Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Beszámoló a 2011-es évről

Beszámoló a 2011-es évről

Gyülekezetünkben az elmúlt esztendőben a következő lelkipásztorok és teológusok végeztek vendégszolgálatot:

Sipos István máramarosszigeti lp., Bogya-Kis Mária szatmár-kültelki lp., Gál Sándor gencsi lp., Barabás Attila tasnád-szántói lp., Kádár Miklós nyugd.lp., Keresztes Imre domokosi lp., Szomor Attila nagybánya-újvárosi segédlelkész, Orosz István miskolc-deszkatemplomi sgédlelkész , Teffenhárt István aknasugatagi r.kat. lp., Bencze-Kádár Bertold V.éves th.hallgató, Mészáros János IV.éves th.hallgató és Mészáros Mihály Immánuel III.éves teológus. A szolgálatot végzők életére gyülekezetünk nevében is Isten áldását kérem.

2011-ben úrvacsorával élt Hosszúmezőn és Kistécsőn összesen:

Böjtfővasárnapján : 28 férfi és 33 nő, összesen 61-en

Húsvétkor : 53 64 „ , 117-en

Pünkösdkor : 36 55 „ , 91-en

Újkenyérkor : 22 34 „ , 56-on

Ref.ünnepén : 20 32 „ , 52-en

Karácsonykor : 36 45 „ , 81-en

Tehát 2011-ben úrvacsorával élt 195 férfi és 263 nő, összesen 458-an, 32

-vel többen, mint a megelőző évben. Az úrvacsorai adományokat ezúton is köszönjük.

2011-ben a keresztség sákramentumában részesült 3 fiú és 5 leány, összesen 8-en, 1-gyel többen, mint a megelőző évben.

2011-ben konfirmált 5 fiú és 7 leány, összesen 12-en, 1-el többen, mint a megelőző évben.

2011-ben 2 tiszta ref. pár és 1 vegyes vallású pár kötött házasságot, összesen 3 pár, 2-vel kevesebben, mint a megelőző évben.

2011-ben a temetőbe kísértük 8 férfi- és 5 nőtestvérünket, összesen 13 atyánkfiát, 5-tel kevesebbet mint 2010-ben.

2011-ban 80 vallásórás gyermeket tartottam nyilván, 18 óvodás korút és 62-őt az I-V.osztályokból. A hétvégi vallásórákra ebben az esztendőben átlagosan 26 gyermek járt és 54 hiányzott.

A VI-VII-VIII.-IX.osztályosokat ideszámítva, 116 gyermekből 37 gyermek egyetlenegyszer sem volt egész évben templomban, 11 gyermek pedig 1 vagy 2 alkalommal jött el Isten házába istentiszteletre. Tehát gyermekeink 41%-a nem jár templomba, ami enyhe javulást mutat a 2010-es 43%-hoz képest.

Az enyhén szorgalmas, közepesen szorgalmas , szorgalmas és kitűnően szorgalmas templombajáró gyerekek közül idén 38 gyermeket dicséretben és könyvjutalomban részesítünk. Emelkedő sorrendben ők a következők:

A. ENYHÉN SZORGALMASAK VOLTAK

38. Kovács Miranda I.o. 15 alkalommal volt templomban

37. Kuzmik Nóra III.o. 15

36. Kuzmik Noémi III.o. 15

35. Fekete Máté VIII.o. 16

34. Kántor Vivien IX.o. 16

33. Rozsnyai Cintia IX.o. 17

B. KÖZEPESEN SZORGALMASAK VOLTAK

32. Szépi Cintia III.o. 20

31. Rábecz Melinda VIII.o. 22

30. Czoka Cintia VIII.o. 23

29. Megyeri Letícia VII.o. 24

28. Nagy Norbert IX.o. 25

27. Csatári Brigitta I.o 26

26. Rusznyák Evelin IX.o. 27

25. Lukera Beatrix VII.o. 30

24. Csernátoni Antónia VIII.o. 31

23. Csurka Erik-Árpád III.o. 31

22. Nagy Melissza V.o. 32

21. Szabó Leonárd VII.o. 33

C. SZORGALMASAK VOLTAK

20. Szabó Eleonóra VIII.o. 35 alkalommal volt templomban

19. Balázs Yvett II. o. 36

18. Jankó Barbara VIII.o. 37

17. Csurka Gellért VIII.o. 39

16. Bodoki Petra II.o. 40

15. Kádár Noémi V.o. 41

14. Csurka Eszter III.o 42

13. Megyeri Bence IV.o. 42

D. KITŰNŐEN SZORGALMASOK VOLTAK

12. Kántor Roland IX.o. 43

11. Megyeri Lénárd VIII.o. 43

10. Csurka Emese I.o. 43

9. Kádár Dávid-Benjámin Óv. 43

8. Csurka Jence-Adrien IV.o. 46

7. Benedek Karola-Erzsébet IX.o. 47

6. Tivadar Alex VI.o 52

5. Csurka Attila-Levente VI.o. 54

4. Páll Odette VIII.o. 61

3. Balás Zoltán-Attila VI.o. 79

2. Sebestyén Ágnes-Enikő V.o. 124

1. Sebestyén Márton IX.o. 140

Jézus Krisztus hívó szavát meghallva, „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket”, szülők, keresztszülők, nagyszülők, ebben az új évben nagyobb odafigyeléssel kövessék gyermekeik vallásos nevelését !

Egyházközségünk lélekszáma 428 férfi és 488 nő, összesen 916 lélek. Kistécsőn 11 személy .

Anyaegyházközségünk lélekszáma szórványukkal együtt: 927 lélek.

A tiszta református házaspárok száma : 162

A vegyes vallású családok száma : 134

A válás miatti félcsaládok száma : 27

Az egyedül élő férfiak száma : 30 (közülük 12 az ÖF)

Az egyedül élő nők száma : 100 (közülük 85 az ÖA)

Összesen : 453 család van nyilvántartva.

A 2011-es esztendőben 346 istentiszteleti alkalom volt, melyeken összesen részt vett 15.550 személy, 750 -nel kevesebben, mint a megelőző évben.

A vasárnapi istentiszteleteken résztvevők száma átlagosan 145 volt, néggyel kevesebben mint 2010-ben. Vas.de. átlag 113-an, délután 32-en voltunk templomban.

Egy ünnepnap átlag 160-an jöttek templomba, ugyanannyian mint 2010-ben. Egy ünnepnap d.e. átlag 122-en, míg d.u. 38-an voltunk templomban.

Adja a minden kegyelemnek Ura, hogy ebben az új esztendőben Isten Igéje után vágyakozó gyülekezeti tagok töltsék meg templomunk padjait! „Minden gondotokat Őreá vessétek, mert Néki gondja van tireátok!”

Az egyházközség bevétele az év végén : 94.565. lej volt

kiadása : 82.965. lej volt

Az évvégi pénztármaradvány : 11.600. lej, amiből 7.286. lej a templomi padok kicserélésére és a templom kimeszelésére begyűlt céladomány összege. Ezenkívül egyházközségünk bankszámláján 5.770. lej található, melyből 5.465. lej templomjavításra fordítandó összeg.

A 2012-es évre az e.f.j. 50 lejben lett megállapítva az 500 lej fölötti jövedelemmel rendelkezőknek, 45 lej/lélek maradt a 400-500 lej közötti jövedelemmel bíróknak, és a kis-nyugdíjból élők esetében, akinek a nyugdíja nem éri el a 400 lejt, az e.f.j. ebben az évben is 35 lej marad. Ismételten hirdetem, hogy a járulékokat több részletben is be lehet fizetni.

A harangdíjak 2012-ben nem változnak, a következők lesznek:

- ref. temetéskor 8 lej/ 1 harangozás

- idegen fel.tem.10 lej/ 1 harangozás

- emlékharang 10 lej

A keresztelési, esketési és temetési stólák sem változnak, egyaránt 100 lejben lettek megállapítva.

Temetési kántornő díja: 40 lej.

A földbérek nem változnak, 20 lej marad fertályonként.

Sírhelyfenntartás: 45 lej.

Istenünk gazdag áldása legyen minden egyházfenntartó gyermekén az Ő Igéje szerint: „ Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik, és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik.”(Péld.11,24)

Végül jelentem gyülekezetünknek , hogy a nyilvántartott 453 családból 81

család nem fizette be az egyházfenntartói járulékot, ami enyhe romlást mutat a megelőző évi 79 családhoz viszonyítva. Ebből a hátrálékos 81 családból 26 család csak a tavalyi járulékkal, 13 család kétévi járulékkal, 13 család háromévi járulékkal, míg 29 család többévi járulékkal tartozik.

Azok, akiknek hátrálékaik vannak, most lehetőségük van egész évben több részletben is rendezni az elmaradtakat. Presbitérium határozata alapján nemfizető református egyháztag temetésekor az elmaradt járulékok 10 évre visszamenőleg befizetendőek lesznek, az elmaradt évek számát beszorozva a mostani járulék összegével.

Isten iránti hálával emlékezünk meg arról, hogy az elmúlt esztendőben a padok kicserélése a földszinti részen befejeződött. Már készülnek az új ablakok a templomhoz, és a karzatrész is meg fog újulni. Ugyanakkor ebben az új évben szeretnénk kijavítani belül a falakat, és kimeszelni a templomot. Hogy ez megvalósulhasson, tisztelettel kérünk minden családot, járuljanak hozzá lehetőségeik szerint ezen munkálatokhoz! Az eddigi adományokat ezúton is megköszönjük.

Kedves testvéreim !

A magam és családom nevében békés, áldott és örömöket hozó új esztendőt kívánok mindenki számára.

Sebestyén László Ede

lelkipásztor

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 35, összesen: 113515

 • 2021. május 05., szerda

  Ha Isten megadta nekünk az oltás lehetőségét, éljünk is vele, és szükség esetén ne féljünk segítséget kérni a regisztrációhoz – üzeni az Országos Refo...
 • 2021. május 05., szerda

  A Nemzeti Összetartozás Alapítvány csütörtökön este hét órától a virtuális térben rendezi meg Teleki Miklós orgonaművész közreműködésével jótékon...
 • 2021. május 04., kedd

  Válhat-e barátjává, vagy inkább maradjon meg gyülekezeti tagja pásztorának egy lelkész? Jut-e ideje a saját családjára? Mi lehet a lelkészférjek szere...
 • 2021. május 04., kedd

  Régi vágya valósul meg a kerepesi református gyülekezetnek: épülő templomuk és gyülekezeti központjuk alapkövét tehették le május 2-án. A szilasligeti...
 • 2021. május 03., hétfő

  Júniusban újra dunamelléki lelkészhét Tahitótfalun – személyes jelenléttel.
 • 2021. május 03., hétfő

  Az újrakezdés kérdéseiről szólt az új egyházkerületi ciklus első lelkész-gondnoki értekezlete.
 • 2021. május 02., vasárnap

  Édesanyám, ez a te napod... Balog Zoltán püspök anyák napi köszöntése.
 • 2021. április 30., péntek

  Hosszú, nehézségekkel teli időszakot követően, vasárnap újra kinyílnak a templomajtók. Hogyan forduljunk azokhoz, akik nem találnak vissza közösségein...
 • 2021. április 29., csütörtök

  A koronavírus-fertőzésben elhunytakat a családtagok holtukban sem láthatják. Ezért is számít annyira, hogy van egy szemtanú, aki látta, kísérte őket a...
 • 2021. április 28., szerda

  A Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom különleges jubileumra készül, hálát adva a szervezet történetéért, missziójának áldásaiért.