Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Friss hírek

A  Feketegyarmat-i Református

 

Gyülekezetben

 

az Úrnak 2012. esztendejében

 

január 29 -február 5

 

  

Ímé titkot mondok nektek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan   elváltozunk."          1Kor.15,51

 

ALKALMAINK MINDEN ESTE 18:00 ÓRAKOR      KEZDŐDNEK

 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

 

SZOLGÁLNI  FOGNAK:

 

Vasárnap -  január 29     Köteles László   Nagyszalonta

Hétfő  -       január 30     Gáll Sándor         - Lupény

Kedd   -       január 31                Bántó Csilla        - Kalotadomos

Szerda -      február 1      Bántó Szilveszter Kalotadomos

Csütörtök  -február 2      Berke Eszter      -  Nagyvárad

Péntek    -   február 3      Baráth János      - Gyula

Szombat -   február 4      Deák Bálint       - Simonyifalva

Vasárnap -  február 5      Pál László          - Pósalaka

 

Vigyázzunk, mert „...az ördög sokszor becsempészi kakukktojásait egy-egy istenfélő fészekbe."

 

„A kegyelem alapja nem az, amit mi tettünk Istenért, hanem az, amit Ő tett érettünk."

 

„A kegyelem előfeltétele a tökéletlenség -  a fény csak a repedéseken képes keresztül  hatolni."

 

 

 

====================================================

2011. évben történtek

==============================================

Evangelizációs hét lesz!!!

2011. Nov. 13-20 között

Vendég lelkipásztor Cseri Kálmán Budapest pasaréti református  gyülekezetből.

Imában kérjünk áldást ezekre az alkalmakra.

 

==============================================

2011,Február.12-én elhunyt Kisvárdai Gyögyi (66)

====================================================

 

Mint látható 2011. január 30. imahét alkalmával el kezdődött gyülekezetünkben az Internetes élőközvetítés. Mint minden kezdet buktatókkal jár így mi sem menekültünk meg ezektől. De igyekszünk minden hibát kiküszöbölni. A vonal jobb csatlakozásán jó minőségű kamera beszerzésén kívül a gyakorlat elsajátítása, amit meg kell oldani.

 

Isten áldása legyen a közreműködőkön, lelkipásztorokon és nézőkön.

 

Itt megnézheted:

 

 

 

 

http://hu.justin.tv/feketegyarmat

 

======================================================

 

(olló Nyugati Jelen)

 

A feketegyarmati református gyülekezetben

január 30. és február 6. között sorra kerülő imahét istentiszteletei naponta 18 órakor kezdődnek, a következő vendéglelkészek szolgálatával: január 30-án, vasárnap Czégé Imre arad-gáji lelkész; hétfőn dr. Horváth Levente, a Református Mentő Misszió és Bonus Pastor, a Tsi Misszionárusképző igazgatója Kolozsvárról; kedden dr. Csókay András idegsebész, a 2005. Prima Primissima közönségdíjas nyertese; szerdán Józsa Ferencz Mosóczy-telepi lelkész; csütörtökön Baráth János füzesgyarmati lelkész; pénteken Árvavölgyi Ibolya, okányi lelkész, szombaton este, illetve vasárnap 10.30 órától dr. Balogh Csaba, kolozsvári teológiai tanár hirdet igét. Az alkalmakra szeretettel várják a helybeli és környékbeli híveket.

 

========================================================

Okányban

Tegnap az-az 2011. jan. 20-án egy kedves meghívásnak tett eleget a feketegyarmati református gyülekezet szükebb kórusa, valamint lelkipásztora.

Az Okány-i református gyülekezetben már másodszorra voltak a Feketegyarmatiak, ahol Nagy József lp. a 116.Zsoltárból szolgált. A központi gondolat a szeretet, vagyis az Isten szeretetéről szólt, amit szemléltető eszközön keresztül próbált hallgatóinak átadni.

Majd az énekkar -még ha nem is volt teljes- újonnan betanult énekeket és szavalatokat adott elő, amit az Okányiak szeretettel fogadtak.

Az Úré legyen a dicsősség és a hála.

Fotó itt: http://www.panoramio.com/photo/46863345

 

=====================================================

Körzeti csendes nap

(Olló Bihari Napló)

„Szeretettel várunk minden hitben épülni vágyó lelket soron következő körzeti csendes napunkra, melyet Isten segítségével 2011. január 15-én tartunk a nagyváradi CE házban, a Ştefan cel Mare sugárút 28. szám alatt. Az igei bevezető szolgálatot ifj. Visky István református lelkipásztor fogja tartani az 1Korintus 3,10-23 versei alapján. Szó lesz: megbocsátásról, Isten szeretetéről, kiválasztásáról és az egyetlen fundamentumról, melyre kell felépüljön saját, gyülekezeti vagy egyházi életünk. Az igei bevezető után alkalom lesz hozzászólásokra, személyes bizonyságtételekre. Igei alkalmunk de. 10 órától 14 óráig tart. Ezt követően szeretetvendégség következik, melyre nagy szeretettel várunk minden résztvevőt, közölte lapunkkal Nagy József-Mihály országos CE-elnök

===========================================================

2010.  év

====================================================

(olló röpCE XII évf.4.sz)

Ünnepi köszöntés


Zsolt. 20:7-9 "Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak: mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk. Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá."
Isten kegyelméből ismét egy esztendőt hagyhatunk magunk mögött, melyben sok áldás adatott a Benne bízóknak. Manapság nem csak egyházon vagy gyülekezeten belül, de egy családon belül is sokan sok mindenben bíznak.
Uram, segítsd meg a királyt! - szól Dávid. Mire nézve? Arra, hogy bízni tudjon Benned, hogy a Te kezedbe tegye le teljesen életét, népét. Arra, hogy egy pillanatig se felejtse el, Tied a dicsőség, a győzelem, és az a harc, amiben benne van, a Te harcod.
Ha a király bízik Istenben, akkor népe is azt látja, hogy érdemes Benne bízni. A nagy feladat továbbra is vár ránk, úgy bízzunk Benne, hogy családtagjaink, környezetünk rádöbbenhessen: egyedül csak Benne érdemes bízni!
A lovak és a szekerek soha sem fognak elfogyni, vagy ha mégis, akkor lesz helyettük más kísértés. A megoldás, hogy belőlünk fogyjon ki a mulandókba vetett bizalom és elfordulva a hiábavalóságoktól, tekintsünk az Örökkévalóra.
"Azok meghanyatlanak, elesnek,..." Azok. És mi? Mi nem hanyatlunk meg, nem esünk el? De igen. Sőt, egész életünk nem más, mint elesések sorozata. Akkor mi lett mássá a „Mi" -ben? Ő, a Kegyelem. A mi-ben, a te -ben, az ő -ben az én -ben, helyet kaphatott, bele születhetett a Kegyelem. A mi, a te, az ő, az én, még nem élet, csupán ellenségeskedés az Istennel. Az élet Őbenne van! Néha elrejtve, néha pedig láthatóan. „Élek többé nem én" - mondja Pál (Gal.2,20). Éljünk többé ne „mi" vagy „ti", hanem éljen bennünk a Krisztus. A meghalás mindig nyereség. Akár naponta történik meg lelkiképpen, akár életünk végén, mert mindig az Ő országát hozza el számunkra.
Amikor rólunk beszél: „Mi," akkor már csak arról beszél, hogy: „felkelünk, megállunk." Igen, ami új ebben a világban és az is marad, az pontosan a helyreállíttatás, a megújulás. Ez azonban csak Krisztusban lehetséges. Mi azért lehetünk még mindig Mi, mert Ő Ő maradt, mert Ő eleséseink ellenére sem engedte meg, hogy teljesen visszaessünk régi életünkbe.
Ha közösségünk tagjaiban Ő lesz az első helyen, akkor közösségünk is folyamatosan helyreállíttatik, megtartatik az egyedüli Megtartó által. "Akik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!" (Ézs. 40,31)
Áldott Karácsonyt és Kegyelemben gazdag Új Esztendőt kívánok szövetségünk minden tagjának.
Testvéri szeretettel,
Nagy József - Mihály, CE elnök

======================================================

2010. December. 5-én elhunyt Z Nagy Mária szül. Balázs (77)

====================================================

A nevem: IDŐ

 

 

Nem voltam mindig, és nem is leszek mindig, de most vagyok, hogy megmérjem az életet.

 

Az emberek várnak rám, alárendelik magukat nekem, félnek tőlem, és Istenen kívül senki sem tud feltartóztatni. Isten a kezében tart, s ha Ő szól, az én utamnak vége...

 

A legtöbb ember azt hiszi, hogy én mindig leszek. De ez nem igaz. Ha én majd elmúlok, az örökkévalóság jön...

 

Akkor már késő lesz!

 

Túl késő lesz a bűnbánatra, túl késő Istennel Jézus Krisztus által megbékülni. Túl késő lesz hinni. Akkor már csak az „örök" lesz: örök békesség és öröm, vagy örök rettegés és ítélet.

 

Ma van a megváltás napja. Azt, hogy mi leszel az örökkévalóságban, ma döntöd el. Ma még vagyok, és haladok. De eljön egy nap s nem lesz többé így. Akkor már nem leszek veled... s neked nem lesz lehetőséged többé örökkévalóságod.

*   *  *

================================================

M  E  G  H  Í  V  Ó !

2010 november 14 - 21 között minden este  18:00 órától evangelizációs alkalmakat tartunk. Alkalmainkon Botos Csaba (somosdi), Bódis Miklós (hátszegi) református és János Levente baptista lp. testvéreink fognak szolgálni.

Kedves Testvérek, Péter apostol felszólít bennünket, és azt mondja: Többé ne emberek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljük életünk hátra levő idejét, mert elég volt hogy eddig pogány szokások és kicsapongások szerint jártuk életünket és részegségekben, engedetlenségben éltünk. (1Pét.4,2-3) Ezek helyett teljen meg szívünk szeretettel, mert a szeretet sok bűnt elfedez. (1Pét.4,8)

AMIÓTA

Amióta az embernek nem kell Isten irányítása, hanem maga dönti el, kit követ, azóta nagyon eredményes vezetői vannak. Sikerült nekik a szeretetet gyűlöletté, az irgalmat kegyetlenséggé, a hitet csalódássá, az igazságot hazugsággá, a bizakodást szorongássá, , virágzó tájakat pusztasággá, országokat és világrészeket tömegsírrá változtatniuk. (Tamás Jenő)

Ha megfigyeljük mindazokat, akik Isten kezéből kivették életüket, szó szerint nap, mint nap ez történik velük. Mennyivel jobb lenne visszaadni Neki életünk irányítását, hogy a gyűlöletet szeretetté, a csalódást hitté, a hazugságot igazsággá, a szorongást reménységgé, megüresedett életünket és világunkat újra széppé, örömteljessé és virágzóvá tegye. Ő, akinek egyedül van hatalma erre.

ÉRDEKESSÉG

10 kérdés az önvizsgálathoz

1. Hogyan szoktam eltölteni időmet?

2. Észre veszem-e az Istentől nekem adott lehetőségeket és hogyan gazdálkodom azokkal?

3. Alárendelem-e gondolataimat Isten Szentlelke fegyelmének?

4. Mennyiben hasonlít életem a Jézuséhoz?

5. Vádolnak-e szavaim, tetteim?

6. Tőlem telhető legjobbat cselekszem és szólom mindenki irányába?

7. Ellenőrzésem alatt áll gondolkodásom, szemem és fülem?

8. Első és utolsó gondolataim Istenre irányulnak?

9. Mentes vagyok-e a hiúságtól és a becsvágytól?

10. Törekvéseimben első helyet biztosítok Isten akaratának?

Bréma városának fiatalkorúakkal foglalkozó törvényszékén az alábbi plakátot függesztették ki:

11 parancsolat szülőknek, ha gyermekeiket el akarják veszíteni vagy bűnözőkké, akarják tenni.

1. Adj meg gyermekednek mindent, amit csak akar.

2. Ha gyermeked trágár, illetlen kifejezéseket használ, csak nevess rajta és mond: milyen eszes!

3. Semmiféle vallásos nevelésben ne részesítsd, hadd döntse el majd ő, miben akar hinni.

4. Nehogy megfedd gyermekedet. Ha rosszat is tesz, te csak mondd neki: jól tetted!

5. Minden rendetlenségét, hazugságát hozd helyre te, hogy így megtanulja, bűnéért más a felelős.

6. Hadd, tévézzen, amit és amennyit csak akar. Tányérját és evőeszközét azonban mosd tisztára.

7. Mindenre adj pénzt neki, nehogy megtudja, azért hogy valamit megszerezzünk, dolgozni kell.

8. Segíts neki, hogy mindig a legújabb divat szerint öltözködjön és viselkedjen.

9. Adj neki mindenben igazat. Hiszen a szomszédok, a tanító és mindenki más csak azért elégedetlen vele, mert irigyek.

10. Ha aztán gyermekedből egy haszontalan ember lesz, mondd mindenkinek: te nem tehetsz róla, hiszen te mindent megtettél érte.

11. Készülj fel egy gyötrelmes, szégyennel és fájdalommal teljes életre. Hiszen a fentiek betartása következtében feltétlen részed lesz benne.

CSENDESSÉG

Hadd várjam csöndesen, hogy mit mutatsz.

Napfényt sem kér szívem, hogyha nem adsz.

Akaratom hozom, s eléd teszem,

csendben imádkozom, s reménykedem.

 

 

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!

================================================

"Helyeden vagy?"

Evangélizációs hét a Budapest-Fasori Református Gyülekezetben Végh Tamás szolgálatával

A Budapest - Fasori Református Egyházközség (1071 Budapest, Városligeti fasor 5.) idei evangélizációs hetét 2010. október 17-től 22-ig rendezzük meg.

A sorozat, amelyen Végh Tamás lelkipásztor szolgál, október 17-én, vasárnap 10 órakor kezdődik, majd a rákövetkező héten, 18-22-ig minden hétköznap este 6 órakor folytatódik.

Itt meghallgatható MP3: http://www.fasor.hu/

==================================================

 

HOGYAN ÜNNEPELÜNK?

Reformáció hónapja? Reformáció napja? Reformáció éve? Nem értem! Honnan ez az igénytelenség? Nem azt kellene mondjuk: A reformáció egyháza?!

De mi köze van a mai reformátusoknak a Reformációhoz? Nem sok, az biztos. Miért mondom ezt? Mert Református Egyházunk tagjai mit sem tudnak a Reformációról. Egyesek ismerik Kálvin János és Luther Márton nevét, de hogy ezek az emberek hogyan tértek meg halott vallásosságukból az élő Istenhez, azt nem tudják. Mert nem csak az akkori egyház volt elveszett állapotban, hanem ők is. Nekik is újjá kellett születni. Vagy hogy mennyi háborúságot és üldöztetést kellett elszenvedjenek saját egyházuktól, az akkori egyházi vezetőktől, és milyen nehézségeken, harcokon keresztül vitték végig a megújulást, nagyon kevesen tudják.

Jó dolog, hogy Reformáció emlékünnepet tartunk, mert legalább nem feledkezünk el, hogy valamikor élet volt mindaz, amiről ma csak beszélünk. A probléma az, hogy évtizedek óta rosszul ünnepelünk. Beszélünk Genfről, Svájcról, Lutherről, Kálvinról, a wittenbergi vártemplomról, a 95 tételről, de nem beszélünk a megtérésről és újjászületésről, pedig ezek nélkül nem lett volna és ma sem lesz reformáció. Emlékezhetünk akárhogy és akármennyit, egyénileg és közösségileg, papok, püspökök, gyülekezeti tagok, rangos vendégek, de még mindig az élő halott állapotban vagyunk. Jelenések 3:1 "Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy."

Református gyülekezeti tagjainknak több mint 90% -a nem tudja megmondani miért református, mi Egyházunk tanításának a lényege. Nem ismerik Református Egyházunknak a gyülekezeti tagokra vonatkozó jogokat és kötelességeket. Ha pedig a lelkipásztorok közül valaki ismerteti velük azokat, felháborodnak, és azt mondják: nem értünk vele egyet. A Szentírás a legtöbb reformátusnak ma már csak egy szép családi örökség, vagy könyv a polcon, de nem tekintély, nem az élet könyve, nem Isten Igéje. Szinte mindenki azt tesz, amit akar. Nincs számonkérés, elmarad az Ige befogadása, megtartása, megélése. Nem reformációban élünk, hanem inkább a bírák korára jellemző időket éljük, melyben mindenki azt tesz, amit akar, amit saját maga jónak lát és nem azt, amit Isten elvár tőle. Ezért is van annyi gonoszság, annyi bűn életünkben, gyülekezeteinkben, egyházunkban.

Mit fogunk ünnepelni? Megtérés és újjászületés nélkül csak önmagunkat. És minden marad a régi: paráznaság, részegség, káromkodás, vasárnapi munka, templomkerülés, harangozás és délutáni istentisztelet idején pletykálkodás a falvak kispadjain, gépies keresztelések és konfirmálások, válások sokasága, szeretetlenség, irigység, gyűlölet és azok kicsúfolása, akik ma még templomba járnak és hisznek vagy hinni szeretnének.

És mit ünnepelnénk megtért és megújult szívvel? Istennek bűn feletti győzelmét ebben a világban és életünkben. Isten nekünk adott Szent Fiát, Jézus Krisztust. Azt, hogy nem kell többé a sötétségben élni, hogy bűneink rabláncait leoldozta, hogy szabad, örömteljes életet élhetünk, hogy míg a világ retteg a világ végének eljövetelétől, mi örömmel, hálaadással, teljes megnyugvással tekintünk és gondolunk arra, hiszen Isten megterített asztallal vár bennünket országában. A menyegző öröme vár ránk. Ezért imádkozunk szüntelen:"jöjjön el a Te országod!"(Mt.6,10)

Mire várunk? Mikor leszünk végre Isten Igéjének hiteles képviselői, az élő és az élet Igéjének átadói? Október 22 -én lesz 74 éve annak, hogy elkeseredettségében Reményik Sándor  az „Elkéstetek" című verset intézte a protestáns teológusokhoz. Íme egy részlet belőle:

„Elkéstetek, elkéstetek vele,
Az Igével, ki élet kenyere,
Ki Evangélium és semmi más,
Nem tudás, művészet, magyarkodás,
Nem kultúra és nem pedagógia,
Nem eszköz többé, hanem cél maga,
Ki szabadelvű emberség helyett
Istennek állít magas trónhelyet,
Kinek választóvize Jézus vére
A kárhozatra vagy az üdvösségre,
Ki minden ember-eszményt kevesell
S az ifjakat magához, vonja fel."

Annyira elkéstünk, hogy református lelkipásztorok, presbiterek, gyülekezeti tagok nagy része már a Biblia és az egyház rendje ellen protestálnak. Megszavazzák, hogy nem értenek egyet azzal.

A kérdés nem az, hogy lesz-e Reformáció ünnepe, hanem hogy leszünk-e újra a Reformáció Egyháza? „Megélednek-e a tetemek?" (Ezékiel 37,3)- kérdezte Isten Ezékielt. Bennünket is kérdez Isten: Újraéled még ez a Református Egyház, a mai reformátusság? Válaszunk lehet győzedelmes IGEN! De ahhoz prófétálni kell! Az IGÉT, az ÉLŐ Igét, Jézus Krisztust vállalni és hirdetni kell! Nem azt kell hirdetni, amit mi elfogadhatónak gondolunk, vagy amit az emberek hallani akarnak, hanem azt, amit Isten mondott. Akkor közénk jön Isten Szentlelke és kiárad közösségeinkben, személyes életünket átjárja, birtokába vesz, hogy lehessünk a Szentlélek temploma. (1Kor.3,17)Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti." Átadott és Istennek teljesen odaszánt életekre van szükség! Pál apostol erről így beszélt: (1Kor.2,2)  „Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről." Már nem az érdekek határozzák meg szolgálatunkat (jó parókia, falusi vagy városi gyülekezet, presbiteri, gondnoki, esperesi vagy püspöki tisztség, érvényesülési vágy, a hatalom megszerzése), hanem csak az, hogy küldetésünket híven betöltsük: 2Tim.4,2-8 Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök; És az igazságtól elfordítják az ô fülöket, de a mesékhez oda fordulnak. Te azonban józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ô megjelenését."

Kívánok mindenkinek boldog megújulást, reformálódást.

 

Nagy József

feketegyarmati református lp.

http://kereszteny.network.hu/video/reformacio/luther_marton__hite

 

====================================================

2010.október.10-én megkeresztelték Nagy József lp. és Hajnalka, Debóra nevű lányukat.

=====================================================

2010. október. 7.-én elhunyt Kisó Mária sz. Pribék (87)

=====================================================

 

HÁLAADÁS

Hírek a Balatonőszöd-Balatonszemesi Református Gyülekezet életéből
2010. ősz

„Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását." (Zsoltár 50, 23)

Hálaadásunk témái:
1) A táborhely (egykori tanítói lakás) belső felújítási munkálatai, Istennek hála, időben elkészültek. Köszönjük mindenkinek, aki bármiben is segített, a szeretetből való önkéntes munkát! Ez lehetővé tette, hogy június végén már fogadhattuk az első gyülekezeti csoportot.
2) Júliusban és augusztusban folyamatosan vendégül láthattunk gyülekezeti ifjúsági és gyermek csoportokat, köztük több olyan csoportot is, akik már évek óta visszajárnak Őszödre.
3) Július elején kaptuk meg az értesítést az MVH részéről, hogy az ÚMVP pályázatunk nyert, melynek eredményeként európai uniós támogatásból egy 30 férőhelyes ifjúsági szálló építése kezdődhet el előreláthatóan a 2011. év tavaszán.
4) Július 12-16 között immár 3. alkalommal adott helyt gyülekezetünk Balatonőszödön a Szentírás Szövetség munkatársai által szervezett angol nyelvű bibliatábornak. A táborban, ebben az évben 33, részben helybeli, részben itt nyaraló gyermek vett részt. Köszönjük mindazoknak, akik a tábor előkészítésében és sikeres lebonyolításában a gyülekezetből segítségünkre voltak. Hálásak vagyunk, hogy a faluházat a tábor helyszíneként a helyi Önkormányzat ismét ingyenesen bocsátotta a rendelkezésünkre. (A táborban készült fotók honlapunkon megtekinthetők.)
5) Augusztus 8-15 között a gyülekezetünkkel testvéri kapcsolatot ápoló Budakalászi Református Gyülekezet ifjúsága, a lelkészcsalád, presbiterek és gyülekezeti munkatársak voltak a vendégeink, mely találkozásra valamint a közös programokra már előre készültünk. Így a hét folyamán sor kerülhetett közös szalonnasütésre, majd Tihanyba kirándultunk. Az emlékezetes túrán 15 őszödi és szemesi gyermek is részt vett (fotók a honlapon!). A hét fénypontja a közös istentisztelet volt, amelyre egész héten készültek a kalásziak: a gyermekek és ifjak fuvolán kísért énekekkel dicsőítették Istent és köszöntötték a gyülekezetünket, majd átadták a gyülekezet lelkipásztorának és a gyülekezet tagjainak a hét közben nagy szeretettel, kézzel készített ajándékokat. A budakalászi testvérektől azzal a reménységgel köszöntünk el, hogy legközelebb, talán egy gyülekezeti kirándulás keretében, náluk találkozhatunk.
6) Augusztus 18-22 között ebben az évben is részt vettünk a Balaton-NET felekezetközi evangéliumi találkozón, ahol a Misszió expo sátorában a gyülekezet lelkipásztora a Református Missziói Központ asztalánál képviselhette a helyi és országos egyházat.
7) Nagy Károly ny. budapesti lelkipásztor feleségével együtt augusztus utolsó hetében ismét meglátogatták gyülekezetünket. Lelkipásztor testvérünk örömmel szolgált közöttünk a keddi és pénteki bibliaórákon, valamint a hétvégi őszödi és szemesi istentiszteleteken. Istené legyen a dicsőség, hogy olyan szeretettel jönnek mindig közénk szolgálni, rendszeresen érdeklődve és imádkozva gyülekezetünkért, szükségeinkért.
8) Örömmel adunk hírt róla, hogy Nagy József feketegyarmati lelkipásztor testvérünk (2009. évi Gyülekezeti Délutánunk igehirdetője volt) elektronikus levélben hívta meg gyülekezetünket a feketegyarmati gyülekezettel és holland testvérgyülekezetükkel közös táborhétre. A tábor időpontja 2011. augusztus 6-13. A tábor helye: Bucsin-tető (1 200 m), Székelyföld. Az elszállásolás faházban történik. A táborhely befogadóképessége kb. 50 fő, amelyből előzetesen 20 helyet biztosítottak gyülekezetünknek. Amennyiben ez kevésnek bizonyul, sátorozásra is lehetőség van. Érdeklődni, jelentkezni személyesen, telefonon és e-mailben is lehet. A tábor alacsony költségű, ennek összegét is rövidesen hirdetjük, honlapunkon közétesszük. Éljünk ezzel a csodálatos lehetőséggel, testvéri meghívással! Itt fotókat lehet meg tekinteni:( http://picasaweb.google.hu/zkariko/GYULEKEZETIDELUTAN2009?feat=embedwebsite#)
9) Isten előtti hálával gondolunk vissza a mögöttünk lévő nyárra, megköszönve a szálláshely karbantartásában, a templom és templomudvar valamint a hátsó, füves terület rendbetételén fáradozó, segítő kezeket! Isten áldása legyen rajtuk!
10) Szeptember 18-án, szombaton a hittanra jelentkező gyermekek részére jól sikerült játékdélutánt tartottunk. Hálásak vagyunk, hogy Isten még arról is gondoskodott, hogy az eső is elállt néhány órára. (Fotók a honlapon) Az iskolai hittanórák a következő héten két csoportban elkezdődtek, az óvodai hittanórák október első hetében indulnak. Adjunk hálát és imádkozzunk a beíratott gyermekekért.
11) Istené legyen a dicsőség, hogy saját gyülekezeti szükségleteink mellett mások rászorultságát is felismerve júniusban az árvízkárosultakat 19 200 Ft adománnyal támogathattuk, valamint egy kis teherautónyi ruhaneműt küldhettünk a mindenüket odavesztett embereknek. Köszönjük a felajánlott adományt, a teherautót a továbbításhoz, Isten áldjon meg minden adakozót! Most szeptemberben a később érkezett ruhaneműt, játékokat a Nágocsi „Árvácska" Református Anya- és Csecsemőotthon megsegítésére továbbítjuk. Köszönjük az Otthon részére felajánlott perselypénzadományt is, melyet (16 400 Ft) a napokban juttatunk el a címzettekhez.


