Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Evangelizációk

 

2019  11 25,26, 27-én evangelizációs alkalmak voltak gyülekezetünben.Mindhárom nap Kondacs Gábor a csetényi Baptista Gyülekezet lelkésze hirdette Isten igéjét

Az első nap 25én a vasárnapi istentisztelet keretében a templomban  kezdődött az evangelizáció.

Az alkalmon a Baptista gyülekezet fiataljaiből álló zenekar is szolgált körünkben . A lelkész prédikációjában a Jelenések könyve 12. 1-4 versei alapján hirdette Isten igéjét. Kifejtette, hogy mennyi probléma van azzal, hogy nem ismerjük a Bibliát. Beszélt arról, hogy vegyük észre, hogy a Sátán folymatosan Jézus Krisztus ellen lép fel, de nem sikerült neki Jézust elpusztitani. Péda rá a születésekor gyermek gyilkosságok, a 40 napi kisértés,és a Sátán a Golgotán is vereséget szevedett.Mi azt döntsük el , hogy Jézus nekünk személyes megváltónk.e- ,ha igen akkor ezzel a hittel készülődjünk az adventre.

Imádság után a 470 sz dicséretünk eléneklésével ért véget az első napi evangelizációs alkalom

.                                                  .............................

2.nap( 26-a)A 274 sz dics. eléneklésével kezdődött a második napi evangelizáció,immár a Gyüekezeti Házban Folytatva tegnapi Jel 12 -1-4 alapján azt a jérdést vizsgáltuk meg a lelkész segítségével , hogy "Jézus -e a Krisztus.

Már Jézus Krrisztus első eljövetelekor is ez volt a kérdés . Bizonyitja ezt a Ján 6,14- 15 verse is,mikor az a kérdés merül fel,hogy valóban próféta, valamint Keresztelő János kérdése is erre irányul. A zsidók sem tudták hova helyezzék a Messiást A bűn felismerése a mi életünkben is nagyon fontos.,meg kell érteni, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy az ember szabadítást nyerjwn. Tökéletes áldozatot hozott,ezért Ő az én személyes Megváltóm is. Aki már megísmerte Jézus Krisztust,annak az életével is prédikálni kell róla Aki nem ismeri még Jézus Krisztust,annak többek között az az oka, hogy nem ismeri, nemm olvassa a Bibliát. Ennek hiánya pedig csak a befolyásolhatóságot növeli

Imádság és áldásvétel után a 475 sz énekünk eléneklésével fejeztük be hétfői evanglizációs alkalmunkat

....................

3. nap (11. 27) A 227 sz dics .eléneklésével kezdődött a harmadik  este. Elöljáróban a lelkész röveiden bemutatkozott,Elmondta, hogy 2015-ben került a csetényi Baptisat Gyülekezetbe. Néhány szóval beszélt családjátol is.Flytatva a második nap gondolatmenetét,a lelkész azt a kérdést tette fel, hogy minek tartjuk Jézust :történelmi személyynak , vagy Megváltónak A ma emberének erre kell őszinte választ adni. aki már megismerte Jézust,annak kötelessége a missziói parancs betartása " Elmenvén azért ,tegyetek tanitványokká minden népeket"

Aki nem ismeri még Jézust azzal szemben a mi felelősségünk, , ami dolgunk is , hogy megismerje. Aki hisz Jézus Krisztusban annak nem kell újra keresztelkedni.Befejezésül,a lelkész   Krisztust himnuszt idézte Fil 2,5-11.

Imádság és áldásvétel után a 479 sz dícséretünket énekeltük. ezzel a három napi evangelizáció befejeződött. " Egyedül Istené a dicsőség"

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

......................................................................................................................

2019 május 12-13-án evangelizácis hitmélyitő alkalmak voltak gyülekezetünkben.Kádár Roland a Pápai Teológia hallgatója szolgált közöttünk Tulajdonképpen már a 11-i istentiszteleten is ő szolgált . Igy mondhatjuk, hogy mindhárom nap a Jézus Krisztussal való találkozásra segitett bennünket.

A hétfői napon nagy örömünkre a környező gyülekezetekből is érkeztek testvérek ,igy a terem zsufolásig megtelt

A 468 sz dics eléneklése után Marton Krisztián teologus segítségével egy  éneket tanult a gyülekezet." Találkozni jöttem veled Istenem".cimmel Majd imádság  után Kádár Roland a Lk 16,19-30 versei alapján magyarázta Isten igéjét,melynek fő mondanivalója úgy gondolom mindenki szívéhez és elméjéhez elért." Halál után nincs megtérés "Ugyanakkor megismerhettük a pokol és a paradicsom jellemzőit. Aki pedig üdvözülni akar annak mindenképp a Jézushoz kell jönni !.

