Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Beszédes régi jegyzőkönyveinkből

Régi idők jegyzőkönyveiből

Az 1801.január 1- jei presbiteri jegyzőkönyvből:

"Egyben vetett vállakkal feltaláltuk, hogy Költsey Pál urat, kiben jövendőre nézve is teljes reménysége és közbizodalma lévén Szent Ekklánknak (ekklézsia), választasson Curatornak.
Mindazonáltal megkérdeztetvén, hogy az Curatorságot felvállalni méltóztasson, aki abbéli szíves indulattyát a Sz. Ekklának alázatos tisztelettel megköszönte, ámbár terhes környül állásai elég okot adhattak volna arra, hogy ezen hivatal másra bizathasson, de érezvén Ekklánkbeli tagjainak gyengeségét, felvállalni az Curatorságot nem sajnállotta, igéretet is tett abba, hogy teljes tehetséggel, serénységgel és igazsággal Ekklánk javát, boldogságát folytatni, előmozdítani igyekszik.-
****************************************************************
1863 december 19.-én legátusok fogadása tárgyában:

"P.Szabó józsef lelkész és Csurka Ferencz gondnok kettős elnöklete alatti gyűlésen olvastatott T.Nánásy Lajos úrnak azon megkereső levele, melyben nyilatkozat tételre szólítja fel Egyházunkat, nem lenne-é hajlandó a Szigeti Főtanoda ifjai közül az ünnepek alkalmával követet vállalni, az úgynevezett legatiót felállítani.
Leírhatatlan az öröm, mely keblünkben keletkezett annak tudatában , hogy e haza vég vidékén álló Szigeti Ref. Főtanoda leküzdve a kitartás és Szellem fegyvereivel elleneit, életrevalóságánál fogva magát annyira kinőtte, hogy már képes ifjakat bocsátani ki ünnepekre, ezen örömtől lelkesítve a nevelés szent ügye s az iskola óhajtása felhívására előmozdítása tekintetéből évenként a három nagy ünnepe alkalmával az iskola követét fogadjuk, s részére az egyház pénztárából 3 forintot biztosítunk, ezen kívül ami híveink kegyes adakozásaikból gyűjtés útján begyül, mi a soros perczeptorok által lesz eszközlendő...-
*************************************************************

1864 szeptember 11.-én, az ünnep- és vasárnap-megrontókkal szemben "...egyhangú határozattá lőn, aki ünnep- vagy vasárnap akárminémi munkát vagy maga, vagy munkásai által teljesít, vagy teljesíttet, annyiszor amennyiszer 5-5 forintig büntettessék.-

*************************************************************
1866 június hó 3.-án " előterjesztetik, hogy a fiatalok a templomba magokat rendetlenül viselik, helytelenkednek s botránkozásokat okoznak. Kósa Lajos atyánkfia megbízatik, hogy a fiatalokra felügyeljen, s a helytelenkedőket személyválogatás nélkül jelentse be, kik is vagy egy forint vagy 24 órai börtönnel lesznek megfenyítendők.-

*************************************************************
1929 november 29.-én kimondja a presbitérium, hogy " téli időszakban nem mindennap tartassék istentisztelet, hanem csak vasárnap, hétfőn, csütörtökön és szombaton, délután pedig vasárnap és szombaton.-
Későbbi presbiteri határozatok tanúsága szerint, amíg a Református Elemi Iskola működött, április elejétől november végéig minden reggel volt istentisztelet, amelyen iskolánk összes tanulója a tanítókkal együtt részt vett.
*************************************************************
Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 51, összesen: 106654

 • 2020. február 24., hétfő

  „Prédikálni nem tudok, ezért verseket írok, hogy megosszam az örömhírt másokkal” – mondja a 89. életévét töltő Zsófi néni. Az idős hölgy járókelőket, ...
 • 2020. február 24., hétfő

  Az Országos Református Cigánymisszió hagyományaihoz híven idén is megszervezi lelkésztovábbképzését, melyre ezúttal a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Be...
 • 2020. február 23., vasárnap

  Az anyák lelki egészsége, a baba és a mama táplálkozása a szülés után, gyermekbetegségek és az édesapák kérdései is szóba kerülnének abban a programba...
 • 2020. február 20., csütörtök

  Sokat beszélünk gyülekezetplántálásról, ugyanakkor hazánkban nagyon sok gyülekezet megújulásért kiált. A Vitamin konferencia ebben szeretne segítséget...
 • 2020. február 19., szerda

  Vágytam a jelenlétére, át is éltem, aztán valami hirtelen megváltozott. Bennem vagy körülöttem?
 • 2020. február 18., kedd

  Miklya Zsolt nem az a típus, aki előrefut, inkább hosszasan érleli magában a verseket, és megvárja, amíg a felszínre törnek. A Magyar Napló Kiadónál m...
 • 2020. február 17., hétfő

  Nincs is jobb a téli estéken, mint egy finom teával bekuckózni a szobába, elbújni egy jó könyvvel, gyújtani egy gyertyát, és élvezni, ha végre pihenni...
 • 2020. február 16., vasárnap

  Hitvallásaink fontosságáról, szerepéről és újrafordításáról beszélgettünk Fekete Károly tiszántúli református püspökkel.
 • 2020. február 13., csütörtök

  Biztos, hogy jól választottam? Mi, ugye, sosem fogunk elválni? Mi van, ha ijesztő felismeréseink támadnak a házasságban? Ezekről a kérdésekről is vall...
 • 2020. február 12., szerda

  „Szeretlek, de már nem vagyok szerelmes beléd.” Ez a bizonytalan állapot biztonságos kötődéssé alakulhat, ami egy életen át képes megtartani a kapcsol...