Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Ima a gyülekezeteinkért

Egy kezdeményezés alapján az egyházmegye gyülekezetei az év minden vasárnapján, illetve hetében egy-egy megyén belüli gyülekezetért imádkozik. A gyülekezetek konkrét témákat adnak.

Ezen a héten (július 15-től július 21-ig ) az őrszentmiklósi gyülekezetért imádkozhatunk az ő gondolataik alapján:

július 15-től július 21-ig Őrszentmiklós

1. Szeretnénk, ha presbitereink aktívabban szolgálnának gyülekezetünkben. - Ezért imádkozzunk.
2. Nyári gyermektáborunk hozománya az lenne, ha vasárnaponként, és majd az iskolai hitoktatásban is találkoznánk ezekkel a gyerekekkel. - Ezért imádkozzunk.
3. Gyülekezetünk növekedéséért, a városunkba betelepültek találják meg templomunkat. Ezért imádkozzunk.
4. Adjunk hálát növekvő ifiért, és kérjük Isten áldását az augusztusi ifjúsági csendes-hétért. Ezért imádkozzunk.
5. A testvér-gyülekezeti kapcsolatokért hitben való épüléséért. Ezért imádkozzunk.
6. A lelkipásztor hitben való épüléséért, hogy szolgálatát maradéktalanul elláthassa. Ezért imádkozzunk.
7. A lelkészkör megelevenedéséért. Egyházmegyénk lelkészei között jó kapcsolatért. Ezért imádkozzunk.
8. A lelkész család(ok) nyári vakációjáért, pihenésért. Ezért imádkozzunk.
9. A lelkész gyermekeinek házasságáért, hitben való járásért. Ezért imádkozzunk.

július 8-tól július 14-ig Nagymaros

Hálát adunk azért, hogy a gyülekezeti diakóniai munka egy elhívott, LELKES vezetőt kapott!

-  Kérjük hogy a gyülekezetbe járó kisgyermekes családok lelki otthonra találjanak nálunk, és az iskolai
hittanosainkat  jobban sikerüljön integrálni a gyülekezetbe.

-  Kérjük hogy minél többen élő hitre juthassanak a gyülekezetben!

-  Kérjük hogy  megvalósulhasson a parókia felújítása.

Köszönjük imádságaitokat!

június 24-től június 30-ig Kisoroszi

A következő témákban kérnénk imasegítséget:

Tetőfelújításunk zökkenőmentes befejezése.
Gyülekezet lelki erősödése
Ifjúsági munka elindítása
Szentlélek erőteljes munkálkodásáért
Igehirdetések evangéliummá válásáért.

június 17-től június 23-ig Kistarcsa

Szeretettel kérjük és megköszönjük az imádságokat a következő témakörökben:
1.) Adjunk hálát a kistarcsai parókia felújításának lehetőségéért, a kapott jelentős anyagi támogatásért! 
2.) Imádkozzunk azért, hogy elhívott és alkalmas hitoktatót találjunk Kistarcsára, az ifjúsági munkához pedig egy teológust!  
3.) Imádkozzunk azért, hogy a lelkészi staféta átadása néhány esztendő múlva majd áldással történjék!
4.) Imádkozzunk a Lepramisszió külmissziói szolgálatáért, hogy általa a testi és lelki gyógyulás lehetősége minél több szenvedőhöz eljusson a világ minden tájára!
Köszönjük!

június 10-től június 16-ig Kerepes

Hála:Isten kegyelméértGyülekezeti központ építésének lehetőségéért
Kérés:
Lelki ébredésért a településen, különösen a hittanos családok körébenIstentiszteleti alkalmaink megáldásáért
Isten áldásáért, hogy családi napjaink minél többeket bevonzanak a gyülekezetbeIsten segítségéért, a gyülekezeti központ építésével kapcsolatban, hogy határidőre elkészülhessünkifjúsági munkáérttaláljunk megfelelő óvodai hitoktatót

június 3-tól június 9-ig Isaszeg

Hálaadás: - hálásak vagyunk, hogy gyülekezetünk növekszik, folyamatosan jönnek      új személyek, családok

- hálásak vagyunk, hogy 11 fiatal konfirmált

- nyári táborozás lehetőségéért, támogatásokért

Kérés: - nyári gyerektáborban éljük át Isten közelségét

- lelki megerősödésért

- elkötelezett testvérekért

- gyülekezeti kirándulás előkészítéséért

május 27-től június 2-ig Hézvízgyörk

Hála: Konfirmációkért, az idén konfirmáló 31 fiatalért és felnőttért. Az aszódi gyülekezeti ház vásárlásért.

Kérés: A konfirmálók hitbeli növekedéséért, megmaradásáért. A hévízgyörki gyülekezeti tér bővítéshez szükséges anyagi forrásokért.

május 20-tól május 26-ig Hatvan:

 1. Jövel Szentlélek Úr Isten! Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelére emlékezünk. Adja az Úr, hogy amikor a 370. énekünket énekeljük, akkor valóban újból ránk szálljon Isten Lelke és Általa erőteljesen megdicsőüljön Jézus neve bennünk és szolgálatunkban! A mai Isten népe és a világ is élje át: „Itt van Isten köztünk..."