Előttünk álló alkalmaink:
12) Október 1-3 között gyülekezetünk vendégei lesznek a Budapest-Pasaréti Ref. Gyülekezet Jóséb-Basebet Ifi tagjai. A 17-19 év közötti fiatalok őszi hétvégéjüket töltik nálunk. Terveik szerint szeretnének találkozni, megismerkedni a helyi református fiatalokkal. Ezért október 2-án, szombaton 11 órára szeretettel várják őszödi gyülekezeti házunkba a hasonló korú fiúkat és lányokat egy játékos ismerkedésre, majd egy közös étkezésre. Vasárnap délelőtti istentiszteletünkön is találkozhatunk velük.
13) Október 16-án, szombaton 14-17 óra között ismét gyermekklubra várjuk az általános iskolás gyermekeket, melynek helyszíne a balatonszemesi Szeretetpont (Szabadság u.). Vendégünk lesz Steven is, a Szentírás Szövetség újzélandi származású, jelenleg Budapesten élő munkatársa is, aki már nagyon vágyik arra, hogy újra találkozzon a szemesi és őszödi gyermekekkel.
14) Október 24-én, vasárnap 15 órakor a balatonszemesi evangélikus imaházban családi istentiszteletet tartunk, amelyre a hittanra járó gyermekeket és szüleiket is szeretettel várjuk.
15) A Szeretetpont református közösségi helység őszi nyitvatartási rendje október első hetétől 14-17 óra. A nyitvatartási napok változatlanul szerda, csütörtök és péntek. Szeretettel várjuk a beszélgetni vágyó, közösséget keresőket! A Szeretetpont egyre gazdagabb könyvtára is várja a folyóiratokat, könyveket, CD-ket kölcsönözni kívánó érdeklődőket!

Gyülekezeti híreinket az elektronikus postacímmel rendelkező gyülekezeti tagjainknak emailben is elküldjük. Nyomtatott formában családonként egy hírlevelet továbbítunk. Szeretettel várjuk észrevételeiket, visszajelzéseiket!

Címünk:
Balatonőszöd-Balatonszemesi Református Egyházközség
8637 Balatonőszöd, Szabadság u. 104.
Honlap: http://oszod-szemesi.shp.hu

A gyülekezet lelkipásztorai:
Karikó Zoltán és Karikó Melinda (jelenleg gyesen)
E-mail: zkariko@gmail.com

 

======================================================

(olló)

Bihari Napló 2010.10.04

 

A CE Szövetség országos konferenciája

Érszőlősön tartották meg a CE Szövetség XIX. országos konferenciáját. Nem jellemző, hogy a rangos eseményt vidéken tartsák, de a szövetség vezetői úgy ítélték meg, ezúttal itt tartják meg. Az református egyház, a Polgármesteri Hivatal és a lakosság egyaránt készült az eseményre. A szervezési munkálatokat a szövetség és a helyi református egyház vállalta, a hivatal ingyen bocsátotta rendelkezésre a kultúrházat, a lakosok, pedig elszállásolták a több mint 200 szállóvendéget. Az étkeztetési költségeket a szövetség állta, a főzést, pedig érszőlős asszonyai és lányai vállalták el. A három nap alatt több mint 400 résztvevőt regisztráltak, akik, Erdélyből, Partiumból és az anyaországból érkeztek. Beke László polgármester - aki maga is fogadott, szállóvendégeket - elmondta, hogy a Helyi Tanács minden segítséget megadott a találkozó lebonyolításához. A konferencia péntek délután 17 órakor kezdődött közös énekléssel, majd a szövetség elnöke, Nagy József köszöntötte a résztvevőket. A kezdő áhítaton a helyi lelkipásztor, Illyés Tamás hirdette az igét. Jób könyve 42. fejezetének 10. versét olvasta fel. Téma: az imádkozó barát. Az igehirdetés után közös énekkel zárták az istentiszteletet, majd elkezdődött a konferencia. Elsőként az anyaországból érkező, dr. Pálhegyi Ferenc Három rétegű szeretet című előadása hangzott el. Adorján Kálmán lelkipásztor beszámolót tartott a Peruban szervezet CE Szövetség Világtalálkozójáról.

Magyarkécen este a fiatalok barátságmisszió keretében Magyarkécen találkoztak, melyet beszélgetés és filmvetítés követett. A program vezetője a magyarországi Fűtő Róbert volt. Szombaton és vasárnap folytatódtak az előadások, a közös énekek és programok Érszőlősön és Magyarkécen egyaránt. Áhítatot Botos Csaba tartott, az előadók dr. Pálhegyi és Fűtő voltak. A vasárnapi búcsú istentiszteleten Visky Péter lelkipásztor hirdette az igét, mely után ünnepi ebéddel és kötetlen beszélgetéssel zárult a háromnapos összejövetel.

Szőke Ferenc

=====================================================

Itt megnézheted A Szarvasi Református Gyülekezetben az istentiiszteleteket:

http://www.reformatus.szarvas.hu/adas.html

=====================================================

Megváltoztatható-e az ember?"


Cseri Kálmán református lelkész szolgál

szeptember 27 - október 3 között a szarvasi református templomban.

Hétfő 17.00:           Érek én valamit? (János 1,35-43.)

Kedd 17.00:           Hej, halászok... (Lukács 5,1-11.)

Szerda 17.00:        Szerinted ki Jézus? (Máté 16,13-23.)

Csütörtök 17.00:   Leszállok a trónról. (Máté 26, 69-75.)

Péntek 17.00:         Szeretsz-e engem? (János 21,15-19.)

Szombat 17.00:      Ki mehet be a mennyországba? (Márk 12,34.)

Vasárnap 10.30:    A kéz és a kesztyű. (Apostolok cselekedetei 10,9-20.)

 

„Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges."

(Lukács 18,27.)

Minden alkalomról élő közvetítést sugároz a Net

 

======================================================

Kedves Atyafiak, Kedves Olvasók!

Jakab 2:23 És beteljesedett az 'irás, a mely ezt mondja: Hitt pedig Abrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságúl, és Isten barátjának neveztetett. 
Mt.11:19 Eljött az embernek Fia, a ki eszik és iszik, és ezt mondják: 'imé a nagy étü és részeges ember, a vámszedôk és b^unösök barátja! És igazoltaték a bölcseség az ô fiaitól.
Szeretettel köszöntelek benneteket!
Ebben az évben a CE konferencia témája "MINDENT A BARÁTSÁGRÓL"
Ha barátai vagyunk és lehetünk, akkor ez nem a mi érdemünkből van. Ő volt, aki nem szégyelt bennünket barátainak, atyjafiainak nevezni. Ő volt, aki nem ment el mellőlünk. Ő volt, aki mindvégig kitartott és kitart, hogy bennünket valamimódon megtartson. Az Ő hűségének, szeretetének és bocsánatának köszönhető, hogy még tart Vele a barátság. Irántunk való véghetetlen ragaszkodása tart bennünket is össze, tesz bennünket is egymás barátaivá.
Sok mindent kell még tanulnunk az igazi és egyetlen Barát-tól.
Kegyelemből erre kapunk lehetőséget 2010 október 1-3 között, Érszőlősön és Magyarkécen. Legyünk együtt a nekünk felkínált időben, áron is megvévén az alkalmat.
Meghívott előadóink dr. Pálhegyi Ferenc és Fűtő Róbert. Szeptember 2-án velük együtt beszélgettem részletesebben a konferencia témájáról. Megvallom nektek, az a néhány óra, amit együtt töltöttünk, számomra csodálatos örömöt és felüdülést jelentett.
Szeretettel várlak/várunk benneteket!
Egyben kérlek is titeket, hogy rendszeresen imádkozzunk együtt Konferenciánkért.
Arra is kérlek benneteket, -amennyiben felvállaltok bennünket, barátaitokat,- hogy minél szélesebb körben hirdessétek ezt az alkalmat.


Baráti szeretettel,
Nagy József - Mihály
CE elnök

======================================================

2010. szeptember 13.án  elhunyt Sándor Zsuzsanna szül. Higyed (70)

======================================================

 

Feketegyarmaton megváltozott a vendégvárás mikéntje!

Ezen a nyáron megváltozott Feketegyarmati Református Gyülekezetben a vendégvárás sorrendje. Eddig minden nyáron a Hollandok jöttek Gyarmatra de az idén a feketegyarmati gyülekezetet fogadják vendégül a Holland, Vlagkwedde-i testvér gyülekezet tagjai. Már tavaly meghívták gyülekezetünket, főleg azokat, akik valamiképpen besegítettek az előző években a Hollandok ellátásában. A tíz napos útnak a kezdete vasárnap reggelre (2010.aug.15)lett időzítve. Indulás előtt a csoport vezetője nt. Nagy József lp. felolvasta a napi ígét, rövid igemagyarázat után imádkozott az útjuk sikeréért és az itthon maradottakért. Az imában kitért arra is, hogy az útazók, tudják meglátni Isten csodálatos munkáját amerre járnak. Az első megálló Budapesten lessz ahol városnézést terveztek, valamint dunai sétahajózást. Itt egy gyülekezet biztosít szállást a huszonegy tagú csoportnak. A következő állomáshelyen Németországban is egy gyülekezet biztosítja a mosakodás és szállás helyet. Majd folytatva útjukat Hollandia felé több nevezetességet is megtekintenek. A három járműnek az üzemanyagot, az autópálya használati díjat, valamint a szállás díjat a vendégfogadó fél fizeti. Ezzel a gesztussal a Hollandok nagy terhet vettek le az utazók válláról. A mai pénzügyi helyzetben nem mehetett volna el egy-egy család két gyerekkel ilyen útra, iskolakezdés előtt.

Hála legyen Istennek, hogy az önzetlen adakozókon keresztül is munkálkodik gyülekezetünkben.

A csoport tagjai felszerelve fényképezőgépekkel és más hangrögzítő szerelékkel már egy hete lázasan készülnek, hogy minél több élménnyel térjenek haza. Vlagkwedde-n a csoport tagjai házaknál lesznek fogadva, így kénytelenek lesznek a német vagy az angol nyelvet gyakorolni, hogy megértsék egymást a háziakkal. Az elmúlt időkben tanulgatták az angol és a német nyelvet, de bíztos ami bíztos igen mindenkinél ott van a szótár "személyi tolmácsként".

Utazott a csoportal Csáky Apolónia személyében aki kivállóan beszéli az angol nyelvet. Jó utazást kívánunk, és Isten áldjon benneteket.

Bíró István

Itt megnézheted hova utaztak: http://www.panoramio.com/map/#lt=53.0262112&ln=7.1114286&z=4&k=2

Itt megnézheted  a fotókat amit készítettek az út során:

http://www.panoramio.com/user/1511985/tags/Kir%C3%A1ndul%C3%A1s%20Hollandi%C3%A1ba

 

=================================================================

 

(Olló)

Nyugati Jelen

Kedd, 2010. július 27.

Kedves Tőkés László

Nyílt levél

Az, amit a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Választási Szabályzatának 2. szakaszából idézett „Továbbá nem ajánlott a szektás irányt képviselő egyháztagok jelölése (CE Szövetség stb.)," még az ön püspöki mandátumának idejéből származik, és nem más, mint törvénybe foglalt törvénytelenség.

De ön ezt nagyon jól tudja, és mindezek ellenére (ahogyan szokta) nem szűnik meg félreértést, zavart, ellentéteket és összetűzéseket kelteni.

El kell mondanom, hogy a (KREVSZ) 1 szakaszában (amit ön átugrott) viszont ez áll: „az egyház minden választó tagjának biztosítja a lelkiismerete szerint való jelölést." Ha pedig valaki lelkiismerete szerint CE-s gyülekezeti tagot, lelkipásztort vagy szimpatizánst akar jelölni, mert őket látják alkalmasaknak, hagyja és hagyják, hogy szabad hittel és lelkiismerettel tegyék. Ne kössék meg lelkiismeretüket. A KREVSZ-nek nem csak a tisztségek felállításában, hanem mindenben egyeznie kell a Kánonnal, a Romániai Református Egyház Törvényével.

Összegzésképpen:

1. Az ön által idézett rész törvénytelen és Kánon ellenes. Noha ezt első perctől tudta, mégis több mint egy évtizede konfliktusokat keltett vele, gyülekezeti tagokat és lelkipásztorokat félrevezetett, rombolta és nem építette népünk egységét.

2. Egy választási szabályzat nem ajánlgat, nem ajánlólevél. Azt mondja el, kinek mit szabad vagy mit nem szabad tennie egy választás során.

3. A fent idézett (és még sok más) helytelen és törvénytelen szakaszt, az Egyházkerületi Választó Bizottság tagjai már számtalanszor jelezték az illetékes egyházi személyeknek és testületeknek. Ennek ellenére nem történt kiigazítás.

4. Jelen választási szabályzat elektronikus formában való megjelenését követően, 2010. június 6-án, a romániai CE vezetősége nevében személyesen nyújtottam át beadványunkat (az igazgatótanácsnál a 625. iktatószámmal ellátott beadvány), melyben kértük e több mint egy évtizedes törvénytelenség kijavítását. Válasz beadványunkra, nagy hallgatás.

5. A CE Szövetséget több mint 100 évvel ezelőtt (tehát idősebb, mint maga a Királyhágómelléki Református Egyházkerület), még a nagy Magyarország és az egységes Református Egyház idején, kiemelkedő teljesítményű református lelkipásztorok és teológiai tanárok hozták létre a biblikus, reformátori hit megőrzése, a reformáció valódi örökségének megtartására és továbbadására, a keresztyén élet Isten akarata és tetszése szerinti megélésére és folytatására. A CE Szövetség kezdeményezése következtében indultak el az első bibliaórák, a vasárnapi iskolák, vette kezdetét az evangélizáció, illetve kezdődött el az egyházon belül a szervezett ifjúsági munka, (az Ifjúsági Keresztyén Egyesület, más néven IKE), a belmisszió és sok más szolgálat, melyekről történelmi tények igazolják, hogy nagy részben járultak hozzá Református Egyházunk fennmaradásához.

Önnek nem volt hivatása ezt a kártékony nyilatkozatot kiadni, most azonban erkölcsi kötelessége bocsánatot kérni, azon CE-tagoktól és lelkipásztoroktól, akik kiváló tagjai Református Egyházunknak, és akiket bármilyen elhagyatott gyülekezetbe is vetettek a kommunista rendszerben vagy az elmúlt 20 év alatt, Isten segítségével mindig megállták helyüket, és élő gyülekezeti közösségeket hoztak létre.

Arról pedig, hogy ön a nyilatkozatában írottakat Isten színe előtt kéri, hadd mondjam el, a valóság azt mutatja, nagyon távol áll attól, akinek a színe előtt képzeli magát.

 

Nagy József

református lelkipásztor, országos CE-elnök

Feketegyarmat 2010. július 27.

======================================================

Jól érezték magukat az Ír gyerekek gyülekezetünkben.

Lásd FOTÓK és VIDEÓk rovatban.

======================================================

(Olló)

"Nyugati Jelen" - Egyházaink hírei

A feketegyarmati református gyülekezet vendégszeretetét élvezi július 11-e és 22-e között 13 írországi fiatal, akik a vasárnap 10.30 órakor kezdődő istentiszteleten bemutatkoznak, elmondják, milyen volt életük Krisztus nélkül és milyen most, miután megismerték Istent. Bemutatják az Exodus nevű szolgálatot, amelyikben tevékenykednek. Együtt vezetik le a helybeli fiatalokkal a gyermekek számára szervezett bibliahetet. A vasárnap 18 órakor kezdődő istentiszteletre a gyermekek szüleit, hozzátartozóit is várják, akik megismerhetik, mit tanultak csemetéik a héten.

======================================================

Ír vendégek Feketegyarmati Református Gyülekezetben.

 

Igen csak el kell a segítség ezeken a napokon a vendég szoba kialakításával, a feketegyarmati református gyülekezetben . Vasárnapra várjuk a tizenegy vendéget Írországból. Gyülekezetünk presbiterei, sportpályát szeretnének létrehozni és magas hálóval körülkeríteni, hogy a labda ne szálljon át a szomszédos kertekbe. A nyolc leány és a három fiú ezek elkészítésével fognak szorgoskodni ittlétük alatt. A lányok könnyebb munkákat fognak végezni mint például festés, pályák kimérése fiataljainkkal való foglalkozás, míg a fiúk a kerítés szerelésén fogják hasznossá tenni magukat, julius 22-ig. A Gyulán vásárolt négy darab emeletes ágyal a fekhelyek száma úgy lett kialakítva, hogy a lányok együtt maradnak. A fiúk pedig másik helyiségbe fognak megszállni.

A konyhára is be lett szerelve és kipróbálva az új gáztűzhely, amely az öt égőjével és a sütővel igen csak meggyorsítja a szakácsasszonyok munkáját. Gyülekezetünk tagjai hozzá vannak szokva a vendégek fogadásához, ellátásához, mert az elmúlt években volt amikor huszonöt Hollandvendég tizenöt napra is tette tiszteletét gyülekezetünkben.

Egy-egy ilyen találkozáskor fiataljaink, (és nem csak) gyakorolhatják, elkezdhetik angolnyelv tudásukat, valamint egymás hitén is erősödve, lélekben meggazdagodva, tölthetik el az időt.

Isten áldja meg ittlétüket és kegyelemben gazdagon megáldott itt tartózkodást kívánunk.

Vigyék gyülekezetünk szeretetét jókívánságát az otthon maradottaknak.

BI

=====================================================

2010. június 17.-én elhunyt  Garai Rozália (67)

=====================================================

2010. június 3-án hoszas szenvedés után elhunyt  Balázs Lajos (76)

=====================================================

A feketegyarmati református gyülekezetbe, vasárnap 10.30 órakor (2010.május 16.)kezdődő istentiszteleten 3 leány és 1 fiú konfirmál.

Jövő héten naponta 20 órától bűnbánati istentiszteletet tartunk pünkösdre készülődve.