Marton Krisztián imádséga , és bizonyságtétele után  Kálmán István lelkipásztor mondta el Pecznyik Pál Áldásözön c. versét majd az első esti  alkalom a 457 sz dicséretünk eléneklésével ért véget

 

Keddi nap: Az 512 sz dics eléneklése után Szintén Marton Krisztián segitséségével tanultunk egy másik éneket Légy Krisztusnak hű katonája cimmel,majd Kádár Roland a Jel 20,11-15 versei alapján hirdette az igét,melyben az un második feltámadást magyarázta szivekig hatoló módon. Szó volt arról a kegyelmi időről ,amelyben most élünk.Vegyük észre, hogy Isten fel akar bennünket késziteni a Jézussal való találkozásra. Vegyük komolyan a Biblia tanitásait.

Marton Krisztián imádsága után                tett bizonyságot megtéréséről,majd az alkalmat követő fórum beszélgetésen kérdésre válaszolva Kádár Roland mondte el élete, megtérésenek történetét, mely nagy hatással volt a jelenlevő gyülekezetre.

AZ alkalom a 467sz dics eléneklésével zárult,

 

 

 

 

.....................................................................................................................

 

2018 május 29-31.ig hitmélyitó esték voltak gyülekezetünkben.A szolgálatot Kovács Attila ny.volt csetényi lelkipásztor végezte. Tisztelői , ismerősei nagyszámmal vettek részt a csetényi és zirci,és természetesen a dudari gyülekezetekből.

1 nap:a 463 dicséretünk eléneklése után  Kovács Attila a Mk 2, 1-12 versei alapján végezte az igehírdetés szolgálatát. A béna ember történetéből kderült, hogy egyedül Jézus Krisztus az aki bűneinket megbocsáthatja,és a gyógyulást is megszerezheti.

Az alkalom imaközösséggel zárult

2 nap: A 235 sz dicséretünk eléneklése után az I Kor 2 ,1-5,és a Mt 6,9-10 versei alapján szólt az igehírdetés. A lelkész kiemelte , hogy napjainkban szinte gépiessé vált a MI Atyánk elmondása. Ez arra figyelmeztet,hogy az Úr Isten és Jézus Krisztus "sincs a helyén" Ószövetségi példák alapján világosan látszik , hogy mikor istenfélő uralkodók voltak hatalmon akkor biztonság volt. Nekünk is először keresni kell Isten országát ,de az építés ránk is tartozik. Vegyük észre, hogy ahol Isten nevének tisztelete kisugárzik ott béke van,ezért a cél visszatérni a forráshoz..A lelkész igehírdetésében összehasonlítást is  végzett az iszlám és a kereszténység között.

Az alkalom a 457 sz dicséretünk eléneklésével és imaközösséggel zárult.

3. nap: Az 512 sz dicséret eléneklése után a Jel 2,1-5 versei alapján szólított meg bennünket az igehírdető Kovács Attila. Eszerint Istennek mindig gondja volt a lelki ébredésre, de a hitehagyottság azonban meghódítandó területet eredményez a kereszténység ellenfeleinek. Ezért fontos az egyház megújulása. Feladat : visszatérni az efézusi gyülekezetnek szóló tanitáshoz. Nem szabad félelmek között élnünk, hanem tegyünk különbséget a jó és rossz között.

Az alkalom a 3. nap is imaközösséggel zárult.

Köszönjük mindhárom nap ajándékait

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................................................................

Mint már hírül adtuk 2017 november 28-tól 30 ig evangelizáció sorozat volt gyülekezetünkben. Az igehírdetés szolgálatát Németh Tamás celldömölki lelkipásztor végezte.

1. nap A szokásoknak megfelelően most is énektanulással kezdtük az alkalmunkat

Nagytiszteletű úr a " Az Úr Jézusnak tárd ki ma a szivedet" c éneket tanította, melyet a gyülekezet aránylag hamar megtanult ,majd a 463 sz dicséret eléneklése ,és imádság után Nt. úr a Jn 21, 20-23 versei alapján kezdte evangelizációs sorozatát.

Bejelentette, hogy mindhárom nap ez lesz az alapige.A 23. versben megfogalmazott igéből -"TE kövess engem "- az első nap a TE szót emeltük ki. Mikor Jézus megszólit bennünket is vegyük észre , hogy nem akárki szólit meg bennünket,hanem Jézus

Jó tudni hogy az Úr Jézus mindenkit megszólit-és a nevén szólit.. És ha Jézus megszólit akkor bátorít is " ne félj,mert megváltottalak.

2. nap. Az alkalmunk kezdetén gyakoroltuk az első nap tanult éneket, majd Nt úr meglepett bennünket egy másik, nem könnyű énekkel is melynek címe : " Most ujjongjon a szívünk" A gyakorlás és tanulás után a 130 zs eléneklése és imádság után következett a Jn 21,23 versének  alapján a KÖVESS. szó magyarázata. Felhivás hangzott el, hogy ne mással foglalkozzunk ,mikor Jézus felszólit a követésére. Jétushoz való viszonyulásunk három féle módon lehetséges

1, Ha én megyek elöl 2, Ha egymás mellett megyünk.3, ha jézus megy elől. Nyilvánvaló, hogy a harmadik megoldás az igazi Fontos , hogy  ha felszólitást kapunk tudjunk odamenni Jézushoz,és tudjuk ellátni feladatunkat : az evangélium hírdetést.

