Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Lelkipásztorok, elődök

Nt. Ilosvay Ferenc lp.
1898-1980.
A Zemplén megyei Alsómihályiban született 1898. február 10-én.
Iskoláit itt, és a sátoraljaújhelyi piarista gimnáziumban végezte.Apja a tehetséges fiát ügyvédnek szánta, mégis amikor bement Sárospatakra, nem a jogi fakultásra, hanem a Theológiai Akadémiára iratkozott be. Első lelkészképesítő vizsgáját 1922. szeptember 12-én a másodikat 1924. szeptember 18-án tette le. Ekkor már mint segédlelkész szolgált dr. Enyedi Andor — a későbbi Tiszáninneni Egyházkerület püspöke - mellett. Miskolci pályafutását, mint püspöki titkár kezdte.
Helyettes lelkészként megbízták a Martintelepi (vasútmenti) egyházközség megszervezésével.
A templomépítés közben a martintelepi egyházközség világi képviselői 1930. január 26-án az Alsóborsodi Ref. Egyházmegye elnökségének kiküldötteinek jelenlétében lelkészválasztó gyűlést tartott, ahol egyhangúlag Ilosvay Ferenc helyettes lelkészt a
1931. január 29-én házasságot kötött kuntaploczai Czékus Ilonával, házasságukból három gyermek született: György, Mária és Zsuzsanna. Nagy energiát fordított a gyülekezeti élet megszervezésére és ápolására, mint pl. a leányegyleti, ifjúsági és felnőtt bibliaórák, a később híressé vált teadélutánok a MÁV Járműjavító műhely művelődési házában, amely a hitélet erősítésén felül a kulturális igények kielégítését is szolgálta.
Utolsó lehetőségként közvetlenül a templom mellett egy gyülekezeti házat épített, majd a templommal szembeni épületet parókiának vette meg.
Szeretett martintelepi templomának szószékét 1960-ban hagyta el.
1980. június 21-én hunyt el, öregkori leukémiában. Sírja — kívánságának megfelelően — közvetlenül a Deszka- templom mellett van.


Nt. Tóth Gusztáv lelkipásztor
(1914, Mezőnagymihály - 1990, Sárospatak)
Szülei: Tóth Ágoston és Tóth Zsófia.
Két gyermekes 24 holdas földműves családból származott.
A nyolc osztályt a Sárospataki Ref. Kollégiumban végezte. Utána ugyanitt volt teológus. Segédlelkész: Sajókeszin (SK), Sajólenkén (SK), Bőcsön, majd a Sárospataki Lapok zsinati tudósítója.
1948. január 4.-én köt házasságot Kócs Mária diakonisszával. Szolgálatukat Bódvalenkén kezdik, majd 1956-tól Bükkaranyoson lesz lelkész.
A Martintelepre 1959-ben kerül, ahol 21 éven keresztül 1980-ig lesz a gyülekezet lelkésze.
A gyülekezetben énekkart szervez, parókiát, templomot, imaházat renovál, melyeket betonkerítésekkel is körbekerít.
Hétfő reggelenként áhítattal kezdtek a gyülekezetben, szerdánként bibliaóra, szombaton pedig hétzáró istentisztelet is volt.
Precízen számon tartotta a híveket, akiket mindig rendszeresen látogatott. Összegyűjtötte a gyülekezet múltjával kapcsolatos írásos dokumentumokat, ami mellett folyamatosan készített teológiai pályamunkákat. A teológiai szaklapokba és más újságokba is mindig írt cikkeket.
Az egyházmegye missziói és tanulmányi előadója volt. Nyugdíjas éveiben is tovább dolgozott, tudományos munkákat készített, rendszerezte életének munkáit, előadásait.
Három gyermeke született: 1950-ben Gusztáv (45), 1951-ben Ágoston (47), 1953-ban Zsófia.
1990. novembereében tüdőrák következtében távozott az élők sorából. Nyugdíjas diakonissza felesége Sárospatakon él.


Nt. Keresztessy László lp.
1930. február 8-án született Nyirmadán. Édesapja a Nyirmadai Református Egyházközség lelkipásztora volt. Édesanyja szintén papi családból származott. Iskoláit a nyirmadai elemi iskolában kezdte, majd a Sárospataki Református Gimnáziumban folytatta. A másodikos gimnazista volt, amikor meghalt az édesapja. Édesapja halála után elköltöztek Nyirmadáról Abaújvárra, majd Kassára. A gimnázium harmadik ás negyedik osztályát a kassai Premontrei Gimnáziumban végezte el.
Majd hadiapród iskolába, Esztergomba készült azzal a céllal, hogy mint árva, hamarabb juthat keresethez. A háború azonban közbeszólt. Nem vonult be, otthon maradt és Sárospatakra költözvén ott folytatta a tanulmányait. Sárospatakon érettségizett 1948-ban. Állatorvos szeretett volna lenni, de édesanyja kérésére és imádságaira hallgatva teológiaára ment. Sárospatakon, majd Debrecenben fejezte be a lelkészi hivatásra való felkészülést. 1953-ban lett káplán, vagyis segédlelkészként szolgált. 1994-töl választható volt, de önálló lelkészi állást, csak 1959. április 5-én kapott Vilyvitányban. A közbeeső időben segédlelkészként szolgált Ózdon és Szerencsen.
Vilyvitányban 1967. április 15-ig volt. Innen a Bodrogköz szívébe
Pácinba került. Pácinban 1980. augusztus 25-ig szolgált. Innen vezette őt Isten Miskolc-Martintelepi gyülekezetbe, ahol 1980.
augusztus 26-án lett a lelkipásztor egészen 2001 októberéig azaz haláláig.

Lelkipásztorok, akik a gyülekezetben szolgáltak azóta, hogy van anyakönyve a gyülekezetnek:

Ilosvay Ferenc
Kádár Zoltán
Benkő György s. 1.
Tóth Lajos v.o.lp.
Kiss Zoltán
Győry József s.l.
Kiséri Béla v.o.lp.
Arday László püspöki m.lp.
Ráski sándor
Pap István s.l.
Tankó István s. 1.
Takács Béla ny.lp.
Dr. Kiss Zoltán s.l.
Ágoston István
Molnár Mihály belvárosi s.l.
Kovács Imre esp.s.l.
Fodor Lajos felsővárosi lp.
Iglay Ferencz
Szombathy Dénes szirmai lp.
Dr. Marsalkó bertalan
Debreceni Istvánné s.1.
Szabó Gabriella
Dr. Börzsönyi József
Veres Róbert

Tóth Gusztáv
Keresztessy László
Börzsönyi Kornél


Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 38, összesen: 146866

 • 2020. május 31., vasárnap

  Konfirmációi emlék – első ránézésre alig kivehető az asztalon álló hatalmas keménypapír felirata. Utánajártunk, mit árulnak el az apró részletek az 19...
 • 2020. május 30., szombat

  Isten jelenléte bennünk – Magyarné Balogh Erzsébet református lelkész gondolatai.
 • 2020. május 28., csütörtök

  Újratervezéseink során vajon odafigyelünk-e, hogy biztosan szükségünk van arra, amire igényünk is? Megjelent a Karakter magazin legfrissebb száma, vál...
 • 2020. május 27., szerda

  Trianon nem csak az országot, de az egyházszervezetet is darabokra szakította. A magyar reformátusok egy ellenségessé vált politikai környezetben szin...
 • 2020. május 27., szerda

  Külön kelyhes úrvacsorát javasol a gyülekezeteknek a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa. A testület a nyári táborok megtartá...
 • 2020. május 27., szerda

  Ismét megnyílt a Kálvin Kiadó Bocskai úti könyvesboltja, június 4., csütörtöktől pedig már a Bibliás Könyvesbolt is várja az érdeklődőket.
 • 2020. május 26., kedd

  A Baár–Madas Református Gimnázium tanulói színvonalas médiaanyagokat állítottak össze, amelyek mind hitüket, mind kreativitásukat megmutatják.
 • 2020. május 25., hétfő

  A megújulás növekedés, a megújulás kovásszá válás, a megújulás nyájjá alakulás.
 • 2020. május 24., vasárnap

  „Az a félelmem, hogy számvetés nélkül áll vissza minden a régi kerékvágásba. A karantén olyan volt, mint a költözés – muszáj átgondolni, mi az, amit á...
 • 2020. május 21., csütörtök

  „Felelős magatartás az lenne, ha a Nyugattal szembeni kisebbségi komplexusunkkal és a szomszédainkkal szembeni infantilis vádaskodásunkkal végre felha...