Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Beszédes régi jegyzőkönyveinkből

Régi idők jegyzőkönyveiből

Az 1801.január 1- jei presbiteri jegyzőkönyvből:

"Egyben vetett vállakkal feltaláltuk, hogy Költsey Pál urat, kiben jövendőre nézve is teljes reménysége és közbizodalma lévén Szent Ekklánknak (ekklézsia), választasson Curatornak.
Mindazonáltal megkérdeztetvén, hogy az Curatorságot felvállalni méltóztasson, aki abbéli szíves indulattyát a Sz. Ekklának alázatos tisztelettel megköszönte, ámbár terhes környül állásai elég okot adhattak volna arra, hogy ezen hivatal másra bizathasson, de érezvén Ekklánkbeli tagjainak gyengeségét, felvállalni az Curatorságot nem sajnállotta, igéretet is tett abba, hogy teljes tehetséggel, serénységgel és igazsággal Ekklánk javát, boldogságát folytatni, előmozdítani igyekszik.-
****************************************************************
1863 december 19.-én legátusok fogadása tárgyában:

"P.Szabó józsef lelkész és Csurka Ferencz gondnok kettős elnöklete alatti gyűlésen olvastatott T.Nánásy Lajos úrnak azon megkereső levele, melyben nyilatkozat tételre szólítja fel Egyházunkat, nem lenne-é hajlandó a Szigeti Főtanoda ifjai közül az ünnepek alkalmával követet vállalni, az úgynevezett legatiót felállítani.
Leírhatatlan az öröm, mely keblünkben keletkezett annak tudatában , hogy e haza vég vidékén álló Szigeti Ref. Főtanoda leküzdve a kitartás és Szellem fegyvereivel elleneit, életrevalóságánál fogva magát annyira kinőtte, hogy már képes ifjakat bocsátani ki ünnepekre, ezen örömtől lelkesítve a nevelés szent ügye s az iskola óhajtása felhívására előmozdítása tekintetéből évenként a három nagy ünnepe alkalmával az iskola követét fogadjuk, s részére az egyház pénztárából 3 forintot biztosítunk, ezen kívül ami híveink kegyes adakozásaikból gyűjtés útján begyül, mi a soros perczeptorok által lesz eszközlendő...-
*************************************************************

1864 szeptember 11.-én, az ünnep- és vasárnap-megrontókkal szemben "...egyhangú határozattá lőn, aki ünnep- vagy vasárnap akárminémi munkát vagy maga, vagy munkásai által teljesít, vagy teljesíttet, annyiszor amennyiszer 5-5 forintig büntettessék.-

*************************************************************
1866 június hó 3.-án " előterjesztetik, hogy a fiatalok a templomba magokat rendetlenül viselik, helytelenkednek s botránkozásokat okoznak. Kósa Lajos atyánkfia megbízatik, hogy a fiatalokra felügyeljen, s a helytelenkedőket személyválogatás nélkül jelentse be, kik is vagy egy forint vagy 24 órai börtönnel lesznek megfenyítendők.-

*************************************************************
1929 november 29.-én kimondja a presbitérium, hogy " téli időszakban nem mindennap tartassék istentisztelet, hanem csak vasárnap, hétfőn, csütörtökön és szombaton, délután pedig vasárnap és szombaton.-
Későbbi presbiteri határozatok tanúsága szerint, amíg a Református Elemi Iskola működött, április elejétől november végéig minden reggel volt istentisztelet, amelyen iskolánk összes tanulója a tanítókkal együtt részt vett.
*************************************************************
Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 15, összesen: 114905

 • 2021. augusztus 04., szerda

  Amikor egy hosszú, nyomorúságos belső küzdelem váratlan fejleményeként megtértem, gyors egymásutánban olyan dolgok zajlottak le bennem, amelyekre egyá...
 • 2021. augusztus 03., kedd

  Hogyan segíthet a mozgás és a minket körülvevő környezet az imádságban való elmélyülésben? Miskolczi Enikővel a nemrég megjelent „Imaséták. Példatár” ...
 • 2021. augusztus 03., kedd

  Augusztus 2-át az 1972-es Roma Világkongresszus jelölte ki a holokauszt során életüket vesztett cigányok nemzetközi emléknapjának – hazánkban a ...
 • 2021. augusztus 03., kedd

  A 2021. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárásba történő jelentkezés fontosabb információi
 • 2021. augusztus 02., hétfő

  Javában zajlik Budapesten a Dunamelléki Református Egyházkerület központjának felújítása és a 2019-ben leégett Ráday utcai kollégium újjáépítése.
 • 2021. augusztus 01., vasárnap

  „Hat évig kergettük ezt az álmot, mire egész más módon, mint gondoltuk, miénk lett ez a csoda." Hogyan lesz egy parasztház és a hozzá tartozó kút áldá...
 • 2021. július 29., csütörtök

  Kapolcson a céltalan barangolás is feltölt, a régi kövekből rakott házak és kerítések, a kemencében sült ételek illata erőfeszítés nélkül segítenek me...
 • 2021. július 29., csütörtök

  A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara felvételt hirdet alábbi hitéleti alapképzési szakjaira nappali és levelező munkarendben: református...
 • 2021. július 28., szerda

  Miként alakult a művészet és az egyház kapcsolata az európai történelemben? Mit árulhat el egy művészeti alkotás Isten és az ember kapcsolatáról? Föld...
 • 2021. július 27., kedd

  „Abban hiszek, hogy mindenki tud zenélni és énekelni. Rengeteg gátlás és korlát épül belénk, ami elveszi az örömünket, ezeket a falakat szeretném áttö...