Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Beszámoló 2010-ről

 

Beszámoló a 2010-es évről

Gyülekezetünkben az elmúlt esztendőben a következő lelkipásztorok végeztek vendégszolgálatot:

Sipos István máramarosszigeti esperes-lp., id.Kabai Ferenc szamosújvári nyugd.lp., Józan Lajos huszti ref.lp., Jenei Károly viski ref. lp., Kádár Miklós nyugd.lp., Sziszik József kőszegremetei lp., Tóbiás Emőke nagybánya-újvárosi segédlelkész, Tarsoly Gyula széri lp., Teffenhárt István aknasugatagi r.kat. lp., Ecsdi Árpád missztótfalui lp., Bak László nagybánya-óvárosi lp., Nagy András mónói lp. és Mészáros János III.éves th.h.

A szolgálatot végzők életére gyülekezetünk nevében is Isten áldását kérem.

2010-ben úrvacsorával élt Hosszúmezőn és Kistécsőn összesen:

Böjtfővasárnapján : 17 férfi és 33 nő, összesen 50-en

Húsvétkor : 39 64 „ , 103-an

Pünkösdkor :          35 56 „ , 91-en

Újkenyérkor : 23  38 „ , 61-en

Ref.ünnepén : 28 40 „ , 68-an

Karácsonykor : 21 32 „ , 53-an

Tehát 2010-ben úrvacsorával élt 163 férfi és 263 nő, összesen 426-an, 46-tal többen, mint a megelőző évben. Az úrvacsorai adományokat ezúton is köszönjük.

2010-ben a keresztség sákramentumában részesült 2 fiú és 5 leány, összesen 7-en, 3-mal többen, mint a megelőző évben.

2010-ben konfirmált 4 fiú és 6 leány, és egy felnőtt összesen 11-en, 1-el kevesebben, mint a megelőző évben.

2010-ben 2 tiszta ref. pár és 3 vegyes vallású pár kötött házasságot, 2-vel kevesebben, mint a megelőző évben.

2010-ben a temetőbe kísértük 11 férfi- és 7 nőtestvérünket, összesen 18 atyánkfiát, 3-mal többet mint 2009-ben.

2010-ban 86 vallásórás gyermeket tartottam nyilván, 24 óvodás korút és 62-őt az I-V.osztályokból. A hétvégi vallásórákra ebben az esztendőben átlagosan 25 gyermek járt és 61 hiányzott.

A VI-VII-VIII.osztályosokat ideszámítva, 112 gyermekből 24 gyermek egyetlenegyszer sem volt egész évben templomban, 24 gyermek pedig 1 vagy 2 alkalommal jött el Isten házába istentiszteletre. Tehát gyermekeink 43%-a nem jár templomba, ami javulást mutat a 2009-es 58%-hoz képest.

Az enyhén szorgalmas, közepesen szorgalmas , szorgalmas és kitűnően szorgalmas templombajáró gyerekek közül idén 36 gyermeket dicséretben és könyvjutalomban részesítünk. Emelkedő sorrendben ők a következők:

A. ENYHÉN SZORGALMASAK VOLTAK

36. Csatári Brigitta Óv. 15 alkalommal volt templomban

35. Hávrics Eszter IV.o. 17

34. Szabó Leonárd VI.o. 17

33. Czoka Cintia VII.o. 17

32. Bodoki Petra I.o. 18

31. Kuzmik Noémi II.o. 18

30. Kuzmik Nóra II.o. 18

29. Szépi Cintia II.o. 18

28. Kántor Évike-Réka VI.o 19

27. Csurka Erik-Árpád II.o. 20

26. Tivadar Alex V.o. 20

25. Jankó Barbara VII.o. 21

24. Román Johanna VII.o. 21

23. Szabó Eleonóra VI.o. 21

22. Nagy Petra Óv. 22

B. KÖZEPESEN SZORGALMASAK VOLTAK

21. Kántor József VIII.o        . 24 alkalommal volt templomban

20. Balázs Yvett I. o.              26

19. Nagy Melissza IV.o. 26

18. Lukera Beatrix VI.o 32

17. Csurka Emese Óv. 33 

C. SZORGALMASAK VOLTAK

16. Csurka Eszter II.o. 34

15. Kádár Noémi IV.o 38

14. Megyeri Bence III.o. 39

13. Kádár Dávid-Benjámin Óv. 42

12. Csurka Jence III.o. 43

11. Nagy Norbert VIII.o. 44

D. KITŰNŐEN SZORGALMASOK VOLTAK

10. Csurka Attila-Levente V.o. 45

9. Rozsnyai Cintia VIII.o.          47

8. Kántor Vivien VIII.o. 51

7. Rusznyák St. Evelin VIII.o. 53

6. Kántor Roland VIIIo. 55

5. Balás Zoltán-Attila V.o 58

4. Páll Odette VII.o. 59

3. Benedek Karola VIII.o. 90 

2. Sebestyén Ágnes-E. IV.o. 127

1. Sebestyén Márton VII.o.     150

Jézus Krisztus hívó szavát meghallva, „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket”, szülők, keresztszülők, nagyszülők, ebben az új évben nagyobb odafigyeléssel kövessék gyermekeik vallásos nevelését !

Egyházközségünk lélekszáma 431 férfi és 489 nő, összesen 920 lélek. Kistécsőn 11 személy .

Anyaegyházközségünk lélekszáma szórványukkal együtt: 931 lélek.

A tiszta református házaspárok száma : 162

A vegyes vallású családok száma : 138

A válás miatti félcsaládok száma : 29

Az egyedül élő férfiak száma : 29 (közülük 12 az ÖF)

Az egyedül élő nők száma : 96(közülük 87az ÖA)

Összesen :                                          454 család van nyilvántartva.

A 2010-es esztendőben 344 istentiszteleti alkalom volt, melyeken összesen részt vett 16.300 személy, 600-zal többen, mint a megelőző évben.

A vasárnapi istentiszteleteken résztvevők száma átlagosan 149 volt, ugyanannyian mint 2009-ben. Vas.de. átlag 116-on, délután 33-an voltunk templomban.

Egy ünnepnap átlag 160-an jöttek templomba, 6-tal kevesebben mint 2009-ben. Egy ünnepnap d.e. átlag 111-en, míg d.u. 49-en voltunk templomban.

Adja a minden kegyelemnek Ura, hogy ebben az új esztendőben Isten Igéje után vágyakozó gyülekezeti tagok töltsék meg templomunk padjait! „Minden gondotokat Őreá vessétek, mert Néki gondja van tireátok!”

Az egyházközség bevétele az év végén :96.247. lej volt

kiadása : 79.747. lej volt

Az évvégi pénztármaradvány 16.500. lej, amiből 15.668. lej a templomi padok kicserélésére begyűlt céladomány összege.

A 2010-es évre az e.f.j. 45 lej/lélek marad. A kis-nyugdíjból élők esetében, akinek a nyugdíja nem éri el a 400 lejt, az e.f.j. ebben az évben is 35 lej marad. Ismételten hirdetem, hogy a járulékokat több részletben is be lehet fizetni.

A harangdíjak 2010-ben a következők lesznek:

- ref. temetéskor 8 lej/ 1 harangozás

- idegen fel.tem.10 lej/ 1 harangozás

- emlékharang 10 lej

A keresztelési, esketési és temetési stólák egyaránt 100 lejben lettek megállapítva.

Temetési kántornő díja: 40 lej.

A földbérek nem változnak, 20 lej marad fertályonként.

Sírhelyfenntartás: 45 lej.

Istenünk gazdag áldása legyen minden egyházfenntartó gyermekén az Ő Igéje szerint: „ Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik, és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik.”(Péld.11,24)

Végül jelentem gyülekezetünknek , hogy a nyilvántartott 454 családból 79család nem fizette be az egyházfenntartói járulékot, ami romlást mutat a megelőző évi 67 családhoz viszonyítva. Ebből a hátrálékos 79 családból 31 család csak a tavalyi járulékkal, 18 család kétévi járulékkal, 5 család háromévi járulékkal, míg 25 család többévi járulékkal tartozik.

Azok, akiknek hátrálékaik vannak, most lehetőségük van egész évben több részletben is rendezni az elmaradtakat. Presbitérium határozata alapján nemfizető református egyháztag temetésekor az elmaradt járulékok 10 évre visszamenőleg befizetendőek lesznek, az elmaradt évek számát beszorozva a mostani járulék összegével.

Isten iránti hálával emlékezünk meg arról, hogy az elmúlt esztendőben nekifoghattunk a padok kicserélésének. A munkálatok folyamatosan haladnak, s a többi padok kicserélésére is sor kerül. Hogy ez megvalósulhasson, tisztelettel kérünk minden családot, járuljanak hozzá lehetőségeik szerint a padok kicseréléséhez! Az eddigi adományokat ezúton is megköszönjük.

Kedves testvéreim !

A magam és családom nevében békés, áldott és örömöket hozó új esztendőt kívánok mindenki számára.

Sebestyén László Ede

lelkipásztor

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 4, összesen: 114283

 • 2021. június 24., csütörtök

  A nyári pihenés a kikapcsolódás mellett arra is alkalmas, hogy kicsit megálljunk, és átgondoljuk, honnan indultunk és hová tartunk. Ehhez ajánlunk néh...
 • 2021. június 22., kedd

  Új kurzusokkal és műhelyekkel bővült a Sófár református dicsőítő iskola, amelyet ezúttal Miskolcon tartanak a járványügyi előírások szigorú betartása ...
 • 2021. június 22., kedd

  Szeretettel hívunk minden lelkipásztort a kifejezetten lelkészek számára szervezett lelkigyakorlatra, mely a lelki-testi pihenést, feltöltődést, megál...
 • 2021. június 21., hétfő

  A családon belüli erőszak ellen nem elég jogi és szakmai lépéseket tenni, szükség lenne a társadalom erkölcsi szintjének a fejlesztése is.
 • 2021. június 21., hétfő

  Szeretettel hívjuk és várjuk kreditpontot adó, akkreditált képzésünkre!
 • 2021. június 20., vasárnap

  Kézműves programmal, tematikus sétával és színvonalas nyáresti koncerttel várja az érdeklődőket a budapesti Bibliamúzeum a Múzeumok Éjszakáján június ...
 • 2021. június 18., péntek

  2021 szeptemberében a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 3. alkalommal indítja a Keresztény értékrendű vezetés szakirányú továbbképzését a négy tö...
 • 2021. június 17., csütörtök

  Tizenkét önkéntes utazik ki június végén a kenyai Rusinga szigetére a Van egy téglám Kenyában és a Hungary Helps Önkéntes Program közös projektjének r...
 • 2021. június 16., szerda

  Az Igehirdetők kézikönyve szakirodalomként is amellett tesz hitet, hogy az emberi élet minden maradandó gyönyörűsége csakis az Isten igéjében való gyö...
 • 2021. június 15., kedd

  Mívesen faragottak és megrongáltak, frissen festettek és kopottak, fűtöttek és kényelmetlenek. Padok, amelyek körül emberéletek fonódtak össze. Gyerek...