Nyomtat Elküld Olvasási nézet

ISTEN HOZOTT!

 

AD.  MMXVII

Karácsony II. napján délután köszöntöttük a decemberi születésnaposokat. Nagy Zoltán presbiter  felolvasott. Énekelt a kórus is:

Karácsony estéjén ünnepeltük Jézus krisztus születését a gyerekekkel, fiatalokkal.

Advent III. vasárnapján ifjúsági istentisztelet volt Cserefalván. Somosdról 11-en voltak jelen.

Advent harmadik vasárnapján kiskarácsony volt a 70 felettiek számára. Mindenki írásos meghívót kapott. Néhány személy jóvoltából szeretetcsomagot kaptak az idős Testvérek.

December 10-én Fintaházán Presbiteri Bibliaóra volt. Somosdról négyen vettek részt.

2017. december 6-8 között Érszőllősön  szolgáltam evangélizációs héten.

November 26-án köszöntöttük a novemberi születésnaposokat. Isten éltesse őket.

November 19-én Luka-Ilencfalván voltunk ifjúsági istentiszteleten 8 fiatallal.

November 18-án A Hargitai keresztyén táborban szolgáltam a Bágy-i gyülekezet csendesnapján.

November 14-15 között Szovátán adtunk hálát 18 kollégával együtt a lelkésszentelés óta eltelt 25 esztendőért.

November 12-én dr. Bartha Csilla volt a gyülekezet vendége. Az istentisztelet után bemutatta az ugandai missziót. December 18-án ismét visszamegy az ottani gyerekekhez. Gyülekezetünk 500 lejjel támogatta munkáját.

November 11-én Kolozsváron zajlott az Országos Bibliaismereti Verseny. a Marosi egyházmegyét Ferenczi Balázs és Dániel Adrien képviselte két Kövesdombi fiatal társaságában. A somosdi csapat már másodszor hozta el az első díjat. Istené legyen dicsőség, Aki megsegített minket.

November 9-10-én Magyarózdon szolgáltam az Iszákosmentő Misszióban.

Ugyanezen a nap zajlott a Bibliaismereti Verseny megyei szakasza Marosugrán. Somosdot Dániel Adrien és Ferenczi Balázs képviselte. Istennek hála első díjasok lettek.

November 4-én Presbiteri Konferencia színhelye volt a Gyülekezetünk. Igei szolgálatot Jakab István udvarfalvi lelkész-esperes végzett. Utána kiosztottuk a Presbiteri Szövetség díszokleveleit  minden presbiter számára. majd a kórus énekelt. Szünet után Nagy Zoltán somosdi presbiter értekezett a Reformációról. A nap szeretetvendégsággel zárult. Minden költséget a presbiterek adományából fedeztünk. Istennek legyen hála.

 

Október 29-én ünnepeltük az októberben szülötteket. Isten áldja meg őket.

Október 19-én lelkes fiatal lelkészek egyenesen Wittembergből hoztál el Luther híres 95 tételét. Az Őrzőhídnál az iskola tanárai-gyerekeivel vártuk őket, ahonnan futva vittük fel a templomkapuhoz, ahol rövid ünneplés keretében kiszegeztük mi is. Urunk, adj ébredést egyházadban ma is!

Október 14-én Marosvásárhelyen ünnepelt a négy Maros megyei egyházmegye. Az ünnepség a Vártemplomban indult Kálvin és Károlyi Gápár szobrának lelelplezésével. Majdvégigvonultunk a városon, és a Sportcsapnokban folytatódott az ünnepély. Áldott megemlékezés volt.

Október 11-12-én Szovátán lelkipásztori Értekezleten vettem részt.

Október 8-án Nyárádkarácsonban szervezték a Nyárádmenti Ifjúsági istentiszteletet. Somosdról hat fiatal volt jelen.

Október 8-án Magyarhonból voltak vendégeink. A kisgyőri gyülekezet küldöttsége látogatott meg minket, Domahídi Ernő lelkipásztor vezetésével. A délutáni istentiszteleten ők szolgáltak. Utána szeretetvendégségen vettünk részt a gyülekezeti házban. Köszönet a gyülekezetünk segítő szeretetetéért. Többen tésztával szolgáltak a vendégek felé. Isten áldja meg Őket.

Októbet 30-án Henter Viktor gondnokkal Kolozsváron résztvettünk a Reformáció 500 éves évfordulóján szervezett központi ünnepségen.

Szeptember 24-én köszöntöttük a szeptemberben szülötteket. Áldás reájuk.

Szeptember 15-17 között a Arad Mosóczy telepen szolgáltunk. Pénteken, szombaton a gyülekezet Kladovai nyaralójában voltunk együtt 8-10 házaspárral, majd vasárnap délelőtt Aradon szolgáltam a gyülekezet istentiszteletén. Szabó István és Labancz Gyula helyettesítettek.

Szeptember 11-én tanévnyitó istentiszteletet tartottunk templomunkban.

Szeptember 4-én Nagy Zoltán, Ferenczi László és a lelkipásztor kitakarította  az ivóvizünket biztosító kutakat. Több évtizedes sárt szedtünk ki, és elvégeztük a folyó karbantartási munkákat is. Egész nap ezzel dolgoztunk. Köszönet és tisztelet  a segítőknek.

Augusztus 27, Újkenyér vasárnapján kiszolgáltattuk az úrvacsorát, majd délután köszöntöttük az 50 éve konfirmáltakat és az augusztusban szülötteket. Majd a templom előtt megáldottuk az Székely József által adományozott újkenyeret és szőlő, szílva kíséretében elfogyasztottuk.

Augusztus 13-án falunap volt ismét a gyülekezetben. Prédikált Henter György somosdi származású lelkipásztor. Énekelt a kórusunk. Jelen volt többek között dr. Vass Levente Parlamenti képviselő és Péter Ferenc Megyei Tanácselnök.

 

 

Augusztus 12-én a volt tanítói lakásban megkezdődött az élet. A magyar kormánytól 3.5 millió forintot pályázott a Cornus egyesület. Köszönet dr. Vass Levente parlamenti képviselőnek és Henter György várlemplomi lelkipásztornak. Belül teljesen felújult az épület. Különféle gyerekgoglalkozások voltak és lesznek itt. Majd fényképkiállítással folyatatódott a program. Botos Sára fényképe lett az első díjas. Délután előadás volt a keresztyénségről, majd este gulyás és tábortűz.

Augusztus 3-án Látogatást tettünk a Marosvásárhelyi öregotthonbban. Öten voltunk: Iszlai Enikő, Sipos Emma, Veress Irma, Botos Erzsébet és a lelkipásztor. 85 csomagot vittünk az idős testvérek részére.

Július 30-án köszöntöttük a július hónapban szülötteket. Isten áldása legyen rajtuk.

Július 23-30 között került megszervezésre az idei Gyerek és ifjúsági hét. 11ír vendégünk volt. Délelőtt a gyerekekkel, vacsora után a fiatalokkal foglalkoztak. Köszönet nekik és a gyülekezetnek akik nagy szeretettel és odaadással adakoztak ellátásukra. Köszönet: Veress Lászlóéknak, Sepsi Páléknak, Dóczi Vilmának, Henter Jenőéknek, Sipos Sándorné Emmáéknak, Ifj. Szőcs Imrééknek, Henter Viktoréknak, Székely Józseféknek K, Bodó Ágnesnek, Ferenczi Györgyéknek S, Székely Ernőéknek, Székely Árpádné Irénnek, Fodor Csilláéknak, Keszeg Máriáéknak, Paniti Árpádéknak, id Szőcs Imrééknek, Ádámosi Leventééknek, Ádámosi Jenőéknek, Gáll Józseféknek, Szász Mihályéknak, Nagy Ottóéknak. Valamint Cosma Istvánnak a fordításért.
2017. július 23-án ünnepeltük az ötvenéveseket.


2017. július 15-én közmunka volt a gyülekezetben.  17 férfi jött el lekaszálni a parókia kertjét. Illesse őket köszönet: Henter Viktor, Székley Csaba, Sepsi Ferenc, Szigeti Sándor, Veress Imre, Székely József K, Henter jenő, Nagy Károly, Ferenczi József, Szőcs Imre, Paniti Árpád, Bodó József, Dániel Zoltán, Henter György Gy, Henter György  Folyfalvi út, Gidófalvi Zsigmond, Mátyás Csaba és Gardner Dávid. Isten áldja meg őket. Székely Csaba finom gulyást főzött,  a savanyúságot Henter Jenőék és Székely Csabáék adományozták. Ádámosi Jenő összegyűjtötte és elégette a partról a megszáradt szénát. Köszönjük szépen.

Június 8-án 11 asszonytestvérrel Bonyhán voltunk a Kastélynapon.

Június 25-én köszöntöttük a júniusban szülötteket.

Június 23-án ifjúsági évzáró alkalom volt. Együtt pizzáztunk, és kiértékeltük az évet.