3. nap

Az énekek gyakorlása után a  Jn 21,23 verséből az ENGEM szóról hallgathattunk igehírdetést.AZ engem az kizárólag Jézusra nonatkozhat,és itt rögtön három kérdésre kell válaszolnunk.1,Jézus személyére Kicsoda Ő? ,2, Mit tett Ő, milyen jelek vannak róla? 3,Honnan tudjuk mindezt , mi a hit forrása?

Áldásmondás után  a 455 sz dics éneklésével zártuk alkalmainket.

Köszönjük a három nap tanításait

Soli Deo Gloria

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................................................................

 

EVANGLIZÁCIÓ :2017 NOVEMBER 28-30-án  NÉMETH TAMÁS Celldömölki lelkipásztor szolgálatával

Helyszín : GYÜLEKEZETI HÁZ Kezdés :18 óra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................................................................

 

Evangelizáció 2017 május.

Május 23-án kezdődött a három napos tavaszi evangelizáció gyülekezetünkben. Mindhárom alkalommal dr Zsednai Józsefné várpalotai evangélikus lelkésznő szolgált közöttünk.

1. nap: A szokásoknak megfelelően most is énektanulással kezdtük az alkalmakat,a Gyülekezeti házban. A lelkésznő és Stanka Erika gitárkisérettel tanította meg a gyülekezetnek az Áldalak ,jó Uram kezdetű éneket,majd a 338 sz dicséret eléneklése után a lelkésznő az Ap. Csel 3 :1-10 versei alapján  hirdette,és magyarázta Isten igéjét:.Az Ékes kapuban ülő koldus és Péter és János csodatétele arra tanít bennünket, hogy a koldus tulajdonképpen mi vagyunk. Az ige rólunk szól. Mi is ha elmegyünk a templomba ,milyen lelkülettel ülünk be? Bizony néha a lélek kinnt marad                                                     Szó volt arról is, hogy mikor van az imádság ideje?Egyáltalán van- e ilyen ?Milyen lélekkel imádkozunk ?.Az imádságra minőségi időt kell szánni.Isten is ezt várja el tölünk. Az Úrra nem csak a templomban lehet ráhangolódn  Az Ékes kapui gyógyulás azzal kezdődött, hogy a koldus felnézett. A mi gyógyulásunk is akkor várható, ha felnézünk Jézusra..

Az igehírdetés után a Stanka Erika és a lelkésznő  egy énekszámmal örvendeztettek meg bennünket

........................................

2. nap: Az Áldalak ,jó Uram  kezdetű ének gyakorlása után a lelkésznő továbbra is az Ap Csel3:-1-10 alapján tanitotta a gyülekezetet. Az imádság fontosságát hangsúlyozva szó volt róla, hogy néha hálásak lehetünk a meg nem hallott imádságokért is, mert Isten jól tudja, hogy mire van nekünk szükségünk. Az embernek mindig a pillanat öröme kell,de Isten többet akar adni : Az örök életet. Hálát kell adnunk mindenért. Ez is prédikáció, mint ahogy prédikál a gyógyult koldus viselkedése is.

Befejezésül a lelkésznő és Stanka Erika ismét egy új éneket adtak elő.

...............................................

3. nap : Áldozócsütörtök: A mai alkalom a templomban volt,mivel a gyülekezet úrvacsorás istentiszteletre érkezett.

Az ének gyakorlása után a lelkésznő az Ap.csel 3,11-14 alapján Péter apostol bizonyságtétele segítségével hírdette köztünk az evangéliumot.Hangsúlyozta, hogy kell a Jézusról való bizonyságtétel,nem csak a csodákra kell várni, meg kell hogy nyíljon a szívünk is. Ehhez kellenek az igehírdetések. Az igét hallva vagy közelebb kerülünk Jézushoz,vagy hiába halljuk. Középút nincs. De igehírdetés, bizonyságtétel nem csak a szószékről hangozhat.   Az Istennek tetsző élet egyúttal igehirdetés is.Vegyük már észre, hogy Jézus a szívünk ajtaja előtt áll,csak be kell engedni,mert dolgunk van,mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.

Az igehírdetést követően az egész jelenlevő gyülekezet élt az úrvacsora lehetőségével

 

 

 

 

........................................................................................................................

Evangelizáció 2016 november:Adventhez közeledve november 22-én kezdődtek őszi evangelizációs estéink.Az alkalmakon Agyagási Istvánné szolgált közöttünk.

1.nap: Énektanulás.Agyagási István ny. esperes úr tanította a jelenlevő mintegy 50 főnek az Ébredj alvó c.éneket

Majd a 25 zs verseinek eléneklése után Agyagási Istvánné a Lk 3,5 verse alapján hirdette Isten igéjét "Legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává "

A lelkésznő rávilágított arra, hogy a mi görbe utjaink  tulajdonképpen a Tizparoncsolat be nem tartásából keletkeznek. Ilyen pl. a hamis tanubizonyság,,a szenvedélyek stb.Ezeket kell legyőzni,és bűneink megvallása után rá kell bizni magunkat Jézus Krisztusra. Neki van egyedül hatalma arra, hogy bennünket az egyenes útra állitson

 

2. nap.A hitmélyitő alkalom -,melyre a Gyülekezeti terem megtelt-a tegnep tanult Ébredj alvó c.ének gyakorlásával kezdődött,majd a 77. zsoltár három versének eléneklése után a lelkésznő ismét a Lk 3,5 versének első része alapján tanított bennünket. " Minden szakadékot töltsetek fel" Hangzott az ige,és ennek kapcsán szó volt arról,hogy a mi életünk vajon miért van szakadékban.Elhagyottnak érezzük maginkat ,és amikor a gyász,vagy a betegség,vagy az anyagi javak elvesztése miatt aggódunk szintén a szakadékba kerülhetünk. A lelkésznő Ezékiel király példáját emlitette: mikor az Istenbe minden körülmények között  hívő király beteg lett és a próféta vitte neki Isten üzenetét,-hogy meg fog halni."keservesen sírt"Ő is a szakadékba került. A szakadék : a bűnös ember terhe. Hogy lehet ebből a szakadékból kijönni? Csak felfelé szabad nézni, (77 zsolt)és az Úrhoz kell fohászkodni ,mert csak az Úr Jézus Krisztus tud kihozni a gödörből, a szakadékból . Csak az ő segítségével tölthető fel a szakadék .

3.nap: Az alkalom a tanult ének gyakorlásával kezdődött,majd a 138 . zs eléneklése után a lelkésznő ismét a Lk 3,5 versét választotta alapigévé,mégpedig annak is első sorából: "Minden hegyet,és halmot hordjatok el  "

Mik azok a hegyek ,amelyeket  meg kell szüntetni ? Ilyen hegy pl a büszkeség: családra gyerekre stb.,ilyen a gazdagságra való csábulás. Ilyen halmok pedig az,amikor Isten helyett ,vagy mellett mást imádunk(pénz stb).

Mi a megoldás? Megalázkodni Isten előtt , tiszta szívvel imádkozni,meghajolni Isten akarata előtt.mert " Ő az Úr tegye amit jónak lát"

Köszönjük a három nap tanításait !

 

 

 

 

 

.........................................................................................................................

Evangelizáció 2016 május

Tavaszi evangelizációs hetünkön május 3.án,4,és 5-én Baráth Julianna nyárádi lelkipásztor szolgált közöttünk.Mindhárom nap  a Jelenések könyvének igéí alapján szólt a prédikáció, a megjelent dudari, zirci,csetényi,kádártai testvéreknek.

1.nap Énektanulással kezdtük. A 358 sz dicséretünket tanította Nagytiszteletü Asszony,majd a Jel.1.17 verse alapján szólt hozzánk az üzenet,hogy most is aktuális az ige" Ne félj "

2.nap. A 358 sz dicséretünk gyakorlása után a Jel.4,5,6,7 fejezetek válogatott versei alapján szólt hozzánk Isten igéje arról, hogy mit jelent nekünk,hogy a menny kapuja Isten felé nyitva van. Szó volt arról, hogy mi a sorsa a Krisztusért szenvedőknek.Kik kapnak fehér ruhát.!

3. nap Áldozócsütörtöki istentisztelet. A Jel 21 alapján szólt hozzánk isten igéje. Arról, hogy bár mi sok mindent félbehagyunk,de Isten nem hagy félbe semmit.

Jézus mennybemenetelével bizonyossá válik, hogy Jézus Isten fia. (előre megy, hogy nekünk helyet készítsen Jn. ev)Az üzenet az: hogy Isten újjáteremt mindent.

Az alkalom úrvacsorával zárult.

.......................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Evangelizáció 2015

November 10,11,és 12-én Istennek hála megtelt a Gyülekezeti Házunk nagyterme.A három napban evangelizációs alkalmakon vehettünk részt,együtt a csetényi,és a zirci testvérekkel. Mindhárom napon Agyagási István ny.sárbogárdi lelkipásztor ,esperes szolgált közöttünk.

Az alkalmak elején éneket tanultunk? "Az Úr csodás kegyelme járt ily tévelygő után" cimmel. Esperes úr mindhárom nap a Mk 10. 46-52 versei alapján -a vak Bartimeus példája nyomán-hírdette a megtérés szükségességét.

