Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Miféle közösség ez?

Ma, amikor annyiféle közösség létezik, és nem feltétlenül egyházi vagy lelki közösségek, ma, amikor annyi közösség felbomlik, megszűnik, vajon melyek azok az összetartó, vagy éppenséggel széthúzó erők, amelyek működtetni, vagy értelmetlenné tudnak tenni egy közösséget?
Most azon gondolkodom, mi az, ami gyülekezeti ifjúságunkat összetartja.
Vannak közösségek, amelyeket múltbeli emlékek tartanak össze. Vannak közösségek, amelyeket különb érdekek működtetnek, olyanok, amelyeket valamilyen szellemi erő tesz értelmessé, de vannak lelki közösségek is.
A mi közösségünk, tudom, hogy ilyen lelki közösség, amelyet Isten Lelke tart össze, az Ő gondviselése működtet és kegyelme ad értelmet neki. Nekünk vannak emlékeink: felejthetetlen nyári táborok, gyülekezeti fellépések, sportösszejövetelek, olyan alkalmak, amelyek egy testté, Krisztus testévé kovácsoltak minket. Ifinknek is vannak érdekei, szent es önzetlen érdekek, amelyek által másokat is megnyerni kívánunk Krisztus ügyének, ezáltal növelve közösségünket. Alkalmainkat mindig ugyanaz a szellemi erő járja át, a Szent Szellem bölcsessége, amely által csodák válnak számunkra
érthetőve vagy sokszor addig magától értetődő dolgok kérdésessé. Így, ebben az állandó próbálkozásban, a komoly igeolvasás és a felszabadult hitgyakorlás jegyében próbálunk munkálkodni, mert nincs nagyobb öröm annál, amikor lélekben együtt készülhetünk húsvét szent ünnepére, Jézus feltámadására, de mindig úgy, hogy másoknak is örömet szerezzünk.
Az ifjúság nevében kívánom gyülekezetünknek, hogy épüljünk igazi lelki közösséggé, hogy ez a feltámadás ünnepe legyen mindannyiunk számára.

Kovács Tibor


Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A 2021-re tervezett műhelytémánk a bibliai apokaliptika lesz. Előadónk lesz mások mellett Mark Meynell is. Az esti igehirdetések alkalmával Rozgonyi B...
 • 2020. július 01., szerda

  Egy gyermeket elveszíteni a legnagyobb veszteség, ami egy szülőpárt érhet. De mi történik akkor, ha a kis élet még ki sem fejlődhetett? Milyen körülmé...
 • 2020. június 30., kedd

  A SZEL-Biblikus Bábstúdió filmjei kicsit mindenkihez szólnak, de elsősorban a gyermekes családokhoz. Egy németországi történet a terápiás báboktól a n...
 • 2020. június 29., hétfő

  A református lelkipásztori hivatás és a rendkívüli idők kihívásainak kérdéskörével folytatódott a „testvérek párbeszéde”, amely a megújulás és leporol...
 • 2020. június 28., vasárnap

  A kiadvány a jelenlegi, 1948-ban kiadott énekeskönyv nagy részét megtartva, bő tíz évnyi előkészület és munka eredményeként készül el ebben az évben, ...
 • 2020. június 25., csütörtök

  Egyházkerületünk történetének apró, ismeretlen fejezete, amelyben az ügyesség, a hűség, a kapcsolattartás és az elődök tisztelete találkozott egymássa...
 • 2020. június 24., szerda

  Nem csak a bezárkózás volt nehéz, az újranyitás sem egyszerű lépés. Milyen tanulságokat viszünk magunkkal a karanténból, hogyan hathat mindez közösség...
 • 2020. június 23., kedd

  Huszonhat évesen választották meg gyülekezeti gondnoknak, ezt a szolgálatot hite szerint csak alázattal lehet betölteni. Vulkanológiával foglalkozó ke...
 • 2020. június 22., hétfő

  Egyházzenei, közösségi program, szakmai és missziós céllal. A Tahi Egyházzenei Hét énekelni szerető gyülekezeti tagokat, karnagyokat és kántorokat vár...