Június 17-én 11 asszonytestvérrel a Bucsini táborban voltunk csendesnapon. A lelkipásztor igével szolgált a délelőtti együttléten.

Pünkösd II. napján délután az elsőéves konfirmandusokat kérdeztük ki.

Pünkösd II. napján délben szeretetvendégségen vettünk részt. Köszönet veress irmának ls családjának és Székley Józsefnek és családjának, akik megfőzték a finom gulyást.


Május 28-án köszöntöttük a májusi születésnaposokat.

 

Május 27-én Somosdon szerveztük meg a Nyárádmente Nőszövetségi Konferenciát. Vaján kívül, minden faluból voltak asszonyok, összesen 80-an. Csenteri Imola kisgörgényi lelkésznő szolgált az istentiszteleten. Köszönet az asszonyoknak, akik: kenyeret szütöttek, káposztát töltöttek és felszolgáltak. A férfiaknak, akik lisztet adományoztak és előkészítették a konferenciát, a fiataloknak, akik énekeltek és zenéltek velünk együtt.

Utána Kászoniné Fejős Gabriella szolgált a zenei nevelésről.

Szolgált a kórus is...

 

 

 

 

 

 

 

 

Május 21-én Kisgörgényben voltunk ifjúsági istentiszteleten, 17 fiatallal.


Május 20-án folytatódott az ifjúsági munka. A tiszteletes asszony a fiatalokkal lángost sütött. Finom sajtos-foghagymás szószos-tejfölös lángost. Köszönet mindenkinek.

Május 19-én  fiataljaink is bekpcsolódtak a Kárpádmedencei Szeretethíd programba. Köszönet: Rudinak, Székely Szilárdnak,  Székely Hangának, Aszalós Nikolettának,  Tövissi Szilviának, Elek Barbarának, Sepsi Enikőnek, Fodor Anitának, Ferenczi Edinának, akik takarítottak az Ifjúsági Házban. Ajándékba kaptak egy felíratos pólót.


Az idén is végeztünk karbantartási munkákat.


Május 13-án Nyárádkarácsonban voltunk 10 presbiterrel Prebiteri konferencián.


Május 7-én az édesanyákat köszöntöttük. Köszönet Szász Mártának a felkészítésért.

 

Május 6-án Szatmárnémetiben szolgáltam, a FÜggőleges konferencián.

Április 30-án köszöntöttük az áprilisban szülött testvéreket. sajnos 49-ből csak 14-en jöttek el.

Április 27-én az ifjúsággal kirándulni voltunk. Az Udvarhely-i legelőn voltunk. Szalonnát sütöttünk, megnéztük a magyar katona sírját. Kb 15 km-t gyalogoltunk oda vissza.

Április 23-án Göcsön voltunk 13 fiatallal ifjúsági istentiszteleten. Szolgált a helyi lelkipásztor és a cserefalvi zenekar. Áldott legyen az Isten!

Április 22-én 11 asszonytestvér Marosludason résztvett a Regionális Nőszövetségi Konferencián. Áldott épülési lehetőség volt.

Húsvét szombatján temetőtakarítás volt. Köszönjük azoknak, akik szolgáltak: Ferenczi Márk György, Henter György Gy, Henter Gyurika, Nagy Zoltán, Henter Károly, Székely Csaba, Ádámosi Jenő, Dóczi Károly, Székely József K, Henter Jenő, Bodó József, Sikó József és Botos Csaba. Köszönjük szeretetüket.

Virágvasárnap konfirmáció volt a gyülekezetben. Heten konfirmáltak. Urunk őrizze meg Őket a Maga számára.

Április 9-én virágvasárnap holland vendégeink voltak. Résztvettek a  konfirmációi istentiszteleten, majd a presbiterekkel együtt szeretetvendégségen vettek részt, majd rövid beszámoló következett a gyülekezeti munkáról. Főleg a diakónia érdekelte őket. Köszönet asszonyainknak, akik ízletes bográcsost főztek.

Március 26-án Székely Pál teológus szolgált nálunk. Ezen a vasárnap köszöntöttük a márciusi születésnaposokat. Énekkel szolgáltak: a fiatalok és Ferenczi Balázs és Hanga.

Március 19-én Demeter Norbert szolgált nálunk, aki a teológusok izraeli útjára gyűjtött.

Ugyanakkor szolgált nálunk Szabó Attila is, aki külmisszióba készül.

