Nyomtat Elküld Olvasási nézet

GYÜLEKEZETI ÚJSÁGLegfrissebb szám

HEGYI BESZÉD
A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTÕJE
2007 év 12. hónap

"Isten hatalmas Fiának bizonyult-
/Róma 1:4/

Jézus Krisztusról alapvetően két dolog jut eszébe az embereknek: a jászol és a kereszt.
Ezekben a napokban a jászol. Életünkben először többnyire a karácsony élménykörében találkozunk Jézussal. Megigézi a kisgyerekeket a karácsonyfa, a gyertya és csillagszóró gyújtás, a csillogó szaloncukrok, a díszek. Fenyő, narancsillat és boldogság terjeng a szobában - s mindeközben ott fekszik középen láthatatlanul egy gyermek, akiről csupa jót lehet gondolni. Ki nem őrizgeti féltőn ezeket az első emlék-kincseket a szíve mélyén? És megpróbáljuk ezt a hangulatot reprodukálni minden évben.
A másik kép Jézusról, amivel minden ember találkozik, a kereszt. Templomok tövében, úton-útfélen ott csüng Jézus a kereszten fejét lehajtva.
A jászol és a kereszt közös nevezője a tehetetlenség. A gyámoltalan újszülött, és a katonáktól őrzött kivégzett - mindketten kiszolgáltatottak. Miért ünnepli a világ ennek a Jézusnak a születése napját? Miért nem Őt ünnepli az Ő születése napján? Talán azért, mert valami fontosat nem tudunk róla? Ami a jászol bölcső és a kereszt között történt?
Mert mi történt a kettő között? A kettő között szertejárt jót tévén. Gyógyíthatatlan betegeket meggyógyított, születési rendellenességgel élő embereknek tökéletesen ép testet adott, démoni megszállottságtól tönkretett emberek megszabadultak, parancsolt a természet erőinek, és a negyednapja halott Lázárnak: "Jöjj ki-, és az kijött a sírból. Isten hatalmával járt-kelt köztünk.
S tanította az embereket. Szellemi dolgokról érthetően és lényegbe vágóan, úgy hogy az akkori emberek, akiket ugyanúgy leterhelt a megélhetés gondja, ugyanúgy nyomasztott az ország állapota, ugyanolyan békétlenségben éltek, mint mi, megértsék, hogy mik Isten szerint a kulcskérdések, és mik az Ő megoldásai az emberi élet millió problémájára. Úgy tanított Jézus, mint akinek hatalma van. Mint akit nem kötnek tradíciók, más tekintélyek, és nem gyötörnek kérdések, mert nála van az igazság.
Haláláról pedig így szólt: "Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem: én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól.- /János 10:17-18/ Hatalma volt, szabadsága volt magát sebezhetővé tenni, magát kiszolgáltatni, és meg is tette, hogy így szerezzen nekünk bocsánatot, új és örök életet.
Karácsonykor mi annak a kisbabának örülünk, aki felnőtt, akiben Isten hatalma és szeretete jelent meg köztünk, aki meghalt, mert ez volt az egyetlen mód, hogy Istent irántunk kiengesztelje, de halála csak egy állomás volt. Feltámadt.
Azzal, amit 2000 éve hozott el, meggazdagítja és megmenti a világ végezetéig mindazokat, akik Őbenne hisznek!

