belépés | regisztráció RSS

Publikációk Elküld Nyomtat

Czövek Tamás

Biblia és kijelentés

This paper argues, first, that the concept „revelation” in the Bible is much more limited and less specific than in theological or church usage. Therefore, the use of „revelation” is quite problematic and leads to unwarranted ideas about the Bible or biblical-theological concepts. Second, after reviewing James Barr's criticism of „revelation” and John Goldingay's four models of Scripture, based on literary genres, it proposes, in addition to a circumspect use of „revelation”, to appropriate those models.

 

A cikk először amellett érvel, hogy a „kijelentés” fogalma a Bibliában nem szakkifejezésként használt, mint ahogy a teológiában vagy egyházi használatban. Ezért a „kijelentés” fogalmának használata nem problémamentes, és a Bibliáról alkotott téves képzetekhez vezet. Másodszor, James Barr „kijelentés”-kritikája valamint John Goldingay irodalmi műfajokon alapuló négy bibliai modelljének ismertetése után javaslatot tesz a „kijelentés” korlátozott és átgondolt használata mellett ezek használatára.

1    Bevezetés

Az egyház, Isten hitvalló közössége két évezrede használja a Bibliát. Használata során elengedhetetlen, hogy valamilyen módon utaljon rá. Ezek a megnevezések megannyi szempontot hangsúlyoznak attól függően, a hitvalló közösség számára mi is a Biblia. A legáltalánosabb maga a „Biblia”, mely utal a tagadhatatlan tényre, hogy a könyv több könyvnek a gyűjteménye. Már az első századokban elfogadottá és szükségessé vált a „Kánon” megnevezés, mely e könyveknek a hitvalló közösség életében játszott normatív szerepét húzta alá. Az „írások” és „Írás” tárgyilagos-semleges megnevezését árnyalva a „szent iratok”, majd „Szentírás” a más irodalmi alkotásokkal szembeni különleges tartalomra utal. Az „Isten szava/Igéje” azt jelzi, ahogy az emberek a Bibliát hallva (olvasva) azt nem közönséges emberi szónak tekintik. Az „Ószövetség” és „Újszövetség” eredetileg teológiai töltetű megjelölések, amik azonban mára gyakorlatilag a Bibliát alkotó két irodalmi korpuszra utalnak. Ezen kifejezések mind meghatározott történelmi és/vagy hitvallási helyzetekben keletkeztek, több-kevesebb jelentésváltozáson mentek keresztül, ám a megváltozott körülmények közt is használatban maradtak.[i]

A Biblia használata azonban arra is rákényszerítette az egyházat, hogy annak jelentőségét konceptualizálja. Ezzel már egy lépéssel továbbment a puszta megnevezésnél. A konceptualizálás során többnyire modelleket használt: a Biblia tekintéllyel rendelkező könyv, kijelentés, ihletett írások gyűjteménye.

A számos kifejezés és modell mellett a „kijelentés” viszonylag rövid múltra tekint vissza, talán a legrövidebbre a megjelölések és modellek közül. Ennek ellenére mind a modern teológia, mind a kegyesség szintjén nagy népszerűségnek örvend.[ii] A „kijelentés” explicit vagy implicit módon uralkodó modell a keresztény teológiai és kegyességi élet jelentős részén. Ebben a tanulmányban nem vállalkozom a gyakorlatilag áttekinthetetlen szakirodalom feldolgozására. Ehelyett amit szeretnék, az a Biblia és kijelentés korántsem nehézségmentes kapcsolatának rövid felvázolása után John Goldingay modelljeinek a magyarországi használhatóság szemszögéből történő kritikus ismertetése, valamint a kiútkeresés jegyében néhány javaslat megfogalmazása.

 

[i]
Ld. Goldingay, J. Models of Scripture. Grand Rapids: Eerdmans, 1994, 2-11.

[ii] Ld. Barr, J. Old and New in Interpretation: A Study of the Two Testaments. New York: Harper & Row, 1966, 83-84. A kifejezés teológiai használatának eredete a középkorra tehető. A korabeli teológiai felfogás szerint kijelentés révén lehetett Istent megismerni, minden más ismeretet az értelem biztosított (87).

1. oldal ( összesen 5 ) Következő oldal
További cikkek:
2021. június 23., szerda,
Zoltán napja van.

Elhunyt Pásztor Jánosné

2016. május 24., kedd

85 éves korában elhunyt Pásztor Jánosné, a Magyarországi Református Nőszövetség korábbi elnöke. „A legfontosabb számomra, hogy tudom, az Úristen szeret. Hiszem, hogy egészségemben, betegségemben velem van. Amikor legutóbb beteg lettem, éreztem, hogy a legnagyobb orvosság a szeretet. A gyerekeim folyamatosan kerestek, az egész család és a szomszéd is imádkozott értem. A nőszövetségben is nagyon kedvesek voltak, rengeteg gyöngédség van bennük” – mondta két évvel ezelőtt egy interjúban a Reformátusok Lapjának.

Az igazi győzelmek

2016. május 20., péntek

Hasznosságelv szerint működő világban élünk, ahol mindent forintosítanak, de a Szeretethídon senki nem számítja ki, hogy mennyit ér az önkéntes segítség, hiszen jó dolgokat tenni alapvető emberi magatartás. Helyszíni riport Budafokról, a Szeretethíd május 20-i megnyitójáról, ahol nemcsak önkénteskedtek, hanem táncra is perdültek a résztvevők a legkisebbektől kezdve a püspökökön át az államtitkárig.

Hogyan olvassunk égő háztetőt?

2016. május 16., hétfő

Az események egymásutániságában történetet keresni, a történetnek jelentést tulajdonítani: hitbeli cselekedet. Hit nélkül az egymásutániság: egymás nélküliség. A hit értelmezői mozzanatában azonban fölizzik egy lehetséges idézőjel a történet mondatai fölött – Molnár Illés gondolatai Visky András pünkösdi homíliá járól.

Az elefántnál is

2016. május 15., vasárnap

A Szentlélek szimbóluma a galamb. Az ősmélység felett mintegy tojását költő madárként lebegett – a Lélek teremtő hatalom; és Krisztus megkeresztelkedésekor aláereszkedik reá – a Lélek kinyilatkoztató és felhatalmazó erő. Feltétlenül szabad, mégis bizalmas, érkeztében szuverén áldáshozó. Mi azt mondanánk: vendég, holott ő a gazda – és minket avat birtoka vendégeivé: Ő a Lélek. A jelképe galamb.

A különbség: ég és föld

2016. május 11., szerda

A kis konfirmandusok a hét végén egyáltalán nem akartak hazamenni, pedig közülük többen bevallották, hogy néhány nappal korábban a legkülönbözőbb ötleteket fontolgatták, hogyan lehetne meglépni a csendeshétről. Lelki otthon, amely csodák színhelyévé vált. Az a ház, amit a tomboló tűz sem tudott elpusztítani. Harmincéves a nyárlőrinci Emmaus-ház, a kecskeméti reformátusok missziós háza.

Látogatóink száma a mai napon: 490
Összes látogatónk 2000. november 01. óta : 49477267

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fenntartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat