Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Beszámoló a 2006 os évről

Beszámoló a 2006-os évről

Gyülekezetünkben az elmúlt esztendőben a következő lelkipásztorok és teológusok végeztek vendégszolgálatot:
Csiha Kálmán nyugalmazott erdélyi püspök, Csomay Árpád egyházkerületi generális direktor, biharszentjánosi lp., Sipos István máramarosszigeti esperes-lp., Lukács Olga kolozsvári egyetemi lelkész-tanárnő, Katona Jenő San-Fransisco-i ref.lp., Bajnai Csaba avasújvárosi lp., Strébeli Péter ukr.-ort. lp., Teffenhart István aknasugatagi r.kat lp.,Csurka Attiláné Molnár Helén sajószentandrási lp., Bakk Lászlóné Major Enikő szinérvár-aljai lp., Nagy András monói lp., Fazakas Ildikó nagybánya-újvá-rosi segédlelkész, Barabás Attila érmihályfalvi segédlelkész, Tolvaj László 4.éves teológiai hallgató, Zabolai Enikő 2.éves th.h. és Suhó Zoltán 1.éves th.h.
A szolgálatot végzők életére gyülekezetünk nevében is Isten áldását kérem.

2006-ban úrvacsorával élt Hosszúmezőn és Kistécsőn összesen:
Böjtfővasárnapján : 18 férfi és 34 nő, összesen 52-en
Húsvétkor : 35 " " 71 " , " 106-on
Pünkösdkor : 41 " " 54 " , " 95-en
Újkenyérkor : 24 " " 40 " , " 64-en
Ref.ünnepén : 25 " " 36 " , " 61-en
Karácsonykor : 33 " " 63 " , " 96-an

Tehát 2005-ben úrvacsorával élt 176 férfi és 298 nő, összesen 474-en, 14-el többben, mint a megelőző évben. Az úrvacsorai adományokat ezúton is köszönjük.
2006-ban a keresztség sákramentumában részesült 3 fiú és 2 leány, összesen 5-en, 1-el többen, mint a megelőző évben.
2006-ban konfirmált 7 fiú és 4 leány, összesen 11-en, 1-el kevesebben, mint a megelőző évben.
2006-ben 3 tiszta ref. és 3 vegyes vallású pár kötött házasságot, összesen 6 pár,4 párral több, mint 2005-ben.
2006-ban a temetőbe kísértük 10 férfi- és 4 nőtest-vérünket, összesen 14 atyánkfiát,7-tel kevesebbet mint 2005-ben.
2006-ban 131 vallásórás gyermeket tartottam nyilván, 48 óvodás korút és 83-at az I-VII.osztályokból. A hétvégi vallásórákra ebben az esztendőben átlagosan 28 gyermek járt és 103 hiányzott.
A VIII.osztályosokat ideszámítva,143 gyermekből 46 gyermek egyetlenegyszer sem volt egész évben templomban, 26 gyermek pedig 1 vagy 2alkalommal jött el Isten házába istentiszteletre. Tehát gyermekeink fele nem jár templomba, ami némi romlást mutat a 2005. évi 49%-hoz képest.
A közepesen szorgalmas , szorgalmas és kitűnően szorgalmas templombajáró gyerekek közül idén 35 gyermeket dicséretben és könyvjutalomban részesítünk. Emelkedő sorrendben ők a következők:
A. KÖZEPESEN SZORGALMASAK VOLTAK

35. Csatári Éva VI.o. 17 alkalommal volt templomban
34. Megyeri Lénárd III.o. 18 " " "
33. Csurka Réka IX.o. 18 " " "
32. Jenei Szilveszter II.o. 19 " " "
31. Bodoki Petra Óvodás 20 " " "
30. Bemnedek Karola IV.o. 21 " " "
29. Rusznyák St.-Evelin IV.o. 23 " " "
28. Csurka Ingrid VIII.o. 23 " " "
27. Csurka Ede IX.o. 23 " " "
26. Orosz Noémi VII.o. 24 " " "
25. Csernáton Ádám VIII.o. 24 " " "
24. Jankó Barbara III.o. 26 " " "
23. Jenei Aranka V.o. 28 " " "
22. Szabó Levente VI.o. 29 " " "

B. SZORGALMASAK VOLTAK

21. Bácsa Kinga VII.o. 30 " " "
20. Csurka Evelin VIII.o. 30 " " "
19. Kádár Noémi Óvodás 34 " " "
18. Csurka Emília VI.o. 34 " " "
17. Páll Noémi-A. VII.o. 34 " " "
16. Tivadar Alex I.o. 35 " " "
15. Rozsnyai Cintia IV.o. 35 " " "
14. Székely Márk VI.o. 35 " " "
13. Páll Csilla IX.o. 36 " " "
12. R.Fekete Evelin VII.o 39 " " "
11. Jenei Irénke IX.o. 43 " " "

C. KITŰNŐEN SZORGALMASOK VOLTAK
10. Kántor Roland IV.o. 47 " " "
9. Hávrics Yvette-I. VII.o. 51 " " "
8. Páll Odette III.o. 60 " " "
7. Hávrics Sándor-A. VIII.o. 63 " " "
6. Kósa Mónika VII.o. 64 " " "
5. Balás Blanka VIII.o. 74 " " "
4. Jankó Ingrid IX.o. 96 " " "
3. Ájzert Norbert-T.VIII.o. 98 " " "
2. Sebestyén Márton IV.o. 157 " " "
1. Sebestyén Ágnes-E. óvodás 163 " " "


Jézus Krisztus hívó szavát meghallva, "Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket-, szülők, keresztszülők, nagyszülők, ebben az új évben nagyobb odafigyeléssel kövessék gyermekeik vallásos nevelését !
Egyházközségünk lélekszáma 450 férfi és 510 nő, összesen 960 lélek. Szórványainkban: Kistécsőn 13 személy és Köveslázon 7 személy.
Anyaegyházközségünk lélekszáma szórványainkkal együtt: 980 lélek.

A tiszta református házaspárok száma : 180
A vegyes vallású családok száma : 136
A válás miatti félcsaládok száma : 27
Az egyedül élő férfiak száma : 27 (közülük 10 az ÖF)
Az egyedül élő nők száma :100 (közülük 85 az ÖA)
Összesen 470 család van nyilvántartva.
A 2006-os esztendőben 353 istentiszteleti alkalom volt, melyeken összesen résztvett 16.400 személy, 1600-zal kevesebben, mint a megelőző évben.
A vasárnapi istentiszteleteken résztvevők száma átlagosan 146 volt, 5-tel többen mint 2005-ben. Vas.de. átlag 110-en, délután 36-an voltunk templomban.
Egy ünnepnap átlag 151-en jöttek templomba, 31-el kevesebben mint 2005-ben. Egy ünnepnap d.e. átlag 109-en, míg d.u. 42-en voltunk templomban.
Adja a minden kegyelemnek Ura, hogy ebben az új esztendőben Isten Igéje után vágyakozó gyülekezeti tagok töltsék meg templomunk padjait! "Minden gondotokat Őreá vessétek, mert Néki gondja van tireátok!-

Az egyházközség bevétele az év végén : 52.840.új lej volt
" " kiadása " " " : 46.440.új lej vol
Az évvégi pénztármaradvány : 6.400.új lej, amiből 2.380.új lej a templomi padok kicserélésére begyűlt céladomány összege.
Hálás szívvel emlékezem meg arról, hogy Isten segítségével befejeztük műemlék templomunk tetőlemezeinek kicserélését, villamosítottuk a harangokat, kihangosító szerkezetet és mikrofont szereltünk templomunkban, s a gyülekezeti otthonba új kazánt vásároltunk a központi fűtést biztosító kilyukadt régi kazán helyébe. Istenünk gazdag áldását kérem mindazok életére akik mint egyházukat szerető gyülekezeti tagok hozzájárultak a munkálatokhoz.
A 2007-os évre az e.f.j. 30 új lej/lélek összegben lett meghatározva. A csak kollektív nyugdíjból élők esetében az e.f.j. ebben az évben 20 új lej lesz.
A harangdíjak 2006-ban a következők lesznek:
- ref. temetéskor 5 új lej/ 1 harangozás
- idegen fel.tem. 7 új lej/ 1 harangozás - fele a harangozóé
- emlékharang 7 új lej - fele a harangozóé
A keresztelési, esketési és temetési stólák egyaránt 60 új lejben lettek megállapítva.
Temetési kántornő díja: 25 új lej.
A földbérek nem változnak, 20 új lej marad fertályonként.
Sírhelyfenntartás : 30 új lej.

Istenünk gazdag áldása legyen minden egyházfenntartó gyermekén az Ő Igéje szerint: " Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik, és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik.-(Péld.11,24)
Kedves testvéreim !
A magam és családom nevében békés, áldott és örömöket hozó új esztendőt kívánok mindenki számára.
Sebestyén László Ede
lelkipásztor


Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 9, összesen: 109479

 • 2020. augusztus 09., vasárnap

  Talán ez volt az a történet, amely megismertetett Jézussal. Ahol a legjobban és legegyértelműbben megéreztem, hogy ő tényleg itt volt teljes valójával...
 • 2020. augusztus 06., csütörtök

  A lányok, asszonyok régen fonóba jártak, ahol a munkát is el lehetett végezni és közben meg tudtak osztani egymással örömöt, bánatot. Ezt a hagyományt...
 • 2020. augusztus 06., csütörtök

  A vallásos formák és a spontaneitás is helyet kaphatnak az Istennel való kapcsolódásban.
 • 2020. augusztus 04., kedd

  „A jézusi szelíd hatalom nem kívül igáz le, hanem megérint belül és az élet irányába vezet. Boldog, aki elfogadja, szerencsétlen, aki nem él vele."
 • 2020. augusztus 04., kedd

  Középiskolás és egyetemista fiatalok építették fel a semmiből valahol az Alföldön, egy erdő szélén, a rendszerváltás után. Idén nyáron már az ő gyerme...
 • 2020. augusztus 02., vasárnap

  A Balaton-NET idei rendezvényét online tartják meg a járványveszély miatt. Kapocs Attila koordinátorral arról beszélgettünk, hogy mindez milyen kihívá...
 • 2020. július 30., csütörtök

  Nem csak a hivatásukkal és az életvitelükkel járó küzdelmek tehetik magányossá a lelkészeket – legalább ekkora baj, hogy nem mernek nyíltan beszélni e...
 • 2020. július 30., csütörtök

  Újra megnyílnak a RefoRom kapui – a Budapesti Református Cigány Szakkollégium augusztus 12-ig várja azon fiatalok jelentkezését, akik felvételt nyerte...
 • 2020. július 29., szerda

  Az egyetem a nagykőrösi képzési helyen lehetőséget biztosít a párhuzamos képzésekre is, így a jelentkezők hitéleti és világi szakok közül is választha...
 • 2020. július 28., kedd

  Ellis Potter könyve a természeti és természetfeletti világ egymásra találása mellett arról szól, hogyan kapcsolódhat az ember Istenhez.