Március 12-én köszöntöttük az utolsó 10 évben házasságot kötött fiatal párokat. Az ünnepi köszöntés rendjén átadtuk ajándékba a házassági eskü szövegét, énekeltek a fiatalok, meghallgattuk Gardner David és Sára bizonyságtételét.  majd a Gyülekezeti Házban szeretetvendégségen vettünk részt. Ferenczi György és családja adományozta a húst és a krumplit, Székely József J megfőzte a gulyást és többen segédkeztek. Isten fizesse jóságukat. Több mint 25 pár jött el erre az alkalomra, magukkal hozva gyerekeiket is.Reméljük lesz folytatás.

 

 

Március 12-én délután Cserefalván voltunk 15 fiatallal ifjúsági istentiszteleten.

Március 4-én 11 asszony Cserefalván részt vett  a Női imanapon.

Ferbruár 27-március 3 között emegtörtént az idei evangélizáció is. Szolgált: Müller Lóránd fotosmartonosi lelkipásztor. Péntek délelőtt csendesnap volt. Péntek délelőtt csendesnap volt este pedig a fiatalok énekeltek, utána pedig közös pizzázás volt a gyülekezeti teremben.Köszönet: Henter Viktornak, Ferenczi Györgyéknek, Ferenczi Irénnek, Szigeti Sándoréknak, Dóczi Arankának, Szőcs Imrének, Iszlai Mihályáknak akik a vendéglátásra adakoztak.

Ferenczi Leventéék és id. Sipos Sándorék vacsorát adtak a vendégnek Isten fizesse!

Február 26-án köszöntöttük a februári születésnaposokat. Este 11 presbiterrel Fintaházán voltunk presbiteri bibliaórán. Szolgált: Ormóshegyi Zoltán magyarhoni lelkipásztor.

Február 12-én Somosd adott helyet a nyárádmenti  ifjúsági istentiszteletnek. Szolgált: Barticel-Kis Krisztián maroshévizi lelkipásztor és felesége.

Január 29-én köszöntöttük a januárban szülötteket. Isten éltesse Őket a maga számára.

Január 29-én Cserefalván voltunk 9 presbiterrel presbiteri Bibliaórán.

Az imahéten szolgáltak:

Hétfő: Jakab Viktor Vadasd

Kedd: Szabó Gergely Nyárádszentbenedek

Szerda: Nagy Sándor Mezőfele

Csütörtök: Kozma András Kolozsvár-Tóköz

Péntek: Kali Tünde Mezőméhes

Szombat: Henter György Marosvásárhely

Adakoztak az imahétre: Dóczi Aranka. Henter Viktor és Veress László Isten fizesse.

 

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 13, összesen: 132032

 • 2020. október 23., péntek

  A szabadság levegője járta át: 1956 őszén egyházunk a nemzettel együtt készült a társadalmi megújulásra.
 • 2020. október 21., szerda

  Sokan vágynak sikerre, gazdagságra, a problémák azonnali megoldására, de ki vágyik Isten bölcsességére? Elérhető ez a bölcsesség, vagy csak a „kiválts...
 • 2020. október 21., szerda

  Idén a a „Hagyomány, Identitás, Történelem” – rövidítve: HIT – konferencia helyett pódium- és kerekasztalbeszélgetéseket szervez a Károli Gáspár Refor...
 • 2020. október 21., szerda

  Ma hajnalban magához hívta Teremtője dr. Adorján Gusztávot, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnokát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórháza...
 • 2020. október 20., kedd

  Egy hivatását szerető, ám egyháza tanításaiban megingó katolikus pap és egy nyakas kálvinista családból származó fiatal nő egymásra és Istenre találás...
 • 2020. október 19., hétfő

  A Wycliffe Bibliafordítók webináriumán keresztül tekinthetünk be a Szentírás fordításának rejtelmeibe.
 • 2020. október 19., hétfő

  Hogyan segíthető elő a református intézményrendszerben a hátrányos helyzetű diákok befogadása? Többek mellett erre a kérdésre is választ kínál a Prote...
 • 2020. október 15., csütörtök

  Másfél évesek okostelefonnal, mobilos játék miatt kirekesztett gyerekek, önmagukban bizonytalan, szorongó fiatal felnőttek. Mit tehetünk értük szülőké...
 • 2020. október 14., szerda

  Rendkívüli helyzetben, a félelmeink ellenére is merjünk jót cselekedni, mert ehhez kaptuk az Úrtól az erő, a szeretet és a józanság lelkét – foglalhat...
 • 2020. október 13., kedd

  Régebben a szülők tanították meg gyermeküknek az új technológiákat, ma a gyermekek jóval többet tudnak az új eszközökről és az online felületekről, mi...