Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Bodor István Pénzalap /BIP

Köszönjük, ha ADÓJA 2%-át a BODOR ISTVÁN PÉNZALAP nonprofit szervezetnek adta.

TÁMOGATÁSI FELHÍVÁS:
Az iskola menzáján diákjaink számára a havi ebéd ára 4-500,- Sk (napi 26,- Sk). Sajnos ezt az összeget sem tudja minden szülő kifizetni. Várjuk olyan személyek felajánlását, akik 10 hónapon keresztül havi rendszerességgel vállalják egy diák étkezési költségeinek térítését.
Természetesen egyszeri adományokat is örömmel veszünk.
(A Központi Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal legfrissebb adatai szerint továbbra is a rimaszombati járásban a legnagyobb a munkanélküliség: 28,35 % 2006.októberében. 2006 januárjában a 30,54 %-os, decemberben 29,24% volt). A járás továbbra is az ország legrosszabb helyzetben lévő régiója. Ezzel a ténnyel mindennapjainkban szembesülünk.)

2006. ÉVI GAZDÁLKODÁSI ÉV RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA:
A 2006. évben a pénzalap 50.941 Sk céladományt, az adó 2%-ából 12.154,- Sk, perselyes adományként 11.050,- Sk és szponzori adományként 15.000,- Sk kapott, pályázati úton 10.510 Sk támogatást nyert el. A befolyt összegből 45.414,- Sk értékben étkezési és szociális, 11.774,- Sk értékben tanulmányi, 7.200,- Sk könyvtártámogatást biztosított, továbbá 9.500,- Sk értékben támogatta a hitéleti tevékenységet, illetve a gimnázium nyári táborát.
Adakozóinknak köszönjük, hogy rendszeres hozzájárulásukkal lehetővé teszik diákjaink szociális támogatás formájában történő étkezési támogatását, illetve alkalmi adományukkal feladatunk minél szélesebb körű ellátását.

CÉLOK A 2007-ES ÉVRE:
A kuratórium átnézte a 2006. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és véglegesítette a 2007. évi költségvetési tervet:
- A 2005-ben létrehozott öt tanulmányi díj kiosztására a tanévzárón kerül sor.
- A jelenlegi havi ebédtámogatásban részesülők száma 6 diák, akik számát 2007 szeptemberétől lehetőleg 10-re szeretné növelni, melyben a diákok szüleinek 1/3-es önrészt kell vállalniuk.
- Rendkívüli szociális támogatást ítélt meg egy diák számára havi 500,- SKK értékben (2007. februártól).
- Támogatja szociálisan rászoruló diákok részvételét a TMRG szervezésében megrendezendő és egyéb hitéleti és tanulmányi nyári táborokon.

A PÉNZALAP TÖRTÉNETE:
2003-ban határozta el a Rimaszombati Református Egyházközség presbitériuma a Bodor István Pénzalap létrehozását a Tompa Mihály Református Gimnázium támogatására. A pénzalap bejegyzésére 2004-ben került sor. Jogi formája nonprofit szervezet - nem befektetési alap. A pénzalap nevét a volt Egyesült Protestáns Gimnázium egyik neves tanáráról, több tanulmányi és szociális ösztöndíj létrehozójáról kapta.
Az alapító gyülekezet presbitériuma 2006. február 21-én megtartott presbiteri ülésén elhatározta, hogy minden évben a június 1. vasárnapi perselypénzzel támogatja a Pénzalap tevékenységét, amely alkalommal az iskola szervezésében zajlik az istentisztelet. A gyülekezeti tagok figyelmét felhívják az adó 2%-a fölötti rendelkezés lehetőségére, aminek fogadására a Pénzalapot is bejegyeztettük.

A PÉNZALAP CÉLJA:
A BODOR ISTVÁN PÉNZALAP célja és feladata a Tompa Mihály Református Gimnázium diákjainak támogatása az alábbi területeken:
1) hitéleti tevékenység támogatása
2) diákok támogatása:
a) tehetséges diákok támogatása,
b) szociális támogatás biztosítása,
c) a tanításon kívüli tehetséggondozó tevékenység támogatása,
d) versenyeken való részvétel útiköltség-támogatása,
e) évvégi tanulmányi ösztöndíjak odaítélése,
f) szociális ösztöndíjak biztosítása,
g) hozzájárulás biztosítása tanfolyamok és tanulmányi táborok részvételi költségéhez,
h) pályázati kiírások és céladományok kiírása,
i) regisztrációs díjak és céladományok biztosítása,
j) könyvtár bővítésének támogatása.

