Nyomtat Elküld Olvasási nézet

2018

December 23-án meghívtuk a gyülekezet 70 éven felüli tagjait idősek karácsonyát ünnepelni.  Sajnos nem sokan jöttek el. Minden 70 éven felüli gyülekezeti tag kapott egy élelmiszercsomagot, amit a presbiterek mindenkinek hazavittek. Ugyancsak csomagot kaptak a gyerekek is. nekik is hazaviték a presbiterek.Köszönjük: Dr. Iszlai Sándor 150 lej, NN 200 lejt, NN 200 lejt, NN 360 lejt, A polgármester  1-1 csokoládét, Székely Sándor családja 1 kg lisztet adományozott. Köszönjük szépen.

Énekkel köszöntötték az időseket a gyülekezet fiataljai. Nagy Ferencné egy szavalatot mondott, Nagy Zoltán pedig egy igét olvasott fel.

December 16-án 10 fiatal volt Harasztkeréken ifjúsági istentiszteleten

December 16-án az Ügyes Kezek alapítvány ifjai voltak a vengégeink.

December 13-15 között Udvarfalván szolgáltam evangélizációs héten.

December 3-8 között az Újpesti testvérgyülekezetünkben szolgáltunk a Párommal evangélizációs héten.

December 7-én a gyerekeink Búzásbesenyőben, az ottani idősek otthonában szolgáltak énekkel - zenével Gardner Sára vezetésével. Köszönjük szépen.

November 25-én köszöntöttük a novemberben született testvéreket.

November 25-én este 7 presbiterrel résztvettünk a Nyárádszentbenedeki-i egyházközségben a körzeti presbiteri bibliaórán.

Ugyancsak november 4-én szerveztük meg Somosdon az Egyházmegyei Versenyt. Sajnos, csak egy legény jött el és tőlünk hárman.

November 4-én Harasztkerék adott helyet a Nyárádmenti Kórustalálkozónak. Kórusunk is résztvett.

Október 25-én köszöntöttük az októberben született testvéreket.

Október 13-án ifjúsági istentiszteleten voltunk Karácsonyfalván, 11-en.

Szeptember 21-én látogatást tettünk a marosvásárhelyi öregotthonban. Minden öreget szerény csomaggal ajándékoztunk meg.

Augusztus 30-szeptember 3 között Budapesten jártunk 12-en és meglátogattuk az újpesti testvéreket. Szigeti Sándor gondnok, Botos Csaba és Erzsébet, Sipos Sándor és Emma, Ferenczi József és Kati, Székely József és Irma, Veress lászló, Ferenczi Irén, Székely Anna. Sok szép élményben volt részünk, köszönjük Újpesti testvéreink.

Augusztus 26-án együtt örvendeztünk azokkal a testvérekkel, akik 50 évvel ezelőtt tettek konfirmációi fogadalmat. Ugyanezen a vasárnap köszöntöttük az augusztusban született tsetvéreket. A templomban megáldottuk a újkenyeret, melyet az idén is Székely József és Elvira adományoztak. Végül boldog szeretetevendégségben örvendeztünk a templom udvarán.

 

Augusztus 14-18 között öt somosdi fiatal is résztvett a Nagyenyedi Válts irányt! ifjúsági fesztiválon. Ferenczi Balázs, Székely Hanga, Aszalós Nikoletta, Tövisszi Szilvia és Pécsi Noémi.

Augusztus 12-én ismét Falunapot szerveztünk. Az ünnepség már előző nap maegkezdődött: a gyerekek számára gyerekfoglalkozásokat szerveztek, este pedig a felnőttek számára a Pozsonyi csatáról tartott megemlékezést Nagy László.

Vasárnap délelőtt Székely József  Kolozsvár-i lelkész szolgált, és a gyülekezetük ifjúsági zenekara. Köszöntöttük az 50, 40, 30,25 éve házasokat, egy-egy emléklappal ajándékozva meg őket. Dániel Árpádék 50 éve házasok. Majd a volt  Felekezeti iskola udvarára vonultunk és felavattuk a Székely Sándor által alapított írógép és vadászmúzeumot.