A harmadik nap végén minden résztvevő reménnyel telve énekelhette a tanult ének első versének utolsó mondatát."Vak voltam,látok már"

 

 

_

.............................................................................................................................

2013 évi őszi evangélizációs alkalmaink november 8-án,9-én,és 10 -én voltak ifj Márkus Mihály pápai lelkipásztor szolgálatával.Helyszin 8-án,és 9-én a Gyülekezeti Ház,10-én a vasárnapi istentisztelet keretében a templom.

8-án: A lelkész a Mk 10.17-23 versei alapján  kezdte az evangelizációs sorozatot.

A gazdag ifjú példázata miről akar bennünket tanítani ?Vajon tudunk-e azonosulni az ifjú problémájával,mikor érezzük, hogy nem teljes az életünk.Észre vesszük.e ,hogy Jézus hozzánk is közelit,és el kell dönteni,hogy mi tudnánk -e követni Őt.

Az igehírdetés után a lelkész a "Hálát adok Uram az életért "c. éneket tanította meg a jelenlevő dudari és csetényi,és zirci testvéreknek.

----------

 

9-én:A 25. zsoltárunk eléneklése után Márkus Mihály tiszteletes úr egy újabb éneket tanított . A Hívlak uram ,várlak Uram kezdetüt,majd a Lk.9. 57-62 alapján tartotta meg evangelizációs szolgálatát. Az igehírdetésben szólt a Krisztus követés feltételeiről. A feladatok nem nyolc órásak,hanem 24 órásak. nagyon fontos a hitelesség. a jelentkező problémákat ,gondokat Krisztussal könnyebb elviselni, megoldani.

------------

10-én : Istentisztelet keretén belül kezdésként megtanultuk az evangelizáció harmadik énekét,a Jöjj ,Szentlélek,szállj reánk kezdetüt,majd az igehírdetés következett. A tiszteletes úr a Mk. 8. 34-38,9.1 versei alapján hírdette Isten igéjét.

Krisztus követése négy feltételhez kötött.Ezek  :az akarat,az önmegtagadás,a kereszthordozás,és a Krisztus követés.

Képesnek kell lenni arra, hogy meglássák rajtunk,hogy mi Krisztus követői vagyunk,ezért nem kivonulni kell a világból,hanem teljes sorsközösséget vállalva, önként szeretet cselekedeteket megmutatva követhetjük csak Jézust.

Hála legyen mindhárom nap tanitásáért.

...........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Gyülekezetünk őszi evangelizációs alkalmai 2011 november  17-én ,és18-án voltak,18 órai kezdéssel Závody Zsuzsanna veszprémi lelkipásztor szolgálatával

Helyszín : Gyülekezeti Ház.

17.-én este a gyülekezet a 42 zsoltár alapján iródott "Mint a szarvas hűs vizforrásra "kezdetű éneket tanulta Majd a lelkésznő az I Móz 7,1-7 valamint az I Móz 8,21,22 versei alapján hirdette,ill magyarázta az igét:

Ahogy volt Noé és Jézus idejében is ,ma is ugyanígy van : Hívők élnek egy hitetlen világban. Mi merünk-e bátran beszálni a bárkába ,és isten előtt megállni,térdelni,hangzott el a kérdés.

18-án  Az énektanulás ill gyakorlás után Ézsaiás 11,1-6,és a Jel 5,6-7 versei alapján szólt hozzánk Isten igéje , vetített képek segítségével . Vajon választani kell -e az oroszlán és a bárány között,mikor tudjuk,hogy eljön az idő mikor békességben egymás mellett fognak élni.De azt tudni kell, hogy a jövőt a megöletett bárány mutatja. Ezért a bárányhoz hasonlóan szelidekké kell válnunk.

Az alkalom után fórum beszélgetésre került sor, ahol kérdésekre válaszolva Nagytiszteletű Asszony a  saját és a veszprémi gyülekezet életéről számolt be.

Az evangelizációs alakalmaink imaközösséggel fejeződtek be

 

....................................................................................................................

 

 

Az idei első evangelizáció 2011 06 07-től Gilicze Tamás  bakonyszentkirályi lelkész szolgálatával kezdődött.

Hagyományokhoz híven most is énektanulással kezdődött alkalmunk. A 369 sz dícséretünk első versét tanultuk. Jövel Szentlélek ÚrIsten Lelkünknek vígassága.

A 35. zsoltár eléneklése és imádság után a lelkész úr a Zsolt. 13: 1-6 alapján hírdette az igét, melyből tanulhattunk. Elsősorban is azt,hogy az Isten előtti őszinteség sokat ér, ugyanis az őszinteség fontosabb, mint a jólneveltség.

A zsoltár arról is tanítani kivánt bennünket, hogy hogyan viselkedjünk ellenségeinkkel szemben. A bennünket sújtó próbák arra tanítanak, hogy növekedni tudjunk szeretetben. Egyedüli példa csak Jézus legyen.