Hornyák Julianna
Lelkipásztor


Gyerek hétvége Velencén

Szeptember második hét végéjén felkerekedett gyülekezetünkből 18 gyerek és 10 felnőtt, hogy együtt tölthessünk két napot a már jól ismert velencei Timótheus-házban. Nagy kalandnak ígérkezett, és az indulás az is volt, mert a pénteki csúcsforgalomban közel két óra alatt araszoltunk Velencére. Az út kimerítette a gyerekeket, és nem kevésbé a felnőtteket, bár többszöri megállással igyekeztünk elviselhetőbbé tenni. Péntek este annyira futotta erőnkből, hogy a vacsora után a szálláshelyeket rendeztük el.
Szombat reggel elég szép időre ébredtünk. Reggeli után lelki táplálékunk Jézusnak az igazgyöngyről mondott példázata volt. Majd délelőtt horgászni indultunk. Jól megéheztünk, és bizony nagyon hálásak voltunk a szolgáló testvéreknek, akik ebéddel vártak. Délután óriási sétát tettünk, elvándoroltunk a velencei hajó kikötőbe. Ott aztán foci, szaladgálás, mindenféle szórakozás lehetővé vált gyermekeink számára.
Isten országa olyan, mint a kovász - hallhattuk az esti áhítaton. Ez a kovász -rajtunk keresztül- Rákoshegyet is átjárhatja. Vacsora után jött az igazi muri. Sikerült fénycsöveket szerezni, melyek megtörés után különböző színeket bocsátanak ki, és a gyerekek ilyenekkel szaladgáltak az akkorra már sötét udvaron. Ezt annyira élvezték, hogy végre mi, felnőttek is elcsendesedhettünk, hálát adhattunk a nap áldásaiért.
Vasárnap csapatunk egy része elment istentiszteletre a velencei templomba, a Timótheus- házban pedig gyermekistentisztelet volt, mely egy tóparton -stílszerűen- miről is szólhatott volna, mint a tengerbe vetett háló példázatáról. Délelőtt még sárkányeregetéssel telt, a gyerekek roppant élvezték, aztán ismét a szorgos kezek megterítették az asztalt. Ebéd után pakolás, és indulás haza.
Jó volt együtt lenni, beszélgetni, a természet szépségeire ismét rácsodálkozni, és hálát adni Istennek, hogy megengedte ezt a két szép napot.

Tóth Csaba Csongor


Presbiteri hétvége Tiszavárkonyban
2007. október 13-14-én

Szombaton reggel a teljes presbitérium felkerekedett, hogy átbeszéljük a gyülekezet ügyes-bajos dolgait. Betegségek miatt most a családtagok többnyire otthon maradtak, így most igazán csak egymásra tudtunk figyelni. Megérkezés és elhelyezkedés után megkezdődött a komoly munka.
Hornyák Julianna lelkipásztorunk áhítattal nyitotta meg a napot. A lelki útravaló után felvázolta a nap témáit, melyeket át kellett beszélnünk. Ezek a következők voltak:
1.,Lelki építkezés:
• Szükség lenne a generációk egymáshoz való közeledésére: az ifjúság, a középkorúak és az idősek ne határolódjanak el olyan élesen egymástól, ahogy ma még tapasztaljuk. Ennek a problémának enyhítésére szeretnénk a felnőtt gyülekezeti tagok részére gyülekezeti kirándulásokat szervezni. Fontos, hogy jobban kommunikáljunk egymással. Helyezzünk nagyobb hangsúlyt arra, hogyha új arcot látunk az istentiszteleten, a presbiterek, régi gyülekezeti tagok merjünk odamenni az illetőhöz.
• Szükség van arra, hogy istentiszteleten beszámoljunk azokról az eseményekről, konferenciákról, amelyen részt vett bárki a gyülekezetből. A hirdetésekben pedig továbbra is fel kell hívni ezekre az eseményekre a gyülekezet figyelmét.
• Írott formában is gyakoroljuk a híradást:
- A gyülekezetnek mostantól van honlapja Harmatos János jóvoltából, amit az internettel rendelkező tagok használhatnak.
- Továbbra is megjelenik rendszeresen a gyülekezet újságja, a Hegyi beszéd.
• Házi bibliakörök ezentúl is rendszeresen lesznek Bőr Ferencéknél és Mucsi Gyuláéknál.
• A gyülekezet önállósulásának 60. évfordulójának megünneplése kiállítás formájában.
2.,Infrastruktúra
Konkrét, kétkezi munkára is szükség van. Ilyen a parókiához vezető lépcső mellé korlát felszerelése, vagy az iroda és a templom közötti ajtónál a küszöbvasak felszerelése.
A presbiteri hétvége óta ezek elkészültek.
3.,Kitekintő
• Legyen-e és hol legyen testvérgyülekezetünk?
• Rákoskeresztúri új református missziói egyházközséggel szorosabb kapcsolat kiépítése,
• Reformáció ünnepre a baptistákat is bevonjuk a szolgálatba,
• Magyarvista: erdélyi gyülekezet meglátogatása több napos kirándulás keretében.
4.,Egyéb
• Presbiteri tablót készíttetnénk nemcsak a jelenlegi, hanem a régi presbiterekről is.
• Gyülekezeti könyvtár kiépítését tervezzük, hogy aki szeret olvasni, de nem tudja megvenni a könyveket, az is olvashasson.
A szombati nap végén volt, aki hazament beteg családtagjaihoz. Akik maradtunk, éjszakába nyúló beszélgetéssel fejeztük be a napot. Vasárnap délelőtt a helyi gyülekezet istentiszteletén vettünk részt, majd a Tisza-parton sétálva folytattuk terveink megbeszélését. Együtt létünk imaközösséggel és egy finom ebéd elfogyasztásával zárult.