 

 

2018. július 29-én köszöntöttük a júliusban szülötteket.


 

2018. július 28-án közmunka volt. Lekaszáltuk a templomkertet és a felekezeti iskola udvarát, termeit. Köszönet azoknak akik részt vettek: Szigeti Sándor, Bodó József, Sepsi Pál, Sepsi Ferenc, Veress Imre ifj., Veress Nimród, Szőcs Imre, Gidófalvi Zsigmond, Nagy Károly, Székely József J. Székely Elvira, Székely Józsika, Székely Sándor, Sipos Emma, Nagy Enikő, Nagy Zoltán id, Nagy Zoltán ifj, Szilágyi Gergely id. Szilágyi Gergely ifj, Székely Hanga, Székely Krisztina, Henter Csaba, Henter György Gy, Henter György Gy, Sipos Sándor ifj, Elek Ferenc autójával, Ferenczi László, Székely Csaba Jenőé, Nemes Zoltán, Szőcs Áron traktorral, Henter Viktor, Székely Juliánna, Székely József k. Székely Sándor a saját költségén gulyással vendégelte meg a résztvevőket.
Köszönjük szépen. Isten fizesse.

 

Július 15-23 között ír vendégeink voltak, 9-en.  Hétfőtől péntekig gyerekfoglalkozások voltak minden délelőtt. Naponta 50-60 gyerek is eljött Isten beszédét hallgatni. Köszönetk azoknak akik adakoztak és segítettek főzni.  Köszönet Cosma Istvánnak, aki fordított egész héten.

Főzni segítettek a Páromnak:Szabó Piroska 2 nap, Henter Piroska, Botos Erzsébet ifj, Muscalu Adél.

Adakoztak:

Henter Jenő, Szőcs Anna, Veress Zoltánné, Veress László, Ferenczi Emma, Ferenczi Irén,  Szőcs Imre ifj. Aszalós Ilona, Henter Viktor.

 

Július 15-én köszöntöttük a 65. életévüket betöltött testvéreket. Ebből az alkalomból Ferenczi Károly magyarországra származott testvérünk két darab citerát adományozott a gyülekezetnek. A fiatalok köszöntötték őket.

Július 15-én az istentisztelet keretében adtunk hálát Székely Attila és családjával, akik átvehették a Gyarapodó Magyarság program keretében a bölcsőt.  Isten áldja meg őket.

Július 14-én este az istentisztelet keretében adtunk hálát az 50 évesekkel.

 

Július 1-6 között Újpesti vendégeink voltak. Naponta voltunk az íge mellett, majd délutánonként kirándultunk. Marosvásárhelyen jártunk, a Szőcs farmon Somosdon és a határban. Délelőttönként a hit hőseit tanulmányoztuk. Sajnos Somosdról csak 3-4 fiatal vett részt...

Köszönet: Szigeti Sándor, Dániel Zoltán, Ferenczi György, Henter Jenő, id. Veress Imre, ifj. Veress Imre, Szabó Piroska, Szász Márta, Szőcs Imre, Veress László testvéreknek, akik ki és befuvarozták Marosvásárhelyre a vendégeket.

Köszönet: Szőcs Magda, Sipos Emma, Székely Józsefné Irma, Szász Márta és Szabó Piroska testvéreknek akik segítettek a Feleségemnek főzni.

Köszönet: Henter Jenő, Szabó Piroska, Szőcs Magda, Sipos Emma, Székely Józsefné Irma, Iszlai Enikő, Henter Ildikó, Veress Imre, Szőcs Anna, Szász Márta Dóczi Vilma és Ferenczi Emma testvéreknek akik adakoztak ellátásukra.

Június 24-én köszöntöttük a júniusi születésnaposokat. Isten áldja Őket!


Június 23-án temetőtakarítás volt. Köszönet: Szigeti Sándor gondnoknak, Székely József temetőgondnoknak, Bodó József, Sepsi Ferenc, Szőcs Imre, Dániel Zoltán, Dóczi Károly presbitereknek és Gergely János, Sipos Viktor, Sepsi Pál egyháztagoknak, és Botos Csaba lelkipásztornak valamint Székely Mihály harangozónak, aki kihírdette kétszer is az alkalmat.

