Cikkek

Válogatás régebbi számainkból

„Hiszem a test feltámadását”

2016-Húsvét
Minden temetésen elmondjuk a fenti hitvallásos mondatot a Hiszekegyből. Mit is jelent ez számunkra?

Ágyban, betegen is eljutok a templomba…

2016-Húsvét
Hosszú hónapok óta fekszem a kórházban, szeretteimtől távol, egyedül. Kórházi kórtermem a templom.

Az ima

2016-Húsvét
Egy testvér megkérdezte tőlem, mit jelent nekem az imádkozás? - Az ima számomra Isten keresése, kérés és hálaadás. Ima nélkül üres és erőtlen vagyok. Az ima küzdelem a bűn ellen. Az ima erő és reménység, remény arra, hogy Isten meghallgat és nem...

Baja Mihály: Húsvéti ének

2016-Húsvét
Feltámadott az Úr bizonnyal!  

Beszámoló és tervezet

2016-Húsvét
Évi igénk 2015-re a Cselekedetek könyvéből volt: „Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt: eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott..." (ApCsel. 9,31-43).    

Eltűnt az üresség!

2016-Húsvét
Paek DaeYab vagyok. 26 évig hitetlenül éltem. Kiskoromban néha elmentem templomba, hogy focizhassak a többiekkel és részt vegyek a szeretetvendégségben. Egyik nap a barátommal együtt mentem gyülekezeti táborba. Ott nem éreztem jól magam, mert a többiek...

Hálaima

2016-Húsvét
Mentem hozzád szólni Uram, Mint Atyámat kértelek.

HÍVOGATÓ

2016-Húsvét
Húsvéti istentiszteletek rendje - programok, rendezvények

Imádkozzunk szórványaink további megelevenedéséért!

2016-Húsvét
Jer 31,10: „Halljátok az ÚR igéjét, ti népek, hirdessétek a távoli szigeteken, és mondjátok: Aki szétszórta Izráelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor a nyáját."

Isten a legjobb pszichoterapeuta

2016-Húsvét
Nemrég egy szombati Istentiszteleten szóba került a tanítás alatt, hogy a pszichológus „csak" meghallgatni tudja a hozzáfordulókat, de bűnbocsánatot nem nyer általa az illető. Mivel személyes történetem Istennel szorosan kapcsolódik ehhez a...

Isten csodája

2016-Húsvét
Isten ajándékaként a nyáron kis unokám született. A 40 hét helyett azonban 26 és fél hétre érkezett. Nagyon sietett, így hát a kis tüdeje nem tudott kifejlődni teljesen. Budapesten vigyáztak rá, inkubátorban volt. Időnként leállt a légzése, újra kellett...

Istentől Megáldott Gyülekezetünk

2016-Húsvét
1929. május 10-én születtem Debrecenben. Református egyházi általános iskolába jártam. Az iskolában a tanítás úgy kezdődött, hogy először istentiszteleten vettünk részt a Nagytemplomban. Az órákon a lelkipásztorok tanítottak, és a katedrán a...

Kegyelem

2016-Húsvét
A legutóbbi Vigasztaló újságban olvastam egy számomra nagyon kedves cikket, amely a szellemi örökségről szólt. Egyik nőtestvérem a kislányával kutatva a régi dolgok között, egyszer csak talált egy verset a dédnagymamától, amely Jézusról szólt, s amelyet...

Teológiai délután Hatvanban

2016-Húsvét
2016. február 19-én a Keresztény-Zsidó Társaság (KZST) elnökségi tagjait láttuk vendégül a szombati istentiszteleten. Dr. Szécsi József főtitkár katolikus teológusként a héber nyelv újraéledéséről szólt. Ez a „revitalizáció" szinte példátlan modern...

Térdeinken!

2016-Húsvét
Ezelőtt öt-hat évvel alakult meg a férfiak imaközössége. Azóta minden csütörtökön rendszeresen összejövünk, hogy együtt imádjuk Istent. Ebben az évben az Úr különösen is megáldotta imaalkalmainkat. Időnként több mint tízen jövünk össze, hogy sokszor...

„Mert egy gyermek születik nekünk…” (Ézs 9,5)

2016-Húsvét
December 13-án, advent harmadik vasárnapján egy „gyermek" született nekünk: egy új szórvány-gyermek, Kerekharaszton. A jászol egy meleg könyvtárszoba volt, az ajtóban mosoly és bátorító kézfogás fogadott bennünket. A teremben a szívek betöltekezésre...

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 6, összesen: 249782