Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Nőszövetségünk

BETHESDA REFORMÁTUS NŐSZÖVETSÉG

Istenünk békességével és teljes szeretetével köszöntünk minden kedves testvérünket .
Immáron 13 éve, hogy gyülekezetünkben megalakult a Bethesda -Református Nőszövetség.

Elindultunk az úton, amelyre az Úr elhívott bennünket:
"Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét." Galata.6,2.
Ez ige útmutatásában igyekszünk végezni szolgálatainkat. Célunk: Közel vinni az evangéliumot az emberekhez. Legfontosabb missziói feladatunk: hídépítés a keresztyén és nem keresztyén asszonyokkal. Mindig az Ige köré gyűlünk össze, hogy az Úr Isten tanácsát kérjük. A hívő embernek egy útja van: a Jézus Krisztus. Krisztussal harmóniában élni, hisz ingyen kegyelemből szeret. Aki megtalálja a kapcsolatot Krisztussal, tud másokat is hívogatni, és ebből lehet élni és táplálkozni.
Szolgálataink során volt és van sok-sok szeretet, tenni akarás, de vannak viharok, megpróbáltatások, megtorpanások, de nem volt meghátrálás. Tanuljuk Krisztusunktól a szelídséget és alázatosságot és igyekszünk életünkbe beépíteni. Hisz ez a két dolog az ami összetart egy közösséget.
Jelenleg a létszámunk 22 fő.

Ez a kicsiny sereg gyülekezetünk szilárd támasza. Mind fizikai munkánkkal, anyagi támogatásunkkal, szervezői munkánkkal, teljes hitünkkel a gyülekezet előrehaladását munkáljuk. Az egyéni és gyülekezeti diakóniai munka széles körét végezzük. Betegeinket, öregeinket látogatjuk, megajándékozzuk őket. Anyák napi megemlékezést tartunk. Szinte minden év március első péntekén Világ imanapot tartunk, amikor közösen a világ békéjéért imádkozunk. Téli hónapokban száraztésztát készítünk, természetbeni adományokat gyűjtünk. Minden egyházi megmozdulásban részt veszünk. Konferenciákra, csendes hetekre járunk, ahol tanuljuk a lelki építőmunkát és ez által mi is, gazdagodunk. Isten folyton jövő szeretete keres bennünket, és mindig megújít.
Megújult szívvel és lélekkel szolgálatra sarkall bennünket, mint ahogy Ézsaiás 40,31. verse mondja:
"De akik az Úrban bíznak erejük megújul szárnyra kelnek mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg járnak és nem fáradnak el.
Mi ennek szellemében próbálunk élni és szolgálni, másokat is hívogatni.

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16.N Ő S Z Ö V E T S É G Ü N K
diakóniai munkájáról.

Nőszövetségünk az Úr Jézus nyomdokaiban járva végzi és szeretné végezni ezután is diakóniai munkáját.
" Mert éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok. Mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám." Mt.25, 35-36.

Hitéletünket cselekedetekben úgy valósítjuk meg, hogy betegeket látogatunk, de nemcsak gyülekezetünk tagjait, hanem a helybeli szociális otthon lakóit is.
Advent első hetében gyűjtést szervezünk a nyíregyházi Református Gyermekotthon, a MAGDALÉNEUM számára. Az átadáskor, tapasztalataink szerint, a legjobb helyre kerülnek adományaink. Gyülekezetünkkel együtt a lepramissziót is támogatjuk.

Az ifjú konfirmált testvéreink vallástétele alkalmából 1-1 könyvvel, 1-1 szál virággal köszöntöttük az ifjakat. Anyák napján hittanos gyermekeink kedves énekekkel és versekkel, a nőszövetség 1-1 szál virággal köszöntötte az édesanyákat. A nyári időszakban gyülekezetünkben több ifjúsági tábor volt. A nőszövetség is bekapcsolódott a tábor szolgálatába. Természetbeni adományokkal támogattuk a tábor működését.

Gyülekezetünkben évente több csendesnapot tartunk, ahol a nőszövetség szeretetvendégséggel kedveskedik a helybelieknek és a szomszéd gyülekezetekből érkező testvéreknek.
Isten iránti hálával jelentjük, hogy templomunk belseje is megszépülhetett a gyülekezeti tagok és a nőszövetség adományai által. Új terítők kerültek az Úrasztalára, a szószékre, a karzatra és a padokra, és új szőnyegeket is vettünk.

Röviden összefoglalva, így munkálkodtunk az Úrnak a mi Istenünknek az elmúlt, illetve az idei évben, és az igével valljuk:
"Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én örökségem Te vagy óh Isten mindörökké." Zsolt 73,26.


A Nyírturai Bethesda Református Nőszövetség Elnöke:
Véningerné Bozsó Edit


Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 24, összesen: 226712

 • 2023. június 07., szerda

  A cél, hogy a hittanórai találkozásokból élet fakadjon – lelkészek és hittanoktatók bevonásával épül ki a Dunamelléki Katechetikai Támogató Szolgálat.
 • 2023. június 05., hétfő

  Beiktatták Horváth Andreát, a Harkányi Református Egyházközség lelkipásztorát június 3-án. A lelkipásztor 2020 óta szolgál a gyülekezetben.
 • 2023. június 05., hétfő

  Isten, ember és embertárs szeretetháromszögébe nemcsak Pákozd fér bele, de az egész világ is. Szabó Márk lelkészbeiktatásán jártunk.
 • 2023. június 03., szombat

  Dokumentumfilmes eszközök, az érintettekkel készült interjúk és a teológiai alapokra épített világmagyarázat is segítségünkre lehet Trianon értelmezés...
 • 2023. június 01., csütörtök

  A matematika hálás tantárgy, nehéz mellébeszélni – vallja Dobos Sándor, a budapesti Fazekas Gimnázium matematikatanára. Pedagógusnap előtt a tan...
 • 2023. május 31., szerda

  Van, akit a férje halála, mást egy lavina vitt közelebb Istenhez, de olyan is van, aki sosem volt igazán távol tőle, csak gyerekkorában más néven isme...
 • 2023. május 30., kedd

  Idősotthonuk húszéves jubileumát ünnepelte a Sárbogárdi Református Egyházközség május 27-én. A húsz évvel ezelőtt alapított intézmény jelenleg 45 lakó...
 • 2023. május 30., kedd

  A tizennyolcadik alkalommal megrendezett Református Zenei Fesztivál programkínálatának és fellépőinek sokszínűségében is egyházunk sokszínűségét mutat...
 • 2023. május 29., hétfő

  Templomszentelési istentiszteletre és hálaadásra gyűltek össze pünkösd előestéjén a Kalocsán és környékén élő reformátusok. Százötven éves épületegyüt...
 • 2023. május 28., vasárnap

  „A Szentlélek munkája Krisztus titkának feltárása, megismertetése.” Somogyi Péter budapest-fasori lelkipásztor, dunamelléki lelkészi főjegyző pünkösdi...