Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Esküvői szertartás, Aranylakodalom

A kép Dr. Pataki Krisztina orvos és Drs. Börzsönyi Kornél lp.
esküvőjén készült, 2006.08.06-án.


Református esküvő
A református egyház felfogása szerint nem "református esküvőről" hanem házasságot megáldó református istentiszteletről kell beszélnünk. A református istentisztelet keretében megáldott házasságot nem az egyház köti meg a templomban, hanem a házasfelek előzőleg az állami anyakönyvvezető előtt.

A fiatal /vagy idősebb/ pár már mint férj és feleség érkezik a templomba s kérik házasságukra a Szentháromság Isten áldását.

Hogy a házastársak milyen komolyan veszik Isten áldását először azzal fejezik ki, hogy nyitott szívvel vannak készen meghallgatni Istennek az igehirdetés által hozzájuk szóló személyes szavát a házasság bibliai értelméről.

Másodszor azzal, hogy az igehirdetés meghallgatása után, a lelkipásztor felszólítására megfogják egymás jobb kezét s mások által is jól hallható szóval elmondják a házassági eskő szövegét.

Harmadszor azzal, hogy a lelkipásztor imádságával egyrészt hálát adnak Isten eddigi gondviselő szeretetéért (református egyházukért, a családi otthonért, egymás megtalálásáért) és azért, hogy Jézus Krisztus a házasságot is megváltotta.

Másrészt kérik Isten további segítségét, vezetését, a Szentlélek naponkénti kiáradását azért,hogy házasságukat mindig Istentől kapott hivatásnak tekinthessék és igy is élhessék meg.

A református házasságmegáldó istentisztelet szertartása (menete) a következő:

1. A lelkipásztor vagy a gyülekezet világi képviselője (gondnok) a templom kapujában fogadja a házaspárt és orgonaszó vagy a gyülekezet éneklése közben bevezeti őket a templomba.

2. Az áldást kérő házaspár a násznagyokkal (tanukkal) az urasztala elé áll. A menyasszonyi csokrot az urasztalára kell helyezni, hogy ne akadályozzon majd a kézfogásban.

3. A lelkipásztor bibliai igével köszöntést mond.

4. Ha gyülekezet is van jelen a szorosan vett családtagokon és rokonságon kivül, ekkor következik a gyülekezet hálaadó éneke (Adjatok hálát az Istennek: 105.Zsolt.1.verse).

5. Az ének elhangzása után a lelkipásztor egy bibliai ige alapján igehirdetést tart a házasság bibliai értelméről. azaz elmondja, milyen igéretei vannak istennek a hívő házastársak részére, továbbá miért hivatás a keresztyén házasság, mit vár Isten a házastársaktól, mégtovábbá minek a szimbóluma a keresztyén házassság?

6. Az igehirdetés után következik a házasfelek kézfogása
(Fogjátok meg egymás jobb kezét) és a református házassági eskőszöveg hangos elmondása a lelkipásztor után, aki azt mondatonként előremondja.

7. Az eskő elmondása és ahhoz kapcsolódó rövid pásztori intelem után kerül sor a hálaadó és könyörgő imádságra, melyet a Miatyánk közös elmondása zár le.

8. Ekkor felhangzik a lelkipásztor ajkán az apostoli áldás.
9. Következika Biblia illetve emléklapátadás.

10. A gyülekezet éneke vagy orgonaszó közben a házaspár - esetleg a lelkész vezetésével kivonul - a templomból és a templomajtóban fogadja a rokonok barátok jókivánatait.
Végül néhány adminisztrativ jellegő tudnivaló:


1. Milyen iratok szükségesek a református házasságmegáldó istentisztelethez?
* Személyi igazolvány.
* Elváltak esetében a válást hivatalosan igazoló okirat / vagy hatósági bejegyzés a személyi igazolványba /
* A területileg illetékes reformátuslelkipásztor hivatalos eelocsátó-levele.

