Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Beszámoló a 2009-es évről

Beszámoló a 2009-es évről

Gyülekezetünkben az elmúlt esztendőben a következő lelkipásztorok végeztek vendégszolgálatot:

Sipos István máramarosszigeti esperes-lp., Molnár Kálmán szilágycsehi nyugd. esperes-lp., Hegedűs Aranka mezőzombor-i ref.lp., Barabás Attila tasnád-szántói lp., Strébeli Péter ukr.-ort. lp., Szabó Attila magyarnemegyei ref.lp., Bogya Árpád apahegyi lp.,Keresztúri Sándor Zsolt szatmárgörbedi lp., Teffenhárt István aknasugatagi r.kat. lp., Fodor Elemér ombódi lp., Fazakas Ildikó avasfelsőfalui lp., Sógor Csaba ref.lp.-EU-képviselő, és Szabó Attila református misszionárius.

A szolgálatot végzők életére gyülekezetünk nevében is Isten áldását kérem.

2009-ben úrvacsorával élt Hosszúmezőn és Kistécsőn összesen:

Böjtfővasárnapján : 13 férfi és 38 nő, összesen 51-en

Húsvétkor : 32 52 „ , 84-en

Pünkösdkor : 30 39 „ , 69-en

Újkenyérkor : 27 38 „ , 65-en

Ref.ünnepén : 15 33 „ , 48-an

Karácsonykor : 20 43 „ , 63-an

Tehát 2009-ben úrvacsorával élt 137 férfi és 243 nő, összesen 380-an, 52-vel kevesebben, mint a megelőző évben. Az úrvacsorai adományokat ezúton is köszönjük.

2009-ben a keresztség sákramentumában részesült 3 leány és egy felnőtt. összesen 4-en, 11-gyel kevesebben, mint a megelőző évben.

2009-ben konfirmált 6 fiú és 6 leány, összesen 12-en, ugyanannyian, mint a megelőző évben.

2009-ben 3 tiszta ref. pár és 4 vegyes vallású pár kötött házasságot.

2009-ben a temetőbe kísértük 8 férfi- és 9 nőtestvérünket, összesen 17 atyánkfiát, 4-gyel többet mint 2008-ban.

2009-ban 110 vallásórás gyermeket tartottam nyilván, 24 óvodás korút és 86-ot az

I-VII.osztályokból. A hétvégi vallásórákra ebben az esztendőben átlagosan 24 gyermek járt és 86 hiányzott.

A VIII.osztályosokat ideszámítva, 122 gyermekből 45 gyermek egyetlenegyszer sem volt egész évben templomban, 26 gyermek pedig 1 vagy 2 alkalommal jött el Isten házába istentiszteletre. Tehát gyermekeink 58%-a nem jár templomba, ugyanannyian, mint 2008-ban.

Az enyhén szorgalmas, közepesen szorgalmas , szorgalmas és kitűnően szorgalmas templombajáró gyerekek közül idén 35 gyermeket dicséretben és könyvjutalomban részesítünk. Emelkedő sorrendben ők a következők:

A. ENYHÉN SZORGALMASAK VOLTAK

35. Csurka Erik Árpád I.o. 15 alkalommal volt templomban

34. Fekete Levente VIII.o. 16

33. Bácsa Andrea VIII.o. 16

32. Szépi Cintia I.o. 16

31. Rozsnyai Gvendolin VIII.o. 17

30. Balázs Yvette Óv. 19

29. Jankó Barbara VI.o. 21

28. Vlad Gabriella IV.o 21

27. Bodoki Petra Óv. 22

26. Balázs Melinda IX.o. 23

25. Kántor Franciska VIII.o. 23

24. Csurka Kriszt. Attila VIII.o. 23

23. Tivadar Alex IV.o. 23

B. KÖZEPESEN SZORGALMASAK VOLTAK

22. Géczi Gabriella VIII.o. 24 alkalommal volt templomban

21. Csurka Ádám VIII. o. 24

20. Csurka Jence II.o. 26

19. Csurka Attila-Levente IV.o. 27

18. Rusznyák St.-Evelin VII.o. 31

17. Szabó Eleonóra-D. VI.o. 31

16. Kántor Vivien VII.o. 32

15. Szabó Leonárd V.o 32

C. SZORGALMASAK VOLTAK

14. Megyeri Bence II.o 34

13. Kádár Dávid-Benjámin Óv. 35

12. Kádár Noémi-Sztefáni III.o. 39

11. Szépi Kárla-Alexandra VIII.o. 41

10. Kántor Roland VII.o. 41

9. Csurka Eszter I.o. 41

8. Rozsnyai Cintia VII.o. 42

7. Csurka Emese ÓV. 44

D. KITŰNŐEN SZORGALMASOK VOLTAK

6. Balás Zoltán-Attila IV.o 56

5. Páll Odette VI.o. 59

4. Szabó Dávid-Attila VIII.o. 61

3. Benedek Karola VII.o. 80

2. Sebestyén Márton VII.o. 158

1. Sebestyén Ágnes-E. III.o. 161

Jézus Krisztus hívó szavát meghallva, „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket”, szülők, keresztszülők, nagyszülők, ebben az új évben nagyobb odafigyeléssel kövessék gyermekeik vallásos nevelését !

Egyházközségünk lélekszáma 440 férfi és 493 nő, összesen 933 lélek. Szórványainkban: Kistécsőn 11 személy és Köveslázon 1 személy.

Anyaegyházközségünk lélekszáma szórványainkkal együtt: 945 lélek.

A tiszta református házaspárok száma : 165

A vegyes vallású családok száma : 135

A válás miatti félcsaládok száma : 29

Az egyedül élő férfiak száma : 29 (közülük 12 az ÖF)

Az egyedül élő nők száma : 98 (közülük 88 az ÖA)

Összesen : 456 család van nyilvántartva.

A 2009-es esztendőben 377 istentiszteleti alkalom volt, melyeken összesen részt vett 15.700 személy, 350-nel többen, mint a megelőző évben.

A vasárnapi istentiszteleteken résztvevők száma átlagosan 149 volt, 5-tel többen mint 2008-ban. Vas.de. átlag 111-en, délután 38-an voltunk templomban.

Egy ünnepnap átlag 166-an jöttek templomba, 6-tal kevesebben mint 2008-ban. Egy ünnepnap d.e. átlag 117-en, míg d.u. 49-en voltunk templomban.

Adja a minden kegyelemnek Ura, hogy ebben az új esztendőben Isten Igéje után

vágyakozó gyülekezeti tagok töltsék meg templomunk padjait! „Minden gondotokat Őreá vessétek, mert Néki gondja van tireátok!”

Az egyházközség bevétele az év végén : 76.250. lej volt

kiadása : 62.550. lej volt

Az évvégi pénztármaradvány : 13.700. lej, amiből 13.480 lej a templomi padok kicserélésére begyűlt céladomány összege.

A 2009-es évre az e.f.j. 45 lej/lélek összegben lett meghatározva. A kis-nyugdíjból élők esetében, akinek a nyugdíja nem éri el a 400 lejt, az e.f.j. ebben az évben 35 lej marad. Ismételten hirdetem, hogy a járulékokat több részletben is be lehet fizetni.

A harangdíjak 2010-ben a következők lesznek:

- ref. temetéskor 7 lej/ 1 harangozás

- idegen fel.tem. 9 lej/ 1 harangozás

- emlékharang 10 lej

A keresztelési, esketési és temetési stólák egyaránt 85 lejben lettek megállapítva.

Temetési kántornő díja: 40 lej.

A földbérek nem változnak, 20 lej marad fertályonként.

Sírhelyfenntartás: 45 lej.

Istenünk gazdag áldása legyen minden egyházfenntartó gyermekén az Ő Igéje szerint: „ Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik, és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik.”(Péld.11,24)

Végül jelentem gyülekezetünknek , hogy a nyilvántartott 456 családból 67 család nem fizette be az egyházfenntartói járulékot, ami javulást mutat a megelőző évi 75 családhoz viszonyítva. Ebből a hátrálékos 67 családból 35 család csak a tavalyi járulékkal, 5 család kétévi járulékkal, 7 család háromévi járulékkal, míg 20 család többévi járulékkal tartozik.

Azok, akiknek hátrálékaik vannak, 2010 február 1-ig még a tavalyi összegben fizethetik be a hátrálékokat, beszorozva az illető évek számával. Február 1-től az idei összeg lesz alkalmazva a hátrálékokra is. Presbitérium határozata alapján nemfizető református egyháztag temetésekor az elmaradt járulékok 10 évre visszamenőleg befizetendőek lesznek, az elmaradt évek számát beszorozva a mostani járulék összegével.

Kedves testvéreim !

A magam és családom nevében békés, áldott és örömöket hozó új esztendőt kívánok mindenki számára.

Sebestyén László Ede

lelkipásztor

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 5, összesen: 114284

 • 2021. június 24., csütörtök

  A nyári pihenés a kikapcsolódás mellett arra is alkalmas, hogy kicsit megálljunk, és átgondoljuk, honnan indultunk és hová tartunk. Ehhez ajánlunk néh...
 • 2021. június 22., kedd

  Új kurzusokkal és műhelyekkel bővült a Sófár református dicsőítő iskola, amelyet ezúttal Miskolcon tartanak a járványügyi előírások szigorú betartása ...
 • 2021. június 22., kedd

  Szeretettel hívunk minden lelkipásztort a kifejezetten lelkészek számára szervezett lelkigyakorlatra, mely a lelki-testi pihenést, feltöltődést, megál...
 • 2021. június 21., hétfő

  A családon belüli erőszak ellen nem elég jogi és szakmai lépéseket tenni, szükség lenne a társadalom erkölcsi szintjének a fejlesztése is.
 • 2021. június 21., hétfő

  Szeretettel hívjuk és várjuk kreditpontot adó, akkreditált képzésünkre!
 • 2021. június 20., vasárnap

  Kézműves programmal, tematikus sétával és színvonalas nyáresti koncerttel várja az érdeklődőket a budapesti Bibliamúzeum a Múzeumok Éjszakáján június ...
 • 2021. június 18., péntek

  2021 szeptemberében a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 3. alkalommal indítja a Keresztény értékrendű vezetés szakirányú továbbképzését a négy tö...
 • 2021. június 17., csütörtök

  Tizenkét önkéntes utazik ki június végén a kenyai Rusinga szigetére a Van egy téglám Kenyában és a Hungary Helps Önkéntes Program közös projektjének r...
 • 2021. június 16., szerda

  Az Igehirdetők kézikönyve szakirodalomként is amellett tesz hitet, hogy az emberi élet minden maradandó gyönyörűsége csakis az Isten igéjében való gyö...
 • 2021. június 15., kedd

  Mívesen faragottak és megrongáltak, frissen festettek és kopottak, fűtöttek és kényelmetlenek. Padok, amelyek körül emberéletek fonódtak össze. Gyerek...