.........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 október 25-27 ig evangelizáció Steinbach József püspök úr szolgálatával

Első nap: október 25. 18 óra

Kezdésképp a résztvevők Tóth Zoltánné kántor segítségével egy éneket tanultak.  Címe :Nagy Istenem , ha nézem a világot .

Majd imádság után püspök úr a Zsolt 18. 1-7 alapján hírdette ,és magyarázta az igét ,Kicsoda az Isten ? címmel. A kérdésre választ kaptunk . Isten :kőszikla ,paizs,bevehetetlen  , de nyitott erősség,akire ebben a hamis világban nagy szükségünk van.

Az első napi evangelizáció a 459. sz dicséretünk eléneklésével,illetve a tanult ének gyakorlásával ért véget.

 

Második nap : október 26  18 óra

A tanult ének gyakorlása után a 460 sz énekünk eléneklésével vette kezdetét az Istentisztelet.

Imádság után a püspök úr a Zsolt 18 ,17 alapján hirdette Isten igéjét."Lenyúlt a magasból és fölvett " Vagyis ,mit tett értünk Isten?

Először is meg kell,hogy ismerjük a különbséget Isten és az ember között ,a minőségi különbséget a látható és láthatatlan világ között. Sajnos mi falat építünk az Isten és közénk ,de Ő nem adja fel.Bontja ezeket a falakat,és Jézus Krisztusban megmutatta, hogy Ő van. Az, hogy a magasból lehajol,gyakorlatilag azt jelenti számunkra,hogy naponta megőriz,erőt ad a terhek hordozására Végezetül lehajol és hazavisz, mert mint a Zsolt 18,20 versében van " Gyönyörködik bennem "

Az igehirdetésre válaszolva a 397 sz énekünket énekeltük el,mely így kezdődik : Ó Sion ébredj ,töltsd be küldetésed.

A felvett ige  nekünk, dudariaknak nagyon kedves és ismert,mert a templomban a szószékre felvezető lépcsőnél ez az ige van felfestve egy lenyúló és egy belekapaszkodó kéz formájában.

 

2010 október 27. 3. nap 18 óra

A zsufolásig megtelt gyülekezeti ház kezdésként ismét a tanult éneket gyakorolta, majd a 105 zsoltár első versének ,és a 479 sz dicséretünk eléneklése majd imádság után   püspök úr a Zsolt 18, 7 verse alapján tartotta meg igehírdetését. "Nyomorúságomból az Úhoz kiáltottam,segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában ,kiáltásom a fülébe jutott. "

Az igehírdetés az első napi  "Kicsoda az Isten ? ,majd a második nap " Mit tett értünk Isten?" kérdések után arra kereshettük a választ, hogy " Mit tehetünk mi emberek ?

Az ige magyarázatánál nem lehet elmenni amellett, hogy a zsoltár írója Dávid épp Saul elől menekül,és ekkor kiált nyomorúságában az Úrhoz,mert a halál csapdái meredtek rá (6). Ma számunkra is kikerülhetetlen, hogy a halálról ne beszéljünk,mert a halál lelki értelemben velünk van (Jel. ) Ez azért van , mert nem azt az életet éljük amit Isten nekünk szánt. A mai üzenet az, hogy szabad az Úrhoz kiáltani. Van olyan hely, ahol a kiáltás könyörgéssé szelidül,csak oda kell járulni Isten színe elé.A megváltás már 2000 év óta kész.. Tesszük -e ezt? Ha a 18. zsoltárt tovább olvassuk, megláthatjuk, hogy az Úrral való találkozás csak öröm forrása lehet.Az istentisztelet imaközösséggel folytatódott, majd a tanult ének eneklésével fejeződött be. Az ének így fejeződik be " Mily nagy vagy TE, mily nagy vagy Te"

 

Az alkalom fórum beszélgetéssel folytatódott, ahol kérdésre válaszolva püspök úr a balatonalmádi  gyülekezetben zajló bibliaórák ,és a hittan oktatás gyakorlatát ismertette. Szó volt a Reformátusok lapjában közölt ,Ige mellett c. rovat szerkesztésével ,írásával járó örömökről-de a vele járó munkáról is

A résztvevők megköszönték püspök úr építő szolgálatait.

A fórum a 434 sz énekünk (Vezess Jézusunk) eléneklésével zárult

Az evengelizációról készült képek a Képek a gyülekezetről címszó alatt tekinthetők meg

......................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................................................................

2009 novemberi evangelizáció Hajdu Ferenc csetényi lelkipásztor szolgálatával

Első nap:A Gyülekezeti ház nagytermét megtöltve, kezdésként a résztvevők egy éneket tanultak,mely igy kezdődik: " Hozzád jövünk uram ,ó segíts,Ne szóljon Igéd hiába "

Majd a 463 sz dicséretünk eléneklését követően Hajdu Ferenc lelkipásztor imádság után az I Sám 8, 20. verse alapján kezdte meg evangelizációs igehírdetését.

