Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Beszédes régi jegyzőkönyveinkből

Régi idők jegyzőkönyveiből

Az 1801.január 1- jei presbiteri jegyzőkönyvből:

"Egyben vetett vállakkal feltaláltuk, hogy Költsey Pál urat, kiben jövendőre nézve is teljes reménysége és közbizodalma lévén Szent Ekklánknak (ekklézsia), választasson Curatornak.
Mindazonáltal megkérdeztetvén, hogy az Curatorságot felvállalni méltóztasson, aki abbéli szíves indulattyát a Sz. Ekklának alázatos tisztelettel megköszönte, ámbár terhes környül állásai elég okot adhattak volna arra, hogy ezen hivatal másra bizathasson, de érezvén Ekklánkbeli tagjainak gyengeségét, felvállalni az Curatorságot nem sajnállotta, igéretet is tett abba, hogy teljes tehetséggel, serénységgel és igazsággal Ekklánk javát, boldogságát folytatni, előmozdítani igyekszik.-
****************************************************************
1863 december 19.-én legátusok fogadása tárgyában:

"P.Szabó józsef lelkész és Csurka Ferencz gondnok kettős elnöklete alatti gyűlésen olvastatott T.Nánásy Lajos úrnak azon megkereső levele, melyben nyilatkozat tételre szólítja fel Egyházunkat, nem lenne-é hajlandó a Szigeti Főtanoda ifjai közül az ünnepek alkalmával követet vállalni, az úgynevezett legatiót felállítani.
Leírhatatlan az öröm, mely keblünkben keletkezett annak tudatában , hogy e haza vég vidékén álló Szigeti Ref. Főtanoda leküzdve a kitartás és Szellem fegyvereivel elleneit, életrevalóságánál fogva magát annyira kinőtte, hogy már képes ifjakat bocsátani ki ünnepekre, ezen örömtől lelkesítve a nevelés szent ügye s az iskola óhajtása felhívására előmozdítása tekintetéből évenként a három nagy ünnepe alkalmával az iskola követét fogadjuk, s részére az egyház pénztárából 3 forintot biztosítunk, ezen kívül ami híveink kegyes adakozásaikból gyűjtés útján begyül, mi a soros perczeptorok által lesz eszközlendő...-
*************************************************************

1864 szeptember 11.-én, az ünnep- és vasárnap-megrontókkal szemben "...egyhangú határozattá lőn, aki ünnep- vagy vasárnap akárminémi munkát vagy maga, vagy munkásai által teljesít, vagy teljesíttet, annyiszor amennyiszer 5-5 forintig büntettessék.-

*************************************************************
1866 június hó 3.-án " előterjesztetik, hogy a fiatalok a templomba magokat rendetlenül viselik, helytelenkednek s botránkozásokat okoznak. Kósa Lajos atyánkfia megbízatik, hogy a fiatalokra felügyeljen, s a helytelenkedőket személyválogatás nélkül jelentse be, kik is vagy egy forint vagy 24 órai börtönnel lesznek megfenyítendők.-

*************************************************************
1929 november 29.-én kimondja a presbitérium, hogy " téli időszakban nem mindennap tartassék istentisztelet, hanem csak vasárnap, hétfőn, csütörtökön és szombaton, délután pedig vasárnap és szombaton.-
Későbbi presbiteri határozatok tanúsága szerint, amíg a Református Elemi Iskola működött, április elejétől november végéig minden reggel volt istentisztelet, amelyen iskolánk összes tanulója a tanítókkal együtt részt vett.
*************************************************************
Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 43, összesen: 109463

 • 2020. augusztus 06., csütörtök

  A lányok, asszonyok régen fonóba jártak, ahol a munkát is el lehetett végezni és közben meg tudtak osztani egymással örömöt, bánatot. Ezt a hagyományt...
 • 2020. augusztus 06., csütörtök

  A vallásos formák és a spontaneitás is helyet kaphatnak az Istennel való kapcsolódásban.
 • 2020. augusztus 04., kedd

  „A jézusi szelíd hatalom nem kívül igáz le, hanem megérint belül és az élet irányába vezet. Boldog, aki elfogadja, szerencsétlen, aki nem él vele."
 • 2020. augusztus 04., kedd

  Középiskolás és egyetemista fiatalok építették fel a semmiből valahol az Alföldön, egy erdő szélén, a rendszerváltás után. Idén nyáron már az ő gyerme...
 • 2020. augusztus 02., vasárnap

  A Balaton-NET idei rendezvényét online tartják meg a járványveszély miatt. Kapocs Attila koordinátorral arról beszélgettünk, hogy mindez milyen kihívá...
 • 2020. július 30., csütörtök

  Nem csak a hivatásukkal és az életvitelükkel járó küzdelmek tehetik magányossá a lelkészeket – legalább ekkora baj, hogy nem mernek nyíltan beszélni e...
 • 2020. július 30., csütörtök

  Újra megnyílnak a RefoRom kapui – a Budapesti Református Cigány Szakkollégium augusztus 12-ig várja azon fiatalok jelentkezését, akik felvételt nyerte...
 • 2020. július 29., szerda

  Az egyetem a nagykőrösi képzési helyen lehetőséget biztosít a párhuzamos képzésekre is, így a jelentkezők hitéleti és világi szakok közül is választha...
 • 2020. július 28., kedd

  Ellis Potter könyve a természeti és természetfeletti világ egymásra találása mellett arról szól, hogyan kapcsolódhat az ember Istenhez.
 • 2020. július 27., hétfő

  Ezzel a címmel hirdette meg rendhagyó nyári dicsőítő iskoláját a Sófár református dicsőítő mozgalom. Olvasási tervek, távolból is elvégezhető interakt...