Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Miért jött Jézus?

Jézus mondja:
"Én azért születtem, és azért jöttem a világba,
hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki,
aki az igazságból való,hallgat az én szavamra.-
János 18,37JÉZUS KRISZTUS, A MEGJELENT JÓSÁG ÉS SZERETET

"De a mi megtartó Istenünk jósága és emberszeretete megjelent"
Titus 3,4
A nyüzsgő, és ajándékozási láztól fűtött ünnepi forgatagban, elképesztően bőséges kínálat mutatkozik a roskadásig megrakott polcokon. Anyagi javakban bőségben élhetünk, de hogyan is állunk a lelki hiánycikkekkel kapcsolatban? Értékvesztésben szenvedő korunkban, valami nagyon hiányzik az emberi szívekből, Ezt a nélkülözhetetlen hiánycikket úgy hívják hogy: JÓSÁG ÉS EMBERSZERETET.
• Ha ez tartós hiánycikk marad, ebből az következik, hogy minden szempontból egyre sötétebb lesz a világ. Most a Biblia alapján vessünk egy pillantást ezekre a kóros tünetekre, hogy Isten szeretete nélkül milyenek az emberek: "Esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irigységben élők, gyűlölségesek és egymást gyűlölők." Titus 3,3
Pál apostol szerint, mi is ilyenek voltunk Isten nélkül és bizony ilyenek lennénk ma is, ha nem jött volna el a mennyből személyesen Istenünk jósága és emberszeretete Jézus Krisztusban. Ami embereknél nem kapható, azt adta nekünk Isten!
Ó, micsoda jóság és szeretet volt benne irántunk?
 Aki elfogadta születésekor a nyomorúságos istállót!
 Aki lehajolt annyi koldushoz, beteghez és könyörült rajtuk!
 Aki megérintette a leprást, bár mindenki irtózott tőle!
 Aki megmosta a tanítványok lábait, pedig ő az Úr!
 Aki a keresztre ment értünk, hogy elvállalja bűneink büntetését!
Igen, Jézus Krisztusnak kellett eljönnie azért, hogy mi szemtől- szembe lássuk a megtestesült jóságot: "Hozzánk való jóságát abban mutatta meg ,hogy amikor még bűnösök voltunk Krisztus értünk meghalt" Ef. 2,7
Ha találkoztunk Jézussal, akkor adjunk hálát azért, hogy élete árán mentett meg és mennyei szeretettel ölelt át minket. Kövessük Őt olyan szent életben, amelyet nekünk szánt a világ kezdete óta.
A szeretetet kolduló embertársaink, kimondhatatlanul vágynak e fertőzött, elvadult és gyűlölettel teli világban, a jóságra és szeretetre. Isten Szentlelke adjon nekünk erőt, hogy tudjuk továbbadni a Jézustól kapott drága kincset, hadd melegedjenek fel a dermedt szívek. Ott, ahol élünk, küldetésben járunk, hogy a krisztusi jóság és szeretet, életeket mentsen!JÉZUS KRISZTUS, A MEGJELENT KEGYELEM

" Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban"
Titus 2,11-12

Aki veszi a bátorságot és szeretné megérteni a Karácsony áldott üzenetét először vizsgálja meg azt, hogy miért is jött el a mennyből kétezer évvel ezelőtt Isten üdvözítő KEGYELME: az Úr Jézus Krisztus.
 AZÉRT, HOGY NE LEGYÜNK HITETLENEK:
Csak egyedül Jézus szabadíthat fel minden embert a TAGADÁS RABSÁGÁBÓL. Szentlelke által Ő ad erőt ahhoz, hogy egyszer s mindenkorra tudjuk megtagadni a hitetlenséget, hogy soha senki se tudjon minket eltéríteni Isten szeretetétől: se valamely családtagunk, se tanárunk, se professzorunk, vagy ha bárki más próbálná is meg.
 AZÉRT, HOGY MEGMENTSEN:
Jézus nélkül mindannyian a legnagyobb bajban, bűneink rabságában vagyunk. Az istentelen világ minden gonosz kívánságával, mérhetetlen fertőjével, Isten szeretetétől akarja elvonni az embert. Azok, akik Isten nélkül élnek, állandó életveszélyben vannak, mivel tökéletesen védtelenek, kiszolgáltatottak az élet minden területén. Csak egyedül Jézus Krisztus tud kimenteni minket a bűnök fertőjéből: A VILÁGI KÍVÁNSÁGOK MINDEN RABSÁGÁBÓL.
 AZÉRT, HOGY MEGNEVELJEN:
Csak egyedül Ő tud megnevelni minket arra, amire más képtelen. Jézus nélkül mindannyian "neveletlenül- halnánk meg, még akkor is, ha esetleg több diplománk lenne!
Ő nevel minket a hitre, a szeretetre, a tiszta életre, az istenfélelemre a "józanságra, igazságra, kegyes életre- Őszintén beláthatjuk, hogy Jézus Krisztus nélkül mindezekre képtelenek volnánk.

Minden hitetlen ember tulajdonképpen merényletet követ el önmaga ellen, mivel visszautasítja Isten kegyelmét. Sokan ezt keserűségükben teszik, mivel csalódtak az igazságtalan világban. De Jézus éppen őket, a megfáradtakat hívja. Amíg még nyitva áll a kegyelem ajtaja, addig bárkinek része lehet abban a múlhatatlan gyönyörűségben, mely az Úr Jézus hozott nekünk!
Hiszem, hogy aki még nem értette meg azt, hogy Jézus értünk született, értünk vállalta a szenvedést- annak még fogalma sincs a karácsony igazi értelméről!
Isten ezen az ünnepen is adni akarja végtelen kegyelmét.
Ne mulasszuk el megragadni életünk legnagyobb lehetőségét!


JÉZUS KRISZTUS, A MEGJELENT ÉLET!

"Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most pedig megjelent nekünk.."
1.János 1,2

A karácsonyi örömüzenetet látjuk megelevenedni, amikor János apostol szavait halljuk az Úr Jézus születéséről. Rövid tömörséggel tárja elénk a páratlan csodát, ami Jézus eljövetelével kezdődött el itt a földön!
Mit is jelent Jézus Krisztus az emberiség számára?
Elsősorban ÉLETET! Jézusban hinni:= ÉLNI!
• El tudjuk-e képzelni mit jelent egy száraz, kietlen sivatag számára, az éltető eső? A beteljesülést, a virágzást, a csodát, az életet! Ahol megjelenik az élet, ott vége szakad egy halott korszaknak.
Ez történt, amikor az "Ige testté lett!" János 1,14
Mi hisszük, hogy ez a világon ez a legnagyobb örömhír: A bűn miatt haldokló világba, eljött az ÉLET: Jézus Krisztus.
• Jézus Krisztus személye, mennyei lénye, ÖRÖK ÉLETTÉ lett az emberiség számára. Ő ma is adhat bűnbocsánatot, szabadulást és örök életet annak, aki ezt Tőle kéri.

Az Úr Jézus, Isten Egyszülött Fia 2000 évvel ezelőtt megjelent a világban, amikor Betlehemben megszületett, de vajon megjelenhetett - e már a te szívedben is? Ez ma a legfontosabb kérdés!
Isten Igéje szerint: "Akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban" I. János 5,12. Ezért nagyon sajnálatra méltóak azok, akiknek életében még nem jelenhetett meg személyesen az ÖRÖK ÉLET.
Akik még nem ismerik az Urat, hogyan is ismerhetnék az újjászületés csodáját?

Ma még Jézus Krisztus által mennyei élet születhet azoknak szívében, akik befogadják Őt. Az Ige azt mondja, hogy Ővele teljes öröm érkezik.
Nem véletlenül hangzott el az angyal által, hogy:".. hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz". Lukács 2,10.

Mi ez a nagy öröm?
A teljes bűnbocsánat, a teljes szabadulás,a teljes békesség, és örök élet.
Amennyiben szükségünk van ezekre az ajándékokra, akkor kérjük most az Urat, hogy Szentlelke által költözzön a szívünkbe. Csak ekkor lesz igazi karácsonyunk, boldog az életünk és múlhatatlan az ünnepünk!

Trencsényi László lp.


Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 27, összesen: 226715

 • 2023. június 07., szerda

  A cél, hogy a hittanórai találkozásokból élet fakadjon – lelkészek és hittanoktatók bevonásával épül ki a Dunamelléki Katechetikai Támogató Szolgálat.
 • 2023. június 05., hétfő

  Beiktatták Horváth Andreát, a Harkányi Református Egyházközség lelkipásztorát június 3-án. A lelkipásztor 2020 óta szolgál a gyülekezetben.
 • 2023. június 05., hétfő

  Isten, ember és embertárs szeretetháromszögébe nemcsak Pákozd fér bele, de az egész világ is. Szabó Márk lelkészbeiktatásán jártunk.
 • 2023. június 03., szombat

  Dokumentumfilmes eszközök, az érintettekkel készült interjúk és a teológiai alapokra épített világmagyarázat is segítségünkre lehet Trianon értelmezés...
 • 2023. június 01., csütörtök

  A matematika hálás tantárgy, nehéz mellébeszélni – vallja Dobos Sándor, a budapesti Fazekas Gimnázium matematikatanára. Pedagógusnap előtt a tan...
 • 2023. május 31., szerda

  Van, akit a férje halála, mást egy lavina vitt közelebb Istenhez, de olyan is van, aki sosem volt igazán távol tőle, csak gyerekkorában más néven isme...
 • 2023. május 30., kedd

  Idősotthonuk húszéves jubileumát ünnepelte a Sárbogárdi Református Egyházközség május 27-én. A húsz évvel ezelőtt alapított intézmény jelenleg 45 lakó...
 • 2023. május 30., kedd

  A tizennyolcadik alkalommal megrendezett Református Zenei Fesztivál programkínálatának és fellépőinek sokszínűségében is egyházunk sokszínűségét mutat...
 • 2023. május 29., hétfő

  Templomszentelési istentiszteletre és hálaadásra gyűltek össze pünkösd előestéjén a Kalocsán és környékén élő reformátusok. Százötven éves épületegyüt...
 • 2023. május 28., vasárnap

  „A Szentlélek munkája Krisztus titkának feltárása, megismertetése.” Somogyi Péter budapest-fasori lelkipásztor, dunamelléki lelkészi főjegyző pünkösdi...