Nyomtat Elküld Olvasási nézet

2016.

Karácsony este a gyerekek és a fiatalok köszöntötték a mi Urunkat.

 

December 18-án a marosvásárhelyi Ügyes Kezek Alapítvány fiataljai voltak a vendégeink. Köszönet a Páromnak, Aki fánkot sütött a vendégeknek.

November 27-én 5 presbiter Teremében részt vett a Körzeti Presbiteri bibliaórán.

 

November 21-25 között Budapest -Újpest Belvárosban szolgáltam evanngélizációs igehirdetéssel. Elkísért a Párom is. Somosdon Szabó István hirdette az igét és osztott úrvacsorát.

November 20-án Ákosfalván voltunk Ifjúsági találkozón, húsz fiatallal.

November 12-én a Bibliaismereti verseny Erdélyi szakaszán Dániel Adrienn és Ferenczi Balázs első díjasok lettek, ezzel is gazdagítva gyülekezetünk hírnevét. Istené legyen a dicsőség!

November 6-án kereszteltük Bartha Vilmosék harmadik kisgyermekét: Borókát. Egy segélyszervezetnek köszönhetően, 500 darab pelenkát ajándékoztunk a családnak, amiből száz darabot a gyülekezet vállalt magára. Ezután szeretnénk ezt hagyománnyá tenni, a gyermekvállalást is és a pelus adományozást is.

November 5-én Egyházmegyei Bibliaismereti versenyre került sor a Ludas-telepi gyülekezetben. Somosdot két csapattak képviseltük: Dániel Adrienn és Ferenczi Balázs alkotott egy csapatot valamint Székely Hanga és Elek Renáta alkotott egy másik csapatot. Ferenczi Balázs és Dániel Adrienn alkotta csapatunk a II. helyezést érte el, így tovább jutott az Egyházkerületi szakaszra.

Október 29-én a marosvásárhelyi Kultúrpalotában ünnepeltük a Reformáció 499. évfordulóját. Áldott, szép gálaműsor volt. Somosdról 13-an voltunk jelen.

Okóber 26-28 között Kutyfalván és Marosugrán szolgáltam evangélizációs héten. Október 9-én Nyárádtőn voltunk 22 fiatallal ifjúsági istentiszteleten.

Október 6-án látogatást tettünk a marosvásárhelyi Állami Idősotthonban. Nem érkeztünk üres kézzel és szívvel. 95 csomagot, ígét, jó szót vittünk. Köszönet: Gardner Sárának, aki autóját bocsátotta az Úr Jézus rendelkezésére, Veress Lászlónak aki megvásárolta a szükségeseket, és Dóczi Margitnak, Sipos Emmának és Páromnak akik velünk jöttek!

 

Szeptember 24-én asszonyaink Vámosgálfalván voltak Regionális Nőszövetségi konferencián, összesen 11-en. Köszönet Botos Sárának, Gardner Sárának akik autóikkal fuvarozták asszonyainkat. A Konferencián 450 asszony vett részt, 66 egyházközségből.

Szeptember 18-án Fintaházán voltunk a fiatalokkal Ifjúsági Istentiszteleten. A cserefalvi fiatalok muzsikáltak, a fintaházi lelkipásztor értekezett az Értékes vagy! című témáról. 25 somosdi fiatallal voltunk jelen.

Augusztus 28-án, újkenyér vasárnapján délután köszöntöttük az 50 éve konfirmáltakat. Mindenki kapott egy Emléklapot majd egy szavalat és egy köszöntő ének következett. A templom előtt hagyományosan szeretetvendégségen vettünk részt. Székely József J. adományozott egy szép házi kenyeret, melyet megáldottunk és közösen hálásan elfogyasztottuk. Az 50 éve konfirmáltak szőlőt, szílvát, kalácsot adományoztak melyeket beszélgetés közepette elfogyasztottunk.

Augusztus 14-én megszervezésre került a hagyományossá váló Falunap. Istentisztelettel kezdtünk, ahol Nagy Ferenc somosdi származású lelkész hírdette az evangéliumot és aki Szőkefalván szolgál. Családja mellett jelen volt a gyülekezete zenekara is, és akik ének-zenével dicsőitették a mi Urunkat. Utána köszöntöttük a 25-30-40-60 éve házasokat.

A falu fiatal házasemberei finom gulyást főztek, és minden jelenlévőt megvendégeltek. A Képviselőház és Parlament tagjai közül is többen jelen voltak, köztük Kelemen Attila és Péter Ferec Megyei Tanácselnök.

Augusztus 8-13 között a lesi Tónál szervezett Ifjúsági Táborban szolgáltunk a Párommal és a családommal.

 

Július 26-augusztus 6 között ismét vendégeink voltak az Ir Presbiterianus egyház küldöttei, az Exodus csapat, 12-en. Délelőtt a gyerekek között szolgáltak, este a fiatalok között. 60-70 gyerek is eljött, fiatalok is vagy 15-en. Köszönet: Szigeti Annuskának, Bari Enikőnek és Székely Katinak, akik segítettek a páromnak főzni. Többen a gyülekezetből is adakoztak. Kösznet nekik.

Július 17 Sára lányunk esküvője. Köszönet a gyülekezetnek. Köszönet az adományokért, a tésztákért, a segítségért.


Július 2-án közmunka volt. Lekaszáltuk a parókia kertjét. Jelen voltak: Henter Viktor, Bodó József, Dániel Zoltán, Dóczi Károly,Henter Gyürgy J. Iszlai Mihály, Sepsi Pál, Székely Csaba, Szőcs Imre, Székely József K, Székely József J. presbiterek, valamint: Aszalós György, Gidófalvi Zsigmond, Dóczi Zsolt és Szilágy István egyháztagok.

Köszönet: Székely Józsefnek J, aki a sajátjából nagyon fonom bográcsossal várta a munkásokat.

 

Július 1-én ifjúsági tanévzáró bográcsozás volt.

 

Június 26-án több lelkészkollégával Kutyfalván voltunk, és szétbontottuk a ledőlt toronysisakot.

 

Június 26-án Kápsztásszentmiklóson voltunk ifjúsági istentiszteleten.

Június 11-én hét somosdi gyülekezeti tag vett részt a Bucsinon szervezett CE csendesnapon.

Június 11-én három presbiter vett részt a cserefalvi presbiteri konferencián.

Május 21 és 23-án Gidófalvi Zsigmond motorkaszával lekaszálta a parókia kertjét. Köszönjük szépen.

 

Május 21-én Székely Ernőné Éva, Székely Juliánna és Botos Erzsébet takarított az ifjúsági Ház tetőterében. Köszönjük szépen.

Május 20-án Szőcs Imréné Annus Néni virágot ületett a templomkertbe.

Május 16-án kikérdeztük az első éves konfirmandusokat:

A konfirmandusok kikérdezése után, gyülekezeti szeretetvendégségen vettünk részt Ferenczi László, Székely Csaba, Nagy András, Ferenczi Levente jóvoltából. Ferenczi László 12 kg húst  , Székely Csaba burgonyát, Nagy András hagymát adományozott a gyülekezeti gulyáshoz. Köszönjük szépen, Isten fizesse jóságukat.

 

Május 12-én folytatódott a takarítás: Ádámosi Irén és Székely Beáta segédkezezett.

Május 11-én meszelés utáni nagytakarítás volt a gyülekezeti teremben és a konyhában WC-kben. Közmunkázó asszonyainknak, köszönet, tisztelet: Botos Erzsébet, Aszalós Ilonka, Paniti Veronika, Ferenczi Margit, Székely Juliánna, Sipos Emma, Szőcs Magda, Szőcs Imre, Borzás Etus, Henter Ildikó, Henter Rozália, Gardner Sára és Bodó Ágnes.

Bartha Vilmos vízszerelési munkákat végzett  két nap.

Május 9-én Ferenczi Piroska virágokat ültetett a tempom udvarára. Isten fizesse.

Május 8-án Nyárádkarácsonyfalva adott helyet az ifjúsági istentiszteletnek. Somosdról 16 fiatal volt jelen.

Május 7-én Gergely János szeretetmunkát végzett az ifjúsági házban. A rossz ablakokat javította. Köszönjük szépen.

Április 29-én 14 fiatallal  ifjúsági kiránduláson voltunk: Somosd- Udvarhelyi legelő-Székelycsóka-Somosd. Megnéztük az elesett magyar katona sírját, szalonnát sütöttünk és jót beszégettünk.

Április 17-én délután a Tiszteletes Asszony vezetésével a fiatalok Cserefalvára kerékpároztak, hogy részt vegyenek az ifjúsági istentiszteleten. Az elmondás szerint nagyszerű alkalom volt. Somosdról 30 fiatal volt jelen.

Április 16-án Luka-Ilenczfalván voltunk 16 asszonnyal Körzeti Női Konferencián. Magyarországi szolgálók voltak és nagyon áldott együttlét volt.

Április 10-én a somosdi asszonyokkal Teremiújfaluban voltunk az asszontestvérekkel és másokkal. Bőjte Csaba árvaházába voltunk hivalatosak, akik havonta egy veder tejjel támogatják az árvaházat.

Április 2-án is temetőtakarítás volt. Részt vettek: Gardner Sára, Henter Viktor, Bodó József, Henter Jenő, Veress Imre, Nagy András, Székely József K, Sepsi Ferenc, Bodó Gyürgy és a lelkipásztor. Köszönet Nagy Andrásné Piroskának, aki fánkkal örvendeztetett meg minket. Nagy András pedig egy pohár borral.

Húsvét nagyhetében temetőtakarítási közmunka volt.Két nap a következők voltak jelen Székely József k vezetésével: Székely József k, Horváth Jenő, Simon Sándor, Sepsi Ferenc, Gidófalvi Zsigmond, és a lelkipásztor. Köszönet nekik.

Március 20-án, virágvasárnap konfirmálás volt a gyülekezetben. Két fiú és hét leány kötelezte el magát az Úr Jézus követésében.

Március 13-án Somosdon szerveztük meg a Nyárádmenti ifjúsági istentiszteletet. szolgált Visky Péter az identitásunkról és a Mag zenekar.

 

Március 6-án Asszonyaink Karácsonyfalván voltak Női Imanapon. Összesen 7-en.

 

Ameddig én családokat látogattam, a párom az ifjúsággal pizzát sütött.

Ifi szeretetvendégség: pizzasütés.

Vallásóra február 28-án:

Február 28-án megtartottuk a Körzeti Presbiteri Bibliaórát. 51-en voltunk jelen Somosdról és a környező falvakból.

Február 21-én a 60-70 éves korosztályt hivtuk meg a gyülekezetbe és köszöntöttük. A templomban énekelt az énekkar, majd az ifjúsági házban szeretetvendégségen vettünk részt. Köszönet a szervezőknek.

 

Február 14-én Luka-Ilenczfalván voltunk 20 fiatallal ifjúsági istentiszteleten. Az előadást Adorjáni László kolozsvári lelkipásztor tartotta Hit Fitness címmel.

Február 13-án köszöntöttük az 50 éveseket a gyülekezet közösségében.

Február 1-én lelkipásztori csendesnap volt gyülekezetünkben. Szolgált Végh Tamás lelkipásztor.

Január 31 és február 6 között szolgált közöttünk Végh Tamás budapesti lelkipásztor evangélizációs héten. Minden este zsúfolt templomban hallgathattuk Isten drága Igéjét. Nemcsak Somosdról, de Szovátáról, Székelyudvarhelyről, Jeddről, Vadasdról is jöttek Igét hallgatni.

Itt meghallgatható:

Somosdi Evangélizáció 2016

Köszönet: Ferenczi György, Veress László, Szigeti Sándor, Sipos Sándor, Ferenczi Emma, Nagy Zoltán testvéreinknek, akik vacsorára hívták a lelkipásztort.

Adakoztak: Henter Viktor, Székely Ernő, Dóczi Aranka, Nagy Ferencné, Sepsi Pál, Székely József, J, Ádámosi Irma, Ferenczi Sándor, Iszlai Mihály, Veress Zoltánné, Henter Jenő.

 

Január 31-én Karácsonyfalván voltunk presbiteri bibliaórán 12 presbiterrel.

Január 10-én Teremiújfaluban voltak a fiatalok, ifjúsági istentiszteleten, összesen húszan. Köszönet: Ferenczi Sándornak és Székely Szilárdnak, akik a fuvarozásban segítettek. Én   úrvacsorát vittem a betegeknek.

Január 4-én imahéttel kezdtük az esztendőt.  Szolgáltak:

Kulcsár Levente Gyulakuta

Nagy István Harasztkerék

Pápai László Székelyvaja

Porkoláb Levente Sáromberke

Kis Barticell-Krisztián Maroshévíz

Nagy Emese Istvánháza

Köszönet:Veress Lászóéknak, Dóczi Arankának, Iszlai Enikőnek, Szigeti Anuskáéknak, Ferenczi Emmának, Székely József k-nak, Ferenczi Györgyéknek, Ádámosi Irmáéknak, Dóczi Vilmának. Szőcs Imre és családja a cserefalvi fiatalok ellátában jeleskedett.

 

A MEGTESTESÜLÉS 2016. ESZTENDEJE


 

 

 

A. D. MMXV.

 


 


Karácsony másodnapján a nyárádszentbenedeki református kórus szolgált közöttünk, Nagy Ottó vezetésével. Köszönjük a somosdi vendéglátóknak is.

Karácsony estéjén a gyülekezet gyermekei szolgáltak örömünkre. Nagyon sok apró szent dícsérte az Úr Jézust.

December 20-án advent IV vasárnapján az Ügyes Kezek Alapítvány fiataljai szolgáltak közöttünk. A templomi szolgálat után szeretetvendégségen vettünk részt asszonyaink jóvoltából.

 

 

 

December 13-án Haraszkeréken voltunk ifjúsági istentiszteleten. szolgált Dr. Horváth Levente missziós lelkész és felesége Mária. Somosdról 24-en voltunk összesen.

December 6-án Öregek vasárnapját ünnepeltük. Minden 70 év feletti idő személy meghívót kapott és felajánlották a presbiterek, hogy elhozzák a gyülekezetbe Őket. Szolgált: Bányai László nyugdíjas lelkipásztor. A templomban a fiatalok és az gyerekek köszöntötték az öregeket majd átvonultunk a gyülekezeti terembe és szeretetvendégségen vettünk részt. Köszönet minden segítőnek, adakozóknak.

 

 

 

November 29-én Káposztásszentmiklóson Presbiteri Bibliaórán vettünk részt Dániel Zoltánnal és Veress Lászlóval. Szolgált: dr.Buzogány Dezső theologiai tanár az erdélyi reformációról.

November 14-én Kolozsváron résztettünk az Egyházkerületi Bibliaismereti Versenyen. Tizennégy csapatból a somosdi csapat lett a 6.Dicséret:Ferenczi Balázsnak, Dániel Adriennek és Fodor Anitának.

November 9-én Magyarózdon szolgáltam egész nap az Iszákosmentő Misszióban.

November 8-án Ákosfalván Ifjúsági istentiszteleten vettünk részt, Somosdról 13-an.

November 6-7-én Kőhalomban ünnepeltük a Kollégákkal a 30 éves lelkészi szolgálatunkatunkat. Istené a dicsőség, Aki mindeddig velünk volt.

Október 31-én reformáció napján, délelőtt presbiterink Ákosfalván presbiteri konferencián vettek részt. Szolgált: Lőrincz István, a Kálvinista emberről. Somosdról Veress László, Székely József K. és Dániel Zoltán vettek részt.

 

Október 31-én: Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában nagyszabású gálaműsor keretében ünnepelték a Reformáció ünnepét. Somosdról: Henter Viktor gondnok, Székely József és felesége és Veress László vett részt.

Október 24-én nagy öröm ért minket: A somosdi csapat nyerte az Egyházmegyei Bibliaimereti Versenyt. A csapat tagjai: Dániel Adrien, Fodor Anita és Ferenczi Balázs. Dicsőség az élő Istennek.

Október 28-31 között Mátészalkán szolgáltam Evangélizációs héten.

 

Október 11-én Somosdon szerveztük az Ifjúsági istentiszteletet. Szolgált  Lukács-Lörincz Csilla a Nőiességről és zenélt az After5 együttes. Jelen volt mintegy 120 fiatal.

 

 

 

Szeptember 26-án Magyarón szervezték meg az Erdélyi Középrégió Nőszovetségi Konferenciát. Több mint 6oo asszony vett részt. Somosdot 8 nőtestvér képviselte.

 

Augusztus 30-án Újkenyér vasárnapján, köszöntöttük hagyományosan az 50  éve konfimáltakat. Két férfi él közülük: Székely Mihály és Székely Lajos. Egy emléklapot adományoztunk Nekik. Utána megáldott az új kenyeret, amit az idén is Székely József adományozott, majd az udvaron elfogyasztottuk a hívek által hozott gyümölccsel. Székely József friss szőlőt is adományozott.

 

 

 

 

Augusztus 16-án Falunapot szerveztünk. Jelen volt sok elszármazott, valamint Kelemen Attila parlamenti képviselő. A templomban szolgált Domahidi Béla mezőbergenyei lelkipásztor

A Domahidi lányok szép koncertet adtak, énekelt a gyülekezet kórusa, majt a lelkipásztor köszöntette a szép gyülekezetet.

Majd felavatták a kisfutbalpályát, közösen elfolgyasztottuk a helyiek által főzött gulyáslevest, majd megtekintettük a Bekecs és Somvirág néptáncegyüttesek műsorait.

A gyerekek számára arcfestést és gyöngyfűzést tanítottak a tanítónők.

Augusztus 1-2 Gardner Dávid és Sára bekötötték a Parókia napkollektorát. Egy mester 1000 lejt kért volna, ők ingyen bekötötték. Isten fizesse Nekik.

Július 23-án látogatóban voltunk a Marosvásárhelyi Állami Öregotthonban. Velünk tartottak az ír testvérek is, kik énekkel, bizonyságtétellelel szolgáltak. Köszönet: Szőcs Imrének,Szigeti Sándornak, Botos Sárának és Ferenczi Józsefnek Gy. kik autóikkal szállították be a csapatot az otthonba.

Július 15-24 között az Ir Presbiterianus Egyház 11 tagú küldöttsége szolgált nálunk Délelőtt a gyerekekkel este a fiatalokkal foglalkoztak. Köszönet: Gardnek Sárának és Ferenczi Attilának akik fordítottak. Szigeti Anuska, Bari Enikő és Kelemen Emma főzni segítettek. Adakoztak: Székely József K, Ferenczi Irénke néni, Gidófalvi Zsigmond, Ferenczi Attila caládja, Henter jenő, SzőcsImre, Gardner Sára, Henter Károlyné, Dóczi Aranka, Gergely Karolina, Kelemen Emma, Bodó Ágnes, Aszalós Ilona, Ádámosi Irma.

Egy este Gardner David jóvoltából csillagászkodtunk is. Távcsövével csodáltuk a holdat! Köszönjük szépen.

Napközben gyülekezeti tagokat látogattak, és lefestették az utcán a vaskerítést. Köszönet nekik.

 

 

 

Július 5-én ünnepelték a  60 évesek a születésnapjukat. Énekkel, verssel szeretetvendégséggel köszöntöttük őket.

Július 2-4 között a Vargyas patak völgyében szolgáltam a Mátészalkai Gyülekezet táborában.

Június 21-én 21 fiatallal Káposztásszentmiklóson voltunk ifjúsági istentiszteleten. Téma: az udvarlás.

Június 21-én Horváth Virág svájci diakónus szolgált közöttünk.Jelen voltak az istentiszteleten Johann és Stefani Hollandiából.

Június 19-én Tanévzáró bográcsozás volt az ifjúsággal.

 

Június 13-án Csendesnapon voltunk a Bucsini Tábor helyen.  Ádámosi György és Dóczi Vilma jött velünk.

Június 8-11 között Kolozsváron lelkipásztor továbbképzőn vettem részt.

Pünkösd másodnapján délelőtt az Udvarfalvi lelkésszel cseréltünk, délután a Cserefalvi lelkésznővel. Délután szolgáltak a cserefalvi fiatalok is. A gyülekezeti házban szeretetetvendégség volt, a Szőcs család jóvoltából. Köszönjük szépen!

Pünkösd első napján délután kikérdeztük a gyülekezet előtt az első éves konfirmandusokat.

Május 17-én 16 fiatallal Lőrinczfalván voltunk Ifjúsági Istentiszteleten.

Május 10-én ünnepeltük az Anyák Napját.

Április 9-én a Gecse utcai Kistemplomban szolgáltunk a feleségemmel gyülekezeti csendesnapon. Áldott nap volt.

Április 26-án 5 fiatallal Búzásbesenyőben voltunk ifjúsági istentiszteleten. Megválasztottuk a Maros megyei Ifjúsági Keresztyén egyesület megyei vezetőségét.

Április 25-én hat presbiterrel Harasztkeréken voltunk, Presbiteri Konferencián. Téma: A presbiteri szolgálat, a missziói parancs tükrében.

Április 19-én 20 fiatallal Nyárádkarácsonban voltunk ifjúsági istentiszteleten.

Április 17-én Kirándulni voltunk a gyülekezet fiataljaival a Vámosudvarhely-i legelőn.

 

Április 12-én este leégett a Szász Mihály és Dániel Ernő istállója. Istennek hála, egy állat se égett bele a tűzbe. A presbiterek gyújtöttek a tűzkárosultak számára és megszervezték az újjáépítést. Több mint 13000 lej gyűlt össze. Két héten belül az istállók eredeti állapotukban ragyogtak. Köszönjük a híveknek a hozzállást és segítőkészséget. Megszületetett az elhatározás. minden ilyen esetben, hasonlóképpen fogunk eljárni.

Március 29-én virágvasárnap 5 fiatal konfirmált. Isten áldja és őrizze őket!


Március 22-én Nyárádkarácsonban voltunk presbiteri bibliaórán, 6 presbiterrel.

Március 21-én közmunka volt. Csak Henter Gyurika jött el, Henter György J. presbiter képviseletében.

Március 15-én Luka-Ilencfalván voltak a fiatalok ifjúsági istentiszteleten, 16-on. A délelőtti istentiszteleten megemlékeztünk a forradalomról, négy fiatal verset mondott.

Március 15-én közmunka volt a gyülekezetben. Jelen voltak: Henter Viktor gondnok, Szőcs Imre kántor, Bodó József, Dóczi Károly, Ferenczi József, Nagy Zoltán, Paniti Árpád, Sepsi Ferenc presbiterek. Isten fizesse meg jóságukat!

Március 8-án Somosd adott helyet a Nyárádmenti Ökumenikus Imanapnak. Öt gyülekezetből voltunk együtt 150-en. Szolgált Kali Tünde ludasi segédlelkész.  Szolgált még a gyülekezet kórusa, a gyerekek kórusa. Utána szeretetvendégségen vettünk részt.

 

 

Március 2-7 között Sáromberkén szolgáltam evangélizációs héten.

Február 26-án Esperesi Vizitációnk volt. Az ünnepélyen szolgált a gyülekezet kórusa és a gyerekek.

Február  23-án Fintaházán voltunk Presbiteri bibliaórán. Gyülekezetünket 14 presbiter képviselte. Lőrincz István szogált az Újszövetségi ítélethirdetésről.

Február 16-20 között evangélizációs hét volt nálunk. Szolgált Mező Miklós Kárpátaljáról.

Köszönet az adakozó testvéreknek: Dóczi Aranka, Ferenczi Emma, Ferenczi Irén, Veress László, Veress Zoltánné, Sepsi Pál, Henter Jenő, Szigeti Sándor, Iszlai Mihály, Henter Viktor és Ferenczi György.

Vacsorára hívták a vendéget: Gardner Dávid, Ferenczi Emma, Szigeti Sándor és ferenczi György.

Február 8-án Ákosfalva adott helyet az Alsónyárádmenti  Ifjúsági Istentiszteletnek. Somosdról is 18-an voltak jelen.

Január 11-18 között került megszervezésre az IMAHÉT:

Szolgáltak:

Ary László Bethlenszentmiklós

Pitó Antal Mezőpanit

Molnár Endre Székelykakasd

Csáky Tünde Marosvásárhely

Kovács J. István Mezőköbölkút

Majthényi Csaba Göcs

 

 

Adakoztak: Dóczi Aranka. Iszlai Enikő, Székely Árpádné Irén, Veress Zoltánné, Veress László, Szőcs Imre ifj, Henter Györgyné Anna, Dóczi Vilma, Bodó Ágnes.

Január 10-11 között Marosvásárhelyen került megszervezésre az Égjen a Láng ifjúsági zenefesztivál.Somosdról    voltak jelen.

Január 6-án a Felszegen elkezdtem a családlátogatást.

 

 

 

 

ANNO DOMINI 2014.

 

Január 6-án elkezdtem Mennyei Atyám segítségével a családlátogatást. Nappal meglátogatok egy presbiteri körzetet, akik számára este házi istentiszteletet tartunk.

Január 11-12 -én Marosvásárhely adott helyt az Égjen a láng Ifjúsági Keresztyén Zenefesztiválnak. Somosdról 10-én voltak jelen.

 

Az idei évben január 11-19 között szerveztük meg az imahetet.

Vendégszolgálók:

Hétfő: Czirmay Levente-Csaba

Kedd: Szilágy Tamás Abod

Szerda: Rátoni Csaba Gerendkeresztúr

Csütörtök: Demeter Jenő Betfalva

Péntek: Bíró László Székes

Szombat: Székely Attila Kelementelke

Nagy András szaval:

Nagy Ottó énekel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönet azoknak a családoknak, akik szívükön hordozták az imahét terheit!

Adakoztak: Henter Viktor, Dóczi Aranka, Veress lászló, Szigeti Sándor, Iszlai Mihály, Henter Jenő, Ferenczi György, Ferenczi Margit Gy és Sepsi Pál. Isten áldja és fizesse vissza!

Január 26-án este Nyárádkarácsonban voltunk Presbiteri Bibliaórán. Szolgált: Szabó Árpád udvarfalvi lelkész. Jelen voltak: Dóczi Károly, Szigeti Sándor, Székely József K, Dániel Zoltán Szőcs Imre, Ferenczi József, Nagy Zoltán és Botos Csaba.

Február 16-án Cserefalván voltunk 16 fiatallal ifjúsági istentiszteleten.

Február 23-án este következő presbiterekkel voltunk Cserefalván Presbiteri Bibliaórán: Bodó József, Dániel Zoltán, Ferenczi József, Ferenczi György, Henter Jenő,Iszlai Mihály, Nagy Zoltán, Székely József K, Szigeti Sándor, Szőcs Imre és Botos Csaba. Ferkő Andor kolozsvári lelkész értekezett a Misszióról.

 

Február 24-március 1 között Marosvásárhely-Kövesdombon szolgáltam evangélizációs héten. A Szerecsen komornyik megtérését követtük végig.

Az igehirdetéseket meg lehet hallgatni:

Justin.tv - refkovesdomb - Broadcasting LIVE on Justin.tv

Március 3-8 között evangélizáció volt a gyülekezetben. Szolgált Dobai Zoltán Ákos-i református lelkész. A fő téma: KELL! Szombaton Demeter Jenő kövesdombi segédlelkész szolgált.

Köszönöm azoknak, akik segítettek a vendéglátásban: Aszalós György, Dóczi Aranka, Henter Györgyné Anna, Veress Zoltánné, Veress László,  Henter Viktor, Ferenczi György S, Gardner Sára, Szigeti Sándor, Sepsi Pál, Henter Jenő, Ferenczi Irén, Ferenczi Emma.

Március 16-án Fintaházán 15 asszonytestvérrel, részvettünk a Nők Imanapján.

 

Március 22-én Székelyvajában voltunk, összesen 8-an Presbiteri Konferencián. Bodó József, Ferenczi József, Nagy Zoltán, Székely József K, Szőcs Imre, Szigeti Sándor, Veress László és a lelkipásztor.

Március 23-án Ákosfalván Ifjúsági Istentiszteleten vettek részt a fiatalok, összesen 15-én.

Március 29-én közmunkáztunk a régi iskola udvarán: lebontottuk a meghasadt WC-t, az udvaron elegyengettük a talajt és lebontottunk egy rossz kerítést. Résztvettek: Henter Viktor, Bodó József, Bodó György, Dániel Zoltán, Dóczi Károly, Gardner Sára, Gardner Anikó, Gardner Márk, Gardner Emma, Henter György Gy, Henter György J, Paniti Árpád, Sipos Sándor,Székely József K, Szőcs Imre, Rudi és a lelkipásztor. Köszönjük a segítséget, Isten fizesse vissza!

 

Április 13-án virágvasárnap konfirmáció volt a gyülekezetben. 1 fiú és négy leány konfirmált. Imádkozzunk értük!

 

Húsvét I. napján R Szabó Istvánnal osztottunk úrvacsorát. II. napján Lőrincz István alsóvásosi lelkész szolgált és bemutatta a frissen megjelent könyvét.

Húsvét utáni vasárnap, április 27-én ifjúsági istentiszteleten vettünk részt Teremiújfaluban. Somosdról 14-en vettünk részt. A bátrabbakkal kerékpárral vágtunk az útnak.

 

 

Május első vasárnapján az Édesanyákat köszöntöttük versekkel, énekekkel.

 

Június 2-án közmunka volt a gyülekezetben.A régi visszakapott feléekezeti iskola padlásán, pincéjében takarítottunk. Három utánfutó cserepet, üveget, szemetet takarítottunk el. Részt vettek:Henter Viktor gondnok, Iszlai Mihály, Gardner Sára, Gárdner Emma, Gardner Anikó, Botos  Rudi, Sepsi Ferenc, Bodó József, Henter György Gy, Ferenczi György  (traktorral), Török Attila, Székely Ernő J,   Szilágyi Gergely, Székely Szilárd, Szőcs Imre(traktorral), Szőcs Áron, Szőcs Péter, Ferenczi Csaba, Henter Tamás, Henter György J, Sipos Sándor, Ferenczi Balázs, Sepsi András. Isten fizesse vissza jóságukat!

Június 8-án Pünkösd I. napján du. Ifjúsági istentisztelet volt Somosdon. Szolgált Kalányos Zozó és a Gerenyeszegi Cigánymisszió tagjai. Áldott alkalom volt. Mintegy 100 ifjú volt együtt Isten igéje mellett és hallgattuk a Szentlélek munkájáról szóló bizonyságtételt.

Zozó boldogan tesz bizonyságot Megváltójáról!

Június 13-16 között holland vendégeink voltak: Wim és Wily, valamint Rob és felesége Ria.

Június 15-én asszonyaink Cserefalván Nyárádmenti konferencián vettek részt, 16-an.

Június 27-én tanévzáró bográcsozás volt a gyülekezetben az ifjak számára.

 

 

 

Július 4-én 9 asszony vett részt a Bonyhai Kasténynapokon. Ime, a résztvevők egy csoportja:

Július 5-10 között az Újpesti testvérgyülekezetünk 9 tagú küldöttsége vendégeskedett nálunk, Szabó László lelkipásztor vezetésével. Köszönet azoknak, aki az ellátásukban segítettek: Szőcs Imre, Ferenczi Irén, Dóczi Vilma, Gardner család (kétszer adtak ebédet) Veress lászló, Henter Jenő, Iszlai Mihály, Henter Viktor, Ádámosi Jenő, Székely József k, Szász Miháy, Ferenczi László, Ferenczi Emma.

Az együttlét pillanatképei:

 

Július 8-án az asszonytestvérek közmunkáztak: az épülő ravatalozó épületében ablakot takarítottak és felmosták a Wc-t. Jeln voltak: Szilágyi Gergely ifj ablaküveget vágott, Gardner Sára, Szász Anikó, Henter Ildikó, Dóczi Edit, Henter Rozália, Veress Irma, Ferenczi Irma, Székely Beáta, Székely Lajosné Magda,Székely Józsefné K, Aszalós Ilona. Köszönet nekik.

 

Közmunkázó presbiterek: Székely József és Henter György sövényt nyír.


Július 18-án szeretetetteljes hívásunkra, a következő presbiterek jöttek rendet teremteni az épülő ravatalozó udvarán: Dóczi Károly, Elek Ferenc, Nagy Zoltán, Szigeti Sándor, Szőcs Imre. Istenünk áldása szálljon Reájuk.

Május-július folyamán Ferenczi László és Székely Csaba alapos munkával a régi iskola épületéből csodálatos ravatalozó épületet varázsoltak. Íme munkájuk néhány gyöngyszeme:

 

Július 10-17 között az Ir Presbiteriánusok ifjúsági missziója szolgált közöttünk, 10 fiatallal. Délelőtt a gyerekekkel este az ifjakkal foglalkoztak. Köszönet Nekik! Köszönet Szigeti Annuskának, aki több napon keresztül segített főzni, Gardner Sárának aki fordított és autóval szállította a vendégeket Parajdra. Ugyancsak köszönet Botos Sárának aki ugyancsak Parajdra szállította a vendégeket. Köszönet az adakozóknak: Bodó József, Aszalós Ilona, Veress Imre, Simon Sándor, Ádámosi Jenő, Iszlai Enikő.

 

Július 20-án avattuk fel az elkészült ravatalozót. Lörincz János esperes úr szolgált a vasárnap délutáni istentiszteleten a Feltámadott Jézusról. Majd a jelen lévő ír fiatalok szolgálata következett: bizonyságott tettek élő hitükről, énekeltek, majd a somosdi gyerekekkel előadták a héten tanultakat.

Majd átvonultunk  a ravatalozó épületébe és esperes úr megáldotta majd a helyi lelkipásztor igét olvasott és együtt énekeltünk. Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult, ahol Székely József J, Székely Ernő adományából finom bográcsost fogyasztottunk. A kenyeret Veres Irma sütötte, a kovászos uborkát Iszlai Enikő. Köszönet nekik.

 

 

 

Augusztus 7-én id. Szőcs Imrénével, feleségemmel és Erzsébet lányommal a marosvásárhelyi öregotthonban szolgáltunk bizonyságtétellel, énekkel és némi gyümölccsel és édességgel. Köszönet: Henter Viktornak, Szilágyi Tündének, Szilágyi Gergelyéknek, Nagy Ferencnének, Szőcs Imrénének id és Ferenczi Irmának az adakozásért.

 

Augusztus 31-én, Új kenyér vasárnapján délután köszöntöttük az 50 évvel ezelőtt konfirmáltakat. Az idén két személyt: Szász Viktort és  Székely Györgyöt. Utána megáldottuk az Úrasztlára helyezett új kenyeret, amit Székely József ajánlott fel az idén is. Majd a templom udvarán szeretetvendégség keretében elfogyasztottuk nagy hálaadással: szőlővel, őszibarackkal és kaláccsal. Áldott legyen az Isten!

Szeptember 2-3 között Mezőújlakon voltam 8 kollégámmal teplomot javítani. A mennyezetet készítettük el. Ha Isten segít jövőre is megyünk!

 

 

Szeptember 27-október 3 között hat holland testvér volt jelen a gyülekezetben Hans Leflaang vezetésével. Istenünk áldja meg Őket.

Október 11-én az elsőéves konfirmandusokkal kirándulni voltunk.

Október folyamán perselyeztünk a Kárpátaljai gyülekezetek részére. 300 lejt adakoztunk.

Október folyamán gyűjtést szerveztünk az Ügyes kezek Alapítvány fiataljai számára. Hálás szívvel adakoztak:

Sepsi Pál

Sipos Árpád

Gergely János

Henter Viktor gondnok

Szőcs Imre id.

Ferenczi Zoltánné

Szilágyi Gergely

Ádámosi Jenő

Székely József K

Nagy Ferencné

Székely György Ferencé

Székely József J.

Szőcs Imre ifj

Veress László

Ferenczi Irén

Henter György GY

Henter Anna

Bodó József

Bodó György

Dóczi Aranka

Dóczi Károly

Aszalós György

Székely Árpádné Irén

Székely Ernő Árpádé

Szigeti Sándor

Ferenczi György S

Ferenczi Emma

Gardner Dávid

Október 19-én Nyárádszentbenedeken voltunk 13 fiatallal Ifjúsági istentiszteleten.

