Nyomtat Elküld Olvasási nézet

A szószék üzenete

Aki Nyíregyháza felől érkezik, egy kanyar után megpillantja Nyírtura házait, figyelmét azonnal az út mértani közepén magasodó templomtorony vonja magára. Ez a templom már messziről tájékoztatja az utazót, hogy megérkezett. Aki éjszaka jár erre, az úgy érzékeli, mintha a megvilágított torony fáklyaként törne fel, hogy az ég felé irányítsa figyelmünket.

E csodálatos ősi templom nemcsak egyszerű külső megjelenésében, hanem belső szépségében is páratlan. Országos hírű a templom gótikus kapuzata, megkapó a nemrég felújított gyönyörű templombelső, de a szószék fölötti felirat is mély gondolatébresztő üzenetet tartalmaz.
Igazi, mély hitre mutat ez a vallomás, olyan ember írhatta, aki személyesen ismerte az Urat!

Ez hely,
szent Óltárul tétetett teneked Üram.
Fényjen innen égő szövétneked!"


Ez hely:

Egy helyet sokféleképen lehet meghatározni: földrajzi értelemben, helyrajzi szám, utcanév, házszám alapján: De itt másról van szó: Ez a hely arról beszél, hogy az élő Istennek van szentelve! Radnótival szólva: "Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent....- A nyírturai hívő embereknek mindent jelent, és nekem is amióta tudom, hogy ide rendelt az Isten!
Szent Oltárul tétetett:
Az oltár mindig az áldozat helyét jelenti, ahol Isten van jelen, ahol Ő kijelenti az őszinte bűnbánó embernek, hogy:"megbocsátattak a te bűneid!- Ez a templom egy olyan "Oltár-, mely ősidők óta hirdeti, az Úr Jézusnak értünk bűnösökért, a Golgotán bemutatott egyszeri és tökéletes áldozatát.

Teneked Uram:

Itt nemcsak a hideg kövek hirdették évszázadokon át az Isten dicsőségét, hanem az emberi szívek is. Az e helyre telepedett, bibliai igazságokhoz ragaszkodó, a reformált tiszta hitet elfogadó gyülekezet, itt dicsérte Istent. Csak azok tudnak így vallani, akik személyesen ismerik az Istent, és "Uram"-nak szólítják! Istennek a szívből készült oltárok a legkedvesebbek!

Fényjen innen, égő szövétneked:

Csak az Úr tudja, hogy eddig mennyire fénylett e helyről az ige világossága! Lehet, hogy volt idő, amikor éppen csak pislákolt a hit lángja, de mégis égve maradt! Ebben is csak az Isten jóságát és irgalmát fedezhetjük fel, Aki a: -A pislogó gyertyabelet nem oltja ki.- Ézsaiás 42,3

Most rajtunk a sor, most nekünk kell megmutatnunk, hogy tudunk-e világítani, tudjuk-e hitelesen hirdetni a feltámadott Jézus Krisztust!
Adjunk hálát az Istennek, hitvalló őseinkért, a templomépítők hitéért, mindazokért, akiknek emberileg köszönhetjük, hogy ma is él a mi Istenünk Református Keresztyén Anyaszentegyháza Nyírturán, és a XXI. sz.-ban is világítani szeretne!


2000. november 04.

Trencsényi László

Kapcsolódó linkek:

Egy lelkész bizonyságtétele/Trencsényi László/ http://www.parokia.hu/lap/egy-lelkesz-bizonysagtetele/cikk/mutat/bemutatkozas/

Életforrás Ifjúsági Kör: http://www.parokia.hu/lap/eletforras-ifjusagi-kor/cikk/mutat/bemutatkozas/

Fénysugár újság: http://www.parokia.hu/lap/f-e-n-y-s-u-g-a-r/ujsag/index/

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 25, összesen: 226713

 • 2023. június 07., szerda

  A cél, hogy a hittanórai találkozásokból élet fakadjon – lelkészek és hittanoktatók bevonásával épül ki a Dunamelléki Katechetikai Támogató Szolgálat.
 • 2023. június 05., hétfő

  Beiktatták Horváth Andreát, a Harkányi Református Egyházközség lelkipásztorát június 3-án. A lelkipásztor 2020 óta szolgál a gyülekezetben.
 • 2023. június 05., hétfő

  Isten, ember és embertárs szeretetháromszögébe nemcsak Pákozd fér bele, de az egész világ is. Szabó Márk lelkészbeiktatásán jártunk.
 • 2023. június 03., szombat

  Dokumentumfilmes eszközök, az érintettekkel készült interjúk és a teológiai alapokra épített világmagyarázat is segítségünkre lehet Trianon értelmezés...
 • 2023. június 01., csütörtök

  A matematika hálás tantárgy, nehéz mellébeszélni – vallja Dobos Sándor, a budapesti Fazekas Gimnázium matematikatanára. Pedagógusnap előtt a tan...
 • 2023. május 31., szerda

  Van, akit a férje halála, mást egy lavina vitt közelebb Istenhez, de olyan is van, aki sosem volt igazán távol tőle, csak gyerekkorában más néven isme...
 • 2023. május 30., kedd

  Idősotthonuk húszéves jubileumát ünnepelte a Sárbogárdi Református Egyházközség május 27-én. A húsz évvel ezelőtt alapított intézmény jelenleg 45 lakó...
 • 2023. május 30., kedd

  A tizennyolcadik alkalommal megrendezett Református Zenei Fesztivál programkínálatának és fellépőinek sokszínűségében is egyházunk sokszínűségét mutat...
 • 2023. május 29., hétfő

  Templomszentelési istentiszteletre és hálaadásra gyűltek össze pünkösd előestéjén a Kalocsán és környékén élő reformátusok. Százötven éves épületegyüt...
 • 2023. május 28., vasárnap

  „A Szentlélek munkája Krisztus titkának feltárása, megismertetése.” Somogyi Péter budapest-fasori lelkipásztor, dunamelléki lelkészi főjegyző pünkösdi...