Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Karácsony II.

Karácsony II.

Heródes udvarába megérkezett a hír, hogy a távoli Keletről követek érkeznek, sőt a jelentések bizonytalanok voltak, hogy a követek nem is követek, hanem még ennél fontosabb emberek: a keleti világ legfontosabb tudósai, s köztük lehet, hogy koronás uralkodók is vannak... A hír a Heródes által épített 9 nagy erődítmény fényjelzésein keresztül érkezett.  Ugyanis ekkor már az egész országot várrendszer szőtte át. Mindenről és mindenkiről tudott a zsidók királya. Heródest annak idején *nagy* jelzővel illették, ez azonban csak annyit jelentett, hogy az idősebb. Rettenetesen szerette a hatalmat, azt modták róla, hogy *Úgy került hatalomra, mint egy róka, úgy kormányzott, mint egy tigris, és úgy halt meg, mint egy kutya* Sokat mondó a politikus jelleméről, életéről ez a találó mondat.

Heródes nem volt zsidó, mégis a zsidók királya lett. Ősei Izrael politikai és vallási függetlenségéért harcoltak. Később a családban hatalmas csaták folytak a hatalomért, s hol a szaduceusok, hol a farizeusok segítségével tartották meg a hatalmat. Elérkezett az idő és a kicsi ország végül római fennhatóság alá került. Heródes apja reálpolitikusként tökéletesen kiszolgálta a rómaiakat, fia sohasem a zsidókra támaszkodott később, hanem mindig a rómaiakra.

Krisztus születése előtt egy emberöltővel a Pártusok bevették Judeát, és Jeruzsálemet. Egy régi zsidó királyi dinasztia egy fiát, Antigonuszt nevezték ki királlyá. Heródes Rómába menekült és elérte, hogy kiszolgálva a rómaiakat, ő legyen a király. A rómaiak segítségével elfoglalta Jeruzsálemet, Antigonuszt az igazi zsidó királyt pedig a rómaiak Antiokiában lefejezték. Elkezdte kíépiteni a hatalmát.  Az ország legfőbb tanácsosai közül 45-öt kivégeztetett, így a tanácsban, a bíróságon, s minden döntésben ő lett fölényben. A főpapság örökölhetőségét megszüntette, s a korlátlan ideig való tisztségviselését is. Mindenkit ő nevezett ki, és mindenkit ő ellenőrzött. A rómaiak dörzsölték a markukat, mert sikerült egy nem zsidót a zsidók fölé helyezni, aki könyörtelenül elnyomott minden zsidó vallási és politikai függetlenségi törekvést.

 

Betlehemtől 6 kilométerre felépítette a Herodium nevű várat, majd pedig az egész országot behálózta erődítményeivel, sőt Jeruzsálem legfontosabb pontján egy hatalmas erődben egy megközelíthetetlen toronyban lakott. Állandóan harcban állt családjával is. 10 törvényes felesége volt, közöttük egy zsidó éppen az elnyomott zsidó uralkodóházból. Akik elérték pénzzel, s egyebekkel, hogy a rómaiak nyomására Heródes ki kelljen nevezze főpapnak a zsidó sógorát. Tehát túljártak az eszén és a felesége ágán, akit egyedül szeretett, bejutott a zsidók közül valaki a főpapi székbe. Amikor  Makkabeus Arisztobulosz elfoglalta ünnepélyesen a főpapi méltóságot Heródes király volt az, aki a legszebben gratulált neki. A nép örömünnepet ült. Végre van valaki akiben bízni lehet, végre sikerült. Éppen olyan volt a kép, mint virágvasárnap...

Heródes az új zsidó főpapot sétálni hívta a palotájába, majd pedig rávette, hogy együtt úszkáljon a medencében Heródes hű embereivel, s hogy, hogy nem játék közben vízbe fúlt a főpap. A temetés rangjának megfelelő volt, s Heródes zokogott, sírt gyászolt. A zsidók Egyiptom királynőjét, Kleopátrát lármázták fel Heródes ellen, aki bevádolta Antóniusnál, de őt Heródes lefizette, s a dolog elsimult. Később az egyetlen nőt, akit szeretett a feleségét megvádolták házasságtöréssel, s nem tehetett semmit, mert bűnösnek találták, s erre Heródes felkelésektől tartva jóváhagyta az ítéletet. Kivégeztette azt, akit egyedül szeretett. Nemsokára megöli anyósát is, majd pedig hosszú intrikák után két fiát is megfojtatta, s 300 katonát is. Mai időszámítás szerint Krisztus előtt 7-ben, abban az évben, amikor Krisztus megszületett, abban az évben, amikor jelentették Heródesnek, hogy követek érkeztek Keletről.

