Nyomtat Elküld Olvasási nézet

A Dudari Egyházközség Honlapja

BEMUTATKOZÁS

 

LELKIPÁSZTOR : KÁLMÁN ISTVÁN

TELEFON                06 88 487 230

 

GONDNOK              BALOGH ISTVÁN

TELEFON                  06 20 487 8723

EMAIL                        B.PAPA47@FREEMAIL.HU

 

......................................................................................................................

........................................................................................................................

ZSOLTÁR ÉS DICSÉRET A DUDARI TEMPLOMRÓL

(Parafrázisok)

Ezen a helyen ezen a hegyen közel hétszáz éve

mindig templom állt.

Kezdetben katolikus,de már négyszáz éve

Megreformált

Már négyszáz éve csendül fel a reformátusok

Himnusza

" Tebenned bíztunk eleitől fogva"

 

Időjárás ,tűzvész okozta károk miatt

Négyszer kellett felépíteni

Négyszáz év alatt

És mindig felépült:Hála neked Uram

" Micsoda az ember ?

Ki tőled ennyi dicsőséget nyer "

 

Ebben a templomban,melyben régen

Hétszáz ember is elfért rendben,

Alig vagyunk csak hetvenen.

Vajon miért van ez? Talán nem tudják ,vagy nem értik

Hogy Te itt is " Szólsz hozzánk Istenünk...

s bár még kötnek a földi jók,és bűneink

De válaszul :néked ajánljuk életünk"

 

Ezért akár hetvenen,akár csak tízen

Ha szükséget érzünk körülöttünk

E szent helyre feljöjjünk,és kérjük:

Úristen légy közöttünk!

Hogy bátran hírdethessük:

" Szent ez a hely  ,legyenek szentek

Kik -e házban megjelentek !

 

A Dudari Református Egyházközség történetének bemutatását azzal kell kezdenünk,hogy "olyan református magyar közösség ,amely évszázadokig folyamatosan megőrizte nemzetiségi és vallási egységét itt a Bakonyban egyedül csak DUDAR volt. Változást csak az 1948 tól kezdődő évek hoztak,amikor is a bánya megnyitása miatt felduzzadt a község lakossága és mára az 1400 fős szintiszta református faluból egy 700 fős református gyülekezet lett
De a kezdetekről emlékezzük meg pár szóval . Jobban mondva az itt Dudaron 1804 től szolgáló Török Pál prédikátor feljegyzéseiből idéznénk egypár gondolatot. A dudariak talán már tudják, hogy Török Pál volt az a prédikátor akinek elbeszélései kapcsán Jókai Mór megirta az Enyém Tied Övé cimű művének Dudarral kapcsolatos részét , de Dudarral kapcsolatos Barátfalvi levita c. elbeszélés is ,melyet szintén Jókai írt meg

A kezdetekről igy ir Török Pál: "Hogy mikor kezdődött ? Az bizonyos ,hogy igen régen,és hogy valaha háborgattatot volna ,arról semmi emlékezet sem irásban sem tradicióban nincsen.
Az első prédikátor 1629-től ismert Sukorói Istvánnak hivták "
Majd igy folytatja:Ezen eklézsiának semmi ingatlan javai,vagy fundusai melyekből a Templom vagy a Parochiális épületek fenntarthatnának nincsenek,,hanem eleitől fogva csupán csak jóltévő hivek kegyes adakazásából állanak fenn. Ebből épitettek maguknak templomot,parochiát és Oskolát. És ezzel tartják el magukat most is .
Vagyon ezen Reformata eklézsiának egy egészen kőből való tornyos temploma ,egészen az erdőhöz közel ,ott ahol elejétől fogva is mindenkoron volt, mely mostani állopotában Szokolai István prédikátorsága alatt épült 1798 -ban
Van a templomtól jóval távolodva dél felé a Prédikátori ház épülete, melyek Zámolyi István prédikátorsága alatt épültek 1767-1772 években (1978-ban a gyülekezet új parókiát épített a templom mellé)
Van az eklézsiának Oskolája,amely 1801 ben épitetett Dóci János oskolamestersége és Hidi Varga Mihály kurátorsága alatt (1948-tól Állami Általános Iskola)
Van az eklézsiának 1716-tól kezdődő Matrikulája(anyakönyve),Melyet Lendvai István prédikátor kezdett vezetni . Itt látható ,hogy olaszfalui kisdedek 22 en hozattak át megkeresztelkedés végett 1717 ben és 1720 évben. Csetényből is hozattak át kisdedeket keresztelni Pándi János levitájuk által
Van egy pecsétje az eklézsiának Pohár és afelett galamb cimerrel,ilyen körül metszéssel:
Dudari Ref. Ekkle. Pecsétje 1823.-
Eddig az idézetek ,de hogy ezek hitelességét akkor is és most is elhigyjük 1823 novemberében az akkori presbitérium teljes létszáma, köztük a kurátor Tokos István ,és az akkori bíró Nagy Gergő irták alá
Folytassuk most már mi egyházközségünk közelmúltbeli, illetve jelenkori történetét:’1986-ban a templom tornyát Kovács Attila h. lelkészsége és Török Nándor kurátorsága alatt vörösrézzel fedték be
1990-ben Balogh László lelkészsége,és Kiss J Pál kurátorsága alatt a templom padjai ki lettek cserélve új tölgyfa padokra
1995-ben Balogh László lelkészsége és Kovács Gyula kurátorsága alatt a templom új külső vakolatot kapott
2002-2004 között Kálmán István lelkész ,Miklós Kálmán kurátor, Balogh István építési gondnok vezetésével új Gyülekezeti Ház épült, 2006-ban a templom tető került felújításra.