Az Ige: "Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép"....Megdöbbentő, hogy ezt épp a kiválasztott nép vénei (bölcsei) kérik. Ez nem más mint az engedetlenség és az elégedetlenség  jele. És mi elégedettek vagyunk-e? -tette fel a kérdést az igehírdető-vagy mi is olyanok akarunk lenni, mint más , mint a világ. Sajnos megállapíthatjuk , hogy sokszor a világ után megyünk,és nem érdekel bennünket,vagy nem jut eszünkbe , hogy mi lesz" AZUTÁN". A mennyei örökség helyett a földi örökségért küzdünk.

Ezekkel a kérdésekkel,igazságokkal terhelve indultunk haza,és imádkozva énekelhetjük. Uram . "ne szóljon Igéd hiába "

 

2. nap: A tegnap tanult ének gyakorlásával kezdtük. A második vers igy kezdődik: "A fülünk Igédre nem figyel . Lábunkkal járunk a sárba"

Majd  274 sz dicséretünk eléneklése után  lelkipásztor folytatta az I Sám 8, 8. versének segitségével az igehirdetést,

Az Ige : " Elhagytak és más isteneknek szolgáltak " E az ige  egy kijelentés . A jelenhez és a múlthoz kötődik. Az igehírdető felhívta figyelmet , hogy nekünk is tisztázni kell viszonyunkat a jelennel és a múlttal is,de főképpen Istennel. Ehhez az kell , hogy keressük őszintén Istent,és Ő majd megmondja mi a jó és mi a rossz. Úgy olvassuk a Szentirást , hogy életünk múlik rajta

A tanult énekünk második versének befejező sora szólit fel a megoldásra " A szívünk megszentelt hely legyen! Ne szóljon Igéd hiába "

 

3. nap Istennek hála pótszékeket kellet bevinni a terembe,közben a gyülekezet gyakorolta a tanult éneket. Most a 3. vers elejét idézem" Ajkunkon hazugság bélyege  Megrontott életünk átka "

A 475 sz dicséretünk eléneklése után Hajdú tiszteletes Úr folytatta evangelizációs szolgálatát az I Sám.8, 18 alapján:" Akkor majd panaszkodtok királyotok miatt,akit magatoknak választottatok,de akkor már nem válaszol az Úr."

Igen,Izrael királyt akart ,nem az Istent,és amikor nem sikerül semmi akkor viszont nem a királyt,hanem Istent hibáztatja.Igy vagyunk mi is. Nagyon nehezen jövünk rá mi is , hogy rossz királyt választottunk. Pedig csak két választási lehetőség van . Vagy a gonosz,vagy a jóságos király között kell választani .El kell tudni dönteni, hogy kit akarunk szolgálni,és ha a rossz király mellett álltunk eddig, akkor váltsunk királyt. A jóságost.

Amig még nem késő

Ebben segitsenek a tanult ének 3. versének befejező sorai " Nyisd meg a szemünk, hogy láthassunk,szenteld meg ajkunk, hogy áldhassunk. Ne szóljon igéd hiába"

4. nap. A tanult ének 4. verséből:" A mélyből hozd ki az életünk. Ne szóljon Igéd hiába "

A 167 sz dicséretünk eléneklése után a lelkész úr az I Sám 8,19 . versének alapján hirdette" Ma este van a döntés,a megtérés ideje "Meg kell vallani eddigi hűtlenségünket a királyok Királyának,és el kell dönteni, hogy hajlandóak vagyunk e Isten dicsőségére élni.Vagy mi MÉGIS maradunk a régebbi(rosszabbik) döntésünknél.Tudjuk, hogy a Biblia a megtérésre hív,és mi MÉGSEM mozdulunk.

Hogy ez ne igy legyen a tanult ének negyedik versének záró sorait idézném " Áldd meg igédet, hogy érthessük,Dicsőségedre, hogy élhessünk. Ne szóljon Igéd hiába "

b i.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2010

A HIT SZEREPE ,UJRAFOGALMAZÁSA A MAI EMBER SZÁMÁRA
EVANGELIZÁCIÓ KÁLMÁN SZABOLCS SZOLGÁLATÁVAL

2010 május 13-16

Május 13. Első nap .Jézusról, csak róla mondok éneket Ennek az éneknek tanulásával kezdődött a megjelent mintegy 80 testvérünk számára az evangelizáció . Az éneket Kálmán Szabolcs felesége, Zsuzsa asszony tanította magas színvonalon. .

Imádkozás után Lk.5.36-39,és Mt 13:52 alapján tartotta meg KÁLMÁN SZABOLCS prédikációját,melyben arra hívta fel a figyelmet, hogy a mai embernek el kell dönteni, hogy mi az amit meg kell őrizni ,és mi az amit meg kell újítani ? Erre a kérdésre sajnos az egyház sem tud még igazi választ adni. Az mindenképp tőlünk függ, hogy  az egyház élő lesz -e. Hogy az legyen nagyon sok múlik az "irástudókon " ,ami nem csak lelkészeket jelenti.

A reformáció lényege  az idézett Lk 5.36-39 versekben van leirva-miszerint az újbor és a régi tömlő nem igazán illik egymáshoz,de a zsinormértéknek mindig ,minden esetben Jézust kell tekinteni.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Május 14 Második nap: Az ének tanulása és imádkozás után a 2 Kor 12: 1-10 versei alapján szólt a tanítás,melynek címe: A hit személyes jellege

Pál apostol példája nyomán szó volt arról, hogy egyéni módon ,hogy juthatunk hitre.Ö a nagy támadások közt is inkább erőtlenségével dicsekedett.Nagyon fontos, hogy megtanuljunk imádkozni.,és fontos az is ,hogy az imára készülni kell,és nagyon fontos a tanítás tisztasága is .de fontos a" csend" is.Szó volt a lelki ajándékokról,de a lelki mélységekről is,melytől talán kissé megvéd református mértékletességünk.

A szenvedéssel kapcsolatban ismét Pál volt a példa,aki inkább önmagát kritizálja.És bár háromszor kéri szenvedésének enyhítését az Úr válasza az " hogy elég néked az én kegyelmem" Számunkra is csak ez lehet a vigasz. Éljünk elmélyült életet Istennel. Csendességben. Igy egyéni módon megélni az Isten élményt,és igy beépülni az Egyházba

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Május 15 .Harmadik nap. Az alkalom az első nap tanult ének gyakorlásával kezdődött,majd KÁlmán Szabolcs a Fil:1:12-26 és a Gal 2:20 alapján tartotta meg igehiedetését,melyben főleg a halálról volt szó.Ezzel kapcsolatosan érdemes arra gondolni, hogy a hít nem csak a negatív oldalt látja,bár a ma emberének a kérdése inkább csak az, hogy van -e, lesz e szenvedés,de a hívő embernek krisztushoz való kötődése ad egy minőséget. És higyjük el mi is , hogy a hívő embernek a halál nyereség. Pál apostolt is szorongatja  a kérdés , hogy számára mi lenne a jó. Elmenni vagy maradni.

 

Az igehírdetés után szép számmal maradtak azok, akik kiváncsaiak voltak egy kötetlen beszélgetésre.Kálmán Szabolcs Nt úr és felesége Zsuzsa asszony előadása az Amerikában eltöltött évekről szólt A gyülekezet megismerhette az amerikai reformátusok történetét , valamint szó volt az ének tanulás szükségességéről,és arról, hogy a Zsuzsa asszony által vezetett kórus milyen nagy eredményeket könyvelhetett el.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Május 16 Vasárnap Délután a rossz idő ellenére megtelt a gyülekezeti ház. Nemcsak dudari , hanem a csetényi testvérek is szép számmal képviseltették magukat, valamint eljöttek a Pünkösdi Gyülekezet képviselői is. Az alkalom szeretetvendégséggel zárult.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 18, összesen: 104129

 • 2020. május 28., csütörtök

  Újratervezéseink során vajon odafigyelünk-e, hogy biztosan szükségünk van arra, amire igényünk is? Megjelent a Karakter magazin legfrissebb száma, vál...
 • 2020. május 27., szerda

  Trianon nem csak az országot, de az egyházszervezetet is darabokra szakította. A magyar reformátusok egy ellenségessé vált politikai környezetben szin...
 • 2020. május 27., szerda

  Külön kelyhes úrvacsorát javasol a gyülekezeteknek a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa. A testület a nyári táborok megtartá...
 • 2020. május 27., szerda

  Ismét megnyílt a Kálvin Kiadó Bocskai úti könyvesboltja, június 4., csütörtöktől pedig már a Bibliás Könyvesbolt is várja az érdeklődőket.
 • 2020. május 26., kedd

  A Baár–Madas Református Gimnázium tanulói színvonalas médiaanyagokat állítottak össze, amelyek mind hitüket, mind kreativitásukat megmutatják.
 • 2020. május 25., hétfő

  A megújulás növekedés, a megújulás kovásszá válás, a megújulás nyájjá alakulás.
 • 2020. május 24., vasárnap

  „Az a félelmem, hogy számvetés nélkül áll vissza minden a régi kerékvágásba. A karantén olyan volt, mint a költözés – muszáj átgondolni, mi az, amit á...
 • 2020. május 21., csütörtök

  „Felelős magatartás az lenne, ha a Nyugattal szembeni kisebbségi komplexusunkkal és a szomszédainkkal szembeni infantilis vádaskodásunkkal végre felha...
 • 2020. május 20., szerda

  „Budapesti lakosok, miért ültök itt a járványhíreket falva?”
 • 2020. május 19., kedd

  Miből élnek gyülekezeteink, és mit tehetünk saját közösségünkért krízishelyzetben?