Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Beszédes régi jegyzőkönyveinkből

Régi idők jegyzőkönyveiből

Az 1801.január 1- jei presbiteri jegyzőkönyvből:

"Egyben vetett vállakkal feltaláltuk, hogy Költsey Pál urat, kiben jövendőre nézve is teljes reménysége és közbizodalma lévén Szent Ekklánknak (ekklézsia), választasson Curatornak.
Mindazonáltal megkérdeztetvén, hogy az Curatorságot felvállalni méltóztasson, aki abbéli szíves indulattyát a Sz. Ekklának alázatos tisztelettel megköszönte, ámbár terhes környül állásai elég okot adhattak volna arra, hogy ezen hivatal másra bizathasson, de érezvén Ekklánkbeli tagjainak gyengeségét, felvállalni az Curatorságot nem sajnállotta, igéretet is tett abba, hogy teljes tehetséggel, serénységgel és igazsággal Ekklánk javát, boldogságát folytatni, előmozdítani igyekszik.-
****************************************************************
1863 december 19.-én legátusok fogadása tárgyában:

"P.Szabó józsef lelkész és Csurka Ferencz gondnok kettős elnöklete alatti gyűlésen olvastatott T.Nánásy Lajos úrnak azon megkereső levele, melyben nyilatkozat tételre szólítja fel Egyházunkat, nem lenne-é hajlandó a Szigeti Főtanoda ifjai közül az ünnepek alkalmával követet vállalni, az úgynevezett legatiót felállítani.
Leírhatatlan az öröm, mely keblünkben keletkezett annak tudatában , hogy e haza vég vidékén álló Szigeti Ref. Főtanoda leküzdve a kitartás és Szellem fegyvereivel elleneit, életrevalóságánál fogva magát annyira kinőtte, hogy már képes ifjakat bocsátani ki ünnepekre, ezen örömtől lelkesítve a nevelés szent ügye s az iskola óhajtása felhívására előmozdítása tekintetéből évenként a három nagy ünnepe alkalmával az iskola követét fogadjuk, s részére az egyház pénztárából 3 forintot biztosítunk, ezen kívül ami híveink kegyes adakozásaikból gyűjtés útján begyül, mi a soros perczeptorok által lesz eszközlendő...-
*************************************************************

1864 szeptember 11.-én, az ünnep- és vasárnap-megrontókkal szemben "...egyhangú határozattá lőn, aki ünnep- vagy vasárnap akárminémi munkát vagy maga, vagy munkásai által teljesít, vagy teljesíttet, annyiszor amennyiszer 5-5 forintig büntettessék.-

*************************************************************
1866 június hó 3.-án " előterjesztetik, hogy a fiatalok a templomba magokat rendetlenül viselik, helytelenkednek s botránkozásokat okoznak. Kósa Lajos atyánkfia megbízatik, hogy a fiatalokra felügyeljen, s a helytelenkedőket személyválogatás nélkül jelentse be, kik is vagy egy forint vagy 24 órai börtönnel lesznek megfenyítendők.-

*************************************************************
1929 november 29.-én kimondja a presbitérium, hogy " téli időszakban nem mindennap tartassék istentisztelet, hanem csak vasárnap, hétfőn, csütörtökön és szombaton, délután pedig vasárnap és szombaton.-
Későbbi presbiteri határozatok tanúsága szerint, amíg a Református Elemi Iskola működött, április elejétől november végéig minden reggel volt istentisztelet, amelyen iskolánk összes tanulója a tanítókkal együtt részt vett.
*************************************************************
Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 16, összesen: 113471

 • 2021. május 05., szerda

  Ha Isten megadta nekünk az oltás lehetőségét, éljünk is vele, és szükség esetén ne féljünk segítséget kérni a regisztrációhoz – üzeni az Országos Refo...
 • 2021. május 05., szerda

  A Nemzeti Összetartozás Alapítvány csütörtökön este hét órától a virtuális térben rendezi meg Teleki Miklós orgonaművész közreműködésével jótékon...
 • 2021. május 04., kedd

  Válhat-e barátjává, vagy inkább maradjon meg gyülekezeti tagja pásztorának egy lelkész? Jut-e ideje a saját családjára? Mi lehet a lelkészférjek szere...
 • 2021. május 04., kedd

  Régi vágya valósul meg a kerepesi református gyülekezetnek: épülő templomuk és gyülekezeti központjuk alapkövét tehették le május 2-án. A szilasligeti...
 • 2021. május 03., hétfő

  Júniusban újra dunamelléki lelkészhét Tahitótfalun – személyes jelenléttel.
 • 2021. május 03., hétfő

  Az újrakezdés kérdéseiről szólt az új egyházkerületi ciklus első lelkész-gondnoki értekezlete.
 • 2021. május 02., vasárnap

  Édesanyám, ez a te napod... Balog Zoltán püspök anyák napi köszöntése.
 • 2021. április 30., péntek

  Hosszú, nehézségekkel teli időszakot követően, vasárnap újra kinyílnak a templomajtók. Hogyan forduljunk azokhoz, akik nem találnak vissza közösségein...
 • 2021. április 29., csütörtök

  A koronavírus-fertőzésben elhunytakat a családtagok holtukban sem láthatják. Ezért is számít annyira, hogy van egy szemtanú, aki látta, kísérte őket a...
 • 2021. április 28., szerda

  A Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom különleges jubileumra készül, hálát adva a szervezet történetéért, missziójának áldásaiért.