EDDIGI TEVÉKENYSÉG DIÓHÉJBAN
2004: Jótékonysági bál a Bodor István Pénzalap tevékenységének beindítására
2004/05-ös tanév: két diák iskolai étkezésének támogatása
2004. december: könyvadomány szállítása Tiszaújvárosból.
2005. szeptember 1-től újabb személy vállalta, hogy havi rendszerességgel fizeti egy diák havi ebédjét. Ezzel a 2005/06-os tanévben már három diák részesül állandó étkezésitudunk támogatásban.
2006. január: könyvadomány szállítása Budapestről Rimaszombatba.
2006. március: történelmi tankönyvsorozat beszerzése a könyvtár számára.
2006. április: történelmi tankönyvsorozat beszerzése a könyvtár számára.
2006. május 12.: kiosztásra került a pénzalap első tanulmányi díja bene Richard, Hegedűs Norbert és Stubendek Gábor részére.

ÜGYVITEL:
A Bodor István Pénzalap első ügyvivője Vincze Árpád.
A kuratórium tagjai: Erdélyi Daniela, Sebők Valéria, Tari Mária, Tinta Vanda és Vincze Árpád. Pénzügyi ellenőre Házik Valéria. A pénztári naplót Balogh Janette vezeti.
A pénzalappal a gimnázium címén lehet felvenni a kapcsolatot.
E-Mail: bodor-istvan-pa@post.sk

SZÁMLA
Számlatulajdonos: Bodor István N.F.
Számlaszám: 7520041/5200, OTP Bank,
Nemzetközi átutaláshoz:
IBAN: SK29 5200 0000 0000 0752 0041, BIC/SWIFT kód: INRBSKBX,
az OTP fiók címe: Otp Banka Slovensko a.s, Ul. SNP 2., 979 01 Rimavská Sobota.
Statisztikai azonosító szám: 37954083.


Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2020. október 20., kedd

  Egy hivatását szerető, ám egyháza tanításaiban megingó katolikus pap és egy nyakas kálvinista családból származó fiatal nő egymásra és Istenre találás...
 • 2020. október 19., hétfő

  A Wycliffe Bibliafordítók webináriumán keresztül tekinthetünk be a Szentírás fordításának rejtelmeibe.
 • 2020. október 19., hétfő

  Hogyan segíthető elő a református intézményrendszerben a hátrányos helyzetű diákok befogadása? Többek mellett erre a kérdésre is választ kínál a Prote...
 • 2020. október 15., csütörtök

  Másfél évesek okostelefonnal, mobilos játék miatt kirekesztett gyerekek, önmagukban bizonytalan, szorongó fiatal felnőttek. Mit tehetünk értük szülőké...
 • 2020. október 14., szerda

  Rendkívüli helyzetben, a félelmeink ellenére is merjünk jót cselekedni, mert ehhez kaptuk az Úrtól az erő, a szeretet és a józanság lelkét – foglalhat...
 • 2020. október 13., kedd

  Régebben a szülők tanították meg gyermeküknek az új technológiákat, ma a gyermekek jóval többet tudnak az új eszközökről és az online felületekről, mi...
 • 2020. október 12., hétfő

  Szélvihar rongálta meg a viski református templom bádogtetejét. A Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtésbe kezdett, hogy még a kárpátaljai...
 • 2020. október 11., vasárnap

  Nem elég csupán élményeket adni, az ismeretszerzéstől sem szabad megfosztani a látogatókat – állítja Simonffy Krisztina művészettörténész. De vajon mi...
 • 2020. október 10., szombat

  Bogárdi Szabó István gondolatai egy könyv kapcsán
 • 2020. október 08., csütörtök

  Kezdetét vette a tizenharmadik 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes, ifjúsági akció, amelyre idén a vártnál jóval több magyarországi és határon túli m...