Kurdi Ildikó


Panelköri munkatársi találkozó Szigetszentmiklós,
2007. november 23-25.

A Panelkör találkozója Szigetszentmiklóson nov.23-25. péntek-szombat-vasárnap volt. Erről szeretnék nagyon vázlatosan beszámolni.
Péntek este közös vacsora, ismerkedés volt a program. Utána Lovas András nt. úr igei útmutatását hallgathattuk meg. Később hazaindulás, szálláskeresés és alvás.
Szombaton 9 órakor énekléssel és Lovas András nt. úr gondolatébresztő igemagyarázatával kezdhettük a napot.
Harmathy András nt. úr 10 órától a Fülöp-szigetekről és az ott folyó keresztyén missziókról tartott érdekfeszítő előadást.
11 órától Harmathy nt. úr "Más világ, más szolgálat, más egyház- címmel teológiai fogalom tisztázást tartott. Luther "Erős vár a mi Istenünk- című énekét szóról-szóra komolyan gondoljuk?
• Ma Isten jelenléte, sőt inkább hiánya a jellemző, kézzel fogható.
• A MAMMON templomai-a Plázák.
• Fecskefészek-templomok- a Lakótelepi templomok.

Ki miért megy ma templomba? Feltöltődni, mentsvárként? A templom, mint Gettó!
A Hegyi Beszédben Jézus a hegyen épített város, és a Világ Világossága hasonlatot használja Keresztyén közösséget. Ef. 4, 16; Kor. 3, 16-17, 6, 18.

• A Templom nem gettó, hanem élő közösség a BIBLIA szerint.
• A Világ Isten dicsőségének a színtere.
• Harmathy nt. felhívása: Vegyük vissza a Karácsonyt az üzletláncoktól.
• INKARNÁCIÓ. Krisztus ellenségei közé jött. Isten dicsősége ott van, ahol életek megfordulnak.
• Szolidaritás, jelenlét. Ép testben ép lélek.
Az előadás után ebédig kiscsoportos megbeszélések voltak foglalkozási körök szerint.
A jóízű ebéd után szabadfoglalkozás volt: séta, filmvetítés.
15 órakor Tomka Miklós szociológus beszélt a mai magyar társadalomról.
Előadásának lényege a "Homo Szovjetikusz- helyett a "Homo Christiánusz- megélése a mai társadalmi környezetben.
Panaszkodó nép vagyunk, a lakosság 35% elégedetlen, nem találja a helyét. A modernizálódó világban kizökkennek a támaszpontok, ezért az én vagyok a magam támasza érzés.
• Rövidtávú haszonszerzés, gyors érzelmi sikerek.
• Feszültség csökkentése: alkohol, cigaretta, szex, drog, munka. A keresztyéneknél kevesebb a szenvedélybeteg, másként vezeti le a feszültségét. Kevesebb a betegnapok száma.
• Társadalmi nyomorékságok, közösségi lét hiánya. Hagyományvesztés. Elvallástalanodás.
• A múlt és az emlékezés elvesztése. A kelet-európaiaknál kevesebb a várható élettartam.