Október 26-án Somosdon ünnepelte a Marosi és Maros-Mezőségi Református Egyházmegye a közös Reformációi ünnepélyét. Az Istentiszteleten szolgált Szegedi László generális direktor. A vajai fúvószenekar, a csejdi ifjúsági énekkar, a lelkészek kórusa tette felemelővé ezt az alkalmat. Verssel szolgált Berekméri Melinda cserealjai lelkész. Jakab István és Lőrincz János esperes szólt az egybegyűltekhez, majd Szegedi László Kálvinról szólt az egybegyűltekhez, halálának 450. évfordulóján. A templom falain elhelyezett molinókon végigkövethették az érdelkődők életének fontosabb állomásait. Egybehangzó vélemény szerint építő, Krisztusra mutató és felemelő alkalom volt. Kb 30 lelkész volt jelen és kb. 400 egyháztag a két megye minden pontjáról. Soli Deo Gloria!

 

November 9-én Fintaházán voltunk 17 fiatallal ifjúsági istentiszteleten.Szolgált az After5 zeneker és Enyedi Csaba iskolalelkész.

 

November 30-án este 9 presbiterrel Nyárádszentbenedeken vettünk részt a körzeti presiteri bibliaórán. a téma: a felelősség.

December 4-7 között Tiszaföldváron szolgáltam evangélizációs alkalommal. Somosdon Korodi Csaba kórházlelkész helyettesített.

December 14-én Székelyvajában voltunk ifjúsági istentiszteleten kilenc fiatallal. A téma: Hogyan készülök karácsonyra? Szolgált az udvarfalvi Reménység zenekar és Imre Jenő segédlelkész.

December 14-én Presbiterválasztó közgyűlés volt a gyülekezetben. Újabb hat évre választottunk presbitereket.

December 21-én az Ügyes Kezek Alapítvány gyermekei szolgáltak a gyülekezetben. Utána szeretetvendégségen vendégeltük meg Őket.

December 21-én este Somosdon szerveztük meg az Alsónyárádmenti Presbiteri Bibliaórát. Lőrincz István marosvásárhelyi lelkész értekezett a Hit gyakorlati hasznáról. Mintegy 60-an voltunk jelen.

 

Karácsony második napján a backamadarasi öregotthonban szolgáltink az énekkarral.

Karácsony utáni vasárnap a marossárpataki öregotthonban szolgáltunk az énekkarral.

 

 

AD. MMXIII

Január 6-án került sok az idei Égjen a Láng Keresztyén Ifjúsági koncertre a Kultúrpalotában. Somosdról 13-an voltak jelen.

Január 6-13 között került megszervezésre az Imahét. Szolgáltak:

Hétfő: Kiss Csaba Balázstelke

Kedd: Nagy Attila Havad

Szerda: Csenteri Imola Kisgörgény

Csütörtök: Szántó Mihályné Mátyás Tünde  Mezőbodon

Péntek: Pataki Levente Bogártelke

Szombat: Szövérfi Zoltán Teremiújfalu

 

Köszönet Henter Jenőéknek  és Bodó Józseféknek, akik a vendégek ellátásában segítettek.

Január 13-án Ifjúsági Istentiszteleten voltunk Nyárádtőn: Székely Tünde, Székely Krisztina, Dóczi Zsolt, Sepsi Csilla, Ádámosi Zsolt, Sikó József, Cheţan Dalma, Aszalós Henrietta, Nagy Bálint,  Bodó Renáta, Székely Betty, Szigeti Dalma, Szilágyi Adrien, Szigeti Noémi, Iszlai Misi, Veress Mihály, Székely György és Botos Csaba, összesen 20-an. Szolgált Enyedi Csaba iskolalelkész és a szászrégeni Sófár zenekar.

Január 14-én megkezdtem a családlátogatást.

Január 27-én Nyárádkarácson adott helyet az Alsónyárádmenti Presbiteri Bibliaórának. Szolgált Lőrincz János esperes.

Somosdról jelen voltak: Botos Csaba, Bodó József, Ferenczi József, Sepsi Ferenc, Székely József J. Szigeti Sándor, Veress László.

Január 28-án a Nagy ifivel Haranglábon szolgáltunk. Köszönet Nagy Ottónak, aki gitárral kísérte az éneklést, Székely Györgynek, aki mikrobuszával szállított bennünket. Nagy András szavalt, Török Attila Szabadítójáról tett bizonyságot.

Február 10-én Ákosfalva adott helyet a Nyárádmenti Ifjúsági Istentiszteletnek. Somosdról jelen voltak: Sikó József, Szőcs Imike, Székely Beáta, Ádámosi Zsolt, Székely Szilárd, Botos Noémi, Székely Kinga, Dóczi Zsolt, Nagy Bálint, Székely Krisztina, Székely Tünde, Székely Anna, Birtalan Beáta, Székely György (mikrobusszal),    Mitrea Rudi és Botos Csaba összesen 16-an.

Február 11-17 között evangélizáció volt a gyülekezetben. Szolgált testvérgyülekezetünk lelkésze, Loránt Gábor. A hét központi üzenete:  Zákeus története volt.

Köszönet: Székely Józsefnek J, Székely József K, Veress Lászlónak, Gardner Sárának, Szigeti Sándornak, és Nagy Zoltánnak kik meghívták vacsorára a lelkipásztort.

Dóczi Aranka, Iszlai Enikő, Veress László, Szigeti Sándor, Ádámosi Irmus, Ádámosi Jenő, Ferenczi György, Henter Viktor, Székely Lina, Bodó József, Ferenczi Irén adakoztak a vendéglátásra.

A Távolkeleti misszionáriusnak adakaztak 1-1 tábla szalonnát: Szigeti Sándor, Elek Ferenc, Veress László és Ádámosi Irmus. Nevünkben is köszönjük.

Február 24-én este Nyárádszentbenedeken voltunk Körzeti Presbiteri Bibliaórán. Lörincz István marosvásárhelyi lelkész előadását hallgattuk meg: Az élet értelme címmel. Jelen voltunk: Botos Csaba lelkész, Bodó József, Dóczi Károly, Elek Ferenc, Ferenczi József, Nagy Zoltán, Szőcs Imre és  Veress László.

Március 3-án Káposztásszentmiklóson került megszervezésre a Női Imanap. Somosdról 10-en vettek részt.

Március 5-6 napjaiban Mezőpanitban szolgáltam evangélizációs héten.

Március 9-én Szőcs Imre kántorunk szervezésében az imateremben gazdák számára szerveztek oktatást. Az EM-BIO munkatársai beszéltek erről a korszerű gazdálkodási formáról.

Március 10-én Nyárádkarácsonban szerveztük az Alsónyárádmenti Ifjúsági istentiszteletet. Somosdról 15-én vettek részt.

Március 17-én Káposztásszentmiklós adott helyet a Körzeti Presbiteri Bibliaórának. Somosdról 10-en vettek részt. Előadást tartott Kovács Tíbor Kolozsvári Kollégiumi lelkész. Téma: Merre tart ez a világ. (Virrasztó miatt sajnos nem tudtam részt venni)

Március 24-én, virágvasárnap 10 fiatal tett vallást hitéről. Imádkozzunk értük!

További képek itt >>

Húsvét 2013. további képek itt >>

Április 10-13 között Magyarkécen szolgáltam Ifjúsági csendeshéten. Bunyán: Zarándok útja alaján haladtunk. Nagyon áldott hét volt.

A Magyarkéczi Ifjúsági Hét résztvevői.

Április 14-én Cserefalva adott helyet az ifjúsági istentiszteletnek. Somosdról 16 ifjú volt jelen. szolgált Enyedi Csaba Kollégiumi lelkész.

Április 20-án Fintaháza adott helyet a tavaszi presbireri konferenciának. Szolgált dr. Molnár Róbert kübekházi polgármester.Téma: Ragyogjon fel rajtad a Krisztus.  Somosdól jelen voltak: Botos Csaba, Henter Viktor, Bodó József, Dóczi Károly, Elek Ferenc, Ferenczi György, Iszai Mihály, Paniti Árpád, Székely József J, Székely József K, Szigeti Sándor és Veress László.

Április 21-én Somosdon szolgált dr. Molnár Róbert kübekházi polgármester. Szovátától Marosvásárhelyen keresztül Somosdig rengetegen voltunk együtt az evangélizáción.

Április 27-én Gerendkeresztúron szolgáltam evangélizációs istentiszteleten. Elkísért Ferenczi József presbiter és felesége Kati.

Május 2-án a Marosvásárhelyi Állami Öregotthonban szolgáltunk: Botos Erzsébet, ifj. Botos Erzsébet, Székely Katalin és Botos Csaba. 10 darab kalácsot vittünk az öreg testvéreknek, ígével szolgáltunk. Adakoztak: Szigeti Sándorné Annuska és id. Ferenczi Irén Néni.


Május 3-án a Kövedombi Ifivel voltunk együtt. Közösem imádkoztunk és énekletünk a tábortűz körül.

További képek itt >>

Május 3-5 között Függőleges Konferencián voltak együtt ifjaink Torda városában. Somosdról 13-an voltak ezen a konferencián.

Május 10-én a Egyházmegyei közgyűlésen voltunk a Presbiteri képviselővel Jedden.

Május 11-én Maroskeresztúron voltunk Presbiteri Szövetségi közgyűlésen: Botos Csaba, Henter Viktor, Ferenczi József, Székely József K és Veress László.

Május 11-én 5 fiatal vett részt Backamadarason az Ifjúsági Zene Fesztiválon.

Május 12-én 8 fiatal vett részt a Nyárádszentbenedeken szervezett ifjúsági istentiszteleten.

Május 13-án a következő testvérek segédkeztek a gyülekezeti terem takarításában, meszelés után: Szigeti Sándorné Annuska, Gardner Dávidné Sára, Székely Mihályné Izabella, Botos Noémi valamint Botos Csabáné Erzsébet és Székely Mihályné Juliánna. Isten fizesse!

Május 19-én, Pünkösd első napján délután, az istentisztelet után Gyülekezeti gulyáspartin vettünk részt. Az egész gyülekezet hivatalos volt, de csak mintegy fele jött be, hogy örvezdezzen velünk. Áldott, jó hangulatú együttlét volt, dicsőség az Úrnak!

további képek itt >>

Június 9-én Fintaházán volt megszervezve a Nyárádmenti istentisztelet. Szolgált Enyedi Csaba iskolalelkész és az After5 együttes. Somosdról 13 ifjú volt jelen.

 

Július 9-14 között a Marosvásárhely-i Dorcas Otthon lakói vendégeskedtek nálunk. Estenként a somosdi fiatalokkal együtt épültek, játszottak.

Július 21-én a 60 évesek kortárstalálkozóját ünnepeltük.

Július 20-27 között az Ír Exodus csport szolgált gyülekezetünkben. Délelőtt a gyerekekkel este pedig a fiatalokkal foglalkoztak.

Köszönet: Veress Lászlónak, Henter Györgynek J., Székely Linának, Szőcs Imrének ifj., Bodó Józsefnek, Dóczi Vilmának, Iszlai Mihálynak az adományokért. Isten fizesse!

Július 27-én köszöntöttük az 50 éveseket. Szolgált dr. Kiss Jenő kortárs-teologiai tanár. Áldást kívánunk életükre!

Augusztus 5-14 között a Lesi Tónál voltunk a családdal és három fiatallal táborban. Két szolgálatom is volt.

Ez idő alatt elkészült az új templomfeljárat. Mire hazajöttünk a presbiterek eltakarították a törmeléket, földet hordtak. Köszönet nekik.

Augusztus 18-án falunap volt a gyülekezetben. Szolgált Székely György radnófájai lekész, Somosd szülötte. Utána Botos Csaba lelkész köszöntötte a 25, 30, 40 éve háasokat. Énekelt a kórus is. Az istentiszteleten részt vettek a Kisvárda és térsége nevelőszülők testülete is, akik ezen a héten nálunk vendégeskedtek.

 

Augusztus 25-én, újkenyér vasárnapján, köszöntöttük az 50 éve konfirmált testvéreinket. Az istentisztelet keretében megáldottuk a Székely József presbiter által adományozott új kenyeret, majd szétosztottuk a testvérek között. Szeretetvendégség keretében felevenítettük a konfirmációi emlékeket, és az azóta eltelt időt.

 

 

Szeptember 2-a között a Gyülekezeti Házban szervezte meg a Wykliffe Bibliatársulat az idei Kelet-Európai konferenciáját. Minden reggel az Ap. Csel. alapján szolgáltam közöttük.