 2. Megtérések. Hatvan főterén rendszeresen teszünk bizonyságot a Megváltónkról. Imádkozzunk azért, hogy az érdeklődést növekvő számban megtérések kövessék! Imádkozzunk azért, hogy megtaláljuk a szükséges szót a vallásos és szekuláris emberek irányába. Adjon az Úr áttörést a cigány emberek és vendégmunkások megszólításában is.

 3. Konfirmándusok. Imádkozzunk a bizonyságot tett konfirmándusokért, hogy megmaradjanak Jézus szeretetében és megtalálhassák szolgálatukat gyülekezetünkben és a világban.

 4. Generációváltás. 12 szórvány-gyülekezetünkben folyik rendszeres igehirdető szolgálat. Imádkozzunk azért, hogy mindegyikben jelenjen meg egy ifjabb szolgáló generáció is, akik az idős testvérekkel karöltve végzik a vetés és aratás szolgálatát!

 5. Presbiterek és lelkészek. Imádkozzunk a presbiterekért és lelkészekért, hogy adassék élő ige a szánkba, az Úr munkáját végezzük, s bennük Jézussal találkozhassanak az emberek!

május 13-tól májud 19-ig Gyöngyös

Hálaadás:

- új presbitériumunkért és gondnokunkért                 - konfirmandusainkért                 - hittanosaink között megtapasztalt kegyelemért a tanév során                 - a legátusok segítő szolgálataiért nagyünnepeinken                 - laikus szolgálattevőinkért                  - a szórványgondozásban megtapasztalt erőért                  - a szanatóriumokban, a kórházban, az idősek otthonaiban átélt kegyelemért                  - az ifjúsági csoportunkért
Kérés:

- könyörüljön meg rajtunk a mi Urunk és küldjön gyülekezetünknek egy fiatal                                         segédlelkészt,aki missziói lelkülettel és jogosítvánnyal bír                  - Isten áldja meg az idei Pünkösd hétfői gyülekezeti napunkat is                 - élő igei üzenetekért Istentiszteleteinkre                 - a július első hetében tartandó gyermekhetünket áldja meg a mi Urunk

május 6-tól május 12-ig Gödöllő

Gyülekezet és iskolai ingatlan fejlesztésének a lehetőségeiért.
Sikeres templom belső felújításért

Rák-és egyéb súlyos betegségekkel küzdő gyülekezeti tagjaink gyógyulásáért.

április 29-től május 5-ig a Fót-központ

Dicsőítjük Urunkat az Jézus megváltó szeretetéért, amit újra és újra megmutat nekünk a megtérő testvéreinken keresztül is.
Hálásak vagyunk az elkészült Tágas Tér 500. gyülekezeti udvarért.
Kérésünk az idén 20. éves Száz Juhocska Óvoda saját tulajdonú új épületbe kerülése.

április 22-től április 28-ig a Fót-Kisalag - mogyoród

Hálaadás: 1. A mogyoródi gyülekezet fejlődéséért.
2. A mogyoródi presbitériumért és szolgálatáért.
3. A kisalagi gyülekezet új presbitériumáért.
4. A konfirmandus hétvégéért és annak áldásaiért.
Fohász: 1. A konfirmációra készülő fiatalokért és felnőttekért.
2. Mindkét gyülekezet templomában végzendő felújítási munkálatokért.
3. Közös gyülekezeti napunkért, benne a mogyoródi "Kis Kálvin tér" ünnepi alkalmáért.

április 15-tól április 21-ig a Érd-liget

A Szentlélek vezetéséért a presbitérium és a gyülekezeti tagok életében
- Gyülekezetünk missziói szolgálataiért azok között, akik nem tartoznak a gyülekezetükhöz (pl. hittanos vagy keresztelős családok)- Ifjúsági és gyermekek között végzett szolgálatért (hogy az ige teremjen gyümölcsöt)
- Nyári táborunkért, hogy Isten jelenlétében történjen
- Szerveződő diakóniai szolgálatunkért, hogy legyenek szolgatársak, akik feladatokat tudnak vállalni.

Április 8-tól április 14-ig Érd-Parkváros.

Hála: 1, Gyülekezet egysége 2, Nagypénteki alkalmuk áldása fiatalok és kórus szolgálatában.
Kéréseik: 1, Gyülekezet missziói jövőképének a felismerése. 2, Lelkipásztor és minden szolgálónak erő, állhatatosság. 3, Két rákbetegük gyógyulása

Március 25-től március 31-ig Érd.

Az érdi gyülekezeti megoldandó feladatok: a gyülekezeti terem befejezése nagyon nagy szükség van rá a gyerekmunka miatt.Ezért dolgozunk és imádkozunk Hálaadás a megújult presbitériumért.A  gyülekezeti ébredésért könyörgünk.

Március 18-tól március 24-ig Dunakeszi.

Szeretnék a testvéreket a hálaadásba bevonni ezért:

Köszönet az új gyülekezeti házért, a hittanos gyermekekért, az ifjúsági csoportokért és a szolgálók növekvő létszámáért.

Március 11-től március 17-ig Dunabogdány

- az istentiszteletek látogatásának kétszerese ( az ige utáni vágyakozás szent buzgóságának növekedése)

- a gyermekistentisztelet megtartására szolgáló munkatárs jelentkezése

- a templom előtti tér támfalának és kerítésének kijavítása

Visegrádi Leányegyház:

- a gyermekistentisztelet megtartására szolgáló munkatárs megtalálása

 

Március 4-től március 10-ig) Diójenő

-          a gyülekezet lelki megújulása

-          megtérések

-          megszentelődés a hívők életében

-          a gyülekezet gyermekeinek, ifjainak élete

-          templomfelújítás

-          a település békessége

 

Február 25 - Március 3. Diósd

Hálásak vagyunk - a családias gyülekezetünkért,

- február végi gyülekezeti hétvégénkért.

Áldást kérünk - a templom építésre.

 

Február 18-24 Csömör

1. Hálaadásuk:
- mert beteljesedhetett régi álmunk, és birtokba vehettük újonnan elkészült gyülekezeti otthonunkat!
- Az evangélikus gyülekezetért, amely közel hat évtizeden át önzetlen és áldozatkész módon rendelkezésünkre bocsátotta templomát!
- Az Úr áldott jelenlétéért, amit nap, mint nap megtapasztalhatunk gyülekezeti közösségünkben!
2. Kérésük:
- segítse az Úr tovább gyülekezeti otthonteremtésünket, hogy az Ő nevének dicsőségére elkészülhessen a templom is.
- Gyülekezetünk lelki növekedéséért, hogy az új otthont, hívő lélekkel tölthessük meg, és az Úr lámpásaként világíthassunk ebben a földi sötétségben.
- Minél többen váljanak az Úr hálás szívű szolgálójává, mellyel gyülekezetünk küldetésének betöltését is segítik.

Február 11-17 Budakeszi

"Hálát adunk, hogy a gyülekezetünkhöz sok fiatal és gyermek tartozik. Nagy örömünkre szolgál, hogy az úrvacsorai , gyermek és felnőtt alkalmak szolgálatán Isten áldását tapasztaljuk, látjuk. Szetetnénk, ha a gyülekezethez eddig nem tartozó hittanosok és szüleik nagyobb számban integrálódnának a közösséghez, lelki otthonra találhatnának nálunk. A feléjük végzett szolgálathoz Isten Szentlelkének vezetését és elkötelezett munkatársakat szeretnénk." " Az aratni való sok, a munkás kevés..."

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Kapcsolat

Látogatók ma: 53, összesen: 296301

 • 2018. július 19., csütörtök

  Bár folyószövegként nem olvasható úgy, mint egy regény, a Biblia mégis egyetlen, korokon átívelő és a világtörténelmen túl is folytatódó történetet be...
 • 2018. július 18., szerda

  Bachot hallgatni izgalmas, közösségi élmény, amelyben felfedezhetjük Istent, önmagunkat, a körülöttünk lévő világot. A német zeneszerző összes orgonam...
 • 2018. július 18., szerda

  Vasárnap hajnalra virradóra a kárpátaljai Nagydobrony déli, romák lakta telepén leégett a református imaház és a hozzá tartozó óvoda. Testvéreinknek i...
 • 2018. július 17., kedd

  Van-e értelme tíz fővel gyülekezeti táborba menni? Ugyan már. Tudom, a kevesebb több, de mégis jobban mutat, ha sokan vagyunk. Tíz főt azonban könnyeb...
 • 2018. július 16., hétfő

  Memoria Sanctorum című sorozatunk következő részében Szent András és Szent Benedek remete szerzetesekről emlékezünk meg.
 • 2018. július 16., hétfő

  Képek és keretek töltik meg idén a taliándörögdi református udvart a Művészetek völgyében. Talán jó, hogy van határa annak, amit láthatunk, és amit ne...
 • 2018. július 15., vasárnap

  Nem tudom, ki, mikor és miért találta ki, hogy gyengeségeink felvállalása nem az erő jele. Sokat lehet meríteni azoktól, akik hitelesen megélik a hitü...
 • 2018. július 12., csütörtök

  Református erdélyi fejedelemasszony még sohasem volt ilyen menő, mint a Lorántffy Zsuzsanna megír egy levelet című képregény címszereplője. ...
 • 2018. július 11., szerda

  Szükségünk van olyan lelki térre, ahol még Mike Tyson bokszolótól is idézhetünk a jézusi életútra gondolva. Olyan helyre, ahol megélhetjük a legmélyeb...
 • 2018. július 10., kedd

  A megszólásból megszólíthatóság lett, a kérdésekből iránymutatás, a kételkedésből pedig egyszer talán élő hit is születik.