Kelettől mindig féltek a nyugatiak, s ekkor különösen, hiszen mi lesz, ha a Pártus lovas hadsereg újra elindul, s elsöpri a római gyalogos hadosztályokat? Mit akarhat megint Kelet a Nyugat legkeletibb kicsi provinciájától ? Micsoda diplomáciai bravúrt kell még végrehajtani? A követeket méltó fegyveres kísérettel beengedték Jeruzsálembe, felmentek az erődbe, be a palotába, s mindenféle bevezetés nélkül megkérdezték a hatalma csúcsán lévő Heródestől: -Hol van a zsidók királya? Melyik király, kérdezhette Heródes, melyik, a több évtized alatt megölt királyfik, hercegek és főpapok, s gyermekeik közül. Zavarodottságában szakértőket hívott, de a bölcsek kérdésének második fele, ugyanis, hogy láttuk az ő csillagát, illetve, aki megszületett, azt jelentette Heródes számára, hogy nem az ő általa megöltek közül keresik a királyt, hanem együtt kell megtalálni őt. Az egyetlen támpont a csillag volt.

A csillagról tudtak ugyanis a Mágusok: Szippur csillagvizsgálójából ugyanis az ékírásos feljegyzések egy része ránk maradt, ma a British Múzeumban őrzik, s ezek között ott van az a tábla is, amely előre jelzi, hogy a Jupiter - ekkor a királycsillag, illetve világuralkodó jelentéssel bírt - és a Szaturnusz amelynek jelentése a Hellén világban a zsidók csillaga, babiloni értékelések szerint a Pártusok csillaga - e két csillag  Kr.előtt 7-ben együtt fog látszani. Így is volt.  Heródes kelepcében volt. Ha a keresett király zsidó király, okvetlen el kell pusztítani, ha Pártus, akkor is. Akármit olvastak ki a bölcsek a csillagokból, akárkit néznek királynak, meg kell találni és el kell pusztítani.

Amikor Heródes már mindent berendezett, amikor már minden felett volt, akkor szólalt meg a kérdés, ahogyan ma is, miután mindent berendeztünk, mindent elrendeztünk, mindent legyőzött ez a mai világ, s sikerült elválasztani nemcsak az államtól, hanem a tárasadalomtól is az egyházat, most nekünk, ennek a világnak feszül a kérdés:

- Hol van az Istennek fia a te életedben, hol van a mindennapi cselekedeteidben, szeretetedben, alázatodban, imáidban , ünnepedben ?

Legyünk bölcsek, s bátrak, s keressük meg Jézus Krisztust, Istennek egyszülött Fiát, a mi Megváltónkat és Urunkat, ahogy akkor a Mágusok tették, s boruljunk le együtt velük eléje.

 

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 59, összesen: 376508

 • 2023. január 30., hétfő

  Felhívás a 2023. évi Dobos Károly lelkészi díjra való felterjesztésre
 • 2023. január 29., vasárnap

  A Bethesda Gyermekkórház Fájdalomkezelő Ambulanciája fennállásának tizedik évfordulóján a művészet eszközeivel szeretné megfoghatóbbá tenni számunkra ...
 • 2023. január 26., csütörtök

  Úgy érdemes élni, ha kicsit jobb állapotban hagyjuk magunk mögött a világot, mint ahogy találtuk – a cserkészet alapítójának üzenetét Szabó Már...
 • 2023. január 25., szerda

  A Lelki éhség 7.0 konferencia szeretne minél több oldalról közelíteni a lelkészi lét felé, ezért hív párbeszédbe lelkészeket és nem lelkészeket.
 • 2023. január 24., kedd

  A Parókia portál szerkesztőségvezetője, