, hogy felszántott földbe jó magot vessünk. Isten vetése csodálatos vetés. Vet a gondolataiból. Az Ő gondolatai magasabbak a mi gondolatainknál (Ézs 55,9). Békességnek és nem háborúságnak gondolata (Jer 29,11). Az Ő beszéde az Ige. “Az Istennek beszéde élő és ható- (Zsid 4,12). Isten beszéde a legnagyobb erő ezen a földön. “Elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait-. A harmadik zsák, ahonnan Isten vet, az Ő csodálatos cselekedete. Isten adta Jézust! Ő nem csak gondol, nem csak beszél, Ő cselekszik. A mennyben belenyúlt a zsákba, és levetette a földre a legdrágább magot. Mert így szerette Isten e világot! A te földedbe csak te vethetsz, ez Isten csodálatos kegyelme. Ő szabadságot adott arra, hogy beengedd a magot vagy visszautasítsd. Bevetetted már a lelkedbe ezt az egyetlen, csodálatos magot, Jézus Krisztust? Akik befogadták Őt, azoknak Isten hatalmat adott, hogy fiaivá legyenek. Aki vet az ő lelkének, a lélekből arat örök életet. A legszebb szó ezen a világon ez, hogy “élet-! Ugye tudod, hogy a tied nem élet? De halld meg most, hogy neked is lehet életed. Isten akarja neked adni, mert tudja, hogy életre vágyik a szíved. Ne keresd az életet máshol, csak Istennél. Vess a léleknek, hogy arathass örök életet.


március 7.

MINDENEKET MAGAMHOZ VONZOK


“És ha én felemeltetem e földről, mindeneket magam-hoz vonzok.- János 12,32

Biztosan sokan emlékeznek még arra a fizikaórára, amikor a tanár egy fehér lapra sok kis vasreszeléket tett, és egy mágnessel közeledett hozzá. A vasreszelék mind a mágneshez szaladt. Ugyanígy van ez a világ Isten előtt. A sok kicsi ember olyan, mint egy-egy kis vasreszelék. Sokféle mágnes van ebben a világban. Vannak emberek, akik ha reggel felkelnek, azonnal a kocsma felé indulnak. Az vonzza őket. Talán a legnagyobb vonzerő a pénz. A legtöbb ember nem is a munkát szereti, hanem a hasznot, amit hoz, amit a pénzen venni lehet. Pénzen élvezetet is lehet venni. Az élvezet mindig mámor. Megkérdeztem valakit, miért mégy folyton moziba? Két óráig egy képzelt világban él, és elfelejti, ami otthon van. Akik a kábítószer vonzásába kerülnek, elmondják, hogy pár óráig a mennyben érzem magam. És ettől kezdve rabok! Vonz egy rossz barát. Hány szülő aggódik gyermeke miatt! Komoly mágnes a dicsőségvágy is, hogy legyek valaki. Sokszor a pénz is azért kell, hogy ne nézzenek le. Olyan ez, mint amikor az egeret vonzza az a kis szalonnadarab, belemegy a fogóba, és mit szenved utána! Képtelen szabadulni. Hadd mondjam az evangéliumot: semmi nem segít, csak egy nagyobb mágnes. A legnagyobb erő ezen a földön Jézus! A szíved szemével láttad-e? Vonz-e már az ereje? Vonz-e a tisztasága? Neki nem kellett a dicsőség. Az Atyának adta. Vonzott-e már az alázata, a szeretete? Jézus felemeltetett a keresztre. Úgy szeretett, hogy életét adta. Szeretnél vonzó emberré lenni? Kerülj Hozzá egészen közel, hogy belőled is kisugározzon a vonzás.


március 8.

GAZDAG ISTEN


“Volt egy gazdag ember, kinek volt egy sáfára.- Lukács 16,1a

Isten önmagát hasonlítja egy gazdag emberhez. Ezzel azt akarja mondani, hogy Ő egy gazdag Isten. Úgy ismered-e Őt, aki Vele jársz, Néki szolgálsz, hogy igen-igen gazdag? Az életeden keresztül mások úgy ismerhetik-e meg, mint aki nagyon gazdag Isten? Milyen rettenetes, ha a gazdag Istennek egy fukar sáfára van, aki félti önmagát, a jövőjét, a nyugdíját. Milyen rettenetes, ha a gazdag Isten gyermekeit úgy ismerik, akik garasoskodnak. Abból a bőségből élsz-e, hogy az Úrnak van? Hatalmas Istened van, gazdag Istennek vagy a sáfára, tudhatod, hogy nincs mitől félned, Isten a legnagyobb hatalom földön és mennyben. Úgy ismerhe-tik-e meg az Istenedet, mint aki szeretetben gazdag? Van mindenki számára szereteted, türelmed, jó szód? Szavadból kicseng-e a gazdag Isten, aki tele van szeretettel? A gazdag Istennek minden hívő gyermeke sáfár. Éreznie, tapasztalnia kell anyagiakban, ha-talomban, szeretetben, türelemben, tisztaságban, jóságban a gazdag Istent. Vajon megismerhetik-e rajtad keresztül?! Egy gazdag embernek volt egy sáfára. Látjátok, ez sem igaz. Istennek nagyon sok sáfára van ezen a világon, sokkal jobbak, mint mi. Aki Jézust elfogadta, arra mondja az Ige: “Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait- (1Kor 4,1). De miért csak egy, amikor sok van? Így értettem meg, hogy mindig úgy kell sáfárkodni, mintha egyedül volnék, és nem volna több. Ne a többit nézd, úgy élj, mintha rajtad múlna a gyülekezeted ébredése! Úgy élj, mintha egyedül kellene számot adnod mindenkiről, aki melletted él!


március 9.

BEVÁDOLT SÁFÁR


“Bevádoltaték nála, hogy javait eltékozolja.- Lukács 16,1b

Röviden így szeretném veled közölni az Ige üzenetét: Testvér, feljelentettek! Nem a bíróságnál: a legmagasabb fórumnál, Istennél. Ott vagy feljelentve, ahonnan feljebbvitel nincs. Ha most világi módon megtudnád, hogy feljelentettek, két dolog érdekelne: ki jelentett fel és miért? Istenhez a feljelentések nem papíron érkeznek. Nem úgy, hogy két tanúval alá kell íratni. Isten mindenütt jelen van, azt is meghallja, amikor a feljelentés egy sóhajban érkezik. Talán felsóhajt valaki melletted: meddig bírom még? Az is lehet, hogy a feljelentőd nincs már az élők sorában, de a feljelentés érvényes. Lehet, hogy a szüleid sóhajtottak fel: milyen sok fájdalmat okoz ez a gyerek. Lehet, hogy kimondták: kevés benned az örömünk. Lehet, hogy régen törölték volna ezt a feljelentést, csak akkor fájt nekik az indulatosságod. Neked is fájt, csak sikerült elfelejtened. Az idő nagy orvos, jönnek a következő dolgok, és már olyan, mintha nem is lett volna. Törölted magadnak. De Isten nem törölte! Gazdag Isten sáfára, hová tetted azt a szeretetet, amit azért adott, hogy továbbadd? Mind magadra költötted? Zsebre vágtad azt a sok kegyelmet, amivel elhalmozott? A másiknak nem jutott semmi?! Bevádoltak, Istennél feljelentettek. Lehet, hogy a szomszéd, aki hallotta a veszekedéseteket. Tudta, hogy hívők vagytok, hallotta a hangodat és rálegyintett: Ebből nem kérek! Nagyon kérlek, vedd komolyan a mondatot. Amit most nem veszel komolyan, ott fog számadásra kerülni a végelszámolásnál. Amivel most nem nézel szembe, ott kell majd vele szembenézned.


március 10.

TÉKOZLÓ SÁFÁR


“Volt egy gazdag ember, kinek volt egy sáfára, és az bevádoltaték nála, hogy javait eltékozolja.- Lukács 16,1

Egy gazdag embernek volt egy sáfára. Így mondja az Ige: bevádoltatott, hogy javait eltékozolja. Mit jelent tékozolni? A Biblia azt mondja: “Aki velem nincs, ellenem van, és aki nekem nem takar, tékozol- (Lk 11,23). Amit nem arra használtál fel, amire Isten adta, azt eltékozoltad. A pénzedet biztos arra adod, amire Isten mondja? Kérdezed, hogy mire akarja használni? Vajon mennyi mindenről derül majd ki, hogy felhasználtad, ahogy akartad, ahogy neked volt jó? Mindened, amid csak van, tudod, hogy azok az Ő javai? Szeretném a füledbe kiáltani: arra használod, amire adta? Vannak nekünk ennél nagyobb javaink is. Az érzelmeid, az értelmed, a szereteted mire használod, kire tékozolod? Talán azoknak nem jut, akiknek a legjobban kellene. Az idődet mire tékozlod? Félek, hogy a legtöbbet önmagadra. A legnagyobb javad, ha már megkaptad, az evangélium. A csodálatos örömüzenet, hogy van bűnbocsánat és üdvösség. “Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit, és Isten titkainak sáfárait- (1Kor 4,1). Ez a csodálatos titok, ami csak a Szentlélek által érthető meg, hogy Jézus meghalt érted a kereszten, és meg vannak bocsátva a bűne-id. Ki fog elveszni, mert nem mondtad, titkoltad? Mit mondott az Úr annak, aki elásta tálentumát? “Gonosz és rest szolga. El kellett volna helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál- (Mt 25, 27). Hogy sáfárkodsz? Hány évet tékozoltál már el? Nincs időd imádkozni, de van időd semmiségekre. Miért vádoltak be? Mert javait eltékozoltad.


március 11.

ESZES SÁFÁR


“És dicséré az úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett; mert e világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében.- Lukács 16,8b

A legtöbb ember úgy van ezzel az igerésszel, hogy hallott már róla magyarázatot, és mégsem érti, hogy lehet ilyen Isten, hogyan dicsérhet egy hamis sáfárt? Ne felejtsük el azt a mondatot, amit az Ige mond, hogy “e világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében-. Nem a hamisságát dicséri az Úr, hanem azt, hogy a sáfár felhasználta az időt. Attól a pillanattól kezdve, hogy megtudta, bevádolták és számot kell adnia, megtudta, hogy nem lehet tovább sáfár, a vád bejelentésétől a végelszámolásig volt még ideje, és felhasználta. Ha most megtudtad, hogy Istennek vádja van ellened, és még van néhány hónapod, éved, kérdés, hogy jól használod-e fel a rendelkezésedre álló időt? A sáfár nem mondta, hogy ráérek. Ő tudta, hogy azonnal cselekednie kell, mert különben késő lesz. Te, aki vádlott vagy, tudod-e, hogy rögtön csinálnod kell valamit? Nehogy úgy légy, hogy hallottam, hallottam, de nem veszem komolyan, hátha mégsem lesz végelszámolás. A sáfár tudta, hogy nem ér rá, ő tudta: most vagy soha. Neki azonnal cselekednie kellett, amíg nem késő. Ezért dicsérte őt az Úr. Nem a hamisságáért, hanem az eszességéért. Azért dicsérte, mert ez az ember megértette, hogy milyen komoly veszedelem fenyegeti a sáfárságát. Megértette, hogy mindent elveszíthet. Ez az ember gondolt a leszámolás utáni jövőjére. Vajon gondolsz-e a jövődre, hogy mi lesz akkor, és mi lesz azután?


március 12.

KAPÁLNI NEM TUDOK


“Monda pedig magában a sáfár: Mit míveljek, mivelhogy az én uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem tudok; koldulni szégyenlek.- Lukács 16,3

Az Úr azért is dicsérte a hamis sáfárt, mert önismerettel rendelkezett. Azonnal elmondta: “Kapálni nem tudok; koldulni szégyenlek.- Tudta, hogy ő kicsoda. Hány ember van, aki azt hiszi, hogy tud kapálni. Azt hiszi, hogy tudja csinálni Isten akaratát. Talán elhatározod, hogy kedves leszek mindenkihez, szeretni fogom az otthoniakat, másképp bánok a házastársammal. Persze, megértettem, tudok én “kapálni-. Van-e annyi önismereted, mint volt a hamis sáfárnak, aki bölcs volt, eszes volt, mert ismerte önmagát? Az ember mindig újabb elhatározásokat tesz, és nem tudja véghezvinni. Minden igehirdetés után egy újabb döntés, amiből megint nem lesz semmi. Megint nem tudok szeretni, kedves lenni, nem tudok nem indulatoskodni. Ott vagy-e már, ahol ő volt: “koldulni szégyenlek-. Azért olyan szegény még nem vagyok, hogy mindent az Úrtól kérjek. A Biblia azt mondja: Boldogok a lélekben koldusok, mert az övék - Érted? Csak az övék! - a mennyeknek országa! Megtanultál-e már kegyelmet koldulni? Ha nem érted, hogy mi a kegyelem, akkor nem tudsz még igazán koldulni. A gazdag és Lázár történetében a gazdag is megtanult koldulni. Egy életen keresztül nem tudott, de a pokolban azt mondta: “Könyörülj rajtam!- Ott könyöradományért nyújtotta ki a kezét. Ott rászorult arra, hogy valaki neki adjon. Neked sincs más lehetőséged, mint hogy megtanulj koldulni. Mert a győzelmes élethez csak koldusok jutnak!


március 13.

TUDOM, MIT TEGYEK


“Tudom, mit tegyek, hogy mikor a sáfárságtól meg-fosztatom, befogadjanak engem házaikba.- Lukács 16,4

A sáfár eszes volt, mert tudta, hogy mit kell tennie. Mi általában nem tudjuk. A sáfár elmondta: “Tudom, mit tegyek-, és meg is tet-te. Hívatta az adósait, és gyorsan elengedett nekik. Érted már, hogy milyen eszes volt a sáfár? Nagyon jól tudta, hogy az egyetlen út az elengedés útja. Vannak-e olyanok, akikről úgy érzed, neked marad-tak adósok szeretettel, figyelemmel, segítéssel gyerekkorodtól kezdve. Miért nem szeretett az anyám? Miért csalt meg a házastársam? Ugye tudod, hogy kik az adósaid? Kik azok, akik nem viselkedtek úgy veled szemben, ahogy Isten szerint is kellett volna. Izráelben volt egy év, amit úgy hívtak: az elengedés éve. Lehet, úgy vagy, megbocsátottam, de nem rajtam múlik, hogy felejteni nem tudok. Ez a valaki törölte az adósságot? Nem! Isten a tiedet úgy törölte, hogy a tenger mélyére dobta, és említést sem lesz róla többet. Megteszed-e azt a lépést, hogy magad elé idézed mind-azokat, akik neked tartoznak? Most kezdd el azonnal! Mi az, amiben hamis volt a sáfár, amiért nem dicsérte az Úr, és amiért téged sem dicsér? A sáfár elengedett, de nem a magáéból! Mi könnyen tudunk elengedni a máséból. A sáfárnak az elengedése volt hamis. Istenéből engedett el! Vigyázz, mert itt bizonyulsz hamisnak! Vedd az írásodat! Kezedben van a Biblia. Hányszor mondtad már, hogy nem kell azt olyan komolyan venni? Te vagy az a hamis szolga, aki a saját lelke számára folyton elenged. Mit írtál már le belőle? Van-e csak egyetlen igaz sáfár is, aki nem hamisítja meg Isten beszédét, aki szó szerint veszi, és nem vesz el belőle semmit?!


március 14.

SZEREZZ BARÁTOKAT


“Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba.- Lukács 16,9

Hamis sáfár Testvérem! Nem volna jó ma mélyen meghajtva fejedet elmondani, hogy Uram, nem vagyok hívő, nem vagyok gyermeked, nem vagyok méltó, hogy fiadnak hívattassam? Légy irgalmas nékem, hamis sáfárnak. Aztán engedj el mindent a többieknek, de a magadéból, és ne az Istenéből. Ott nincs jogod elengedni. Szerezz magadnak barátokat a hamis mammonból! Valaki lélegzet-visszafojtva mondta, hát azért üdvözülök, amit tettem? Nem kegyelemből, nem Jézusért, nem a megváltásért? Akkor én elveszek! Hallottad-e már egyszer komolyan ezt a mondatot: használd fel az anyagi értékeidet, a testi életedet arra, hogy emberek üdvözüljenek. Üdvösség Jézusért van, hit által. Ha hitedet nem követik cselekedetek, nem hittél. Csak mese a hited, ha nem cselekszed. “Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában- (Jak 2,17). A valóságos krisztusi hit átalakítja az egész életedet. Ha nem alakította át, nem hittél. Az utolsó ítéletkor Isten cselekedeteket ítél. “Mert éheztem és ennem adtatok...- (Mt 7,18). Jézus a hited gyümölcseiről fog megítélni. Lehet, jó fának tartod magad, és termed a romlott gyümölcsöt. Ne hazudj Isten ellen! Használj fel mindent mások üdvössége érdekében, ha hiszed, hogy van örök élet, és lesz ítélet. Ha hiszed, hogy van halál utáni élet, ha hiszed, hogy örökké tart, akkor minden idődet arra szenteld, minden pénzedet arra költsd, hogy szerezz magadnak barátokat. Ments lelkeket, mert különben hazugság egész hívő életed. Nem hiteles a szavad, imádságod, sem az életed.


március 15.

SZÉPSÉGEDET A KIRÁLY KÍVÁNJA


“Halld csak, leány... szépségedet a király kívánja; hiszen Urad Ő, hódolj hát néki.- Zsoltár 45,12

Ez az Ige nem csak nőknek szól. Az Úrral szemben a férfiak is csak asszonyok. Az egész gyülekezet a menyasszonyi gyülekezet. Egyetlen férfi van: Jézus, a Vőlegény. Aki az Övé, mind beletartozik a menyasszonyi képbe. Mit kell hallanunk? “Halld csak, leány!- Nem a külső fülünkről van szó. Mi sokszor másfelé figyelünk, még ha Isten beszél, akkor is. “Feledd el népedet és az atyád házát.- Feledd el mindazt, ami eddig kötött, és fontos volt számodra - mert Valaki megkéri a kezed. Képes vagy-e mindent otthagyni az igazi Vőlegényért? Azért a szeretetért, amelyik soha nem fog elhagyni és becsapni? “Csupa ékesség a király leánya bent.- A szépséged nem az arcod formájában van. Isten mást néz. Eszter királynéról azt olvassuk, mielőtt a királyhoz ment, hat hónapig mirtuszolajjal, és hat hónapon keresztül illatos szerekkel “bántak vele, mert ennyi időbe telik a szépítésük- (Eszter 2,12). Mibe kerül a szépség! Még inkább a belső szépség. Születésünktől kezdve belül csúnyák vagyunk. Belenéztél már az Ige tükrébe? Láttad már az önző, hiú, képmutató arcodat? Be ne csapjon az Ördög, hogy milyen kedves, szerető, alázatos vagy. Mi mindenen kell keresztülmennie annak, aki a király meny-asszonya. Vajon hány “miért- van az életedben azért, hogy belülről szépülj? Ezért vagyunk a földi életben, ezért történik velünk annyi minden, mert Isten azt akarja, hogy méltó menyasszonyai legyünk az Ő Fiának. “Vont aranyból van a ruhája.- Az arany a hit. Vajon hitből van-e minden az életedben?


március 16.

ISTEN NÉPE


“És mikor látta Bálák, amelyeket cselekedett Izráel az Emóreussal: Igen megrémül Moáb a néptől.- 4Mózes 22,23

Isten népe az ígéret földje előtt áll, és közel van a bevonuláshoz. Az egész környéket félelem szállta meg. Izráel hatalommal járt, mert az Úr volt velük, akinek “adatott minden hatalom égen és földön-. Mi félnivalód van ezen a földön, ha együtt jársz ezzel a hatalmas Úrral? A környező népek félelme jogos, de nagy szégyen, ha Isten népe fél. Ha elolvassuk az Ef 6,12-17. verseket a lelki fegyverzetről, láthatjuk, hogy minden testrészre van fegyver, csak a hátra nincs. Nincs beszámítva, hogy Isten népe hátat fordítson az ellenségnek. “Mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk- (Zsid 10,39). Isten népe előremenő, bátor nép. A sötétség hatalmának van oka, hogy féljen Isten népétől. Veszedelmes népnek veszedelmes fia, lánya vagy? Jó volna, ha mindnyájunkra így gondolnának a sötét hatalmak, és nem mi reszketnénk tőlük. Amikor Bálák meghallotta, mit cselekedett Isten népe Emóreussal, búsult, de nem cselekvés nélkül. Követeket küld Bálámhoz, akinek semmi köze Isten népéhez. Bálám pogány jövendőmondó, varázsló. Minden nép a maga papjához megy. Amikor valaki bajban van, az Ördög szolgáihoz küld. Bennük is hihetetlen erő van, sokszor megmondanak mindent szó szerint, csak nem Isten erejével. Isten sok mindent felhasználhat, ha övéihez szólni akar, és útbaigazítja őket. A szamarat is felhasználta. Isten beszélhet virágokon, madarakon, Siloám tornyának összedőlésén keresztül. Ha igazi kapcsolatod volna Vele, úgy lennél, mint Jézus - szüntelen hallanád az Atyát.

március 17.

BÁLÁM


“Bálák pedig... Moáb királya... külde követeket Bálámhoz... mondván: kérlek, jöjj el, átkozd meg érettem e népet, mert erősebb nálamnál.- 4Mózes 22,4a, 6a

Bálák emberei elmentek Bálámhoz, kezükben volt a jövendőmondás jutalma. Lehet, sokszor úgy mégy valakihez, viszek valamit, hogy másképp fogadjanak. A 2Péter 2,15 úgy beszél Bálámról, mint “aki a gonoszság díját kedvelte-. Bálám egész történetének titka ebben a mondatban van. A Bibliát a Biblia magyarázza. Itt megtudjuk, miért volt kezükben a jövendőmondás díja. Bálámnál már nem az volt az érdekes, mit fog csinálni, hanem hogy mit fog kapni. Bálám elmondja a követeknek: “Háljatok itt ez éjjel, és feleletet adok néktek, amiképpen szól nékem az Úr.- Jó volna ezt megtanulni Bálámtól. “És Moábnak fejedelmei ott maradtak.- A megdöbbentő, ami az Igében kiemelten ott van: “Eljött pedig Isten Bálámhoz-. Eljött, mert az övéiről volt szó, akikkel senki nem tehet semmit engedélye nélkül. “És monda: Kicsodák ezek a férfiak tenálad?- Isten nem azért kérdez, mert nem tud valamit, hanem hogy tudd meg és gondolkozz rajta, hogy kik azok az emberek, akik hozzád járnak. Hányszor kellene elhangozni ennek a kérdésnek, amikor üzletelsz! Bálámnak ki kellene mondania: azért jöttek, hogy megvesztegessenek. Vajon minden kapcsolatod az Úr színe előtt van? Ki mernéd mondani, ki miért van nálad? Bár megítélne benned mindent az Úr, ami nem egyeztethető össze az Ő szolgálatával. Bálám elmondja az Úrnak, hogy miért jöttek, és azt is, hogy mit kér tőle a király. Mivel Bálám őszintén elmond mindent, megkapja a választ Istentől. Milyen jó volna, ha te is elmondanál mindent őszintén az Úrnak.


március 18.

NE, NE!


“És monda Isten Bálámnak: Ne menj el velük, ne átkozd meg azt a népet, mert áldott az.- 4 Mózes 22,12

Isten válaszai nagyon rövidek és világosak. Két komoly “ne- szó hangzik el. Isten nem véletlenül mond nemet. Gondolj az első nemre az Édenben. “Ne egyél!- Aztán jött az Ördög: miért ne?! Ha Isten mondja, hogy ne, akkor ne! Ő soha nem tesz ott kerítést, ahol nincs veszedelem. Isten ott kerít, ahol zuhanni lehet. Bálámnak itt pecsételődik meg a sorsa, amikor mondja a fejedelmeknek: “Nem akarja az Úr megengedni nekem, hogy elmenjek veletek.- Miért nem mondja meg, hogy áldott az a nép, és nem átkozhatom meg? Nem beszél világosan, még mindig kedveli a go-noszság díját. A fejedelmek is változtattak, nem azt mondják, hogy Isten nem akarja megengedni, hanem: “Nem akart Bálám eljönni velünk.- Már teljesen kimarad, amit Isten mondott, hogy az a nép áldott és nem lehet megátkozni. A lényeg marad ki. Lehet, mondasz vallásos dolgokat, leadsz valami ájtatos szöveget, csak Jézus nevét nem mondod ki, mert furcsán hangzik a szádon. A jó Isten megsegített - de Jézusról, bűnről, bűnbocsánat-ról hallgatsz. Jézus neve kiöntött drága kenet. Hagyd abba a bálámos szöveget. Mondd ki Jézus nevét tisztán, csengőn, hallhatóan! Figyeld meg, hogy kopik Isten szava, mire Bálákhoz ér. Nem akar eljönni Bálám. Ki tudja, talán kevés a pénz, vagy nagyobb fejedelmeket, több ajándékot kell küldeni? Így kerül az ember hamis útra. Nézz bele az Igébe, hogy meglásd az Istentől elfordult, felemás életedet. Bár ott élhetne bennünk Jézus, aki engedelmes volt a Gecsemáné harcában, és azon túl a halálig.


március 19.

A KETTŐS EMBER KÉPE


“Ha Bálák az ő házát ezüsttel és arannyal tele adná is, nem hághatom át az Úrnak, az én Istenemnek szavát, hogy valamit míveljek, kicsit vagy nagyot.- 4 Mózes 22,18

Bálámban a kettős ember képét látjuk. Jó volna felismerni, nem én vagyok-e ez a kettős ember? A kettős életnek nincsenek ígéretei. Bálám megérti Isten szavát, csak nem úgy mondja tovább. Hajlandó ismét megkérdezni, mit szól az Úr, hátha közben meg-változott az akarata. Vigyázz a második kérdéssel! Kérdezhetsz háromszor is, ha a szíved egyenes. De nem kérdezhetsz kétszer, ha hamis a szíved! Aki befogadta Jézust, tudnia kell Isten akaratát. Soha ne hallgattasd el a Szentlélek figyelmeztetését! A kérés megint elhangzik: “Ne vonakodjál eljönni hozzám... átkozd meg értem e népet!- “Bálám pedig felelt: Ha Bálák az ő há-zát arannyal és ezüsttel tele adná is nékem, nem hághatom át az Úrnak szavát.- Olyan szép a szöveg, hogy az ember szeméből kiszökik a könny. Hogy nem rendült meg a föld Bálám alatt? Hogy meri ezt mondani, mikor tudja, mi Isten akarata? “Eljött Isten Bálámhoz éjjel, és monda néki... Kelj fel, menj el velük.- Isten már látja, hogy Bálámnak nem lehet megspórolni ezt az utat. Nem tudja feladni a kívánságát. Téged sem lehet megtisztítani másképp, csak a nyomor kemencéjében. Járd végig az utat, de közben ne kiálts, hogy Istenem, miért?! Milyen jó, hogy Jézus a nyomor kemencéjében is ott van. Onnan is van kiút, ha megalázkodsz, ha igazán fájnak a bűneid. Isten szava által szeretne megtisztítani. Nem akarja, hogy végigjárd a kettős életet. Ne várd meg, hogy Isten végigvigyen az úton, ahol majd tudsz sírni. Isten nem szív szerint szomorítja az embert. De ha másképp nem tudja?

március 20.

MEGSZÓLAL A SZAMÁR


“És meglátta a szamár az Úrnak angyalát, amint állt az úton... letért azért a szamár az útról... Bálám pedig verte az ő szamarát...- 4Mózes 22,23

Bálám jó reggel elment Bálák fejedelmeivel. Isten pedig megharagudott. Miért? Mert Isten még mindig reménykedik engedelmességünkben. Haragja féltő szeretetből van. Nem azért van sok nehézség az életemben, mert Isten angyala ellenem áll? Össze ne tévesszük, amikor a Sátán áll ellenem egy Istentől való útban, és amikor Isten áll ellen a magam útján. Szívem mélyén tudnom kell, melyik Isten útja. Tiltó piros lámpák között ne fuss tovább, állj meg! Szoktál-e figyelni a testeden keresztüli intésekre, mert ott is figyelmeztet az Úr? A mi szamarunk, a testünk, sokszor nem akar már menni az úton. Szeretne kicsit kitérni a mezőre. Mindig az egyforma robot. Talán úgy kezdődik, hogy kedvetlen, örömtelen vagyok, nehéz nekilátni a munkának. Figyelj a szamárra, és ne verd a szamarat! Sokszor kényszerítjük magunkat tovább, ahelyett, hogy látnánk, az Úr áll előttem. Türelmetlen vagyok: nem szokott az én szamaram ilyet csinálni. Meg is kérdezi: “Avagy nem a te szamarad vagyok-é, amelyen járni szoktál?- Ezen a szamáron kezdted a földi ügetést. Nem ismered? Figyelj egy kicsit, talán nem jó úton jársz. Sokszor, amikor ilyet érzek, az van bennem: megbántottam valakit. Jön a komolyabb figyelmeztetés. Amint meglátta a szamár az Úrnak angyalát, a falhoz szorult, és Bálám lábát is odaszorította. Nem tudom, téged hol szorít testileg. Talán nem bírod már úgy, ahogy eddig csináltad, mert valahol odaszorított. Gondolkozz el, milyen gyermeke vagy az Úrnak, ha már a szamárnak kell megszólalnia?


március 21.

NE VERD A SZAMARAT!


“Miért verted meg a te szamaradat immár három ízben? Ímé én jöttem ki, hogy ellenkezzem veled, mert veszedelmes ez az út előttem.- 4Mózes 22,32

A harmadik figyelmeztetésnél már lefekszik a szamár. A mienk is sokszor lefekszik, talán ágyba, talán kórházba, hosszabb időre. Fekszik a szamár - és akkor is verem. Miért kellett most ennek így lennie, a legnagyobb munkaidőben? Éppen olyan bolond vagyok, mint Bálám, aki veri a fekvő szamarat. Nem tudom, hogy fogsz egyszer azért felelni, amit a testeddel csináltál? Isten azért adta a testünket, hogy Őt szolgáljuk vele. Arra használod, arra hajtod, amire kaptad? “A ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma. Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten- (1Kor 3,16-17). Ez a felindult Bálám a szamarat akarja megölni. Isten angyala pedig azt mondja: “Ha most ki nem tért volna előlem, meg is öltelek volna téged.- Neked még nem szólalt meg a tested? Vagy süketebb vagy Bálámnál? Az Úr megnyitotta Bálám szemét. Ennek kellene megtörténnie velünk is. Egy életen keresztül visszaéltél erőddel, képességeiddel. Amikor Bálám meglátta az Úr angyalát: “akkor meghajtotta magát és arcra borult.- Isten nagyon régen várja, hogy meghajoljon önfejű, makacs szíved. Bár meglátnád Isten angyalát, amikor nem az Úr szerinti úton jársz. Bálám már visszatérne, de nem lehet. Utolsó figyelmeztetés: “Menj el e férfiakkal; mindazáltal amit én mondok majd néked, azt mondjad.- Az engedetlen szolgával szemben lássuk meg az engedelmes Fiút, Akit Isten angyalai erősítettek, amikor élethalálharcot vívott értünk a Golgota keresztjén. Az utolsó utadon te is megkapod majd az utolsó erősítést.


március 22.

ÁLDOZOTT MINDEN OLTÁRON


“Építtess itt nékem hét oltárt, és készíts el nékem hét tulkot és hét kost. Úgy cselekedett azért Bálák, amint mondotta volt Bálám.- 4Mózes 23,29-30

Bálák mindent megtesz, hogy megtörténjen végre, amiért idehívták Bálámot. És semmi nem történik. A vallásos ember azt hiszi, hogy templomba járással, cselekedeteivel kényszeríteni tudja Istent, hogy azt tegye, amit ő szeretne. Adjon és áldjon. Istent éjjel-nappali imádkozással sem lehet kényszeríteni. A magam választotta istentisztelet csak az óemberem hízlalására való. Megdöbbentő lehetett számukra, amikor Bálám kezdte az ő példázó beszédét: “Mit átkozzam azt, akit Isten nem átkoz, és mit szidalmazzam azt, akit Isten nem szidalmaz... Haljon meg lelkem az igazak halálával, és legyen utolsó napom, mint az övé.- Mint Isten gyermekeié. Bálám erre vágyik, ilyen szeretne lenni. Azt is elmondja Bálám: “Nem vett észre Jákóbban hamisságot... az Úr, az Ő Istene van Ővele.- Ez nem lehet igaz! A pusztai vándorlás alatt tele volt Izráel hamissággal, engedetlenséggel, lázadással. Tüzes kígyókat kellett rájuk küldeni, annyi volt bennük a bűn, az önfejűség. Megdöbbentő mondat ez az Ószövetségben. Rád és rám is vonatkozik, ha Isten népéhez tartozol. Jézuson keresztül, a kegyelmen át látja Isten az övéit. Ezért nem látja a bűnt. Skarlátpiros bűneid Jézus vérén át nézve Isten hófehérnek látja. Mondhatja-e rád Isten igazán, nem azt, hogy nincs benned bűn, hogy nem látok benne bűnt, mert Jézuson keresztül nézem? “Mikor pedig látta Bálám, hogy tetszik az Úrnak, hogy megáldja Izráelt, nem indult, mint azelőtt, varázslatok után.- Maga élte át, hogy Isten népét nem lehet megrontani.


március 23.

A MEGNYÍLT SZEMŰ EMBER SZÓZATA


“És mikor felemelte Bálám az ő szemeit, látta Izráelt, amint letelepedett az ő nemzetségei szerint; és Istennek Lelke volt Őrajta.- 4Mózes 24,2

Bálám már helyesen lát, mert Isten szerint lát. Megnyílt szemű ember vagy? Vagy még mindig csak a láthatókkal vagy tele? Bálám szózata a megnyílt szemű ember szózata, “aki hallja Istennek beszédét, aki látja a Mindenhatónak látását, leborulva, de nyitott szemekkel.- Nyitott testi és nyitott lelki szemekkel. Elmondja ez a megnyílt szemű ember: “Mily szépek a te sátoraid, óh Jákób, és a te hajlékaid, óh Izráel. Mint kiterjesztett völgyek, mint kertek a folyóvíz mellett, mint az Úr plántálta áloék, mint cédrusfák a vizek mellett.- Más helyen így mondja az Ige: “Olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen- (Zsolt 1,3). Ha kinyitod a szádat, ömölhet-e belőled az élő víz, az élő Ige, Isten szeretete? Ehhez a néphez tartozol már? “Aki áld téged, áldott lészen, és aki átkoz téged, átkozott lészen.- Aki az övéit bántja, az Ő szemefényét bántja. Bálám már nem mer átkozni, mert tudja, visszahullik rám az átok. Minden, amit az övéi ellen mondtál, minden, amivel bántottad Isten népét, rajtad teljesedik be. Jó volna, ha szavad családodban a megnyílt szemű ember szózata lenne, “aki hallja Isten beszédét, és aki tudja a Magasságosnak tudományát, és aki látja a Mindenhatónak látását.- Hallani csak leborulva lehet, amikor már nem vagy senki és semmi. Alázd meg magad Isten előtt, hogy halljad és tudjad, mit mondott ma az Úr.


március 24.

CSILLAG


“Látom Őt, de nem most; nézem Őt, de nem közel. Csillag származik Jákóbból, és királyi pálca támad Izráelből.- 4Mózes 24,17

“Látom- csak annyit jelent, hogy egy pillanatra meglátom. A “nézem- egy hosszú, tartós szemlélést jelent. Az Ördög ettől akar elszakítani, hogy ne tudjam nézni. Ha egy pillanatra meglátod, nagyon nagy öröm. De nézd tovább, mert ez által fogsz megváltozni. Azáltal lesz az Ő képe rajtad, minél hosszabban nézed. Bálám azt mondja: “Csillag származik Jákóbból.- Nappal a nap világít, éjjel a csillagok. Észrevetted már, milyen sötét éjszaka van most a földön? Tudod, hogy akkor van a legsötétebb, amikor a hajnal közeledik? Az erkölcsi, az anyagi életben talán soha nem volt még ilyen sötét, mint most. A Csillag, amely Jákób népéből származik, Isten népéből származik. Az Ószövetség lapjain látod Őt? Jézus mondja, amikor Mózesről beszél: “Én rólam írt ő- (Jn 5,46). Jézus Krisztusnak fénye az Atyától volt. Kapcsolata volt Vele. Isten azt szeretné elérni, hogy belőled csillag legyen. Aki befogadja Jézust, csillaggá kell legyen. A bennszülöttek így mondták egy misszionáriusra, aki mindig ragyogott: Nem tudjuk, mi van vele, olyan, mintha villanykörtét nyelt volna, belülről állandóan világít. A másik, amiért fényes lehet egy csillag: a használattól. Engedd, hogy az Úr használjon, ne gondold, hogy elkopsz. Milyen jó lenne, ha életed, ahogy kopik, egyre fényesedne. Míg egyszer felkerül Isten országába, és ott örökké fénylik. Mit ér a hosszú élet, ha az Úr nem használhat? Bár utolsó lélegzetig a kezében lehetnél! Azt mondja az Ige: Mindig kezénél vannak az Ő szentjei.


március 25.

ÉNEK A SZERELMETESRŐL


“Az éneklőmesternek a sosannimra, Kóráh fiainak tanítása; ének a szerelmetesről.- Zsoltár 45,1

A zsoltár előtt ez áll: “Üdvözlő ének a király mennyegzőjére.- Majd az első vers így folytatja: “Ének a szerelmetesről.- A Biblia Jézust érti alatta. Isten Igéje mondja: “Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm- (Mt 3,17). Isten szeme csak Jézusban gyönyörködik. Bennünk nem sok gyönyörködnivalója van. Vajon eddig volt-e az Atyának öröme benned? Gyönyörködhetett-e az életedben? Hiszen gyermeke volnál! Jézus az, akiben az Atya gyönyörködött. Ha lenézett erre a földre, öröme volt Benne. Ha nézzük Jézust, rá kell csodálkozni, hogy micsoda tisztaság, micsoda szeretet, micsoda alázat, micsoda ta-pintat. Olyan arckép, amit minél inkább nézel, annál inkább vá-gyódsz arra - ilyen szeretnék lenni! Milyen jó volna ilyennek lenni! Ézs 33,17 mondja: “A királyt ékességben látják szemeim.- Úgy érzem, Jézus nagyon szép volt, amikor ezen a földön járt, mert a tisztaság a szépség. Van-e bennünk ilyen tisztaság, amit minél inkább támad a sötétség, a bűn, annál ragyogóbb lesz? Mert Jézusnak ilyen tisztasága volt. Jézust az Ördögtől kezdve az emberekig mindig, mindenki támadta, és megmaradt tisztának. “Szebb, szebb vagy az emberek fiánál- - mondja a 3. vers. Az Ő szépsége, ékessége a földön a töviskorona, a bíborpalást, az arcáról lecsurgó vér. Ha egy kicsit ismerjük a Bibliát, tudjuk, hogy magára vette minden bűnünk rútságát. Felvette mindazt, amit mi cselekedtünk, amiért az Atyának nem sok öröme volt benned, bennem. Érted és értem lett csúnyává, és sebesíttetett meg, és látod, éppen ezért Ő a legszebb az Atya számára.


március 26.

SZERESS!


“És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.- 1Korinthus 13,3

Az előző versek leírják, hogy szólhatsz csodálatosan, lehet mindenféle tudományod, adakozhatsz, lehet hatalmas hited, Isten azt mondja rá, hogy semmi. A legnagyobb emberi érték is semmi. Testedet tűzre adhatod, feláldozhatod magad - Isten előtt semmi. Előtte egyetlen érték a szeretet. Jézus parancsa így hangzik: sze-ress! Kettős ez a parancs: “Szeresd a te Uradat, Istenedet... és a te felebarátodat- (Lk 10,27). Nézzük a parancsolat második felét. Gondolj valakire, akit a világon a legjobban szeretsz. Gondolj a szüleidre, akár élnek, akár nem. Vajon türelmes voltál velük és szerető? Nem voltál fölényes? Nem beszéltél velük úgy, hogy sem türelem, sem szeretet nem volt benne? Nem utasítottad vissza őket? Nem mondtad, hogy régimódiak? Olyan sokszor elmondják gyerekek, ápoltam, mindent megtettem. Biztos? Senki úgy nem gondozta szüleit, mint én. Igazán? Türelmes voltál, amikor feldöntött valamit? Soha nem mondtad, hogy ne válogasson?! Szerettél-e, mint házastárs? Az úrasztala előtt ígérted, hogy szeretem. Aztán jöttek a rigolyák, furcsaságok, nem gondoltad, hogy ilyen. Türelmes vagy hozzá, ha rendes, ha rendetlen? Mit nem tudsz elviselni a másikban? Hogy mindig beszél? Vagy az ellenkezője, hogy mindig hallgat. Nem ismerem igazán, mert nem szól semmit sem. Szeretném, ha ma látnád azt a képet, ami bevésődött a szívedbe, amit szeretnél elfelejteni, de nem tudsz. Hallanád azt a hangot, ahogy beszéltél velük, és látnád azt a tengernyi mulasztást, amit nem tettél meg velük szemben.


március 27.

SZERESD ISTENEDET!


“Szeresd az Urat, a te Istenedet!- Lukács 10,27

Szereted Istent? Akit az ember szeret, azzal sokat szeret együtt lenni. Egy napon mennyi időt töltesz Vele, mennyit beszélgetsz Vele? Mennyi időd van Számára? Talán vasárnap sincs Rá időd. Valaha akartál-e Neki örömet szerezni? Ha valakit szeret az ember, keresi, mit tehetnék, aminek igazán örül? Életedben tettél-e már valamit azért, hogy Isten örüljön? Lesed a parancsait, vagy lábbal tiprod, és semmibe veszed? Talán mondod, hogy mindig ott vagyok a templomban. Oda sem gondolsz, amikor énekelsz. A munkádnál jár az eszed. “Távoztasd el tőlem énekeid zaját- mondja Ámós 5,23a. “E nép szájjal közelget hozzám... szíve pedig távol van tőlem- (Ézs 29,13). És az imádságaid? Jó volna belenézni abba a szívbe, amelyik jéghideg Istennel szemben. Hányszor hallgattad végig nagypéntek történetét kőkeményen? Hányszor vettél úrvacsorát anélkül, hogy megrendült volna a szíved, hogy mibe került ez Istennek? Jézussal mindent lehet csinálni, mert az Ő szeretete hosszútűrő. Hosszan tűr érted is, értem is. Nézzük meg Jézus szeretetét, nem a legjobbal - Júdással. Tűrte, hogy lopja az erszényt. Nem szólt. Tűrte a tagadását, árulását. A tanítványok között senki nem tudta, hogy ki az áruló. Senki nem mutatott rá, hogy Júdás az. Ilyen tapintatos volt Jézus szeretete. Még az utolsó vacsorakor is neki adta a bemártott falatot, ami mindig a kedvencé. Annyit jelentett: Júdás, most is szeretlek! A falat után így mondja a Biblia: bement a Sátán Júdásba. A szeretetet lehet elfogadni, és lehet visszaélni vele. Választhatsz, hogy melyiket teszed.


március 28.

MAGAM HASZNA


“A szeretet... nem keresi a maga hasznát.- 1Korintus 13,5

Ez az Ige a szeretet ismertetőjele. Figyelj a szívedbe: nem az örökös nyerni akarásod tette tönkre az életedet, szeretetedet, örömödet? A szeretet mindig adni akar, nem kapni. Van benned szeretet? Tudsz bármit ingyen tenni? Adjatok úgy, hogy érte semmit ne várjatok! A vallásos ember életében sok minden nem más, csak üzlet. Ha nem kapja meg az egészséget, az áldást, hogy minden sikerüljön az életben, akkor csalódott, ökölbe szorul a keze. A legszentebb érzések is haszonra mennek. Hány házasságot kötnek azért, mert a hasznot nézik. Kedves vagyok a tanárhoz, hogy a gyereknek előnye legyen. Van, aki nem is pénzt akar. Magasabb valutában gondolkozik. Lehet, hogy dicséret kellene. Hány ember kész mindent megtenni egy kis dicséretért. Lehet, hogy szeretetet keresel. Hány nagymama mondja, mindent megadok az unokámnak, jobban szeret, mint az anyját. Az elég baj. Ne vedd meg az unokád szeretetét ajándékkal! Ezen a világon pénzért mindent meg lehet venni. Egyet nem: szeretetet. Amit meg lehet venni, haszonért van, az már nem szeretet. Szeretet csak fentről árad, Isten szívéből erre a világra, és ezt nem lehet megvenni. Vajon mi haszna volt Istennek, amikor adta az Ő Egyszülött Fiát - szeretetből? Mi érdek fűzte ehhez? Mi haszna volt Jézusnak abból, hogy otthagyta a mennyet érted - mert téged keresett. Az Ő szeretete az embert kereste, téged, magadat. Jó volna, ha belegondolnál minden kapcsolatodba, hogy mit miért teszek? Bennünk ott van az üzleti szellem. Adok, veszek. Isten csak ad. Jézus az életét adta, és mit kapott? Korbácsot, töviskoronát, keresztet, négy szöget.


március 29.

NEM... NEM


“A szeretet... nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt.- 1Korinthus 13,5b

Gondolj arra, akit a világon a legjobban szeretsz. Nem szoktál vele szemben haragra gerjedni? Nem úgy van, hogy olyan hirtelen kemény szavakat tudsz mondani? Talán kegyetlen szavakat, ami fáj. Nincsenek-e indulatkitöréseid? Akkor ami benned van, az nem szeretet. “A szeretet nem rója fel a gonoszt.- Az egyik fajta ember úgy haragszik, hogy hirtelen kitör, aztán elmúlik. Lehet, az a fajta vagy, aki nem mutat semmit, de nem tud megbocsátani. Felróvod! Tudjuk, mit jelent ez, hogy sok van a rováson. Valahol a szívünkben mindent felróvunk. Évtizedekre visszaemlékszünk. Tudod, mit imádkozol a Miatyánkban? Átkot magadra. Úgy bocsásson meg nekem Isten, ahogy én is az ellenem vétkezőknek. Mi lenne, ha Isten is azt mondaná: megbocsátok, de nem felejtek? Hány ember van, aki semmit nem mond, de belül morog, kedvetlen, megkeseredett. Úgy járkál, mint egy sértett királynő. Vegyék észre, velem nem lehet így bánni. A szeretet nem csak megbocsát, hanem el is felejt. Az nem szeretet, amikor úgy jársz otthon, hogy engesztelhetetlen vagy. A szeretet nem tesz ilyet. A szeretet megbocsát, mégpedig úgy, hogy “nem rója fel a gonoszt, nem gerjed haragra-. Nem emlegeti, nem tör ki, szeret. Amikor beteszed a bögréket, mindig úgy teszed, hogy a szép oldalát fordítod kívül. Miért nem teszed ezt az emberekkel? Miért mindig a csorba oldalát fordítod kívül? Nézd a szép oldalát - van neki az is. Ne úgy állítsd magad elé, hogy azt lásd benne, ami rossz. A szeretet azt nézi, ami szép, ami jó, ami szeretnivaló. Azt látja meg újra és újra, és azért hálás Istennek.


március 30.

ELFEDEZŐ SZERETET


“A szeretet... mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. Soha el nem fogy.- 1Korintus 13,78a

Röviden így szeretném mondani: a szeretet mindent megbocsát. Mindent elfedez. A szeretet meg nem történtté teszi azt, ami történt. Úgy bocsát meg, hogy újra lehetőséget ad a másiknak. Hiszi, hogy más lesz. A szereteted nem olyan-e, hogy mindent felfedez? Még akit szeretsz, abban is felfedezed a hibát, hogy mondhasd: látod, ilyen vagy. Mindig olyan megrázó, amikor Jézus Péterrel beszél, és tagadást, mindent megbocsát. Megbocsátása azzal jár, hogy megbízza Pétert: “Legeltesd az én bárányaimat- (Jn 21,15). Péter, megbízom benned - újra rád bízok mindent. Jézushoz mindig tömegek jöttek. Vonzotta az embereket. Napokat töltöttek Vele. A gyógyítások, a csodái vonzották? Azok is, de mindenek mögött a szeretete. Jézusnak hite van hozzád akkor is, ha buktál, ha vétkeztél. Van-e hited a szeretteidhez? A nehéz gyermekedhez, a házastársadhoz, hogy egészen más ember lehet belőle? A hitetlenségünkkel kötözzük egymást. Jézus minden emberben azt látta, amivé majd formálhatja. Te Simon vagy, a Jóna fia, Péter lesz belőled. Kőszikla! Milyen jó, ha az ember így tud nézni. Ez az, ami épít, erősít, áld. Az Úr ma úgy lát téged, hogy áldás lehetsz, Isten ajándéka lehetsz sokak számára. Egy boldog, vidám ember, akinek jó a közelében lenni. A szeretet mindent eltűr. Olyan keveset tudok tűrni. Szereteted mennyire tűrőképes? “A szeretet soha el nem fogy.- Isten szeretetéről beszél ez az Ige, arról, amit Ő hozott. Ne félj, hogy elfogy! Kétezer éve fogyasztja ez a világ, és mégsem fogyott el.


március 31.

LEGNAGYOBB A SZERETET


“Megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.- 1Korinthus 13,13

A hit kezdete szívünkben a vágy. Felébredt-e benned a remény, hogy én is lehetek boldog ember? Ha igen, azt mondja most az Úr, hogy ami felébredt benned, az megmarad. Az élet fejlődő, növekvő élet. A remény egyszer látássá teljesedik. Hinni, remélni csak a földön lehet. Amikor átlépsz a nagy kapun, nincs hit, mert látássá lesz. Látod, hogy van üdvösség, van kárhozat, hogy minden igaz. Egyetlen valami, ami átlépi a mennyország kapuját a szeretet. Azért a legnagyobb! Ha véget ér a hit, ha véget ér a remény, ez az egy megmarad. “Legnagyobb a szeretet.- De a legnagyobb bűn visszautasítani ezt a szeretetet. Ennél nagyobb bűn nincs. Erre mondja a Biblia, hogy halálos bűn. Aki visszautasítja, a legnagyobb bűnt követi el. Nem tudom, mit csinálsz majd egyszer, ha utolér a visszautasított golgotai szeretet? Bár itt érne utol, nem az örök kárhozatban. Tudod, mi a kárhozat? Egy örökkévalóságon keresztül éget majd a golgotai kereszt, az átszögezett két kéz, a könnyes szempár, a töviskoronás fő. Megbocsáthatatlan bűn visszautasítani Isten Jézus Krisztuson keresztül kereső szeretetét. Nagyon kérlek, meg ne tedd! Meg ne keményedjen most a szíved! Isten még egyszer felmutatja neked Jézust: így szerettelek! Senki nem fog elkárhozni bűneiért, de azért igen, hogy visszautasította Isten megváltó szeretetét. Nagyon bánt, ha az Isten szeretetéről szóló Ige nem érhette el a szíved. Fáj, ha nem tudtam igazán elmondani, hogy megértsd, mekkora a szeretetadósságod Istennel szemben.Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2020. március 28., szombat

  Mikor jön el a húsvét, az igazi lehetetlen lehetőség? Nem tudom. De azt tudom, hogy eljövetele az önkéntes áldozattal kezdődik. Nem karanténban vagyun...
 • 2020. március 28., szombat

  Keresztyén emberként a kialakult helyzet akarva akaratlanul eszembe juttat bibliai történeteket. A babiloni fogságot, a pusztai vándorlást, Nóé történ...
 • 2020. március 26., csütörtök

  Várakozásainkat sokszor ellentétpárokban éljük meg. Mindnek megvan a maga szerepe, ám ha megpróbáljuk őket közelíteni egymáshoz, gazdagabbnak élhetjük...
 • 2020. március 25., szerda

  Miben segíthet most a Református Tananyagfejlesztő Csoport az otthonról tanító pedagógusoknak? Pompor Zoltánnal beszélgettünk.
 • 2020. március 24., kedd

  Minden krízis magában rejti a növekedés lehetőségét. Milyen kapaszkodóink lehetnek a magány, a bezártságérzés vagy a távmunka nehézségeiben? Miként vi...
 • 2020. március 23., hétfő

  Pedagógiai reflexió
 • 2020. március 22., vasárnap

  Tanárok, diákok és szülők támogató együttműködése kell ahhoz, hogy a digitális távoktatás hosszú távon működőképes legyen. Körképünk az első hét után.
 • 2020. március 21., szombat

  Hatodikos gyerekek imádságai járvány idején.
 • 2020. március 19., csütörtök

  Van remény! – üzeni Nicky Cruz élete. Nyolc dolog, amit az egykori bandatag történetéből meríthetünk.
 • 2020. március 18., szerda

  Teljes munkaidős állásra keressük új kollégánkat.