 

Szeptember 28-án Nyárádszentbenedeken került megszervezésre az Őszi Nyárádmenti Presbiteri Konferencia. Az előadó Veress László marosszentkirályi lelkipásztor volt. Somosdot Székely József K., Veress László és Botos Csaba képviselték.

Október 13-án Somosd adott helyet az Ifjúsági Istentiszteletnek. Jelen voltak a nyárádmenti fiatalok,  mintegy 100-an. Zenélt az After5 együttes Marosvásárhelyről.

 

 

Október 21-25 között Debrecen-Szabadságtelepi gyülekezet vendége voltam, ahol evangélizációs alkalommal szolgáltam. Íme, a gyülekezet szép temploma, ahol szolgáltam:

 

Október 27-én a Marosi és Maros-Mezőségi gyülekezet gyülekezetek közösen szervezték a Reformációi ünnepet a Ludas utcai templomban. Szolgált a püspök úr, valamint nagyon szép igényes műsor hangzott el. Somosdot Dániel Zoltán és Botos Csaba lelkipásztor képviselték.

Október 31-november 2 között Kelementelkén végeztem evangélizációs szolgálatot.

November 3-án Udvarfalván szolgáltam csendesnapon. Somosdon az udvarfalvi lekész Szabó Árpád szolgált.

November 12 és 13-án Magyarózdon szolgáltam az Iszákosmentő Misszióban. Elkísért Ádámosi Levente is.

November 13-18 között felújítást vegeztünk az idén 110 éves tanítói lakon. Beszakadt a tavaly a filegória és az a döntés született, hogy le kell bontani. Egyedül három szmély szavazott ellene. Az idén változott a hozzáállás, és Gergely János csapata a fedelet megjavította. Közmunkában segédkeztek: Szigeti Sándor, Henter György Gy. Pénzadományok:

Székely József j. 200

Szőcs Imre ifj. 100

Botos Csaba 100

Ferenczi György S. 100

Dóczi Károly 50

Gergely István 50

N.N 100

Gergely János 100

Nagy Zoltán 65

Sepsi Pál 30

Iszlai Mihály 100

Veress György 226 30

Sipos Árpád id. 40

Sepsi Ferenc ifj 30

Dániel Zoltán pr. 50

Veress Zoltánné 50

Szőcs Imre id. 20

Sipos Sándor 277 50

Henter Viktor 50

Ferenczi Levente 50

Béres István 50

Elek Ferenc 60

Szigeti Sándor 100

Szabó Piroska tanitónő 100

Székely Ernő 252 50

Veress Imre id. 50

Veress imre ifj. id. 50

Henter Jenő 50

Ádámosi Levente 50

Székely Károlyné Eszter 30

November 17-én Ifjúsági istentiszteleten voltunk Fintaházán. Somosdról 10 fiatal volt jelen.

November 19-én közmunka volt a visszakapott volt felekezeti iskola udvarán: Résztvettek: Szőcs Imre traktorral, Henter Viktor, Nagy Zoltán, Székely József K, Botos Csaba, Henter György J, Dóczi Károly, Iszlai Mihály, Ádásmosi Levente Viktoré, Székely Csaba Jenőé, Székely György. Külön köszönet Nagy Bálint és Sepsi Norbert ifjaknak, akik felszedték a betonlapokat és összerakták.

November 24-én Berke Sándor Tenke-i lelkész, a CE Szövetség elnöke szolgált Somosdon.

November 24-én Káposztásszentmiklóson Körzeti Presbiteri bibliaórán vettünk részt. Somosdról: Szőcs Imre, Veress Imre, Dániel Zoltán, Bodó József, Veress László, Székely József K, Szigeti Sándor, Dóczi Károly és Botos Csaba vettek részt. Szolgált Lörincz István a predestináció kérdéséről.

December 7-8 között ifiseink a Szilágy megyei Zutoron ifjúsági konferencián vettek részt, 10-en.

 

December 15-én, advent III. vasárnapján az a megtiszteltetés ért, hogy az Ügyes Kezek Alapítvány gyermekei voltak a vendégeink, mintegy 40-en. Szolgáltak az istentiszteleten, majd szeretetvendégségen vettek részt.

 

December 15-én Nyárádkarácson adott helyet az Ifjúsági istentiszteletnek. Somosdról 9-en voltak jelen.

 

Krisztus után  2012.

 

 

 


Január 3-án megkezdtem a családlátogatást.

Január 9-én közmunka volt. A régi gerendákat raktuk össze a volt iskola udvarán. Jelen voltak: Henter Viktor gondnok, Bodó József, Dóczi Károly, Henter György Gy, Székely József K, Szigeti Sándor láncfűrésszel, Szőcs Imre és Veress László.

Január 15-én Nyárádtőn vettünk részt a Nyárádmenti ifjúsági istentiszteleten. Somosdról 24-en vettünk részt. Szolgált: Fekete Márton Gecse utcai lelkész és az After5 együttes. Autóval szolgált: Székely György, Veress László és Botos Csaba. A képek megtekinthetőek itt >>.

Cikk itt >>

Január 15-22 között került megszervezésre az idei Egyetemes imahét.

Szolgáltak:

Hétfőn Urbán Rudolf Magyarbükkös

Kedden: Rácz Sándor Maroskeresztúr

Szerda: Székely Csilla Oláhdellő

Csütörtök: Jakab István Galambod

Péntek: Papp György Mezőörményes

Szombat: Lőrincz János Marosvásárhely X.

Január 24-én a Marosvásárhelyi Egyházi Levéltár ünnepségén mondtam beszédet. >>

Január 29-én Körzeti Presbiteri bibliaórán voltunk a presbiterekkel Nyárádkarácsonban. Szolgáltak: Szövérfi István áhitattal és Jakab István galambodi lelkész előadással. Az előadás címe: A presbiteri eskü. Somosdról jelen voltak:

Botos Csaba lelkész

Dániel Zoltán

Dóczi Károly

Nagy Zoltán

Székely József K.

Szigeti Sándor

Szőcs Imre

Veress Imre

Veress László.

Február 17-én Káposztászentmiklóson voltunk az ének- és zenekarral. Az ottani evangélizációs héten Bódis Miklós szolgált.

Február 20-26 között evangélizáció volt nálunk. szolgált: Mike Pál magyarkéci (érmelléki egyházmegye). Téma: a boldogmondások. Az Igehírdetések meghallgathatóak az Igehirdetések link alatt.

Február 25-én Baczkamadarason hírdettem az ígét, imaheti istentiszteleten. Szolgált a vegyes kórus is.

Február 26-án Ákosfalván voltak az ifjak Ifjúsági istentiszteleten. 19 somosdi fiatal vett részt.

Február 26-án Káposztásszentmiklóson vettünk részt körzeti Presbiteri Bibliaórán. Somosdról 15-en vettünk részt. A következő presbiterek vettek részt: Botos Csaba lelkész, Henter Viktor gondnok, Bodó József, Dániel Zoltán, Dóczi Károly, Elek Ferenc, Ferenczi György, Ferenczi József, Iszlai Mihály, Nagy Zoltán, Paniti Árpád, Sepsi Ferencz, Székely József K, Szigeti Sándor, Veress László.

Szolgált: Botos Csaba somosdi lelkész, a Lelkipásztor és presbiter közös szolgálata címmel.

Február 27-29 között a székelyföldi Betfalván evangélizáltam. Minden tekintetben úttörő munka volt.

Március 4-én Teremiújfalu adott helyet az Alsónyárádmenti Női Konferenciának. Résztvett az egész vegyeskar, akik szolgáltak is a konferencián énekkel és szavalatokkal.

még több kép >>

Márius 10-én Teremiújfaluban voltunk Presbiteri konferencián. A nap témája: Váltság vagy válság? Előadó R. Szabó István CE utazótitkár. Somosdról Jelen voltunk: Botos Csaba lelkész, Bodó József, Dóczi Károly, Dániel Zoltán, Ferenczi József, Henter Jenő,  Nagy Zoltán, Székely József k, Veress László.

Március 18-án nálunk szerveztük meg az ifjúsági istentiszteletet. Szolgált: Müller Lóránd kövesdombi segédlelkész és az After5 együttes. A nap témája a megbocsátás volt. Jelen volt mintegy 100 fiatal.

további képek itt >>

Virágvasárnap 8 fiatal konfirmált: 1 fiú és 7 leány. Az Úr Jézus őrizze meg Őket az Ő közelében.

további képek itt >>

Április 15-én Nyárádkarácsonban voltunk 14 fiatallal az ifjúsági istentiszteleten. Szolgált Enyedi Csaba kollégiumi lelkész. Téma: A közösség.

Április 20-26 között holland vendégeink voltak, hatan. Vasárnap együtt ebédeltek a presbitereink a vendégekkel.

Április 21-én Nyárádmenti- és Gyülekezeti csendesnap volt. Délelőtt Pitó Antal paniti lelkész a feltámadt Jézusról értekezett, majd kiscsoportokban beszéltük meg a reánk vonatkozó dolgokat. Ebéd után Szántó Mihály mezőbodoni lelkész szolgált a tanítványságról. Bizonyságtételek, énekek, közös ima tették gazdagabbá a napot. Köszönet asszonyainknak akik az ellátás szolgálatát vállalták.

 

Április HOLLANDOK

Április 29-én egy újabb épülési lehetőséggel ajándékozott meg Urunk. Luka-Ilencfalván Házas Délutánra került sor. Magyarországi vendégek szolgáltak a Szeretet kifejezési formáiról. Somosdról: Botos Erzsébet és Csaba valamint Ferenczi József és Kati voltak.

Május 4-6 között Szilágyperecsen adott helyet a Függőleges Ifjúsági Konferenciának. Somosdról 7 fiatal vett részt.

Május 6-án Anyáknapi ünnepséget tartottunk a templomban.

további képek itt >>

2012.05.11. Ifjúsági gulyásparty.

további képek itt >>

Május 13-án Somosd adott helyet azIfjúsági Istentiszteletnek. Szolgált Kovács Szabolcs nyárádszentimrei lelkész, a Párkapcsolatokról.

Május 27-én, Pünkösd első napján kikérdeztük az első éves konfirmandusokat. Tíz konfirmandusjelölt készül jövőre konfirmációi vizsgát tenni. Urunk áldása Reájuk.

Június 2-án közmunka volt. Lekaszáltuk a parókia gyümölcsöséből a füvet. Részt vettek: Henter Viktor gondnok, Ferenczi György, Székely József K., Henter Jenő, Ferenczi József, Paniti Árpád, Dóczi Károly, Bodó József, Veress Mihály, Iszlai Mihály, Székely Csaba, Szőcs Imre egyháztagok. Székely József J. egy bogrács gulyást főzött a munkásoknak. Mindenkinek nagy szeretettel köszönjük meg a segítséget.

Június 3-án Körzeti Nőszövetségi Konferencia volt Somosdon. Összesen 103-an vettek részt Székelyvajától Lőrincfalváig. Isten áldása volt ezen  a napon. Az imádságról szolgált: Szolgált Csáky Tünde és Szántó Mihályné.

Június 4-7 között a Biharországi Tenkén szolgáltam Házaspári Héten.

Június 16-án Csendesnapon voltunk a BUCSIN-i táborhelyen. Somosdról gyerekekkel együtt 18-an vettünk részt.

Minden vasárnap vallásórát tartunk a gyülekezet kicsinyeinek. 2012.06.17-én a gyerekek az igazi kincset keresve:

Június 17-én Káposztásszentmiklóson szerveztük meg az Nyárádmenti Ifjúsági Istentiszteletet. Somosdról 8-an voltunk jelen.

Július 7-én az ifjúsággal kirándulást szerveztünk a Kisküküllő völgyébe. Gyalogosan vágtunk neki az útnak mintegy 10-en, erdőn-mezőn keresztül. Nagyot fürödtünk a Kisküküllő vizében, majd harmincfokos melegben vissza. Áldott legyen az Úr neve!

Június 20-án a kisifi csoport a Weekenden pihent és fürdött egész nap, Botos Noémi vezetésével.

Július 19-22 között Csángó Tábor volt a gyülekezetben. Botos Erzsébet a Csángóföldi Nagypatakon tanít magyar nyelvet. A leghűségesebb 15 gyereket jutalomkirándulásban részesítette. Pénteken Marosvásárhelyen a Wikenden fürdőztek és az állatkertben nézelődtek. Szombaton Somosddal ismerkedtek és játékos formában tanulták a magyar nyelvet. Vasárnap reggeli után visszaindultak Nagypatakra.