======================================================

http://www.nyugatijelen.com/hitelet/isten_helyes_megismerese.php

Isten helyes megismerése

Aki Biblia nélkül akarja megismerni Istent, olyan, mint az az ember, aki becsukott szemmel próbál gyönyörködni a világ szépségeiben. Magyar népünk körében nagyon kevesen olvassák a Szentírást. 
Ezen belül pedig még kevesebb azoknak a száma, akik napi rendszerességgel táplálkoznak Isten Igéjéből. A Szentírás olvasása nélkül azonban Istent csak félreismerni és nem megismerni lehet. Miért? Mert a Biblia nélkül csak téves elképzeléseink és gondolataink lehetnek Istenről. A Szentírás azonban az a könyv, mely "Istennek egyébként zavaros ismeretét elméinkben összegyűjtvén, a homályt elűzvén, tisztán mutatja nekünk az igaz Istent. A Szentírásban van megmagyarázva, hogy mit kell Istenről gondolnunk."(Kálvin János: Institutio I. kötet, I. könyv 6. fej. 64-65.o.)
Az emberek nagy része beleszületik valamilyen egyházba, de attól még nem tudja, kicsoda Isten, nem ismeri meg Őt és nem lesz hívő keresztyénné. Ha valaki meg akarja ismerni Istent, akkor kezdjen el rendszeresen istentiszteletekre járni és Bibliát olvasni. Személyes beszélgetésekből kiderül, hogy a templomtól való távolmaradás oka a hitetlenség, illetve Isten helytelen ismerete. Nem hiszik, hogy van Isten. („Ezt mondta a balgatag az ő szívében: Nincs Isten. Zsolt 53, 1) Nem hisznek a Biblia Istenében, aki szeretetéből megteremtette a világot és az embert, azonban megmondta, hogy lesz ítélet ez élet után. Sokan nem hiszik, hogy van örök élet és van kárhozat. 
A hitetlenség azonban önmagában még nem lenne baj, hiszen mindannyian így születtünk. A probléma az, hogy a mai emberek többsége esélyt sem akar adni magának arra, hogy higgyen, hitre jusson. Az önmaguknak való esély adása abban lenne, hogy minden tagadás, hitetlenség vagy közömbösség ellenére kezdjenek el rendszeresen istentiszteletekre járni (Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által, Róma 10, 17), és Bibliát olvasni. A következő lépés pedig az lenne, hogy egy személyes rövid imát mondjanak Istennek, mint például: Uram, én nem hiszek benned, de szeretnék hinni. Kérlek, segíts nekem. Ámen. Vagy: Uram, ha te valóban élsz és vagy, akkor mutasd meg magadat nekem is. Ámen. Egy újabb probléma a hit fokozataiban van: egyesek hite csupán arról beszél: kell legyen valaki fölöttünk, aki kezében tart és irányít mindeneket. Mások hite: Vallják Isten létezését, de nem tudják, igaz-e, amit a Biblia ír a világ teremtéséről, emberről, örök életről. Ismét mások: A teremtő és mindent igazgató Istenben hisznek. Ismét mások: A felsoroltak mellett azt is hiszik, hogy őket Isten Jézus kereszthalála által megváltotta bűneiktől és örök életet adott nekik. Hálából ezért ők Neki élnek és a legkisebb dolgokban is tetszését és kedvét keresik. 
Ebből fakadnak a problémák egyházi vezetők, lelkipásztorok, presbiterek, gyülekezeti tagok között. Mert aki csak azt hiszi, hogy van valaki fölöttünk, nem ért egyet azzal, aki vallja, hogy Isten az, aki fölöttünk van. Aki pedig csak addig jutott el hitben, hogy van egy Isten, aki mindent megteremtett, nem érti meg azt, aki Róla Krisztusban mint élete személyes megváltójáról beszél. Mert őt Isten léte és a teremtésbeli rend csupán egy erkölcsös életre ösztönzi, míg a másikat a Megváltó Krisztus ismerete, nem csak erkölcsösségre és vallásosságra, hanem élete átadására, mindenben Krisztus követésére, örök hálaadásra, mások megmentésére, hogy ahogyan ők, úgy Isten kegyelméből mások is elnyerhessék az örök életet és üdvösséget. 
Kálvin János mondja: ahhoz, hogy „a halálból az örök életre átmenjenek, Istent nemcsak mint teremtőt, de mint megváltót is kell ismerni," ahogyan erre bennünket Isten igéje tanít. (Kálvin János: Institutio I. kötet, I. könyv 6. fej. 64-65. o.) A hit különböző fokozataiban élők nem egymás elítélését kellene gyakorolják, hanem alázattal meghallgatva egymást, a Szentírás fényénél egymástól tanuljanak, míg Isten megváltására és akaratára mindannyian el nem jutnak.
Te melyik csoporthoz tartozol? Isten akarata, hogy eljuss odáig, hogy a Jézus Krisztusban neked készített váltságot megtaláld, elfogadd és ezáltal neked is örök életed legyen. 

Nagy József lelkipásztor

=====================================================

(A Nyugati Jelen nyomán)

http://www.nyugatijelen.com/hitelet/egyhazaink_hirei_103.php

A feketegyarmati református gyülekezetben szerdától 4 holland vendég felkészítőt tartott a presbiterek számára. Ugyancsak ők, a vasárnapi istentiszteleten igehirdetéssel, illetve pánsíp-, furulya- és zongorajátékkal is szolgálnak.

 

======================================================

Ismerjük meg a Kánont!

 

(megjelent a Nyugati Jelen lapban  2010. április 09.-én)

 

Péntek, 2010. április 09., 19.572009-ben a presbiterek segítségével (minden házaspárnak és lekonfirmált tagnak levelet vittek), megismertettük gyülekezeti tagjainkkal Református Egyházunk Szabályzatát, a Kánont. Ebben a levélben mindenkivel ismertettük a Református Egyházunk gyülekezeti tagjaira vonatkozó jogokat, kötelességeiket és azt, hogy melyek azok a tettek és cselekedetek, melyek fegyelmezés alá esnek. 

Az elmúlt 40 év kommunizmusa, a forradalom óta eltelt 20 esztendő, tehát hatvan év sötétség és félrevezetés után itt van végre az ideje, hogy (ott, ahol eddig még nem ismertették) presbitereink és gyülekezeti tagjaink megismerjék Református Egyházunk felépítését, célját, törvényeit, annak rájuk vonatkozó jogaikat és kötelességeiket, illetve megpróbáljanak ezen jogok és kötelességek szerint élni, hitüket igazán és helyesen gyakorolni, életüket pedig Isten tetszése szerint élni és tervezni. 
2010 húsvétjának méltó ünneplésére kiküldtük gyülekezetünk 2. Körlevelét, melyben az ünnepi köszöntést követően ismertettük hogyan fog életbe lépni gyülekezetünkben 2011-2013. között egyházunk törvénye (http://www.parokia.hu/hir/mutat/1233/). Elmúlt év májusától kezdve minden lelkipásztor társamat kértem, hogy együtt tegyük meg ezt a lépést. Noha lelkipásztor társaim 99%-ban egyetértettek és jónak találták a kezdeményezést, ennek ellenére kevés gyülekezetben történt ez meg. 
Hiszem, ha presbitereink és gyülekezeti tagjaink, fiataljaink ismerték volna Református Egyházunk törvényét és a rájuk vonatkozó jogokat és kötelességeket, akkor sokak élete megváltozott volna és komolyan vették volna hitüket. De most is hiszem, hogy akik Istent és gyülekezetüket szeretik, életük megváltását és üdvözülését keresik, azok nem elszomorodnak ezen ismertetésen, hanem örülni fognak és végre támogatva és ösztönözve érzik magukat a hit helyes és komoly gyakorlására, ebben az Istentől egyre inkább eltávolodó világban, városi és falusi életben. Remélem, hogy hamarosan azon református gyülekezetekben is sor kerül a presbiterek és gyülekezeti tagok jogainak és kötelességeinek ismertetésére, ahol eddig még nem történt ez meg. 

A presbitereknek és gyülekezeti tagoknak joguk van ennek megismerésére, a lelkipásztoroknak pedig kötelességük ezek ismertetése. 

Nagy József lelkipásztor

 

==============================================================

A feketegyarmati református templomban ma, nagypénteken az istentiszteletek 10.30, illetve 18.30 órakor kezdődnek. Nagyszombaton 20 órától istentisztelet. Húsvétvasárnap és -hétfőn az istentiszteletek 10.30, valamint 18.30 órakor kezdődnek.

===============================================================

EVANGÉLIZÁCIÓ 2010

Jannuár 31 - Február 7.

Szolgálat tevők névsora.


Január 31. vasárnap  - Dr. Molnár Róbert - Kübekháza Polgármestere - Magyarország
Február1 -3.Hétfő-Szerda  -  Végh Tamás - Budapest Fasori gyülekezet lelkipásztora Február 4. Csütörtök -Mike Sámuel - Kecskeméti Baptista Gyülekezet lelkipásztora Február 5. Péntek   -  Kondor Endre - Biharvajda  ref. Gyülekezet lp.
Február 6.Szombat - ifj. Demeter Sándor - Temesvárról, ref.segédlelkész        Február 7.Vasárnap   -  Józsa Ferenc - Arad Mosóczy  ref. Gyülekezet lp.