2012-2013-ban Kálmán István lelkészsége és Balogh István gondnoksága alatt MVH-s pályázat ,és gyülekezeti adományok segitségével 20 452 000 Ft értékben megvalósult a templom teljes belső felújítása,valamint új kőfal kerítés,és aszfaltos parkoló épült

Mint láthattuk Egyházközségünket a múltban is,de jelenünkben is a folyamatos épitkezések jellemzik ,Ez régen is és most is össze tudta fogni a hiveket .Ezzel összefüggésben befejezésképpen hadd idézzünk még Nt Szabó József lelkipásztor úrnak (aki 21 évig haláláig volt a gyülekezet lelkésze)1888-ban a templom felujitásáért tartott hálaadó Istentiszteleten elmondott prédikációjából egy mondatot:
"De ha hittel, buzgósággal ,áldozatkészséggel,e lelki fegyverekkel felfegyverkeztek ,semmit nem félhettek,mert akkor Isten lesz veletek ,ha pedig Isten velünk ,kicsoda ellenünk "

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 13, összesen: 98278

 • 2019. szeptember 19., csütörtök

  Felújított épületekben kezdődött el az idei tanév a Julianna Református Általános Iskola és a Csipkebokor Református Óvoda számára. A gyülekezet, az i...
 • 2019. szeptember 19., csütörtök

  Az ösztöndíj célja a magyar kultúrtörténet és egyháztörténet korai protestáns egyház-, irodalom-, liturgia- és társadalomtörténeti, valamint egyházműv...
 • 2019. szeptember 18., szerda

  Tanfolyam azoknak, akik féltő szeretettel, másokat megértő szándékkal szeretnék az evangéliumot hirdetni, saját hitüket és más vallásokat, egyházakat ...
 • 2019. szeptember 17., kedd

  Szabadságról, a múlttal való szembenézésről, az ember meghatározásáról és a szív készségéről is szó esett a fennállása 30. évfordulóját ünneplő Keresz...
 • 2019. szeptember 16., hétfő

  „Vajon szebb lesz-e a hitünk és az életünk az újjászületett templomban? Szebbnek kell lennie! Ehhez hagynunk kell, hogy az Ige diadalt arasson felettü...
 • 2019. szeptember 16., hétfő

  Miközben elemelkedik a zengő érc és pengő cimbalom világába, nem feledkezik el test és vér valójáról. Látásának tökéletlenségére fekete szemüvege, a m...
 • 2019. szeptember 15., vasárnap

  B. Tóth Klára lélekszárnyakról, sánta verslábakról, inspirációról, folytonosságról, tanításról, tanítványokról, találkozásokról, alkotótáborokról és a...
 • 2019. szeptember 14., szombat

  „A pornográfiával nem az a gond, amit megmutat, hanem az, amit kihagy.” – olvasható a szexről szóló fejezetben. Hozzáteszem még – sok lelkigondozói be...
 • 2019. szeptember 12., csütörtök

  A magyar cserkészmozgalomnak van érdemi mondanivalója a külföldi cserkészek és az egész világ számára is: példamutatásával segíthet abban, hogy nyitot...
 • 2019. szeptember 11., szerda

  Jelentések szólnak arról, hogy napjainkban a legüldözöttebb vallási csoport a világon a keresztényeké. 245 millió ember szenvedi el az intoleranciától...