Cikkek

Beszámoló és tervezet

Évi igénk 2015-re a Cselekedetek könyvéből volt: „Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt: eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott..." (ApCsel. 9,31-43).

 

 

Az Úr jóvoltából békességben telt a 2015-ös évünk: lelkiekben és anyagiakban is gyarapodott gyülekezetünk, új testvérekkel bővült közösségünk. Elkészült a LÁMPÁS ÚJSÁG 20 ÉVE kiadványunk, megrendeztük a hatvani gyülekezetekkel együtt immár második alkalommal a Keresztény Fesztivált, és Isten különleges ajándékaként Kerekharaszton egy új szórvánnyal gazdagodtunk, habár számos szórványunkban, lelki ébredésre és nagyobb felelősségvállalásra van szükségünk.

Az elnyert áldásoknál szükség volt gyülekezetünk tagjainak odaadó lelki és fizikai munkájára is, melyért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani. Külön köszönet illeti azokat a testvéreket, akik eddig is rendszeresen imádságban hordozták gyülekezetünket és szórványainkat. Megemlítjük a hittan tanárok, a szórványmunkások, a gyerekmunkások, a kórusban éneklők, a dicsőítésben résztvevők, a takarítók, a kertrendezők, a látogató csoport, a felújításokban szorgoskodók, a Kékkereszt csoportunk, és a különböző missziós munkákban tevékenykedők áldozatos munkáját.

Egyházközségünk presbitériuma köszönetét fejezi ki mindazon testvéreknek, akik 2015-ben befizették az egyházfenntartói járulékot, anyagilag támogatták gyülekezetünket, hiszen ennek köszönhetően Egyházközségünk a 2015-ös évet is pozitív mérleggel zárta. Az évben megvalósultakból a teljesség igénye nélkül egy pár dolgot megemlítve: rolettákat szereltünk föl a templom ablakaira, festési munkákat végeztünk, fölépíttettük az imakuckót az udvaron. Mindezekért hálát adva az Úrnak reménységgel indultunk neki a 2016-os évnek.

Ez évi igéink: „Dicsőség a magasságban Istennek, békesség a földön, és az emberekhez jóakarat" (Lk2,14).Az idei évben különösen is szeretnénk az Úr nevét fölemelni és Isten jóindulatát hirdetni. Őt szeretnénk dicsőíteni minden hatvani és szórvány- istentiszteleten, gyermekórán, egyéb gyülekezeti alkalmakon, táborokban, a Keresztény Fesztiválon, és természetesen a mindennapi életünkben, így otthon és a munkahelyünkön is.

Több felújítást is tervezünk, így templomunk toronyablakainak cseréjét, a karzat felújítását, a gyülekezeti ház fűtésének korszerűsítését, a főbejárat és a garázs előtti részek térkövezését.

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy továbbra is viseljük szívünkön gyülekezetünket, és tegyünk együtt többet szórványaink éledéséért, erősödéséért. Ezen belül továbbra is folyamatosan imádkozzunk presbitereinkért és lelkészeinkért, hogy megértsék Isten üzenetét, és szent igyekezettel betölthessék elhívásukat!

Áldást és békességet kívánva,

Tóth László gondnok

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 9, összesen: 249785