Nyomtat Elküld Olvasási nézet

2019.

December utolsó vasárnapján köszöntöttük a decemberi születésnaposokat. Isten éltesse őket:

Harmadnapján kétszer is meghallgattuk Nagy Irma Nénit:

Majd az idősek szolgáltak, előadták Szikszai Béni: Tékozló fiú történetét.

 

 

Karácsony másodnapján a fiatalok szolgáltak Nagy ottó vezetésével:

 

Boldog örömmel ünnepeltük az idén is a karácsonyt. Karácsony este a gyerekek köszöntötték a Megváltót.

Az idén is a gyülekezet adventi koszorúját Székely Beáta készítette el. Hálásan köszönjük.

December 1-én a vallásórások a szerzett pontjaikra apróságokat vásárolhattak...

November 24-én köszöntöttük a novemberben született testvéreket. Velük együtt adtunk hálát, velük együtt kértük a további vezetést. Isten éltesse Őket örökké.

Reformáció ünnepén szolgáltak a fiatalok. Rozsnyai Andrea és Nagy Tamás szavaltak.

Október 27-én felköszöntöttük az októberben született testvéreket. Istenünk éltesse Őket!

 

Október 25-én ifjúsági szeretetvendégség volt. A tiszteletes Asszonnyal pizzát sütöttek a fiatalok, majd örömmel elfogyasztottuk, és énekkel dicsőítettük Isten nevét.

 

Október 5-én megkereszteltük Henter Tamás és Ferenczi Márta harmadik gyerekét. Ebből az alkalomból 500  darab pelenkát ajándékoztunk a családnak, a Gyerekeink Alapitvány és a gyülekezet jóvoltából.

Szeptember 29-én köszöntöttük a szeptemberben született testvéreket. Istenünk éltesse Őket.

Szeptember 14-én köszöntöttük az 50 éveseket. Az ünnepély igehirdetéssel kezdődött, amit Székely József  kolozsvári lelkész-évfolyamtárs végzett. Majd osztályfőnöki órával folytatódott, amit Sebestyén Irma ny. tanárnő vezetett. Gergely József és családja finom babgulyással örvendeztett meg minket.

 

 

 

Augusztus utolsó vasárnapján Újkenyér vasárnapján hálát dtunk az Új kenyérért. Délelőtt úrvacsorát vettünk, délután pedig köszöntöttük hagyományosan az 50 éve konfirmáltakat. Sajnos, csak Szilágyi Dezső jött el. Majd köszöntöttük az augusztusban született testvéreket, végül pedig megáldottuk az új kenyeret, amit az idén is Székely József J ajánlott fel. Majd az udvaron örömmel elfogyasztottuk. A kenyér mellé Szőcs Imre szőlőt adományozott és Székely Zoltán egy-egy fagylalttal örvendeztetett meg minket.Mindenkinek Isten  fizesse!

Jelen volt magyarország csíkszeredai konzulja is.

Majd köszöntöttük a 30-25-10 éves házassági évfordulójukat ünnepelt testvéreket.

 

Az istentiszteleten a fiatalok szolgáltak, Nagy Ottó vezetésével.

Vasárnap délelőtt Somosd szülötte, a hencidai lelkész Székely Zsolt szolgált.

 

 

Szombat délután a tanítói lakásban, Nagy László előadást tartott az 1456-os Nándorfehérvári csatáról. majd a fiatalok koncerteztek. A  szombat esti istentisztelet is az iskola udvarán tartottuk meg. Majd mindenkit megkínáltak egy tányér nagyon finom bográcsossal.

Másnap, szombaton egy nagyon érdekfeszítő előadást hallgathattunk meg Jánosi Szerén tanító Nénitől: A mese szerepe a gyerek életében. A szervező Orosz Tünde volt. Köszönjük szépen.

Augusztus 9-11 között kerültek megszervezésre a Somosdi Napok. Péntek délután babakiállítással keztünk. Német Enikő egy nagyon szép babakollekcióját állította ki a volt Felekezeti Iskola termeiben.

Augusztus 1-én megejtettük az éves marosvásárhelyi öregotthon látogatásunkat. Köszönet: Veress Zoltánnénak, Ferenczi Sándornénak, Ferenczi Hannának, Marcinak, Rudinak, Sárának és természtesen a Tiszteletes Asszonynak, akik elkísért bennünket. A fiatalok zeneszóval és énekkel tették örömtelibbé együttlétünket. Az igeszolgálat után Veress Irma bizonyságot tett Megváltójáról.  Mindenki kapott egy csomagot.

Köszönet: Veress Irmának, Henter György Gy-nek, Henter Annának, Gardner Sáránka,Szőcs Imrének és Ferenczi Sándornak akik adakoztak erre a célra. Isten fizesse.

