belépés | regisztráció RSS

Publikációk

Kecskeméthy István


1864-1938


Életrajzi adatok

1864. január 31-én született Pakson (Dél-Dunántúl, Tolna megye).

1880 és 1884 között a nagykőrösi református gimnáziumban tanul.

1884 és 1888 között a budapesti Református Teológián folytatja tanulmányait.

1888 és 1890 között Szász Károly dunamelléki püspök titkára.

1890-ben bölcsészdoktori vizsgát tesz le keleti összehasonlító nyelvészetből, indogermán nyelvészetből és magyar irodalomból.

1890 és 1894 között budai helyettes lelkész. 1894-ben feleségül veszi Schodl Irmát. 35 évi házasságuk során gyermekük nem születik. 1930-ban törvényesen örökbe fogadja a kilencgyermekes családból származó nevelt leányukat, Máthé Erzsébetet.

1895-ben elfogadja Szász Domokos erdélyi püspök meghívását, és miután fél évet tanít a nagyenyedi kollégiumban, 1936-ig a kolozsvári ószövetségi tanszék vezetője, továbbá éveken keresztül tanítja az újszövetségi bibliai tudományokat is. 1912/13-ban és 1919/20-ban a fakultás igazgatója.

1896-ban megszervezi az Evangéliumi Szövetség erdélyi tagozatát.

1900-ban megszervezi a Keresztyén Munka egyletet és az Evangéliumi Munkások Erdélyi Szövetségét.

1896 és 1908 között tagja a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak. 1908-tól egyházkerületi közgyűlési tag. 1896-1907-ben lelkésze a kolozsmonostori (kolozsvári egyházközség) reformátusok alakuló gyülekezetének. 1912 tavaszán szentföldi tanulmányúton vesz részt. 1893-1907-ban és 1926-1936-ban felelős szerkesztője, majd laptulajdonosa az első magyar keresztyén képes családi hetilapnak, a Kis Tükörnek.

1903 és 1907 között szerkesztője a Napsugár című ifjúsági lapnak.

1920 és 1923 között főszerkesztője a romániai református lelkészegyesület hivatalos lapjának, az Egyházi Figyelőnek. Alapítója és igazgatósági elnöke a Gazdák és Tanítók Bankjának.

Bekapcsolódik az 1908-ban megjelentetett Károli Gáspár által fordított Biblia revideálási munkálataiba.

1890-ben megjelenik az Énekek éneke fordítása, 1903- ban a Márk evangéliumának a fordítása Örömhír a mi Urunk Jézus Krisztusról címmel, 1904-ben a Rómaikhoz írt levél fordítása Levél a római keresztyénekhez címmel, 1910-ben a Zsoltárok első könyve fordítása.

1931-ben a Skót Bibliatársulat megjelenteti az általa revideált, több színes képet tartalmazó teljes Újszövetséget.

1912 és 1933 között megjelenik a Jósiás törvénykönyvéhez, az Ámósz, a Hóseás, a Mikeás, a Sofóniás, a Náhum, az Aggeus, a Mózes V., a Malakiás, a Jónás, a Habakuk, az Abdiás, a Jóel és a Márk könyvéhez írt kommentárja.

1929 és 1934 között az Ószövetség fordításán dolgozik. Az Újszövetséget a Római levél 1,9-ig fordítja le, fordítói tevékenységét 1936-ban betegsége miatt - agyvérzést kap - kénytelen abbahagynia.

1938. május 10-én meghal.

Írásai
2021. augusztus 02., hétfő,
Lehel napja van.

Elhunyt Pásztor Jánosné

2016. május 24., kedd

85 éves korában elhunyt Pásztor Jánosné, a Magyarországi Református Nőszövetség korábbi elnöke. „A legfontosabb számomra, hogy tudom, az Úristen szeret. Hiszem, hogy egészségemben, betegségemben velem van. Amikor legutóbb beteg lettem, éreztem, hogy a legnagyobb orvosság a szeretet. A gyerekeim folyamatosan kerestek, az egész család és a szomszéd is imádkozott értem. A nőszövetségben is nagyon kedvesek voltak, rengeteg gyöngédség van bennük” – mondta két évvel ezelőtt egy interjúban a Reformátusok Lapjának.

Az igazi győzelmek

2016. május 20., péntek

Hasznosságelv szerint működő világban élünk, ahol mindent forintosítanak, de a Szeretethídon senki nem számítja ki, hogy mennyit ér az önkéntes segítség, hiszen jó dolgokat tenni alapvető emberi magatartás. Helyszíni riport Budafokról, a Szeretethíd május 20-i megnyitójáról, ahol nemcsak önkénteskedtek, hanem táncra is perdültek a résztvevők a legkisebbektől kezdve a püspökökön át az államtitkárig.

Hogyan olvassunk égő háztetőt?

2016. május 16., hétfő

Az események egymásutániságában történetet keresni, a történetnek jelentést tulajdonítani: hitbeli cselekedet. Hit nélkül az egymásutániság: egymás nélküliség. A hit értelmezői mozzanatában azonban fölizzik egy lehetséges idézőjel a történet mondatai fölött – Molnár Illés gondolatai Visky András pünkösdi homíliá járól.

Az elefántnál is

2016. május 15., vasárnap

A Szentlélek szimbóluma a galamb. Az ősmélység felett mintegy tojását költő madárként lebegett – a Lélek teremtő hatalom; és Krisztus megkeresztelkedésekor aláereszkedik reá – a Lélek kinyilatkoztató és felhatalmazó erő. Feltétlenül szabad, mégis bizalmas, érkeztében szuverén áldáshozó. Mi azt mondanánk: vendég, holott ő a gazda – és minket avat birtoka vendégeivé: Ő a Lélek. A jelképe galamb.

A különbség: ég és föld

2016. május 11., szerda

A kis konfirmandusok a hét végén egyáltalán nem akartak hazamenni, pedig közülük többen bevallották, hogy néhány nappal korábban a legkülönbözőbb ötleteket fontolgatták, hogyan lehetne meglépni a csendeshétről. Lelki otthon, amely csodák színhelyévé vált. Az a ház, amit a tomboló tűz sem tudott elpusztítani. Harmincéves a nyárlőrinci Emmaus-ház, a kecskeméti reformátusok missziós háza.

Látogatóink száma a mai napon: 3010
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 49860814

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat