Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Beszédes régi jegyzőkönyveinkből

Régi idők jegyzőkönyveiből

Az 1801.január 1- jei presbiteri jegyzőkönyvből:

"Egyben vetett vállakkal feltaláltuk, hogy Költsey Pál urat, kiben jövendőre nézve is teljes reménysége és közbizodalma lévén Szent Ekklánknak (ekklézsia), választasson Curatornak.
Mindazonáltal megkérdeztetvén, hogy az Curatorságot felvállalni méltóztasson, aki abbéli szíves indulattyát a Sz. Ekklának alázatos tisztelettel megköszönte, ámbár terhes környül állásai elég okot adhattak volna arra, hogy ezen hivatal másra bizathasson, de érezvén Ekklánkbeli tagjainak gyengeségét, felvállalni az Curatorságot nem sajnállotta, igéretet is tett abba, hogy teljes tehetséggel, serénységgel és igazsággal Ekklánk javát, boldogságát folytatni, előmozdítani igyekszik.-
****************************************************************
1863 december 19.-én legátusok fogadása tárgyában:

"P.Szabó józsef lelkész és Csurka Ferencz gondnok kettős elnöklete alatti gyűlésen olvastatott T.Nánásy Lajos úrnak azon megkereső levele, melyben nyilatkozat tételre szólítja fel Egyházunkat, nem lenne-é hajlandó a Szigeti Főtanoda ifjai közül az ünnepek alkalmával követet vállalni, az úgynevezett legatiót felállítani.
Leírhatatlan az öröm, mely keblünkben keletkezett annak tudatában , hogy e haza vég vidékén álló Szigeti Ref. Főtanoda leküzdve a kitartás és Szellem fegyvereivel elleneit, életrevalóságánál fogva magát annyira kinőtte, hogy már képes ifjakat bocsátani ki ünnepekre, ezen örömtől lelkesítve a nevelés szent ügye s az iskola óhajtása felhívására előmozdítása tekintetéből évenként a három nagy ünnepe alkalmával az iskola követét fogadjuk, s részére az egyház pénztárából 3 forintot biztosítunk, ezen kívül ami híveink kegyes adakozásaikból gyűjtés útján begyül, mi a soros perczeptorok által lesz eszközlendő...-
*************************************************************

1864 szeptember 11.-én, az ünnep- és vasárnap-megrontókkal szemben "...egyhangú határozattá lőn, aki ünnep- vagy vasárnap akárminémi munkát vagy maga, vagy munkásai által teljesít, vagy teljesíttet, annyiszor amennyiszer 5-5 forintig büntettessék.-

*************************************************************
1866 június hó 3.-án " előterjesztetik, hogy a fiatalok a templomba magokat rendetlenül viselik, helytelenkednek s botránkozásokat okoznak. Kósa Lajos atyánkfia megbízatik, hogy a fiatalokra felügyeljen, s a helytelenkedőket személyválogatás nélkül jelentse be, kik is vagy egy forint vagy 24 órai börtönnel lesznek megfenyítendők.-

*************************************************************
1929 november 29.-én kimondja a presbitérium, hogy " téli időszakban nem mindennap tartassék istentisztelet, hanem csak vasárnap, hétfőn, csütörtökön és szombaton, délután pedig vasárnap és szombaton.-
Későbbi presbiteri határozatok tanúsága szerint, amíg a Református Elemi Iskola működött, április elejétől november végéig minden reggel volt istentisztelet, amelyen iskolánk összes tanulója a tanítókkal együtt részt vett.
*************************************************************
Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 12, összesen: 116953

 • 2021. november 25., csütörtök

  A Budapest-Zuglói Református Egyházközség lelkipásztora 45 éves korában tért haza Teremtő Urához.
 • 2021. november 25., csütörtök

  Megalakult az első gyülekezetgondozó központ Szigetváron. A tizennégy környékbeli település reformátusainak pásztorlására önként jelentkezett egy fiat...
 • 2021. november 24., szerda

  Udvardi Erzsébetnek a képei belső elhívását közvetítik számunkra, amelynek gyökere hitéből ered – hangzott el a Bibliamúzeum és a Ferencvárosi Helytör...
 • 2021. november 23., kedd

  Mérföldkőhöz érkezett a Lelki éhség konferenciasorozat, a protestáns kegyesség útján járók spirituális és szakmai műhelye. Az elmúlt három év gyümölcs...
 • 2021. november 23., kedd

  Kora reggelenként az Arany muzsikás kalendáriumra ébredhetünk, vasárnaponként pedig családi koncertekbe és misztériumjátékba kapcsolódhatunk be a Hold...
 • 2021. november 22., hétfő

  Könyvbemutató és konferencia.  A Lelki éhség kötet az eddigi konferenciák témafelvetései és előadásai mentén született írásokat gyűjti egybe...
 • 2021. november 21., vasárnap

  A bölcsőtől a sírig kíséri az egyház az embert, az élet nagy pillanatairól pedig dokumentáció is készül. Ennek köszönhetően akár évszázadokra visszame...
 • 2021. november 19., péntek

  Emléktáblát avattak a Soli Deo Gloria Református Diákszövetség egykori székhelyénél – azoknak a szellemi örökségéről megemlékezve, akik 1921 és 1949 k...
 • 2021. november 18., csütörtök

  Döbrőssy Lajos rákkutató professzorral az idén száz éve alapított Soli Deo Gloria Református Diákszövetség történetéről és szellemi örökségéről beszél...
 • 2021. november 17., szerda

  Tizenöt éves beszélgetések lenyomata a könyv, amelyben a keresztyén családpasztoráció, a teológia, az orvostudomány és a családterápia szempontjai fol...