Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Nyári hittanos tábor 2006-ban

Nyári hittanos tábor 2006-ban


Június 19-én, hétfőn reggel a gyerekek kíváncsian gyülekeztek a templomkertben. Vajon lesz-e olyan jó most is az egy hetes tábor, mint tavaly? Mi az, hogy még az időjárás is kedve-zett nekik, napfényes szép idő volt min-dennap, a gyerekek nagy örömére.
Reggelenként szorgos kezek készítette tízórai fogadta a tábor részt-vevőit. Az ebédet a Napközi Konyhán fogyaszthatták el s az uzsonnát a temp-lom udvarán kapták meg a gyermekek. Imával köszöntük meg az Úrnak a min-dennapi eledelt. Milyen nagy erő van abban, amikor hatvan gyerekszáj fenn-hangon egyszerre mond hálát az Úr Istennek.
Délelőttönként bibliai történeteket be-széltünk meg. A gyerekek feladatokat kaptak, melyből kiderült mennyire figyeltek a Szentírás tanításaira. Példát vehettek Dávidtól, aki kicsiny fegyveré-vel, de annál nagyobb hittel küzdött meg Góliáttal és győzött. Felismerhet-ték, akik jól figyeltek, hogy a kapernaumi századost is hite segítette szolgája gyógyulásában. A kicsik a nagyobbakkal vegyesen csoportokat alkottak s a pontgyűjtések során derült ki, melyik csapat a legügyesebb.
Mindenki a maga korosztályának meg-felelően a legtöbbet nyújtotta. A lelke-sedés nagy volt, ugyanis a legtöbb pon-tot szerzett csapat jutalomban részesült. Délutánonként sportversenyek és ma-nuális foglalkozások voltak. A gyerekek szabadidejükben is megtalálták a szá-mukra legmegfelelőbb elfoglaltságot. Nézhettek filmet, vagy az udvaron hintázhattak és játszhattak Nóé bárkájá-ban. Szombaton Kecskemétre mentünk kirándulni. A Vadaspark állatait néztük meg, azután a park előtt kialakított ját-szótéren töltöttünk el egy kis időt. Meg-tekintettük a Planetáriumot és a Játék-múzeumot is. Érdekes volt látni, milyen játékszerek voltak régen. Jókedvűen tértünk haza, a buszon sokat énekeltünk.
Vasárnap az istentiszteleten há-lát adtunk Gondviselőnknek az egész hét áldásaiért.

Köszönjük Istenünk, hogy itt voltál ve-lünk, Kérünk Édes Atyánk, vigyázz mindig reánk. Ámen.
Oláh Klára presbiter

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A 2021-re tervezett műhelytémánk a bibliai apokaliptika lesz. Előadónk lesz mások mellett Mark Meynell is. Az esti igehirdetések alkalmával Rozgonyi B...
 • 2020. július 01., szerda

  Egy gyermeket elveszíteni a legnagyobb veszteség, ami egy szülőpárt érhet. De mi történik akkor, ha a kis élet még ki sem fejlődhetett? Milyen körülmé...
 • 2020. június 30., kedd

  A SZEL-Biblikus Bábstúdió filmjei kicsit mindenkihez szólnak, de elsősorban a gyermekes családokhoz. Egy németországi történet a terápiás báboktól a n...
 • 2020. június 29., hétfő

  A református lelkipásztori hivatás és a rendkívüli idők kihívásainak kérdéskörével folytatódott a „testvérek párbeszéde”, amely a megújulás és leporol...
 • 2020. június 28., vasárnap

  A kiadvány a jelenlegi, 1948-ban kiadott énekeskönyv nagy részét megtartva, bő tíz évnyi előkészület és munka eredményeként készül el ebben az évben, ...
 • 2020. június 25., csütörtök

  Egyházkerületünk történetének apró, ismeretlen fejezete, amelyben az ügyesség, a hűség, a kapcsolattartás és az elődök tisztelete találkozott egymássa...
 • 2020. június 24., szerda

  Nem csak a bezárkózás volt nehéz, az újranyitás sem egyszerű lépés. Milyen tanulságokat viszünk magunkkal a karanténból, hogyan hathat mindez közösség...
 • 2020. június 23., kedd

  Huszonhat évesen választották meg gyülekezeti gondnoknak, ezt a szolgálatot hite szerint csak alázattal lehet betölteni. Vulkanológiával foglalkozó ke...
 • 2020. június 22., hétfő

  Egyházzenei, közösségi program, szakmai és missziós céllal. A Tahi Egyházzenei Hét énekelni szerető gyülekezeti tagokat, karnagyokat és kántorokat vár...