Végh Tamás szolgálatának tematikája.

2. nap. Hétfő: Téma: Tanúságtétel beszélgetés közben.                                (Hogyan osztjuk meg hittapasztalatainkat másokkal?) 
Textus: Micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártotokban? Lk 24,17

Bibliaolvasás:
Jer 1,4-8 Menj el mindazokhoz, akikhez küldelek téged! 
Zsolt 98 Énekeljetek az Úrnak új éneket! 
ApCsel 14,21-23 Erősítették a tanítványok lelkét! 
Lk 24,13-17a     Micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltotok jártotokban?

3. nap. Kedd:Téma: Tudatosság a tanúságtételben. (Ismerjük fel, hogy Isten hogyan munkálkodik a mi személyes életünkben!) 
Textus: Csak te vagy-e jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, minémű dolgok lettek abban e napokban. Lk 24,18

Bibliaolvasás:
1Sám 3,1-10 Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! 
Zsolt 23 Az úr az én pásztorom.

ApCsel 8,26-40 Filep hirdeti neki Jézust.

Lk 24,13-19a De az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék.

4. nap. Szerda:Téma: A tanúságtétel születése az elnyert hit megvallásán keresztül. (Adjunk hálát a hit ajándékáért!) 
Textus: Micsoda dolgok? Azok pedig mondák néki: Amelyek estek a Názáretbeli Jézuson. Luk 24,19

Bibliaolvasás:
5Móz 6,3-9 Az Úr a mi Istenünk, egy Úr. 
Zsolt 34 Áldom az Urat minden időben. 
ApCsel 4,32-35 Szívük-lelkük egy volt. 
Lk 24,17-21 De mi azt reméltük...

==============================================================

Végh Tamás lp. szolgálatát a Karácsonyi istentiszteletet alkalmán a Fasori Református gyülekezetből,  nézd meg ITT.  http://videotar.mtv.hu/Videok/2009/12/25/15/Karacsonyi_reformatus_istentisztelet.aspx

Most pedig azért imádkozzunk, hogy ehez  a "zöld" jelzést adja meg Isten.

==============================================================

2010. február 16-án elhunyt LENGYEL VILMA (95)

==============================================================

A feketegyarmati református gyülekezetben március 3-a, szerda 18 órától bűnbánati hét kezdődik. A mindennapos bűnbánati alkalmak március 7-én, vasárnap istentisztelettel és úrvacsoraosztással zárulnak.

===============================================================

Kedves látogató szeretettel ajánlom figyelmedbe az IMAHETI alkalmakor elhangzott prédikációkat, az IGEHÍRDETÉSEK MP3 HANG ANYAG cim alatt. Letölthető vagy meghallgatható formában találod meg.

===============================================================

Soli Deo Gloria!

 

 

2009 év

EZ TÖRTÉNT 2009-BEN
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


2009 jan. hazaköltözött megváltójához Balog András-né
===============================================================÷
Február 1 és 8 között Imahetet tartunk gyülekezetünkben.
A szolgálók névsora a következő:

Vasárnap - Balczó András (Magyarország);
Hétfőn - Földesi Márta (Belényessonkolyos);
Kedden - Karikó Zoltán (Balatonőszöd);
Szerdán - Árvavölgyi Béla (Okány);
Csütörtökön - Boros István (Belényes-újlak);
Pénteken Bódis - Miklós (Hátszeg);
Szombaton - ifj. Berke Sándor (Nagyszalonta);
Vasárnap; - Ilyés Tamás (Érszőlős).


Az alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk.
Még ma hív az ÚR!
==================================================================
2009. feb. 20-án elhunyt Balogh János (89)
==================================================================
2009.március.2-én elhunyt Papp József-né (63)
==================================================================
Az elmúlt hét vége óta Hollandiából 4 presbiter felkészítő gyülekezetűnk vendégszeretetét élvezi. Kedden és csütörtökön a helybeli, szerdán a borosjenői, pénteken a pankotai presbiterek sokoldalú képzésével foglalkoztak. A feketegyarmati református templomban vasárnap délelőtt sorra kerülő istentiszteleten nagybőjtre úrvacsora kiszolgálás lesz.

==================================================================

2009. július 21-én életének 88. évében hívta haza Megváltója VERES SÁNDOR-t (sokáig volt  gondnok gyülekezetünknek).

==================================================================

2009. július 27-én elhunyt HAMZAI ERZÉBET (75)

===================================================================

2009.július 29-én elhunyt JUHÁSZ BÁLINT (66)

===================================================================

Készül (folytatódik) a kovácsolt vaskerítés a templom körül. Istennek legyen hálla ezért is.

====================================================================

Gyülekezetünkből egy csoport a lelkészházaspárral eggyütt a CE Szövetség tulajdonában lévő lesi tónál üdül ezen a héten(júl. 27 - aug 2-ig).

====================================================================

Nagy József lelkipásztor évi pihenőszabadsága alatt, egy hónapra az Egyesült Királyságba utazik a nyelv gyakorása véget, szeptember 28-án érkezik vissza gyülekezetünkbe. A templomi szolgálatokat ez idő alatt, a nagyszalontai református egyházközség segédlelkészei egyike és a simonyfalvi Evangélikus lelkipásztor végzik, valamint ifj.Józs Ferenc. Ez idő alatt a presbiterválasztásra meg kell ejteni a jelöléseket. A jövő vasárnap és az aszt követő vasárnap kihirdetés, a harmadik vasárnap, jelölés és a szeptemberi hónap utolsó vasárnapján lesz megejtve a presbiter választás, együtt a püspök választással.

=====================================================================

Az elmúlt vasárnap a gyülekezet megválasztotta a jelölőbízottságot, amely hét főből áll. Három egyházi, három világi és a lelkipásztor, ifj. Józsa Ferencet választotta és fogadta el a gyülekezet.

=====================================================================

2009,okt,6-án el hunyt LADÁNYI JULIANNA. (82)

=================================================================

Vasárnap 2009, nov,1-én du. 3 órakor a feketegyarmati baptista gyülekezet hálaadó ünnepélyre való meghívásának tesz eleget gyülekezetünk. A meghívást szeretettel elfogadva, gyülekezetünk énekkara, új énekekkel készül a vendégfellépésre. Nagy József református lp. hirdeti Isten igéjét.

Szeretettel hívunk mindenkit, jöjjünk és adjunk hálát Istennek azokért a sok jókért, amivel minden nap meg áld bennünket.

===================================================================

 

 

EVANGÉLIZÁCIÓ

2009 NOVEMBER 19-22 KÖZÖTT

A FEKETEGYARMATI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN

 

 

MIRŐL LESZ SZÓ?

Természetesen arról, amire te is gyakran gondolsz: NEM LEHET TOVÁBBRA IS ISTENTŐL  ILYEN TÁVOL ÉLNI.

A HITETLEN, ISTENTŐL TÁVOLI ÉLETNEK CSAK EGY LEHET A VÉGE: A KÁRHOZAT!!!

ELJÖTT AZ IDŐ, HOGY DÖNTS!  ÜDVÖZÜLNI  VAGY  ELKÁRHOZNI AKARSZ?  NE FELEDD, ISTEN AZ ÜDVÖSSÉGET KÉSZÍTETTE SZÁMODRA.

KÉRD  ISTEN  SEGÍTSÉGÉT,  HOGY  DÖNTHESS,  ÉS  HOGY  JÓL  DÖNTHESS.

NEM HISZEM, HOGY BARÁTAID VAGY ISMERŐSEID, AKIKKEL MOST TÉKOZLOD ÉLETEDET, FELELŐSSÉGET  VÁLLALNÁNAK  ÉRTED,   HA  VALAMI  BAJOD  TÖRTÉNNE.

JÖJJ!  ISTEN  VÁR !!!    HÍV TÉGED !!!

HA ELJÖSSZ ÉS TELJESEN ÁTADOD ÉLETEDET ISTENNEK, AZZAL MAGADNAK FOGOD A LEGNAGYOBB  JÓT  TENNI.

JÖJJ  AZ  ÖRDÖG  ASZTALÁTÓL  AZ  ISTEN  ASZTALÁHOZ  ÉS  OTTHONRA  TALÁLSZ!

 

ALKALMAINKAT MINDEN ESTE 18:00 ÓRÁTÓL TARTJUK.

SZOLGÁLNAK: BÓDIS MIKLÓS  HÁTSZEGI ÉS ZABÁN BÁLINT  NAGYVÁRAD-VELENCEI REFORMÁTUS  LELKIPÁSZTOROK.

MINDENKIT  SZERETETTEL  VÁRUNK !!!

================================================================

2009,dec.16-án elhunyt BORBÉLY SÁNDOR (59)

 

 

2008. év

**********************************************************************
2008. ÉVBEN EZ TÖRTÉNT
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
2008. jan. 21-én elhunyt Csomós Dezső (77)
2008. jan. 25-én elhunyt Fodor József (80)


KÖSZÖNŐ ÁTÍRAT
A FEKETEGYARMATI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
LELKÉSZI HIVATALÁTÓL

Szám: 1/2008

A NAGYZERÉNDI POLGÁRMESTERI HÍVATALÁNAK

Tisztelt Polgármester úr!
Tisztelt tanácsosok!
"Boldog az az ember, aki féli az Urat és az Ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Hős lesz annak magva a földön és a hívek nemzedéke megáldatik. Gazdagság és bőség lesz annak házában, igazsága pedig mindvégig megmarad. Osztogat, adakozik a szegényeknek, és igazsága megmarad mindvégig.- (112 Zsoltár 1-3.9. versei)
A zsoltáríró után mi is ezekkel az igeversekkel mondunk köszönetet Istennek és önöknek a 2007. évben gyülekezetünknek adományozott 10.000 lejért.
Örömmel mondjuk el, hogy ezt az összeget jó célra sikerült elkölteni.
Templomunkat körülvevő kerítés 92 m. A gyülekezetünknek adományozott összeggel ebből a 92 m - ből, 40 m és 60 cm tudtunk teljesen felújítani és egy olyan munkát elkezdeni melynek hisszük, hogy lesz folytatása.
Örömünk azért is nagyobb a megszokottnál, mert sok vívódás, gyűlésezés és döntéssorozat után, egy olyan munka készülhetett el, amelynek minden egyes gyülekezeti tagunk örül. Továbbá pedig azért, mert íme, a legtöbbször problémákat okozó eszköz, a pénz, Isten kezéből véve, most újra áldássá lett. Harmadszor pedig, mert elmondhatjuk önöknek: Isten akarata az, hogy - ez a nemzedék, mely most arra kapott hívatást, hogy az Ő dolgaival gazdálkodjon Községünkben - nemzedékeken átívelő, áldásos és maradandó munkát vigyen véghez Isten dicsőségére és községünk lakosainak örömére.

Isten iránti hálával és köszönettel!

Gyülekezetünk Presbitériuma:
Balázs Sándor .................................................
Biró István ......................................
Bondár Katalin .................................................
Debreczeni Aranka ........................................
Fodor Juliánna ......................................... .........
Gacsó Ottó .........................................
Hizó János .........................................
Komlósi Emma ......................................... .........
Nagy István .........................................
Nagy Lajos .........................................
Varga Juliánna ...................................................
Vass Károly .........................................

Pótpresbiterek:
Debreczeni József .........................................
Ifj. Mátyási Imre.........................................*

Nagy József Dávid Sándor
Lp. Fgn.

Feketegyarmat, 2008 január 12

*Az átíratot minden presbiter aláírta.


================================================================
2007. március. 9-én Megkeresztelték Ádám Beniamint, Ádám Róbert és Krisztina gyermekét
2007. március 16-án Keresztelik Nagy Mátét, Nagy József lp. és Hajnalka gyermeke.
2007. március 16-án elhunyt Higyed Julianna (87)
-A feketegyarmati református egyházközségben vendégeskedik 2008 június 19 csütörtöktől vasárnapig 6 arad-belvárosi fiatal, akik a változatos programot követően, énekekkel szolgálnak a vasárnapi istentiszteleten.
================================================================
Július 2-a és 8-a között a feketegyarmati református egyházközségben vendégeskedik Hollandiából a Wlaagtwedde-i gyülekezet 23 tagja, akik a két gyülekezet közötti lelki kapcsolat kiépítésén dolgoznak, de besegítenek a gazdasági tevékenységbe is, egy helybeli idős asszonynak a feketegyarmatiakkal közösen megjavítják a háza tetejét. A jövő vasárnapi istentiszteleten a vendég lelkipásztor hirdet igét.
================================================================
Az elmúlt keddtől egy hétig Feketegyarmaton tartózkodott a hollandiai Wlaagtwedde gyülekezet 23 tagja, akik a lelkipásztoruk vezetésével önkéntes munkában felújították a helybeli, egyedül élő, idős Szénási Erzsébet házának a tetejét. A helybeli családoknál elszállásolt, az imateremben közösen étkező hollandok ellátogattak Scărişoarára a cseppkőbarlangba, illetve a madarasi termálfürdőbe is. A testvérkapcsolatokat kiépítő két gyülekezet közös rendezvényeken próbálja közelebbről megismerni egymást.
================================================================


Evangélizáció:

"Mert mit használ az embernek, ha az egész világot is megnyeri, de lelkében kárt vall?- (Mt.16,26)

Megnyerni a világot? Igen, sokan ezt szeretnék! De közben a Világ nyeli el őket!!! Minél közelebb kerül az ember a világhoz, annál távolabb lesz tőle az élet, a valóság! Minél inkább igyekszik valaki megnyerni a világot, annál inkább észreveszi, hogy elveszíti a maga életét, önállóságát, tisztaságát, vágyait, ...
Megnyerni a világot? - álom csupán! Elég lenne, ha elnyernéd az életedet!!!
Megnyerted, megtaláltad életedet?
Az Élet nem más, mint Jézus Krisztus! Ha meg akarod tudni, hogyan kaphatod meg Tőle földi életedet és örök életedet, akkor gyere el evangélizációs alkalmainkra, melyeket 2008. NOVEMBER 19-23 között tartunk, este 18 órától a feketegyarmati református gyülekezet imatermében.
Sok ember későn veszi észre, hogy mit kellett volna tegyen ebben az életben, vagy hogyan kellett volna éljen.
Vigyázz, hogy te ne légy azok között, akik későn ébrednek fel, akik úgy fejezik be életüket, hogy még el sem kezdték élni azt!!!
Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!

Istentiszteleteken Visky János, Kolozsvár-Bulgária telepi református lelkész hirdet igét.
Szombaton Szász Zoltán lp. szolgál
Vasárnap délután Dénes József lp. nagyzerindi ref. lelkipásztor fog szolgálni, aki elkisér a gyülekezet is.

===================================================================

Mint a fenti fotón láthatjuk, el készült a parókia előtt az kerítés. Ezért is Istené legyen a hála.

=================================================================

2008. Nov.16-án megkeresztelték JÁNOS nevü fiúkat Bálint János és neje Julianna.

=================================================================
Az elmúlt vasárnap du. gyülekezetünk a nagyzerindi a református imateremben tartotta az összejövetelét, ezzel viszonozta az elmúlt hetekkel ez előtt gyülekezrtünkben tartott szolgálatot.
"Mily gyönyörüséges eggyüttleni az atyafiaknak"
=================================================================
A feketegyarmati református templomban vasárnap dec. 14-én délelőtt megtartandó istentisztelet után egy aradi szakembergárda egészségügyi felmérést (vérnyomás- és koleszterinszint-mérést stb.) végez a hívek körében.


================================================================

 

Soli Deo Gloria!

 

http://hu.justin.tv/feketegyarmat

 

http://hu.justin.tv/feketegyarmat

 

 

 

Istené legyen a hála.http://hu.justin.tv/feketegyarmat

 

http://hu.justin.tv/feketegyarmat

 

http://hu.justin.tv/feketegyarmat

 

=====================================================

 

Megnezheted online-n itt: http://hu.justin.tv/feketegyarmat

======================================================

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 12, összesen: 117198

 • 2021. június 24., csütörtök

  A nyári pihenés a kikapcsolódás mellett arra is alkalmas, hogy kicsit megálljunk, és átgondoljuk, honnan indultunk és hová tartunk. Ehhez ajánlunk néh...
 • 2021. június 22., kedd

  Új kurzusokkal és műhelyekkel bővült a Sófár református dicsőítő iskola, amelyet ezúttal Miskolcon tartanak a járványügyi előírások szigorú betartása ...
 • 2021. június 22., kedd

  Szeretettel hívunk minden lelkipásztort a kifejezetten lelkészek számára szervezett lelkigyakorlatra, mely a lelki-testi pihenést, feltöltődést, megál...
 • 2021. június 21., hétfő

  A családon belüli erőszak ellen nem elég jogi és szakmai lépéseket tenni, szükség lenne a társadalom erkölcsi szintjének a fejlesztése is.
 • 2021. június 21., hétfő

  Szeretettel hívjuk és várjuk kreditpontot adó, akkreditált képzésünkre!
 • 2021. június 20., vasárnap

  Kézműves programmal, tematikus sétával és színvonalas nyáresti koncerttel várja az érdeklődőket a budapesti Bibliamúzeum a Múzeumok Éjszakáján június ...
 • 2021. június 18., péntek

  2021 szeptemberében a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 3. alkalommal indítja a Keresztény értékrendű vezetés szakirányú továbbképzését a négy tö...
 • 2021. június 17., csütörtök

  Tizenkét önkéntes utazik ki június végén a kenyai Rusinga szigetére a Van egy téglám Kenyában és a Hungary Helps Önkéntes Program közös projektjének r...
 • 2021. június 16., szerda

  Az Igehirdetők kézikönyve szakirodalomként is amellett tesz hitet, hogy az emberi élet minden maradandó gyönyörűsége csakis az Isten igéjében való gyö...
 • 2021. június 15., kedd

  Mívesen faragottak és megrongáltak, frissen festettek és kopottak, fűtöttek és kényelmetlenek. Padok, amelyek körül emberéletek fonódtak össze. Gyerek...