Nyomtat Elküld Olvasási nézet

A bácsfeketehegyről írták...

Ágoston Sándor: Feketics története a településtől napjainkig. H.é.n. (Kézirat)

Ágoston Sándor - Hodosy Imre - Kiss Antal - Margit István - Póth Lajos - Sárközi Ferenc - Stanyó Tóth Gizella - Szabó Lajos: A megtartó egyház - A feketicsi református gyülekezet történetéből. Újvidék, 1997.

Hajnal Virág - Papp Richárd: "Mint leveleket a vihar..." Újvidék, 2004.

Hallgató Imre: A feketicsi református templom kétszáz éve. Újvidék, 2002.

Juhász Géza: A fordulat forgatagában. Újvidék, 1987.

Kertvéllesi Pál: Jegyzések és feleletek a püspöki canonica visitatio tárgyaira, mellyeket ki hirdettetett fő tisztelendő Báthori Gábor úr a Duna-mellyéki H.C. superintendentia ritka buzgóságú püspöke a theologia doctora, nem különben a pesti H.C. szent ekklésia nagy hírű lelki pásztora. Fekete-hegy, 1819. (Kézirat)

Kórizs József - Sárándi István - Sárközi Ferenc: Református halotti és temetkezési szokások Feketicsen 1785-1997. Újvidék, 1998.

Orosz Attila: Egy püspök élete. Ágoston Sándor életútja és munkássága. Újvidék.

Pratscher, Viktor: Die deutschen der Gemeinde Feketić-Feketitsch. Novi Vrbas, 1937.

Sárközi Ferenc: Az idő sodrásában. Feketics, 2000.

Sárközi Ferenc: A múltból merítettem. Újvidék, 2009.

Szabadi Sándor: "Kiáltó szó a pusztában..." Szilády János élete és kora. Kecskemét, 1993.

Szilády János: A Feketehegyi Reform. Egyház 100 éves története 1785-től 1885-ig. Feketehegy, 1885. (Kézirat)

Virág Gábor: A feketicsi református iskola története. Újvidék, 2005.


Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2021. május 14., péntek

  A 13. Szeretethídra a vártnál jóval többen, közel kilencezren regisztráltak. A szombatig tartó kétnapos esemény az önkéntes segítségnyújtás jelenkori ...
 • 2021. május 13., csütörtök

  Miközben a járványhelyzet folyamatosan javul és a világban a nyitásra és az újrakezdésre készülnek, az elmúlt bő egy év társadalmi, kapcsolati és lelk...
 • 2021. május 13., csütörtök

  Az őrbottyáni Juhász Zsófia Református Szeretetotthon is bekapcsolódott a Jerusalema nevű tánckihívásba, amely a járványhelyzet embert próbáló nehézsé...
 • 2021. május 12., szerda

  Egyetértés – ez a kulcsa az egyházkerület vezetésének, véli Somogyi Péter dunamelléki lelkészi főjegyző. Az újabb hatéves ciklusnak szerinte arról kel...
 • 2021. május 10., hétfő

  A magyar reformátusság huszadik századi nagy fordulópontjai és azok következményei máig ható tanulságokkal szolgálhatnak egyházunk számára.
 • 2021. május 09., vasárnap

  A bibliai hit képviseletéről, az egyházon belüli párbeszéd fontosságáról, a missziói stratégiáról és a lelkészi jövedelmek igazságos elosztásáról is s...
 • 2021. május 05., szerda

  Ha Isten megadta nekünk az oltás lehetőségét, éljünk is vele, és szükség esetén ne féljünk segítséget kérni a regisztrációhoz – üzeni az Országos Refo...
 • 2021. május 05., szerda

  A Nemzeti Összetartozás Alapítvány csütörtökön este hét órától a virtuális térben rendezi meg Teleki Miklós orgonaművész közreműködésével jótékon...
 • 2021. május 04., kedd

  Válhat-e barátjává, vagy inkább maradjon meg gyülekezeti tagja pásztorának egy lelkész? Jut-e ideje a saját családjára? Mi lehet a lelkészférjek szere...
 • 2021. május 04., kedd

  Régi vágya valósul meg a kerepesi református gyülekezetnek: épülő templomuk és gyülekezeti központjuk alapkövét tehették le május 2-án. A szilasligeti...