Június folyamán Gergely János és csapata javításokat végzett a templomtoronyban és a karzaton. Normális körülmények között fel lehet menni a toronyba és a legénykarzatba.

Június 16-án a feleségem és 10 asszonytestvér  Nagysárámáson résztvett a Regionális Nőszövetségi Konferencián.

Május 27-én délután  5 fiatal résztvett a Lőrinczfalvi ifjúsági istentiszteleten. Köszönet Ferenczi Sándornak, aki elfuvarozta Őket.

Május 27-én délután köszöntöttük a májusi születésnaposokat. Isten éltesse Őket a maga számára.

Május 21-én pünkösd másodnapján kikérdeztük az első éves konfirmandusokat, utána pedig szeretetvendégségen vettünk részt, ahová az egész gyülekezetet meghívtuk.

2018, május 5-én 12 aszonytestvér képviselte a somosdi asszonyokat az ákosfalvi  NőszövetségiKonferencián.

2018. április 29-én délután Fintaházán voltunk 19 fiatallal ifjúsági istentiszteleten.

2018. április 29-én köszöntöttük az áprilisban született testvéreket. Énekkel köszöntötték őket az ifjak.

2018. április 29-én presbiteri konferencián voltunk: Szigeti Sándor, Veress László, Nagy Zoltán, Iszlai Mihály és a lelkipásztor.

2018. április 7-én közmunka volt a gyülekezetben. Temetőt takarítottunk. Köszönet a résztvevőknek:

Szigeti Sándor, Nagy Zoltán, Gidófalvi Zsigmond, Székely József k, Henter Jenő, Sepsi Ferenc, Dóczi Károly, Mátyás Csaba, Bodó György, Veress Imre, Ferenczi György, Szőcs Imre és a lelkipásztor.

2018. március 18-án Nyárádtőn volt 5 fiatal legény ifjúsági istentiszteleten.

2018. március 11-én Ákosfalván volt az idei Presbiteri Bibliaóra sorozat utolsó alkalma. Ákosfalván volt 7 presbiter: Szigeti Sándor, Ferenczi György, Henter Jenő, Veress László, Dániel Zoltán, Bodó József és Székely Józef K.

2018. március 7-én Somosdon szervezte meg a Marosi Református Egyházmegye az idei első lelkipásztori értekezletét. Visky Péter kolozsvári lelkipásztor tartott egy nagyon felkészült előadással készültt, Lőrincz István marosvásárhelyi lelkipásztor pedig nagyon finom gulyást főzött. Köszönet: Henter Viktornak, Sipos Emmának, Székely Jenőné Anikónak, Veress Lászlóné Irmának és Székely Juliskának, valamint Szigeti Sándor gondnoknak, akik segítettek.

2018. március 4-én 16 asszony Káposztásszentmikóson volt Női Imanapon.

 

2018. február 25-én 11 fiatallal Káposztásszentmiklóson voltunk ifjúsági istentiszteleten. Szolgált Enyedi Csaba Kollégiumi vallástanár, az internet előnyeiről/veszélyeiről.

2018. február 25-én köszöntöttük a gyülekezet februári születésnaposait.

2018. február 17-én csendesnap volt gyülekezetünkben. Szolgált: Cosma István családterapeuta a családi fonfosságáról, a házaspárok együttéléséről. 21-en voltunk együtt. Köszönet: Borzás Etelkának, Iszlai Enikőnek, Székely Katalinnak, Ádámosi Irmának, aki finom gulyáslevesel örvendeztették meg a jelenlévőket.

 

 

 

 

2018. február 12-18 között Evangélizációs hét volt nálunk. Hétfőn kedden szolgált Lőrincz istvá marosvásárhelyi lelkész, aztán szerdától vasárnapig  Petőné Juhász Emilia újpesi lelkipásztor. szolgáltak még: Tarnóczy László Informatikus és felesége Csenge zenetanár.

Köszönet: a Gardner családnak, akik a Tarnóczy családot szállásolták el. Sipos Árpádné, Nagy Károly, Borzás Etelka, Sepsi Pál, Sipos Sándor, Dóczi Vilma, iszlai Enikő, Székely Mihályné, Henter Jenő, Veress Imre, Ferenczi György, Veress László, Székely Árpádné Irén, Ferenczi Levente, Paniti Árpád, Henter Csaba és Piroska, Szász Mihály családja a vendéglátásban segített. Köszönet nekik.

2018. február 11-én Harasztkeréken voltunk 11 presbiterrel Presbiteri Bibliaórán: Szigeti Sándor gondnok,  Bodó József, Dániel Zoltán, Nagy Zoltán, Henter Jenő, Sepsi Ferenc, Székely József k, Szőcs Imre, Veress Imre és Veress László valamint Botos Csaba lelkipásztor.

2018. január 28-án este Nyárádkarácsonban voltunk 9 presbiterrel Presbiteri Bibliaórán: Szigeti Sándor, Nagy Zoltán, Szőcs Imre, Sepsi Ferenc, Henter Jenő, Veress László, Iszlai Mihály, Dániel Zoltán és Botos Csaba.Téma: A konfliktus kezelése.

2018. Január 28-án köszöntöttük a január hónapban született testvéreket.  Énekekkel köszöntötték a születésnaposokat a somosdi ifisek.

2018. január 21-én Somosdon keült megszervezésre a Nyárádmenti ifjúsági Istentisztelet. Szolgált: Mezei Sándor lőrinczfalvi lelkipásztor, valamint a cserefalvi EnTheo zenekar.

2018. január második hetében megszerveztük az Egytemes Imahetet. Szolgáltak: Csepán Levente Küküllőszéplakról, Simon István Radnótról, Kiss Csaba Balázstelkéről, Visky János Kolozsvárról, Szabó Attila Marosbogátról és Gilyén Sándor Kecsetkisfaludból. szombaton szolgáltak a somosdi fiatalok és vasárnap a maroskeresztúri fiatalok. Adakoztak a vendéglátásra: Ifj Szőcs Imre, Szász Anikó, Henter Jenő és Veress László

 

Szeretettel várunk, hivogass másokat is!

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 8, összesen: 130393

 • 2020. július 13., hétfő

  Miért van hatalma a médiának, és miért nem szolgáltat mégsem igazságot? Cikksorozatunk második részében a média igazságáról és az újságírók feladatáró...
 • 2020. július 12., vasárnap

  A koronavírus miatti járványügyi helyzet nem csupán nehézségeket és kihívásokat jelentett a Bethesda Gyermekkórház számára, de számos apró csodát és r...
 • 2020. július 09., csütörtök

  Még sosem beszélgettek ilyen hosszan, pedig már ismerték egymást. Rájuk sötétedett a kicsi szobában.
 • 2020. július 08., szerda

  Nem bízunk a médiában, mégsem bírunk meglenni nélküle – a járványhelyzet tükrében megláthattuk a médiához fűződő ellentmondásos viszonyunkat. Eg...
 • 2020. július 07., kedd

  A Magyar Bibliatársulat idei adománygyűjtő akciója a látogatók híján hosszú ideje zárva tartó Biblia Látogatóközpont fenntartásában segítené a vizsoly...
 • 2020. július 06., hétfő

  Nem tudunk olyat mondani, ami ne lenne része a világunknak. De amikor a világunkról magáról teszünk állításokat, valóban azt beszéljük el, ami történi...
 • 2020. július 05., vasárnap

  A Spiritualitás és misszió az egyházban nevű kurzus egyszerre útkeresés és szakmai műhely, amelyben összeér a személyes kegyesség a közösségi lelkiség...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A 2021-re tervezett műhelytémánk a bibliai apokaliptika lesz. Előadónk lesz mások mellett Mark Meynell is. Az esti igehirdetések alkalmával Rozgonyi B...
 • 2020. július 01., szerda

  Egy gyermeket elveszíteni a legnagyobb veszteség, ami egy szülőpárt érhet. De mi történik akkor, ha a kis élet még ki sem fejlődhetett? Milyen körülmé...