Rólunk írták a Vásárhelyi Hírlapban:

Július 26-án az marosvásárhelyi Öregotthonban szolgáltunk együtt az ír fiatalokkal. 70 darab csomaggal örvendeztettük meg őket, amit nagyrészt az ír misszió biztosított. Nagy Ferencné egy kosár almával és Szőcs Imréné 10 lejjel és egy kosár almával  járul hozzá ehhez a szolgálathoz. Isten fizesse meg Nekik!

Július 23-30 között keresztyén ír fiatalok szolgáltak közöttünk. Délelőtt a gyerekek között, estenként pedig a fiatalok között. Nagyon áldott alkalmak voltak.

Gyerekek között:

Fiatalok között:

Több fénykép itt1 >>

Több fénylép itt2 >>

Íme egy rövid videó összefoglaló ...

Július 27-én gyülekezeti napra került sor. A gyülekezet kicsinyei, fiataljai, szülők együtt beszélgethettünk, énekelhettünk és közösen vacsorázhattunk.

Július 29-én Ifjúsági istentisztelet volt gyülekezetünkben. Szolgált: Robin Aicken és az ír csapat.

Ó, érthetetlen kegyelem...>>

Eldölt a szívemben, hogy követem Jézust...>>

Tanulságos színdarab >>

Augusztus 3-án az ifi csoport biciklitúrán vett részt, egybekötve egy közös pizzázással.

Augusztus 6-15 között a Lesi tói táborban voltunk: Székely Hilda, Ferenczi István, Botos Erzsébet, Botos Sára és Botos Csaba. Két alkalommal szolgáltam és kiscsoportot vezettem. Áldott alkalmak voltak.

Augusztus 17-22 között kedves vendégeink voltak: az Újpest Belvárosi Egyházközség küldöttsége, 35-en. Szombaton Marosvásárhellyel ismerkedtünk, vasárnap résztvettek mindkét istentiszteleten, hétfőn Parajdon majd Szovátán kirándultunk, majd kedden reggel indultak haza. Gazdag, élményekkel teli napok voltak. Külön köszönet azoknak a somosdi testvérekenek, akik a vendégfogadásban, főzésben segédkeztek: Ádámosi Jenő, Ádámosi Levente, Borzás Etus,  Dániel Zoltán, Ferenczi Emma, Ferenczi György S, Ferenczi Györgyné Irén, Gardner Dávid, Iszlai Mihály, Szász Mihály és Székely József K.

A vártemplomban:

Augusztus 26-án Újkenyér vasárnapján délután került megszervezésre az 50. éve konfirmáltak találkozója.

Szeptember 9-én szülőfalumban Érendréden hirdettem a Krisztus evangéliumát. Az  5O évesek találkozóját szerveztük.

Szeptember 24-29 között A Wycliffe Bibibiatársulat munkatársai voltak a vendégeink. Tanácskoztak a Cigány nyelvű Bibliafordításról.  Minden reggel áhitaton szolgáltam közöttük.

bővebben munkájukról  itt!

Október 8-12 között a Bihar megyei Tótiban szolgáltam evangélizációs héten.

Október 14-én Dózsa György községben tartottuk e havi ifjúsági istentiszteletet. A lepramisszió budapesti vezetője Riskó Márta tarott vetítettképes előadást.

Október 21. Vallásóra. Téma: Isten sokszínűnek szeret minket!

Október 26-27-én Nyárádtőn szolgáltam evangélizációs istentiszteleten.

November 2-4 között a cigányok részére szerveztünk evangélizációt.

több fotó itt >>

November 11-én Somosd adott helyet az ifjúsági istentiszteletnek. Annyiban különbözött az eddiektől, hogy egész napos alkalom volt. Szolgált Mike Pál magyarkéci lelkész és az Élő Kövek együttes. Köszönet Ferenczi Emmának és Borzás Etusnak, akik a konyhán szolgáltak. Köszönjük Kécziek!

további képek itt >>

November 23-án a konfirmandus legények megtrágyázták a rózsáskertet. Köszönet Nekik és Henter Sándor fogatosnak valamint  Borzás Ferencéknek, akik a trágyát adományozták.

November 25-én Somosdon kezdtük meg a Körzeti Presbiteri bibliaórákat. Én szolgáltam: Hogyan lesz vonzóvá egy gyülekezet? címmel. Jelen voltunk 40-en, a környező falvakból és Somosdról.

További képek itt >>

December 6-án Cserefalva adott helyet az ifjúsági istentiszteletnek.Szolgált a "So Loved" azaz az "Úgy szeretett" brit keresztyén dicsőitő együttes. Áldott alkalom volt.

December 3-7 között Budapest Újpesten hírdettem az evangéliumot, a Szerecsen Komornyik története alapján. Elkísért Veress László presbiter is. Az evangélizáció meghallgatható az Igehírdetések Link alatt.

December 16-án, advent III. vasárnapján a Maros megyei lelkészek kórusa örvendeztette meg a szívünket.

Karácsony estéjén zsúfolásig megtelt a templomunk. Az Igeszolgálat után a gyerekek műsora következett. Minden jelenlévő gyerek kapoptt csomagot, amit a SURTECH vállalat szponzorizált, és a polgármesterünk megpótolt. Dr. Iszlai Sándor Debrecenből 250 lejjel támogatta a karácsonyi ajándékozást. Köszönjük szépen mindenkinek!

A gyerekeket BOTOS NOÉMI készítette fel. Köszönjük szépen.

Karácsony első napjának délutánján a fiatalok nagyon színvonalas karácsonyi műsorral készültek.

Másodnapján délelőtt énekelt a kórusunk, délután pedig a Szabó házaspár távolkeleti missziói bemutatója következett. 600 lejes perselypénzzel támogattuk ezt a szolgálatot.

Karácsony másodnapján délelőtt csereszolgálat volt. Az udvarfalvi lelkésszel cseréltünk.

Karácsony harmadnapján délelőtt a Nyárádszentbenedeki lelkésszel cseréltünk.

További képek itt >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Ige megtestesülésének MMXI. esztendeje

 

 


A 2011. március 12-én tartott Presbiteri Konferencia résztvevői

Isten nevének segítségül hívásával kezdtük az évet.

Január 4-én megkezdtem a családlátogatást. 20 körzetre van osztva a gyülekezet, minden meglátogatott körzetben este házi istentiszteletet tartunk.

Január 9-én Szentgericén voltunk ifjúsági istentiszteleten. Somosdról 21-en voltunk jelen. A nyárádmenti Kis újság is tudósított erről az eseményről. A nap témája a Közösség volt. Cikk itt

Január 16-án délelőtt Luka-Ilencfalván hírdettem a kegyelem evangéliumát, Imahét záró alkalmán. Szolgált a somosdi vegyeskórus is.

Január 16-23 között szerveztük meg az Egyetemes Imahetet.

Vasárnap: Botos Csaba Somosd. Énekelt a vegyeskórusunk.

Hétfő: Kovács Szabolcs Nyárádszentimre.

Kedd: Veress László Marosszentkirály. Énekelt a vegyeskórusunk.

Szerda: Kiss Dénes Hármasfalu

Csötörtök: Szász János Berekeresztúr

Péntek: Ambrus András Csekelaka

Szombat: Koncz László Backamadaras+ 40 tagú énekkar

Vasárnap: Botos Csaba Somosd

Január 30-án Korodi Csaba kórházlelkész hírdette az Igét. Az igehírdetés után 12 nagyméretű plakáton mutatta be miként segíthetünk a betegeken. A Plakátok a Magyar Bibliatársulat tulajdonai, és vendégkörúton találhatók Erdélyországban.

Február 13-án Vadasd adott helyet a Nyárádmenti Ifjúsági Istentiszteletnek. Somosdról 18 fiatal volt jelen.

Március 6-án Nyárádkarácson adott helyet az Alsónyárádmenti Női Imanapnak. Pérédikált Berekméri Melinda. Somosdról 12 asszony volt jelen.

A tél folyamán kicseréltük a parókia 40 éves rosszul záró ablakait. Hét darab új, korszerű termopán ablakokat készíttettünk, Gergely János asztalossal. Ugyancsak készíttettünk egy darab irattári szekrényt az imaterembe. A tél folyamán a lelkipásztor a régi iratokat áthelyezte a szekrénybe, új irattartókba.

Márcus 7-13 között evangélizáció volt a gyülekezetben. Hétfőtől péntekig szolgált Botos Csaba lelkipásztor, szombat-vasárnap Szeverényi János evangélikus lelkész Magyarhonból. Vasárnap fellépett a gyülekezet vegyeskara is.

Március 12-én Presbiteri Konferencia szinhelye volt gyülekezetünk. Az Alsónyárádmentéről több mint 150-en gyültünk össze, hogy megerősödjünk presbiteri elhívatottságunkban. Szolgáltak: Jakab István galambodi lelkész, missziói előadó, majd Szeverényi János evangélikus lelkész, Budapestről. Az utóbbi előadásának címe: Magán és gyülekezeti életünk megújulása. A következő alkalom Kisgörgényben lesz szeptember 10-én.


további képek 1.

további képek 2.

letölthető hanganyag

Március 12-én Dózsa Györgyön Ifjúsági Istentisztelet volt. Somosdról 22-en voltak jelen.

Március 25-26 között Gyülekezeti Közmunkán vettek részt a gyülekezeti tagok. Lebontottuk a tavaly vásárolt házat. A téglából a majdani ravatalozót épütenénk fel. Pénteken a következők vettek részt a közmunkán:

Bodó József

Botos Csaba

Ferenczi György S. traktorral

Ferenczi Márk György

Ferenczi József K

Ferenczi Károly

Gergely János az inasával

Henter György Gy.

Henter Emil

Henter Viktor

Kiss Miklós

Sepsi Ferenc

Székely István

Székely József K

Szigeti Sándor

Szőcs Imre traktorral

Veress László

Március 26-án a következők vettek részt:

Béres István

Elek Ferenc

Nagy Zoltán

Székely Ernő traktorral

Iszlai Mihály

Székely Csaba R.

Fodor Antal

Aszalós György

Székely Csaba V

Henter Pál

Dóczi Károly

Henter Tamás

Ferenczi György S traktorral

Nagy Csongor

Henter Jenő

Henter György J.

Botos Csaba

Székely Viktor Gy.

Borzás Ferenc

Dóczi Sándor

Szőcs Attila

Március 31-én résztvettek névsora:

Bodó György

Szőcs Imre

Ferenczi Zoltán

Veress Imre traktorral

Székely József K.

Stojka Jancsi

Rafi Demeter

Gábor István

Gábor Kacsa

Ötvös István

Sipos Árpád

Köszönjük minden résztvevő segítségét. Isten fizesse vissza!

Április 10-én Cserefalván volt a Nyárádmenti Ifjúsági Istentisztelet. Somosdról 24-en voltak jelen.

Április 16-án a nagyifisek szemétszedési programot szerveztek, amelybe bevonták az iskolás tanulókat is.

Április 29-május 6 között holland vendégeink voltak, 8-an. Wim és felesége Wily, Janny és leánya Nelke, Johann és felesége Stefani valamint két fiuk.

Május 1-én a presbiterek a holland vendégekkel közösen majálisoztak. A templom udvarán felütöttük a lacikonyhát és együtt örültünk a tavassznak és egymásnak.

Május 6-8 között Kolozsváron a Kátágú Templom adott helyet az idei Függőleges konferenciának. Az idei téma: Szex, fehéren-feketén. Somosdról 12 fiatal vett részt. Istené legyen a dicsőség. >>

Május 11-én Esperesi Vizitáció szinhelye volt gyülekezetünk. Meghagyás nem volt!

Május 15-én ünnepeltük gyülekezetünkben az Édesanyák és a Családok Napját.

Május 22. Ákosfalván voltunk 13 fiatallal Ifjúsági Konferencián. A nap témája a Boldogság volt. Szolgált az udvarfalvi Reménység zenekar.

Május 22-27 között Kecskeméten voltam a Párommal Lelkipásztori Csendeshéten. Sok mindent elvégzett az Úr a szívünkben, amiért áldassék szent Neve.


további képek a csendeshétről megtekinthetők itt >>

Június 1-én Gyereknap volt a gyülekezetben. Szolgáltak: Szabó Timea  gyermekmisszionárius és Jimi Amerikából. A szolgálat címe: Jézus a Jó Pásztor! Mintegy 62 gyermek imádta Jézus nevét. Fordított Gardner Sára. Köszönjük Urunk!

Pünkösd 2011.

Június 18-án Harasztkerék adott helyet a Körzeti Nőszövetségi Konferenciának. Külön meghívót kapott a kórusunk is, és örömmel dícsértük Jézus nevét az ottani közösségben. Somosdról 21-en vettünk részt.

Június 19-én Teremiújfaluban voltunk a fiatalokkal a Nyárádmenti Ifjúsági Istentiszteleten. Somosdról 21 fiatal volt jelen.

Cikk >>

Július 9-14 között az  Újpest Belvárosi Református  Egyház ifjai voltak a vendégeink. A mi ifjainkkal tanulmányoztuk az Igét, játszottunk, kirándultunk. Köszönet azoknak akik autóikkal elszálltották és visszaszálltották a repülőtérre a vendégeket. Köszönet annak a nehány családnak, akik élelmiszerekkel segítettek.

további képek megtekinthetők itt >>

Július 10-én ifjúsági konferencia színhelye volt gyülekezetünk. Szolgált Szabó László, az Újpesti gyülekezet ifjúsági lelkésze. Meghívottként szolgált az After5 együttes. Mintegy 120 fiatal dicsőtette Jézus nevét...

további képek megtekinthetők itt >>

Július hónap folyamán teljesen átépült a parókia fürdőszobája.

Július 30-31 között az érszőllősi gyülekezet 30 tagú kórusa szolgált közöttünk. Mindhárom gyülekezeti alkalommal énekeltek, bizonyságot tettek és szavaltak. Köszönet a kórusunk asszonyainak, akik ellátásukról gondoskodtak. Meghívót kaptunk egy érszőllősi viszontszolgálatra.

további képek megtekinthetők itt >>

Augusztus 4-én a marosvásárhelyi öregotthonban szolgáltunk. Minden beteg kapott egy kevés gyümölcsöt, imádságot, jó szót. Köszönet az adakozóknak.

Augusztus 14-én hetedik alkalommal tartottunk Falunapot.

Bővebben itt>>

Augusztus 8-17 között  a Lesi tó melletti keresztyén táborban szolgáltam evangélizációs szolgálattal.

Augusztus 19-22 Budapesti testvérgyülekezeti létogatáson voltunk, 19-en. A Nemzeti Ünnepen részt vettünk a Budapesti ünnepségek helyszínein: Hősök tere, Parlament, Dunapart, majd másnap Balatonalmádi gyülekezetében vettünk részt az istentiszteleten. Itt én szolgálhattan, Isten kegyelméből. Balatonalmádi és Újpest is testvérgyülekezetek. Délután fürdőztünk a Balatonban, majd a Balácapusztai római ásatásokat néztük meg. 22-én indultunk haza. Köszönjük az Újpestiek szeretetét. Az itt elmondott igehírdetés meghallgatható a IGEHÍRDETÉSEK link alatt.

képek megtekinthetők itt >>

Szeptember 4-én a Szatmár megyei Ákoson hírdettem az evandéliumot, a gyülekezeti ház avatásán.

Szeptember 10-én Székelycsóka adott helyet az Alsónyárádmenti Presbiteri Konferenciának. A nap támája a Bizalom volt. Szolgált Veress László marosszentgyörgyi lelkész. Somosdról 12-en vettünk részt.

Szeptember 11-én a DORCAS program keretében dolgozó családok szeretetvendégségen vettek részt. A környező falvakból is eljöttek a programban résztvevők.

Szeptember 16-án a CARITAS-Családsegítő Szolgálat munkatársai szerveztek egész napos gyerekprogramot. A nap témája: Csodás falum kalandjai. Mintegy 60 gyerek jött el az új iskola udvarára, ahol együtt énekeltünk, beszélgettünk, játszodtunk, vetélkedtünk és a legvégén pedig fát ültettünk. Este a gyülekezeti házban a szülőkkel együtt örültünk. Szóba került, hogy ezt meg kell ismételni. Pataki Zsuzsa felajénlotta, hogy bogozni, gyöngyötfűzni, gitározni tanítaná az érdeklődőket.

Szeptember 23-án délután közmunka volt a gyülekezetben. A tavasszal kitemelt téglacsomót fedtük be. Résztvett: Gergely János asztalosmester, Henter Viktor gondnok, Székely József, Veress Imre és Szőcs Imre presbiterek és Botos Csaba lelkész.

Ugyanezen a napon este a fiatalokkal az ifjúsági óra után Pataki Zsuzsa és Botos Noémi vezetésével kézműves tevékenységet tartottak a fiataloknak.

Október 9-én Fintaházán voltunk 21 fiatallal ifjúsági istentiszteleten.

Október 25-26 között Nyárádtőn szolgáltam evangélizációs istentisztelettel. >>

Október 31-én este rövid igeszolgálat után megnéztük a gyülekezettel a Luther című filmet.

November 9-én Csekelakán szolgáltam evangélizációs istentiszteleten.

November 3-án Ifúsági istentisztelet volt! Mintegy 120-an voltunk jelen. Szolgált az After5 zenekar és Póra Zoltán ifúsági munkás. A téma: Miként olvassam a Bibliát? Az alkalom szeretetvendégséggel zárult.

November 16-18 között Érszentkirályon szolgáltam evangélizációs héten.

November 27-én, advent első vasárnapjának estéjén Alsónyárádmenti Presbiteri Bibliórán vettünk részt Somosdon. Öt falubó 31 presbiterrel kerestük Isten akaratát. Igei bevezetőt Labancz Gyula nyárádkarácsoni lelkész tartott.

December 1-4 között Magyarkécen szolgáltam evangélizációs istentiszteleten. Az evangélizáció a jelzett időben élőben is nézhető-hallgatható: www.magyarkec.ro.

December 11-én este Dózsa Györgyön voltunk a presbiterekkel Körzeti Presbiteri bibliaórán. A bibliai bevezetőt én tartottam. A nap témája: Hogyan ünneplem a karácsonyt? Előadó Szegedi László brassói esperes volt. Somosdról 7-en vettünk részt ezen a kedves alkalmon.

December 17-én az Ügyes Kezek Alapítvány lakói szolgáltak gyülekezetünkben.

>>

December18-án délután 5-től Dózsa György község szervezte meg a nyárádmenti Ifjúsági Istentiszteletet. Szolgált a Reménység Zenekar valamint Botos Csaba Somosd-i lelkész. Az előadás címe: Hogyan készülök karácsonyra? Somosdról 28-an vettünk részt.

Karácsony 2011. >>

Az ifjúságközös összefogása mutatkozott meg abban, hogy egy gyönyörű fenyőfát vásároltak, melyet saját kezüleg készítetett díszek pompáztak. A feldíszített fenyőfa alatt pedig karácsonyi énekeket énekeltünk hangszer kíséretében az összegyűlt közönségnek. Egy fiatal így ír eme nemes eseményről:

"Nagyon jo volt átélni azt, hogy egy kis csapat mire is képes. Az elején úgy tűnt, hogy nem fog össze jönni a karacsonyfa allítása. De Isten látta a mi szívunk vágyát, hogy valami jót szeretnénk tenni a közössegunkert es megáldotta a munkánkat és igyekezetünket.

Talán nem is ez a karacsonyfa a legszebb, de az biztos, hogy ritka fa, mert ez a fa egy egy kis csapat odaadásával es szeretetével keszült el. (I.E.)


 

 

 

Megváltásunk 2010. esztendeje


Újévben a zilahi gyülekezet ifjúsága szolgált az istentiszteleten. Nálunk szilveztereztek az ifjúsági házban.

Január 22-én Teremiújfaluban volt az idei év első Nyárádmenti Ifjúsági Istentisztelete. Somosdról is szép számban vettek részt a fiatalok.

Január 17-24 között IMAHETI ISTENTISZTELETRE hivogattak a harangok:

Szolgáltak:

Vasárnap: Adorján István Káposztászentmiklós

Hétfő: Nagy Zsolt Marosvásárhely III. slp.

Kedd: Balogh Károly Csittszentivány

Szerda: Puskás Ferenc Fintaháza

Csütörtök: Kali Barna Ludastelep

Péntek: Dávid István Márkod

Szombat: Müller Lóránd Marosvásárhely X. slp.

Vasárnap: Székely Ferenc Nyárádtő.

Február 8-12 között Káposztásszentmikóson szolgáltam evangélizációs héten. Utolsó este a vegyeskórus is szolgált.

Február 14-én Cserefalva adott helyet a Nyárádmenti Ifjúsági Istentiszteletek sorozatnak. Somosdról 21 fiatal vett részt.

Február 15-19 között evangélizációs hét volt a gyülekezetben. Szolgált Béres László Kárpátaljai lelkész. A téma: Van-e gyümölcs?

Március 6-án Dózsa György községben Presbiteri konferencián vettünk részt. Somosdról jelen volt: Bodó József, Dóczi Károly, Ferenczi József, Henter Jenő, Nagy Zoltán, Székely József K, Szőcs Imre, Szigeti Sándor, Veress László és Botos Csaba.

Március 7-én Káposztászentmiklóson gyűlt össze Isten Alsónyárádmenti asszonynépe. Együtt imádkoztak a kameruni asszonyokért, a világ minden asszonyával. Somosdról 18-an voltunk jelen.

Március 14-én Ákosfalván voltunk ifjúsági Istentiszteleten. Somosdról 19-en vettünk részt. szolgált Müller Lóránd segédlelkész és az udvarfalvi Reménység zenekar.

Március 9-én meghalt Huib de Fijter holland testvérgyülekezetünk presbitere. Sokszor járt Somosdon, neki köszönhető a testvérgyülekezeti kapcsolatunk kialakulása. 52 éves volt. Áldott legyen emléke.

Március 14-én az istentiszteleten megemlékeztünk az 1848-as vitézekről. Az emlékmű előtt fellépett a férfikórus, a lelkész pedig felolvasrta a somosdi honvédek névsorát. Egyben felhívta a hívek figyelmét a névadás jelentőségére. Nemzeti identitásunkhoz tartozik a nevünk. Hagyjuk a német, angol neveket! Vannak szép magyar keresztneveink, használjuk azokat!

Március 28-án virágvasárnap konfirmáció volt a gyülekezetünkben. Kilenc ifjú tett bizonyságot az ő hitéről. Hordozzuk imádságban őket.

Március 31 - Április 5 között az Újpesti testvérgyülekezetünk Szövetség Zenekara vendégeskedett nálunk. Maros megye gyülekezeteiben szolgáltak: Ludastelepen, Udvarfalván, Mezőpanitban, a backamadarasi öregotthonban, Cserefalván, Kövesdombon, Ákosfalván és két alkalommal Somosdon. Köszönjük Újpestiek.

A somosdi szolgálat egy gyöngyszeme itt látható:

Fényképek itt:

Április 6-án Húsvéti Gyermek-Klubbot tartottunk a gyülekezetünk kicsinyeinek. Vendégünk volt Szabó Tímea, a Gyermek Evangélizációs Közösség Maros megyei munkatársa. Köszönjük!

Április 8-án a fiatalok Film-klubbot tartottak. Szeretnék rendszeressé tenni az alkalmat. Ha kedved van egy forró tea mellett, közösségben egy jó filmet megnézni és azt megbeszélni, akkor szeretettel várunk Téged is április 16.-án az ifi házba.

Áplilis 11-én 19 fiatallal Fintaházán voltunk Ifjúsági Istentiszteleten. Szolgált Márton Előd cserealjai segédlelkész és az ottani ifjúsági zenekar.

Május elsején Kerületi Presberi Konferencián vettünk részt a Gecse utcai gyülekezeteben. Résztvett: Székely József K, Bodó József és Nagy Zoltán valamint a lelkipásztor.

Április 30 és Május 2 között fiataljaink részt vettek a Marosvásárhelyen szervezett Függőleges Országos Ifjúsági Konferencián. Bővebben: www.fuggoleges.ro

Május 4-én, Iszlai Sándor anyagi áldozata révén újra megindult a templom toronyórája. A munkát a szatmári ERLUX KFT. végezte, 600.000 forint (2100 euró ) értékben. Iszlai Sándor adakozása mellé betársult a fia dr. Iszlai Sándor és barátja Beniczky Sándor. A toronyóra a régi számlappal működik, de elektronikus vezérlésű. Köszönet Iszlai Sándornak!

Ugyanezen a héten átfedtük a parókia fedélzetét. Új cserepet vásároltunk. Gergely János és csapata vezetésével és a presbiterek segítségével sikerült négy nap alatt lecserélni a régi elrongálódott cserepeket és új Tondach márkájú cserépre cserélni. Amelyik presbiter nem tudott munkahelyi problémák miatt eljönni, azok maguk helyett napszámost fogadtak. Köszönet kedves presbiterek.

Május 9-én köszöntöttük az édesanyákat, versekkel és énekekkel.

Pünkösd első napján kérdeztük ki az elsőéves konfirmandusokat. Kettőt...

Május 29-én a Göcs-i gyülekezet adott helyet az Alsónyárádmenti Nőszövetségi Konferenciának. Gyülekezetünk is képviseltette magát 10 asszonytestvér által.

Június elsején a Marosi Református Egyházmegye gyülekezetünkben szervezte meg az évi közgyűlését. A szervezésben, ellátásban gazdagon kivette a gyülekezet a részét. Székely György 10 darab házikenyeret ajánlott fel e jeles alkalomra, Szőcs Imre krumplit adományozott, Székely József lisztet, Ferenczi Irén és Irma pedig kalácsot sütött. A presbiter feleségek és a Nőszövetség a felszolgálásban, ellátásban jeleskedtek. A templomi istentiszteleten szolgált Sipos Vizaknai Balázs, istvánházi lelkész. Majd a kórusunk szolgálata következett. Az új lelkészek bekebelezése után az esperesi jelentés következett, majd a szokásos jelentések. A nap az ifjúsági házban ért véget szeretetvendégséggel.

Június 6-án a káposztásszentmiklósi gyülekezet kórusa szolgált nagy áldással közöttünk. Az istentiszteleten Adorján István lelkipásztor szolgált. Szeretetvendégséggel ért véget az alkalom.

Június 20-án Lőrincfalva szervezte meg a Nyárádmenti Ifjúsági istentiszteletet. Somosdról 10 fiatal vett részt.

Júliusban betegszabadságon voltam, patkóbél műtétem volt. Köszönet a gyülekezet szeretetéért, a testvérek imádságáért. A nyárádmenti és marosvásárhelyi lelkipásztorok helyettesítettek. Köszönet mindenért.

Augusztus 5-én a Marosvásárhelyi Állami öregotthonban szolgáltunk.Somosdról a Botos Erzsébet, Botos Noémi, Ferenczi Margit, Székely Kati és Iszlai Enikő szolgált velünk.

Augusztus 9-13 között került megrendezésre az idei gyerekevangélizáció, Szabó Timea gyeremekmisszionárius szervezésében. Segitettek: Kiss Tünde, Mező Szilárd, Botos Noémi, Ferenczi István, Ferenczi Réka és Ferenczi Zsolt. Naponta 50-60 gyerek dicsérte az Úr Jézus nevét.

Augusztus 15-én került megszervezésre az idei Falunap. Előző este köszöntöttük az 50 éveseket, minden ünnepeltet megajándékozva egy Emléklappal. Másnap az istentiszteleten Ferenczi Pál hajdúszováti lelkipásztor szolgált. Az istentisztelet után a gyülekezet lelkioásztora köszöntötte a gyölekezetet és röviden ismertette a nap eseményeit. Iszlai Sándor kapott szót, Aki jelképesen átadta a gyülekezetnek az általa ajándékozott toronyórát. A toronyóra 600.000 HUF-ba került. A lelkipásztor megköszönte a gyülekezet nevében az ajándékot, hozzáfűzve: figyelmeztessen ez az óra, hogy itt az idő keresnünk az Urat. Ébresztő! Majd köszöntöttük azokat a házaspárokat, akik 60, 50, 40, 30, 25 éve kötöttek házasságot. Minden házaspár kapott egy-egy emléklapot. Énekelt a gyülekezet ének és zenekara. Majd az utcán folytatódott az ünnepély. A polgármester köszöntötte a jelenlévőket, énekelt a férfikórus, felszólalt Kelemen Attila parlamenti képviselő is. Délután a gyerekek számára aszfalt rajzversenyt rendeztünk. A kultúrházban szeretetvendégséggel zárult a nap.

Szeptember 5-én újkenyér vasárnapja alkalmából megterítettük az úrasztalát. Délután köszöntöttük az 50 évvel ezelőtt konfirmált testvéreket, valamint a gyülekezet idős tagjait. Minden 50 évvel ezelőtt konfirmált kapott egy emléklapot, és Sipos Piroskától egy szál virágot. Az ünnep szeretetvendégséggel ért véret a gyülekezeti házban. Főztek a nőszövetség tagjai és a Családfejlesztő projekt résztvevői. Felelevenítették az 50 évvel ezelőtti konfirmációt, az ahhoz fűződő emlékekeket. Énekléssel, imádsággal fejeződött be az ünnep.

Szeptember 7-én Székely Kati és Ferenczi József 30 darab csírkét ajándékoztak és szállítottak az Ózdi Terápiás Otthon részére. A csírkéket a Családfejlesztő projekt keretében nevelték fel. a Dorcas segélyszervezet segítségével.

Szeptember 24-én a konfirmandusokkal összerázó kiránduláson voltunk. Szalonnát sütöttünk és jókat beszélgettünk.

Október 3. Müller Lóránd kövesdombi segédlelkész szolgált közöttünk, a kövesdombi ifjakkal együtt. Közös ifjúsági együttlét volt a gyülekezeti teremben.

Október 8. Egy közös ifire hívtuk meg a fiatalokat: kisifi és nagyifi együtt. Ez alkalom témája a Kapcsolatok, avagy milyenek a kapcsolataink? melyet Botos Noémi vezetett be az Efézus 4,16. alapján. Nem maradhatott el a közös játék, teázás, ismerkedés és beszélgetés sem.

A gesztusok

A gesztusok nagyon is fontosak:

egy kis tea vagy kávé, egy mosoly,

ajtónyitás, egy kedves mozdulat,

falatnyi csend, egy kérdés, halk, komoly:

Segíthetek? Mi fáj úgy? Kit keres?

- Reménysugár, hogy élni érdemes.

Füle Lajos

"Kezdetben volt a kapcsolat." (Martin Buber)

Október 10-én Cserefalván voltünk 15 fiatallal Nyárádmenti Ifjúsági Istentiszteleten. Az együttlét témája: az imádság volt.

Október 23-án Nyárádmenti Csendesnap volt gyülekezetünkben. Szolgáltak: Botos Csaba lelkész, Dr Békefy Röhrig Klaudia budapesti pasztorál pszihológus-lelkész. A nap témája: Hallgatni ezüst, imádkozni arany. Az imádkozó Kálvintól a női világimanapig. Mintegy 100-an voltunk együtt az Ige mellett, majd a gyülekezeti házban ebéd következett, a Dorcas Agroproject résztvevőinek jóvoltából. Köszönjük Urunk!

cikk itt >>

Október 24-én a vallásórára járó cigány gyerekeket a egy közös ebédre hívtuk az ifjúsági házba. Együtt imádkoztunk, beszélgettünk, játszodtunk és ebédeltünk.

Október 31-én a reformáció ünnepének délelőttjén a vallásórás gyerekek a szép napsütéses időt kihasználva biciklitúrán vettek részt. Jó volt megcsodálni a gyerekekkel együtt Isten csodálatos teremtett világát.

Október 31-én Reformációi emlékünnepélyt tartottunk gyülekezetünkben. A konfirmáló fiatalok dr. Ecsedy Aladár ref. lelkipásztor költeményeiből állítottak össze egy nagyon szép színvonalad műsort. "Erős vár a mi Istenünk."

November 14-én Nyárádkarácson adott helyet az immáron szokásos Ifjúsági Istentiszteletnek. Somosdról 10-en voltak jelen.

November 14 és 15-én Feketegyarmaton (Arad megye)szolgáltam evangélizációs istentiszteleten. Somosdon R. Szabó István CE utazótitkár szolgált egész vasárnap.

November 17-én az Ózdi iszákosmentő misszióban szolgáltam egész nap.

November 20-án a Philotea Clubban szolgáltan.

November 28-án advent első vasárnapján szeretetvendégségen vettünk részt a gyülekezeti házban. A Dorcas Agroproject adományából sikerült előteremteni a felséges ebédet, melyből jutott a gyülekezet szegényeinek, öregjeinek is.

November 4-én a zene-és énekkarunk Marosvásárhelyen szolgált a Bocskai teremben szervezett Nőszövetségi adventi találkozón. Jó hangulatú, Jézusközpontú konferencia volt. Belényesi Gabriella a Philotea Klub vezetője tartott érdekfeszítő előadást az Értékeinkről. Utána a mi szolgálatunk következett. 25 jókedvű énekes magasztalta az élő Urat. Övé a dicsőség.

December 6-án a Caritas Családsegítő Szolgálat munkatársai a gyülekezet gyerekeinek adventi gyerekprogramot szervezett. Két osztrák lány is részt vett a programon, akik a gitárjátékaikkal elbűvölték a kis lelkes közönséget és a legvégén pedig ajándékokkal tettek szebbé a gyerekek adventi időszakát. Köszönjük szépen!

December 6-án a nagyifisek mikulás csomagot készítettek és azokat átadták a gyülekezet rászorult gyermekeinek. Megtapasztaltuk, hogy "nagyobb boldogság adni, mint kapni."

December 12-én Somosdon volt a Nyárádmenti Ifjúsági Istentisztelet. Szolgált Lőrincz Csilla parajdi segédlelkésznő és az After5 együttes Marosvásárhely Cserealjáról. Mintegy 120-an voltunk jelen az Alsónyárádmentéről. Köszönet a szervezőknek és a résztvevőknek. Az együttlét szeretetvendégséggel és közös játékkal zárult az Ifjúsági Házban.

December 19-én a Dorcas Otthon gyermekei ünnepeltek velünk együtt, abból az alkalomból, hogy a Gyülekezetünk alapélelmiszereket gyűjtött az otthon javára. Ekkor velünk együtt ebédeltek a gyülekezet szegény és roma gyermekei is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galéria:

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 18, összesen: 132037

 • 2020. október 23., péntek

  A szabadság levegője járta át: 1956 őszén egyházunk a nemzettel együtt készült a társadalmi megújulásra.
 • 2020. október 21., szerda

  Sokan vágynak sikerre, gazdagságra, a problémák azonnali megoldására, de ki vágyik Isten bölcsességére? Elérhető ez a bölcsesség, vagy csak a „kiválts...
 • 2020. október 21., szerda

  Idén a a „Hagyomány, Identitás, Történelem” – rövidítve: HIT – konferencia helyett pódium- és kerekasztalbeszélgetéseket szervez a Károli Gáspár Refor...
 • 2020. október 21., szerda

  Ma hajnalban magához hívta Teremtője dr. Adorján Gusztávot, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnokát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórháza...
 • 2020. október 20., kedd

  Egy hivatását szerető, ám egyháza tanításaiban megingó katolikus pap és egy nyakas kálvinista családból származó fiatal nő egymásra és Istenre találás...
 • 2020. október 19., hétfő

  A Wycliffe Bibliafordítók webináriumán keresztül tekinthetünk be a Szentírás fordításának rejtelmeibe.
 • 2020. október 19., hétfő

  Hogyan segíthető elő a református intézményrendszerben a hátrányos helyzetű diákok befogadása? Többek mellett erre a kérdésre is választ kínál a Prote...
 • 2020. október 15., csütörtök

  Másfél évesek okostelefonnal, mobilos játék miatt kirekesztett gyerekek, önmagukban bizonytalan, szorongó fiatal felnőttek. Mit tehetünk értük szülőké...
 • 2020. október 14., szerda

  Rendkívüli helyzetben, a félelmeink ellenére is merjünk jót cselekedni, mert ehhez kaptuk az Úrtól az erő, a szeretet és a józanság lelkét – foglalhat...
 • 2020. október 13., kedd

  Régebben a szülők tanították meg gyermeküknek az új technológiákat, ma a gyermekek jóval többet tudnak az új eszközökről és az online felületekről, mi...