 

Július utolsó vasárnapján köszöntöttük a júliusi születésnaposokat. Isten éltesse Őket!

Az idén is Gidófalvi Zsigmond kaszálta le az utcán a Nagy patak partját, köszönjük szépen.

Július 4-12 között ismét vendégeink voltak az ír Exodus Missió fiatal munkatársai, 8-an. Délelőtt a gyerekettel találkoztak és foglalkoztak, este pedig a fiatalokkal. Köszönet azoknak, akik adakoztak a hétre: Szőcs Imre, Veress Imre, Ádámosi Jenő, Ferenczi Emma,Ferenczi Levente, Gidófalvi Zsigmond, Kiss Izabella, Székely József k, Borzás Etus, Bodó Ágnes, Székely Réka, id Sipos Sándor, Ferenczi György, Veress karolina, Henter Rózika és valaki egy zacskó lisztet. Cosma István és Noémi fordítottak.  Köszönjük szépen, Isten fizesse.

Július 6-án közmunka volt a gyülekezetben. Köszönet: Szigeti Sándor, Henter Jenő, Ferenczi Levente, Gardner Márk, Rudi, Bodó József, Sepsi Ferenc, Horváth Jenő, Székely József J, testvéreknek, akik lekaszálták a parókia kertjét. Gergely János és Rózika finom babgulyással örvendeztették meg a munkásokat. Dóczi Károly 50 lejt ajándékozott erre a célra. Isten fizesse!

Június 30-án köszöntöttük a júniusban született testvéreket.

 

Pünkösd másodnapján kikérdeztük a konfimandusokat utána pedig a gyülekezeti házban szeretetvendlégségen vettünk részt, több mint 60-an. Köszönet a segítőknek.

Június 1-én Nőszövetségi konferencia volt Káosztásszentmiklóson. Gyülekezetünket Sipos Emma és Iszlai Enikő képviselték.

Május utolsó vasárnapján hálát adtunk a májusban született testvérekkel.

Május első vasárnapján köszöntöttük az édesanyákat. Köszönet: A Tiszteletesasszonynak és Gardner Sárának a felkészítésért.

Április 29-én takarítás volt az ifjúsági házban. Kicseréltük az ajtókat, ablakokat, korszerű termopán ajtókra, ablakokra. A takarításban segítettek: Gardner Sára, Gardner Erik,  Dóczi Margit, Sipos Emma, Dóczi Edit, Veress Zoltánné, Elek Emese, Iszlai Enikő, Székely Elvira, Henter Ildikó, Szőcs Magdi, Ferenczi Margit, Rozsnyai Piroska, Rozsnyai Andrea, Paniti Mária, Ádámosi Irénke, Ferenczi Irénke, Botos Erzsébet és Marczi. Isten fizesse jóságukat.

Április 28-án köszöntöttük az áprilisi  születésnaposokat. Isten éltesse őket.

Virágvasárnap Konfirmáció volt a gyülekezetben. Isten áldja meg őket.

Április 10-én közmunka volt. Szigeti Sándor,  Nagy Zoltán, Szigeti Zsolt, Veress Imre, Veress  Imre ifj, Székely József K, Dániel Zoltán, Fodor Antal,  Henter László letakarították a parókia előtti fenyőfáka. Nagy Zoltán összevágta az Ifjúsági Ház régi, rossz ablakrámáit. Köszönjük szépen.

Március 31-én köszöntöttük a márciusi születésnaposokat.

Március 29-én ifjúsági pizzakészítés és szeretetvendégség a Tiszteletes Asszony vezetésével. Nagyszerűen éreztük magunkat.

Március 9-én közmunka volt a temetőben. Segítettek: Szigeti Sándor, Nagy Zoltán, Székely József K, Gidófalvi Zsigmond, Szilágyi István I, Sepsi Ferenc, Paniti Árpád, Ádámosi Jenő. Köszönjük szépen, Isten fizesse.

Március 4-8 között került megszervezésre az idei evangélizációs hét. Vendég igehirdetőnk Nagy György mátészalkai lelkipásztor volt. Áldással szolgált az öt ajtóról.

Köszönet: Nagy Károlynak, Székely Attiláné Irénkének, Ferenczi Irénnek, Veress Imrééknek, Ferenczi Györgyéknek, Henter Viktoréknak, Szőcs Imrééknek akik adakoztak a vendéglátásra, és Ferenczi Leventééknek, akik vacsorára hívták a lelkipásztort.

Március 3-án Somosdon szervezték meg az Alsónyárádmenti asszonyok a Női imanapot. Szolgált Gáll Tünde várhegyi lelkésznő. Asszonyaink tésztát, szendvicst hoztak. Köszönjük szépen.

Március 2-án a Gecse utcai Kistemplomban volt Presbiteri Konferencia. Gyülekezetünket Szigeti Sándor Gondnok, Nagy Zoltán, Székely József K és  Veress László presbiterek képviselték.

Február 25-én Esperesi Látogatásunk volt. Mindent rendben találtak. Este az istentiszteleten megdicsérték a gyülekezetet, és szolgált a kórus és a két ifjúsági zenekar is.

Február 24-én köszöntöttük a februárban született testvéreket. Isten éltesse őket.

 

Február 23-án közmunkát szerveztünk. Letakarítottuk a templomudvaron lévő fenyőfák alsó ágait. Három utánfutó ágat szállítottak el. Köszönet: Szigeti Sándor, Dániel Zoltán, Henter Viktor, Nagy Csongor, Székely József K, Szőcs Imre, Gergely János, Sepsi Ferenc, Mátyás Csaba, Henter Csaba, Gidófalvi Zsigmond, Szigeti Zsolt testvéreknek, akik segítettek.  Szigeti Zsolt traktorral szállította el az ágakat. Utána szeretetvendégségen vettünk részt:

Február 17-én 7 fiatallal Lőrinczfalván voltunk Ifjúsági istentiszteleten.

Február 10-én vasárnap este Körzeti Presbiteri Biblióra helyszíne volt a gyülekezet. 52-en vettünk részt, Harasztkerékről, Nyárádszentbenedekről, Cserefalváról, Karácsonyfalváról, Képosztásszentmiklósról és Somosdról. Szolgált Szabó István főgondnok, de jelen volt Pályi József az Országos Presbiteri Szövetség részéről, valamint Horváth Miklós a Maros Megyei Presbiteri Szövetség részéről.

Január 27-én vendégünk volt Szabó Attila és Csilla és beszámoltak munkájukról.

Január 27-én a délutáni istentiszteleten köszöntöttük a január hónapban született

testvéreinket.

 

Január 7-11 között gyerereknapokat szerveztünk, Szabó Piroska tanítónő vezetésével. naponta 20-25 gyerek jött az Úr Jézus igéjét hallgatni, tanulni.

2019. január 7-12 között szerveztük meg az idei imahetet. szolgáltak:

Márton Csaba Jeddi

Ferkő Andor Szentkeresztbányai

Simon János Küküllőboldogfalvi

Csorbai Lóránt Magyardellői

Orbán Judit Kovásznai

Jári Zsolt Bágyi lelkipásztorok.

Adakoztak az imahétre:

Székely Juliánna

Iszlai Enikő

Szőcs Imre ifj.

Dóczi Vilma

Székely Árpádné Irén

Henter Jenő

 

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 8, összesen: 132027

 • 2020. október 23., péntek

  A szabadság levegője járta át: 1956 őszén egyházunk a nemzettel együtt készült a társadalmi megújulásra.
 • 2020. október 21., szerda

  Sokan vágynak sikerre, gazdagságra, a problémák azonnali megoldására, de ki vágyik Isten bölcsességére? Elérhető ez a bölcsesség, vagy csak a „kiválts...
 • 2020. október 21., szerda

  Idén a a „Hagyomány, Identitás, Történelem” – rövidítve: HIT – konferencia helyett pódium- és kerekasztalbeszélgetéseket szervez a Károli Gáspár Refor...
 • 2020. október 21., szerda

  Ma hajnalban magához hívta Teremtője dr. Adorján Gusztávot, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnokát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórháza...
 • 2020. október 20., kedd

  Egy hivatását szerető, ám egyháza tanításaiban megingó katolikus pap és egy nyakas kálvinista családból származó fiatal nő egymásra és Istenre találás...
 • 2020. október 19., hétfő

  A Wycliffe Bibliafordítók webináriumán keresztül tekinthetünk be a Szentírás fordításának rejtelmeibe.
 • 2020. október 19., hétfő

  Hogyan segíthető elő a református intézményrendszerben a hátrányos helyzetű diákok befogadása? Többek mellett erre a kérdésre is választ kínál a Prote...
 • 2020. október 15., csütörtök

  Másfél évesek okostelefonnal, mobilos játék miatt kirekesztett gyerekek, önmagukban bizonytalan, szorongó fiatal felnőttek. Mit tehetünk értük szülőké...
 • 2020. október 14., szerda

  Rendkívüli helyzetben, a félelmeink ellenére is merjünk jót cselekedni, mert ehhez kaptuk az Úrtól az erő, a szeretet és a józanság lelkét – foglalhat...
 • 2020. október 13., kedd

  Régebben a szülők tanították meg gyermeküknek az új technológiákat, ma a gyermekek jóval többet tudnak az új eszközökről és az online felületekről, mi...