Kihívások: napról-napra rendezni kell dolgainkat az Úristennel, Rendezni kell emberi viszonyainkat.

Feladatok: a személyes környezettel szembeni szeretetteljes kapcsolat: lokálpatriotizmus. Közösségiség igénye. Jézus közösség nevelése. A tömegből választja ki a tanítványokat.

Közösségi- társadalmi- személyi felelősség.
Munkahelyi kapcsolataink, lakóhelyi környezetünk.
Önszerveződési igényünk, Társadalmi önszerveződésünk.
Papolás - prédikációk helyett, előbb megélni keresztyénségünket, hogy utána kérdezzenek.

Vacsora után Szeverényi János evangélikus lelkész magyarázta Jézusnak a két testvérről mondott példázatát /Máté 21:28-32/ nem mindennapi elevenséggel és humorral.
A vasárnapi záró istentiszteleten is ő szolgált. Az istentiszteletet követően minden résztvevő gyülekezet imakéréseit vittük együtt az Úr elé.
Köszönjük a szigetszentmiklósiaknak, hogy kitettek magukért, hogy vendégül láttak minket, és lehetőséget adtak gyülekezeti és személyes küldetésünk újbóli átgondolására!

Szép Attila


Hírek:

Szept. 14-16. között gyerek hétvégén voltunk Velencén 18 gyerek és 10 felnőtt részvételével

Szept. 23-án a gyülekezeti nap vendége volt a Magyar Kékereszt Egyesület

Okt. 13-14. presbiteri hétvége Tiszavárkonyban

Okt. 21-én az istentiszteleten Járay Lóránd lelkipásztor mutatta be a Református Siketmisszió munkáját

Okt. 31-én együtt ünnepeltük a reformációt a rákoshegyi evangélikusokkal és baptistákkal. Ez alkalommal Marsalkó Gyula evangélikus lelkész hirdette az Igét, Szegedi Tivadar baptista lelkész pedig Kálvin János életéről tartott előadást.

Nov. 11-én az istentiszteletet a pasaréti Palló Imre énekkar szolgálata gazdagította.

Nov. 13-án közös gyűlést tartottak a korábbi és a jelenlegi presbitérium tagjai.

Nov. 18-án emlékeztünk meg gyülekezetünk fennállásának 60. évfordulójáról egy kiállítás megnyitásával és egy gyerekeknek szóló rajzpályázat értékelésével.

Nov. 23 és 25. között a panel gyülekezetek szervezésében Szigetszentmiklósón megrendezett missziói hétvégén gyülekezetünk 4 fővel képviseltette magát.

Nov. 25-dec. 1-ig gyülekezetünkben volt gyakorlaton Csőke János IV. éves theológus hallgató.

Dec. 1-én adventi kézműveskedésre 31 gyerek jött el kísérőkkel.

Karácsonyi megajándékozásra ez évben 35 csomagot készítettünk idős, egyedülálló testvéreinknek, és 50-t a gyerekeknek. Megköszönjük az ünnephez kapcsolódó felajánlásokat!

Ünnepi alkalmak:

Dec. 23-án d.u. 4 órakor karácsonyi ünnepélyt tartunk gyülekezetbe járó gyerekeink műsorával. Szeretettel várjuk ez alkalomra a gyülekezet minden tagját!!!
Dec. 24-én 15 óra áhítat
25-én 10 óra istentisztelet úrvacsoraosztással
26-án 10 óra istentisztelet úrvacsoraosztással
30-án 10 óra istentisztelet
31-én 18 óra év végi hálaadó istentisztelet
Jan. 1-én 10 óra újévi istentisztelet


HEGYI BESZÉD 2007 év 12. hónap
Főszerkesztő: Hornyák Julianna
Szerkesztő:. Rácz Erika
E lapszámunk összeállításában közreműködött: Hornyák Julianna, Tóth Csaba Csongor, Kurdi Ildikó, Szép Attila, Rácz Erika
Kiadja: A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG.
Régebbi számokHEGYI BESZÉD
A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTÕJE
IX évfolyam 2. szám


Mobiltelefon

"Szia! Hát ... itthon vagyunk. Igen ... most keltünk föl. Szilvi a hugival aludt. ... Most? Tévézünk ... Aha, majd eszünk valamit...- - hallgatom a bankban mellettem álló kislányt, aki barátnőjével és húgával éppen pénzt vesz le egy folyószámláról. Közben int az ujjával, hogy nehogy valamelyik elszólja magát.
Milyen jó is ez a mobiltelefon! Mindig meg lehet kérdezni a gyerekünktől, hogy hol van, mit csinál, minden rendben van-e.
Pál apostol aggódott Timótheus miatt, akit fiaként szeretett. Ezt írja neki: "De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik reád bízattak, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.- /2 Timótheus 3:14-16/ Fiam! Ha ez ott van a kezedben, akkor nyugodt vagyok, mert rajta keresztül maga Isten tesz bölccsé, tanít, fedd igaz úton vezet.
Egyik kezükben a mobiltelefon. Tedd a másikba a Bibliát, és neked sem kell aggódnod, akkor sem, ha "lemerül-, akkor sem, ha otthonról kirepül! A Mennyei Atya vigyáz rá, vezeti, formálja. Add a kezébe a Bibliát! Még jobbat mondok: beszélgessetek róla otthon, és keressétek értelmét együtt itt, a gyülekezetben!

Hornyák Julianna
Lelkipásztor


Beszámoló a velencei gyerektáborról

Isten segítségével ez esztendőben is július 2-7 között táborozhattak gyülekezetünk gyermekei Velencén, a Timótheus házban. Lázas izgalom és készülődés előzte meg a nyaralást. Összesen 36-an fordultunk meg ezen a héten a Timótheus házban, 8 segítő és a többi gyermek.
Először is őszinte köszönetet szeretnénk mondani Gyülekezetünk tagjainak azért a hathatós anyagi és más segítségért, mely lehetővé tette, hogy a nehéz gazdasági helyzetben elfogadható hozzájárulást kellett csak a szülőktől kérni a táborozás költségeire. Ugyancsak szeretnénk köszönetet mondani a felnőtt segítőknek, akik fáradságot nem kímélve szorgoskodtak a gyerekek étkeztetése és ellátása körül. A hét egy részén vendéglőben étkeztünk, de azért az a két alkalom volt igazán nagyszerű, mikor asszonytestvéreink főztek.
Reggel és este áhítat volt, ahol igen érdekes és a gyermekeket lekötő igei alkalmat tartottak gyermekmunkásaink. Sok éneket tanultak, amit igen szívesen énekeltek is. Több olyan gyermek is megfordult a táborban, aki eddig nem járt rendszeresen templomba, de az a reményünk, hogy a jövőben bekapcsolódnak a gyülekezet életébe.
A gyermekek napi kedves foglalatossága volt a kézművesség is. Nagyon szívesen és örömmel készítettek szép dolgokat. Köszönet az őket szakszerűen irányító Testvérünknek.
Istenünk szép időt adott, így naponta fürödhettünk, amit nagyon élveztek a gyerekek. Soknak a horgászás is nagy élmény volt, sok halat fogtak, melyet el is készítettünk, kétszer is volt halsütés.
A borúsabb napon kirándultunk Nadapra, mely éppen a Velence tavi nyári játékok színhelye is volt akkor, így ott is kézműveskedtek gyerekeink, és utána megnéztük a nadapi szintezési ősjelet, majd a sziklákat megmásztuk.
Egy alkalommal gokartozni mentünk, ahol igen kedvező áron szórakozhattak a táborozók. Többen egyik legnagyobb élményként mesélték ezt a délutánt.
Egy másik alkalommal "külső segítséggel- Agárdra mentünk autókkal, ahol szintén nagy árengedménnyel dodzsemeztek a gyerekek. Természetesen ezek az extra alkalmak lehetetlenek lettek volna adományok nélkül.
Úgy éreztük, hogy élménydús hetet sikerült biztosítani a csapatnak. Ezért egyedül Istené a dicsőség, aki kirendelte a helyet, az időt és a szolgálókat.
Reméljük, hogy a következő esztendőben is alkalmunk lesz egy hasonló tábor megszervezésére.

