Nyomtat Elküld Olvasási nézet

NőszövetségAz Erdélyi Református Egyházkerületben a Nőszövetség megalakulása szorosan kötődik Makkai Sándor püspök nevéhez. 1927. november 19-én az Igazgatótanács felhívta a gyülekezetek lelkipásztorait, hogy gyülekezetükben alakítsák meg a Nőszövetséget. Pár hónap leforgása alatt a gyülekezetek 90 %-ban megalakultak a helyi szervezetek. Somosdon 1928-ban alakul az első nőszövetség. Az 1928-as esperesi vizitáció így búzdítja munkára a Krisztust követő asszonyokat, leányokat: "Lelkészt, tanítónőt kérünk, hogy a Jairus leányát a somosdi Nőegyletet igyekezzenek feltámasztani, s a köteles munkába beállítani, míg nappal vagyon, mert eljön az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik.- Az ez évi jelentésben azt írja a lelkész, hogy "megalakult, és áldozatos munkához kezdett a nőszövetség.- A mozgatórugója e szövetségnek általában a református tanítónő és a lelkészné. A kommunizmus minden egyletet, szövetséget betilt, így a nőszövetség is mint szövetség befejezi munkáját, de mint bibliaóra tovább működik. 1992-ben újjászerveződött, elnöke a lelkész felesége Borsos Árpádné Melinda volt. Ma a nőszövetség 15-20 taggal működik, Botos Csabáné Erzsébet vezetésével. Összejöveteleit télen szerda estenként, nyáron vasárnap az istentisztelet után tartja.
1998. május 15 és 17 között Sepsiszentgyörgyön tartották az Országos Nőszövetségi Konferenciát. Gyülekezetünket Botos Erzsébet, Bodó Ágnes, Ferenczi Emma, Iszlai Enikő, Székely Irma és Szőcs Polixénia képviselték. 1999 mennybemenetel ünnepén a magyarlapádi nőszövetségi konferencián 25 asszonytestvér vett részt.
Minden pünkösd III. napján Alsónyárádmenti Nőszövetségi Konferenciát szerveznek. 2002-ben Somosdon, 2003-ban Nyárádkarácsonban, 2004-ben Káposztásszentmiklóson gyűlt össze Isten asszonynépe. Ezeken az alkalmakon 10-15 asszony képviseli gyülekezetünket.
Minden esztendő márciusának első péntekjén összegyűlnek leányaink, asszonyaink az ige mellé imádkozni. Együtt imádkoznak a világ asszonyaival, ugyanis ekkor van a Női Világimanap. 2002-ben és 2005-ben Somosdon tartották meg ezt a jeles alkalmat.
Állandó szolgálata a gyülekezetnek a holland és budapesti vendégek ellátása, amely szolgálatban a nőszövetség jeleskedik. Évente két-három alkalommal vendégeskednek nálunk a holland testvérgyülekezet képviselői. 5-6 személy ellátása egy hétig nem kis feladat, de ezt is szívesen végzik asszonyaink. Az ifjúsági ház takarításában, az ágyneműk tisztántartásában mindig lehet nehány asszonytestvérre számítani.
Szép szolgálata a nőszövetségnek az újszülöttek meglátogatása. Ez a szolgálat is Borsos Árpád lelkipásztor idejében kezdődött és mind a mai napig folytatódik. Minden újszülöttet felkeresnek, kevés ajándékot visznek, igét olvasnak, imádkoznak. Kedves alkalom volt a nőszövetség történetében a marosvásárhelyi börtön felkeresése, 2001 márciusában. Igét a gyülekezet lelkipásztora hirdetett, rövid szavalókórus következett a nőszövetség előadásában. Minden jelenlévő szeretetcsomagot kapott.


Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 11, összesen: 130302

 • 2020. július 08., szerda

  Nem bízunk a médiában, mégsem bírunk meglenni nélküle – a járványhelyzet tükrében megláthattuk a médiához fűződő ellentmondásos viszonyunkat. Eg...
 • 2020. július 07., kedd

  A Magyar Bibliatársulat idei adománygyűjtő akciója a látogatók híján hosszú ideje zárva tartó Biblia Látogatóközpont fenntartásában segítené a vizsoly...
 • 2020. július 06., hétfő

  Nem tudunk olyat mondani, ami ne lenne része a világunknak. De amikor a világunkról magáról teszünk állításokat, valóban azt beszéljük el, ami történi...
 • 2020. július 05., vasárnap

  A Spiritualitás és misszió az egyházban nevű kurzus egyszerre útkeresés és szakmai műhely, amelyben összeér a személyes kegyesség a közösségi lelkiség...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A gyermekpornográfia haszonélvezőit védelem illeti, de ki védi meg a gyerekeket? Berényi-Jerebák Anikó iskolapszichológus jegyzetét olvashatják a volt...
 • 2020. július 02., csütörtök

  A 2021-re tervezett műhelytémánk a bibliai apokaliptika lesz. Előadónk lesz mások mellett Mark Meynell is. Az esti igehirdetések alkalmával Rozgonyi B...
 • 2020. július 01., szerda

  Egy gyermeket elveszíteni a legnagyobb veszteség, ami egy szülőpárt érhet. De mi történik akkor, ha a kis élet még ki sem fejlődhetett? Milyen körülmé...
 • 2020. június 30., kedd

  A SZEL-Biblikus Bábstúdió filmjei kicsit mindenkihez szólnak, de elsősorban a gyermekes családokhoz. Egy németországi történet a terápiás báboktól a n...
 • 2020. június 29., hétfő

  A református lelkipásztori hivatás és a rendkívüli idők kihívásainak kérdéskörével folytatódott a „testvérek párbeszéde”, amely a megújulás és leporol...
 • 2020. június 28., vasárnap

  A kiadvány a jelenlegi, 1948-ban kiadott énekeskönyv nagy részét megtartva, bő tíz évnyi előkészület és munka eredményeként készül el ebben az évben, ...