2. Hogyan kell jelentkezni református házasságmegáldó istentiszteletre?
* Annak az egyházközségnek a lelkészi hivatalában kell jelentkezni, amelynek a templomában kívánják a házasulandók házasságuk megáldását.

* A legtöbb lelkészi hivataelan délután is vannakfogadó vagy un. hivatalos órák. De lehet jelentkezni vasárnap d.e. is az istentisztelet után. ilyenkor feltétlenül meg kell állapodni konkrét időpontban, mert a forgalmas, nagyvárosi gyülekezetekben esetleg mások is igényt tarthatnak ugyanarra az időpontra!

* Ajánlatos tehát legalább egy hónappal a házasságkötés családi körben eltervezett időpontja előtt jelentkezni a lelkészi hivatalban.

3. Hogyan kell felkészülni református keresztyén embernek a házasságra?
Először is imádkozva, mivelhogy régi református tanítás szerint "jegyben járó ifjúnak ill. leánynak" imádkozni kell.

Másodszor pedig a reformátusoknál is egyre inkább terjedő "jegyesoktatásban" való rendszeres részvétellel.

Mi református keresztyények is azt kivánjuk amit más vallású testéreink is.

Az Isten áldását kérő házasságok tapasztalják meg naponként, hogy a sok szomorú ellenpélda mellett is, ma is megáll az Istennek igéje:
"Sokkal jobban van dolga a kettőnek hogynem az egynek mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak ha elesik és nincsen aki őt felemelje. Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek. Az egyedülvaló pedig mimódon menekedhtik megő Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak és a hármas kötél nem hamar szakad el." (Prédikátor könyve 4. 9-12)

 

50 éves házassági

évfordulóra való megemlékezésre is van lehetőség a megszentelt hajlék falai közt.

Ennek liturgus rendjéről a lelkipásztor személyesen ad felvilágosítást.

 

 

Galéria:

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 6, összesen: 146834

 • 2020. május 31., vasárnap

  Konfirmációi emlék – első ránézésre alig kivehető az asztalon álló hatalmas keménypapír felirata. Utánajártunk, mit árulnak el az apró részletek az 19...
 • 2020. május 30., szombat

  Isten jelenléte bennünk – Magyarné Balogh Erzsébet református lelkész gondolatai.
 • 2020. május 28., csütörtök

  Újratervezéseink során vajon odafigyelünk-e, hogy biztosan szükségünk van arra, amire igényünk is? Megjelent a Karakter magazin legfrissebb száma, vál...
 • 2020. május 27., szerda

  Trianon nem csak az országot, de az egyházszervezetet is darabokra szakította. A magyar reformátusok egy ellenségessé vált politikai környezetben szin...
 • 2020. május 27., szerda

  Külön kelyhes úrvacsorát javasol a gyülekezeteknek a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa. A testület a nyári táborok megtartá...
 • 2020. május 27., szerda

  Ismét megnyílt a Kálvin Kiadó Bocskai úti könyvesboltja, június 4., csütörtöktől pedig már a Bibliás Könyvesbolt is várja az érdeklődőket.
 • 2020. május 26., kedd

  A Baár–Madas Református Gimnázium tanulói színvonalas médiaanyagokat állítottak össze, amelyek mind hitüket, mind kreativitásukat megmutatják.
 • 2020. május 25., hétfő

  A megújulás növekedés, a megújulás kovásszá válás, a megújulás nyájjá alakulás.
 • 2020. május 24., vasárnap

  „Az a félelmem, hogy számvetés nélkül áll vissza minden a régi kerékvágásba. A karantén olyan volt, mint a költözés – muszáj átgondolni, mi az, amit á...
 • 2020. május 21., csütörtök

  „Felelős magatartás az lenne, ha a Nyugattal szembeni kisebbségi komplexusunkkal és a szomszédainkkal szembeni infantilis vádaskodásunkkal végre felha...