Tóth Csaba Csongor


Gyülekezeti tábor Tiszavárkonyban

Július 30-án zuhogó esőben indultunk el a hagyományos gyülekezeti táborba, létszám szerint 28-an. Hagyományos tábor, de most nem mindenkinek volt az. Lelkészünk Hornyák Julika most volt először velünk. Tartalmas, zsúfolt időszak áll mögöttünk. Tábor előtt 2 héttel volt a nagy esküvő. Érthető, ha a tábor lelki tartalmát illetően nem voltak szervező megbeszélések. Különös köszönet illeti lelkészünket, aki minden délelőtti beszélgetésre, és minden esti áhítatra lelkiismeretesen és alaposan felkészült. Számomra sokat jelentettek ezek az alkalmak.
Ebben a táborban volt alkalmunk arra is, hogy a gyülekezetünkbe csak éppenhogy csatlakozott házaspárral megismerkedjünk és összebarátkozzunk. Harmatos János és felesége, Eszter jelenléte gazdagította a tábor légkörét. Persze örültek a régi gyülekezeti tagok is egymásnak, hiszen a vasárnapi találkozások nem mindig adnak lehetőséget arra, hogy komolyan, részletesen tudjunk egymás dolgairól.
A táborlakók közül mindenki kivette a részét a napi teendőkből, de azért 1-2 nevet meg kell említeni, akik különösen sokat tettek azért, hogy jól érezzük magunkat:
Tóth Csaba Csongor presbitertestvérünkké az érdem, hogy a tábor helyszínére rátalált és lelevelezte a helyfoglalást, és az előkészítő szervezésnek nagy részét fölvállalta magára. A táborban pedig a horgászni vágyó gyermekeket és felnőtteket vette gondjába. Így indult el hajnalok hajnalán egy kis csapat a Tiszához, és délután is hódoltak eme kedvtelésüknek.
Szép Attilát illeti a köszönet azért, hogy mindig sok finomság került az asztalra, hiszen az ő birodalma a konyha volt. Az étkezések közötti időkben pedig a fakanalat lecserélte fényképezőgépre. Nem volt menekvés: minden résztvevőt megörökített az utókornak, aki körülötte élt és mozgott.
Bodnárné Boda Dorottya és Rácz Erika a gyerekek kézműves foglalkozását vezette, ami nem volt könnyű feladat, hiszen a legkülönbözőbb korosztályú csemetéket kellett lefoglalni.
Hamar Éva volt minden korosztály énektanára. Felejthetetlen élmény volt, amikor kicsik és nagyok együtt, énekszóval dicsőítettük az Urat. Éva nagyon lelkesítően tudott új énekeket tanítani és kánonra bírni minket.
A napirend az előző évekhez hasonló volt: reggeli után volt a felnőttek beszélgetése mindennapi életünket, egyházunkat érintő témákban: pl. egyházfegyelem, családi pénzügyek. Hét végén, pénteken jöttek látogatóink: Udvardi Gizi néni, Richter Juci néni, Hornyák Tibor. Ekkor a téma a gyülekezetünk elmúlt fél éve volt, illetve a hogyan tovább.
A felnőttek beszélgetésével egyidőben volt a gyerekfoglalkozás, ahol sok érdekességet gyártottak a gyerekek: pl.sárkányt készítettek és eregettek.
Ebéd után volt a nagy strandolás vagy horgászás. Mindenki megtalálta a neki tetsző programot.
Vacsora után voltak a közös éneklések és az áhítat. Majd egy kis játék és beszélgetések után a takarodó.
Egy alkalommal kirándultunk még Szolnok-Szandaszőlősre, ahol a Repülőmúzeum adott, főleg a gyerekeknek nagy élményt.
A tábort az utolsó este tábortűzzel zártuk, amit aztán az eső elmosott, de azért élmény volt a tűz körüli közös éneklés is.
A szombati nagytakarítás után délután 2 órakor hagyta el az utolsó kocsi a tábort.
Áldott az Úr, hogy együtt lehettünk szeretetben, békességben egy héten át. Ő ajándékozott meg mindnyájunkat a testi és lelki táplálékkal és jó idővel.

