Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Bartók Bélára emlékezünk

1881 március 25-én született Bartók Béla, a XX. század első felének egyik legnagyobb zeneszerző egyénisége. Neve a magyar zene egyetemességét jelképezi. Népzene-kutató, tanulmányíró, tanár, zongoraművész és kortársaira nagy hatást gyakorló zeneszerző volt. A bánsági Nagyszentmiklóson született.
Alkotói munkásságát az impresszionizmus korában kezdte el, a zenetörténetnek abban az időszakában, amely Debussy mágikus disszonánciáitól visszhang-zott. Ez a korszak Monet, Degas, Cézanne és Renoir gazdag kromatikájában teljesedett ki, valamint olyan tehetségeknek nyújtott megnyilvánulási lehetőséget, akik a zene és a színjátszás terén új kifejezési lehetőségeket kerestek és fedeztek fel. Bartók Béla is új zenei formák és nyelvezet után kutat, így kerül sor a népzene újrafel-fedezésére.
Bartók 1902-ben szerzett művei arról tanúskodnak, hogy a zeneszerző korán megtalálja saját hangját. 1905-ben végleg a parasztdal mellett dönt, ez inspirálja számos nagy alkotását. Amikor Debussy műveit tanul-mányozza, meglepetéssel fedezi fel a keleteurópai pentatónia ritmikai - dallami jellemzőit a francia mester műveiben, majd később Stravinskynál is. Népdalgyűjtő útjai Magyarországra, Romániába, Szlovákiába, Bulgáriába, Török-országba, Algirba vezették, összesen 12600 dalt jegyzett le. Ő és Vikár Béla használták először az Edison által feltalált, viaszhengerre regisztráló fonográfot erre a célra. Bartók megtanulta mindazon nyelveket, amelyeknek zenei kultúráját meg akarta ismerni. Munkásságát azonban kevesen értékelték. Zeneszrzői munkásságát minden szempontból disszonánsnak nevezték operett-kedvelő honfitársai.
Bartók Béla 1940 októberében elhagyta Magyarországot. Mint akkoriban az európai élet sok kiválósága, ő is kivándorolt az Egyesült Államokba, a háború és a nácizmus elől. Az emigráció évei nehezen teltek. Súlyos egészségi problémákkal és anyagi nehéz-ségekkel küzdött. 1943-ban megírja zenekari Concertoját, amely igen tömören fogalmazza meg ars poeticaját. A műben a torz és az ideális egy ellentmondásos egységet alkot, ahol a torzzal való szembeszállás Bartók pozitív példaadását közvetíti. A Finálé perspektivát nyit a megbékélő mester utolsó művei felé. Az Államokban született művek közé tartozik a Kontrasztok, amelyet Benny Goodman jazzklarinétosnak ajánlott. Legismertebb és leggyakrabban játszott művei: Kossuth szimfónia, A kékszakállú herceg vára (opera), A csodálatos mandarin (pantomím), A fából faragott királyfi (táncjáték), Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára, Zongoraversenyei, Két portré, Táncszvit, Mikrokozmosz, Cantata profana, Divertimento, Allegro barbaro, Este a székelyeknél, Román népi táncok, Szonáta két zongorára és ütőkre, Hegedű-versenye, dalai és egynemű karai.

Gáspár Enikő
Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A 2021-re tervezett műhelytémánk a bibliai apokaliptika lesz. Előadónk lesz mások mellett Mark Meynell is. Az esti igehirdetések alkalmával Rozgonyi B...
 • 2020. július 01., szerda

  Egy gyermeket elveszíteni a legnagyobb veszteség, ami egy szülőpárt érhet. De mi történik akkor, ha a kis élet még ki sem fejlődhetett? Milyen körülmé...
 • 2020. június 30., kedd

  A SZEL-Biblikus Bábstúdió filmjei kicsit mindenkihez szólnak, de elsősorban a gyermekes családokhoz. Egy németországi történet a terápiás báboktól a n...
 • 2020. június 29., hétfő

  A református lelkipásztori hivatás és a rendkívüli idők kihívásainak kérdéskörével folytatódott a „testvérek párbeszéde”, amely a megújulás és leporol...
 • 2020. június 28., vasárnap

  A kiadvány a jelenlegi, 1948-ban kiadott énekeskönyv nagy részét megtartva, bő tíz évnyi előkészület és munka eredményeként készül el ebben az évben, ...
 • 2020. június 25., csütörtök

  Egyházkerületünk történetének apró, ismeretlen fejezete, amelyben az ügyesség, a hűség, a kapcsolattartás és az elődök tisztelete találkozott egymássa...
 • 2020. június 24., szerda

  Nem csak a bezárkózás volt nehéz, az újranyitás sem egyszerű lépés. Milyen tanulságokat viszünk magunkkal a karanténból, hogyan hathat mindez közösség...
 • 2020. június 23., kedd

  Huszonhat évesen választották meg gyülekezeti gondnoknak, ezt a szolgálatot hite szerint csak alázattal lehet betölteni. Vulkanológiával foglalkozó ke...
 • 2020. június 22., hétfő

  Egyházzenei, közösségi program, szakmai és missziós céllal. A Tahi Egyházzenei Hét énekelni szerető gyülekezeti tagokat, karnagyokat és kántorokat vár...