Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Beszámoló a 2012-es évről

Feltöltés alatt

Beszámoló a 2012-es évről

 

 

Gyülekezetünkben az elmúlt esztendőben a következő lelkipásztorok és teológusok végeztek vendégszolgálatot:

Kiss József szatmár-pálfalvai ref.lp., Bogya Árpád apahegyi ref.lp., Rácz Ervin erdődi ref.lp., Márton János bonchidai ref.lp., Kádár Miklós nyugd.lp., Orbán István-Dániel nagybánya-újvárosi segédlelkész, Teffenhárt István aknasugatagi r.kat. lp., Mészáros János IV.éves th.hallgató, Vékony Rolland III.éves th.hallgató, valamint Szabó Attila és Csilla ref. misszionáriusok. A szolgálatot végzők életére gyülekezetünk nevében is Isten áldását kérem.

 

2012-ben úrvacsorával éltek:

 

Böjtfővasárnapján : 22 férfi és 28 nő, összesen 50-en

Húsvétkor : 41 „ „ 57 „ , „ 98-an

Pünkösdkor : 34 „ „ 38 „ , „ 72-en

Újkenyérkor : 26 „ „ 30 „ , „ 56-on

Ref.ünnepén : 29 „ „ 33 „ , „ 62-en

Karácsonykor : 32 „ „ 40 „ , „ 72-en

Tehát 2012-ben úrvacsorával élt 184 férfi és 226 nő, összesen 410-en, 48

-al kevesebben, mint a megelőző évben. Az úrvacsorai adományokat ezúton is köszönjük.

 

2012-ben a keresztség sákramentumában részesült 2 fiú és 1 leány, összesen 3-en, 5-tel kevesebben, mint a megelőző évben.

2012-ben konfirmált 6 fiú és 3 leány, összesen 9-en, 3-mal kevesebben, mint a megelőző évben.

2012-ben 2 tiszta ref. pár és 2 vegyes vallású pár kötött házasságot, összesen 4 pár, 1-gyel több, mint a megelőző évben.

2012-ben a temetőbe kísértük 7 férfi- és 9 nőtestvérünket, összesen 16 atyánkfiát, 3-mal többet mint 2011-ben.

 

2012-ban 76 vallásórás gyermeket tartottam nyilván, 23 óvodás korút és 53-at az I-V.osztályokból. A hétvégi vallásórákra ebben az esztendőben átlagosan 21 gyermek járt és 55 hiányzott.

A VI-VII-VIII.-IX.osztályosokat ideszámítva, 111 gyermekből 37 gyermek egyetlenegyszer sem volt egész évben templomban, 24 gyermek pedig 1 vagy 2 alkalommal jött el Isten házába istentiszteletre. Tehát gyermekeink 55%-a nem jár templomba, ami romlást mutat a 2011-es 41%-hoz képest.

 

Az enyhén szorgalmas, közepesen szorgalmas , szorgalmas és kitűnően szorgalmas templombajáró gyerekek közül idén 26 gyermeket dicséretben és könyvjutalomban részesítünk. Emelkedő sorrendben ők a következők:

 

 

A. ENYHÉN SZORGALMASAK VOLTAK

 

26. Kovács Miranda II.o. 17 alkalommal volt templomban

25. Csurka Andrea IV.o. 17 „ „ „

24. Szabó Eleonóra IX.o. 17 „ „ „

23. Csernátoni Antónia IX.o. 17 „ „ „

 

B. KÖZEPESEN SZORGALMASAK VOLTAK

 

22. Benedek Roland-Márk V.o. 20 „ „ „

21. Jenei Szilveszter VIII.o. 23 „ „ „

20. Balázs Yvett III.o. 23 „ „ „

19. Kuzmik Nóra IV.o. 24 „ „ „

18. Kuzmik Noémi IV.o. 24 „ „ „

17. Szépi Cintia IV.o 25 „ „ „

16. Nagy Fábián VIII.o. 26 „ „ „

15. Lukera Beatrix VIII.o. 29 „ „ „

 

C. SZORGALMASAK VOLTAK

 

14. Bodoki Petra III.o. 30 alkalommal volt templomban

13. Páll Odett IX. o. 34 „ „ „

12. Csurka Erik IV.o. 37 „ „ „

11.Tivadar Alex VII.o. 39 „ „ „

10.Csurka Eszter IV.o 41 „ „ „

9. Csurka Emese II.o. 42 „ „ „

8. Csurka Jence V.o. 42 „ „ „

 

D. KITŰNŐEN SZORGALMASOK VOLTAK

 

7. Megyeri Bence V.o. 47 „ „ „

6. Csurka Attila-Levente VII.o. 50 „ „ „

5. Kádár Dávid-Benjámin Óvodás 51 „ „ „

4. Kádár Noémi-Sztefáni VI.o. 52 „ „ „

3. Nagy Melissza VI.o. 53 „ „ „

2. Balás Zoltán-Attila VII.o. 85 „ „ „

1. Sebestyén Ágnes-Enikő VI.o. 137 „ „ „

 

 

 

Jézus Krisztus hívó szavát meghallva, „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket", szülők, keresztszülők, nagyszülők, ebben az új évben nagyobb odafigyeléssel kövessék gyermekeik vallásos nevelését !

 

 

 

Egyházközségünk lélekszáma 428 férfi és 480 nő, összesen 908 lélek. Kistécsőn 11 személy .

 

Anyaegyházközségünk lélekszáma szórványukkal együtt: 919 lélek.

A tiszta református házaspárok száma : 162

A vegyes vallású családok száma : 134

A válás miatti félcsaládok száma : 27

Az egyedül élő férfiak száma : 28 (közülük 12 az ÖF)

Az egyedül élő nők száma : 100 (közülük 85 az ÖA)

Összesen : 451 család van nyilvántartva.

 

A 2012-es esztendőben 336 istentiszteleti alkalom volt, melyeken összesen részt vett 14.100 személy, 1.450 -nel kevesebben, mint a megelőző évben.

A vasárnapi istentiszteleteken résztvevők száma átlagosan 135 volt, tízzel kevesebben mint 2011-ben. Vas.de. átlag 105-en, délután 30-an voltunk templomban.

Egy ünnepnap átlag 151-an jöttek templomba, kilenccel kevesebben mint 2011-ben. Egy ünnepnap d.e. átlag 122-en, míg d.u. 29-en voltunk templomban.

Adja a minden kegyelemnek Ura, hogy ebben az új esztendőben Isten Igéje után vágyakozó gyülekezeti tagok töltsék meg templomunk padjait! „Minden gondotokat Őreá vessétek, mert Néki gondja van tireátok!"

 

Az egyházközség bevétele az év végén : 104.324. lej volt

„ „ kiadása „ „ „ : 95.324. lej volt

Az évvégi pénztármaradvány : 9.000. lej, amiből 6.295. lej a templom további renoválására begyűlt céladomány összege.

 

A 2013-as évre az e.f.j. 55 lejben lett megállapítva az 550 lej fölötti jövedelemmel rendelkezőknek, 50 lej/lélek maradt a 450-550 lej közötti jövedelemmel bíróknak, 40 lej/lélek azoknak, akinek a nyugdíja 350-450 lej között van, valamint 35 lej/lélek marad a csak 350 lejt sem elérő kisnyugdíjasok számára. Ismételten hirdetem, hogy a járulékokat több részletben is be lehet fizetni.

A harangdíjak 2013-ban nem változnak, a következők lesznek:

- ref. temetéskor 8 lej/ 1 harangozás

- idegen fel.tem.10 lej/ 1 harangozás

- emlékharang 10 lej

A keresztelési, esketési és temetési stólák egyaránt 110 lejben lettek megállapítva.

Temetési kántornő díja: 50 lej.

A földbérek nem változnak, 20 lej marad fertályonként ott, ahol kis területet bérelnek, és állami támogatást erre nem kapnak. A szerződéses bérlés esetében a földügyi bizottság később határozza meg a földbérek összegét.

Sírhelyfenntartás: 50 lej.

 

Istenünk gazdag áldása legyen minden egyházfenntartó gyermekén az Ő Igéje szerint: „ Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik, és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik."(Péld.11,24)

 

Végül jelentem gyülekezetünknek , hogy a nyilvántartott 451 családból 77

család nem fizette be az egyházfenntartói járulékot, ami javulást mutat a megelőző évi 81 családhoz viszonyítva. Ebből a hátrálékos 77 családból 26 család csak a tavalyi járulékkal, 11 család kétévi járulékkal, 6 család háromévi járulékkal, 12 család négyévi, míg 22 család többévi járulékkal tartozik.

 

 

Azok, akiknek hátrálékaik vannak, január 31-ig még a tavalyi összegben rendezhetik az elmaradtakat. Presbitérium határozata alapján nemfizető református egyháztag temetésekor az elmaradt járulékok 10 évre visszamenőleg befizetendőek lesznek, az elmaradt évek számát beszorozva a mostani járulék összegével.

 

Isten iránti hálával emlékezünk meg arról, hogy az elmúlt esztendőben a padok ás az ablakok kicserélése teljesen befejeződött, s a karzat is megújult. Sikerült kijavítani belül a falakat, kimeszelni a templomot, valamint új világítótesteket helyeztünk el a templomban. Új szőnyegeket is vettünk a templom számára. Gyülekezetünk népe példásan adakozott, s a közmunkában is sokan elöl jártak. Minden nemű adományt ezúton is megköszönünk.

 

Kedves testvéreim !

A magam és családom nevében békés, áldott és örömöket hozó új esztendőt kívánok mindenki számára.

 

 

 

Sebestyén László Ede

lelkipásztor

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 21, összesen: 117084

 • 2021. december 02., csütörtök

  Míg a lelkigondozás az ember hogylétét, addig a lelkivezetés az Istennel való kapcsolatát állítja a középpontba. Hogyan jelenik meg mindez a reformátu...
 • 2021. december 01., szerda

  Múltunk kutatása nem öncélú tevékenység, hanem önképünk rétegeinek feltárására irányuló folyamat. Gondolatok a Hagyomány, Identitás, Történelem 2020 c...
 • 2021. november 30., kedd

  Ha meg akarjuk újítani otthonunkkal, a teremtett világgal való viszonyunkat, akkor meg kell tanulnunk az elegendő kultúráját – hangzott el a VIII. Öko...
 • 2021. november 29., hétfő

  Sütemények, csivitelés, kézimunkakörök – a nőszövetségi munka hallatán bevallom, sokáig a kosztümös filmekből ismert jelenetekre asszociáltam. P...
 • 2021. november 28., vasárnap

  Krisztus nem azt akarja tőlünk, hogy sikeres menedzserek, hanem hogy szentek legyünk – vallja Békési Sándor református teológus és rajzfilmkészítő, ak...
 • 2021. november 27., szombat

  Lila, lila, rózsaszín, lila – adventi sorozatunk első része.
 • 2021. november 27., szombat

  "Az ünnep a lényegre irányít..."
 • 2021. november 25., csütörtök

  A Budapest-Zuglói Református Egyházközség lelkipásztora 45 éves korában tért haza Teremtő Urához.
 • 2021. november 25., csütörtök

  Megalakult az első gyülekezetgondozó központ Szigetváron. A tizennégy környékbeli település reformátusainak pásztorlására önként jelentkezett egy fiat...
 • 2021. november 24., szerda

  Udvardi Erzsébetnek a képei belső elhívását közvetítik számunkra, amelynek gyökere hitéből ered – hangzott el a Bibliamúzeum és a Ferencvárosi Helytör...