Kurdi IldikóHírek:

Visszatekintő:

Május 20-án Dr.Ladányi Sándor Egyháztörténész professzor tartott előadást 1956 és a
Református Megújulási Mozgalom címmel a Közösségi Házban

Május 27-én, pünköskor gyülekezetünkben 6 fiatal konfirmált:
Chis Lóránt
Ér Krisztina
Fekete Kristóf
Kelecsényi Nóra
Szabó Adrienn
Szollár Zsófia

Június 3-án két felnőtt keresztelkedett és konfirmált egyben:
Simai László és
Szekeresné Révész Adrienn

Június 10-én tartottuk a Gyülekezeti juniálist, melyen vendégünk volt Draskóczy László karnagy
Június 17-én Szakács Sára filmrendező vetítette le 3 dokumentumfilmjét a Közösségi Házban

Július 2-7-ig gyerektábort szerveztünk Velencén, melyen 34 gyerek és felnőtt segítő vett részt

Július 14-én gyülekezetünk lelkipásztora, Hamar Julianna és Hornyák Tibor összeházasodtak

Július 30-augusztus 4-ig volt a családos tábor Tiszavárkonyban 29 résztvevővel.


Tervezett alkalmaink:

Szeptember 14-16-ig gyülekezeti gyermek hétvégét szervezünk Velencén.

Szeptember 23-án őszi Gyülekezeti Napot tartunk, melyen a Kék Kereszt Egyesület /alkoholbetegek gyógyításával foglalkozó keresztyén egyesület/ lesz a vendégünk.

Október 12-14. között presbiteri hétvégét tartunk Tiszavárkonyon.


Hogy minden erre járó számára egyértelművé váljon, hogy ez itt egy templom, egy gyülekezet otthona, s hogy aktuális programjainkra hívogatni tudjunk, az utcai kaputól jobbra egy hirdetőtáblát készíttettünk. Köszönjük mindazoknak, akik ebben részt vállaltak.

A templomban az úrasztala is megszépült. Korábbi burkolatát lefejtve Kovács László asztalos mester testvérünk újra pácolta. Köszönet érte!
Még ennek az évnek tervei közt szerepel az iroda előterének átalakítása, az iroda s a mögötte levő kis tároló helység villany hálózatának felújítása, festés-mázolása.


Kedves Isten!

Mondd, mit csináltál ma? Zűrös nap volt nem? Hétköznap van, mindenki rohan. Meg kell akadályoznod egy csomó balesetet, meg kell őrizned sok-sok keresztényt. Valaki éppen bankot készül rabolni, a másik tankot fog lopni, hogy ámok-futhasson egy kicsit. Itt meg épp meg akarnak erőszakolni valakit, itt meg megöltek egy postást, itt meg most fognak megölni. Indonéziában ölik a keresztényeket, meg Kínában is. Viszont ugyanott, Kínában százezrével térnek meg az emberek hozzád. És Afrikában, Dél-Amerikában is ébredés van. Ami jó, de azért oda kell figyelni.

Aztán ott a magyar politikai helyzet, meg ugye a rendőrségben folyó dolgok, meg a maffia ténykedései. Ma is újabb tizenhét fiú és lány fogyasztja majd el első kábítószeradagját, és az egyik lehet, hogy nem éli túl. És a kórházak helyzete, meg a sok kisnyugdíjas, aki próbálja beosztani azt a keveset.

És eközben meg kell győznöd szinte minden keresztényt, hogy szereted, akkor is, ha bűnös, akkor is, ha szándékosan vétkezett, akkor is, ha elrontott sok mindent az életben, akkor is, ha esik, ha fúj, ha dúl, ha fúl, mindig-mindig szereted. Hogy nem azért szereted, mert jó keresztény volt, hanem mert CSAK. Csak hinné már el.

És ráadásul Sátán ugyanazzal kísérti őket, ami a te célod is: olyanná akarja tenni őket, mint te vagy. "Legyetek olyanok, mint Isten!" -- csábítja őket. Hisz meg van írva: "Ti pedig legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok is tökéletes." És persze te is ezt szeretnéd, de hát értsék már meg, hogy.....
Szóval, szép kis napod lehetett, s eközben még ugye, ott van a Fiú és a Szentlélek, és ez olyan jó így együtt, egyesülve, leírhatatlan harmóniában, számunkra talán felfoghatatlanul.

Tudod, már évek óta keressük a honlapodat, és még mindig nem találtuk meg! Lehet, hogy nem is az Interneten van?! Szóval, forgalmas napod lehetett, és bizony nekünk is az volt.

Alkamaink:

Csütörtök 18 h bibliaóra
Péntek 17 h ifjúsági bibliaóra 13-16 éveseknek
18,30 ifjúsági biblióra nagyobbaknak
Vasárnap 10 h istentisztelet
gyermekistentiszteletek 3-7 éveseknek
8-12 éveseknek

Indul a hitoktatás a Kép utcai Általános Iskolában.
Jelentkezni a gyülekezetben vagy az osztályfőnöknél lehetséges Jelentkezési lap kitöltésével.

Gyülekezetünk bankszámlaszáma megváltozott. Az új szám:

17000019 - 11704605HEGYI BESZÉD IX évfolyam 2. szám
Főszerkesztő: Hornyák Julianna
Szerkesztő:. Rácz Erika
E lapszámunk összeállításában közreműködött: Hornyák Julianna, Tóth Csaba Csongor, Kurdi Ildikó, Rácz Erika
Kiadja: A RÁKOSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG.

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A 2021-re tervezett műhelytémánk a bibliai apokaliptika lesz. Előadónk lesz mások mellett Mark Meynell is. Az esti igehirdetések alkalmával Rozgonyi B...
 • 2020. július 01., szerda

  Egy gyermeket elveszíteni a legnagyobb veszteség, ami egy szülőpárt érhet. De mi történik akkor, ha a kis élet még ki sem fejlődhetett? Milyen körülmé...
 • 2020. június 30., kedd

  A SZEL-Biblikus Bábstúdió filmjei kicsit mindenkihez szólnak, de elsősorban a gyermekes családokhoz. Egy németországi történet a terápiás báboktól a n...
 • 2020. június 29., hétfő

  A református lelkipásztori hivatás és a rendkívüli idők kihívásainak kérdéskörével folytatódott a „testvérek párbeszéde”, amely a megújulás és leporol...
 • 2020. június 28., vasárnap

  A kiadvány a jelenlegi, 1948-ban kiadott énekeskönyv nagy részét megtartva, bő tíz évnyi előkészület és munka eredményeként készül el ebben az évben, ...
 • 2020. június 25., csütörtök

  Egyházkerületünk történetének apró, ismeretlen fejezete, amelyben az ügyesség, a hűség, a kapcsolattartás és az elődök tisztelete találkozott egymássa...
 • 2020. június 24., szerda

  Nem csak a bezárkózás volt nehéz, az újranyitás sem egyszerű lépés. Milyen tanulságokat viszünk magunkkal a karanténból, hogyan hathat mindez közösség...
 • 2020. június 23., kedd

  Huszonhat évesen választották meg gyülekezeti gondnoknak, ezt a szolgálatot hite szerint csak alázattal lehet betölteni. Vulkanológiával foglalkozó ke...
 • 2020. június 22., hétfő

  Egyházzenei, közösségi program, szakmai és missziós céllal. A Tahi Egyházzenei Hét énekelni szerető gyülekezeti tagokat, karnagyokat és kántorokat vár...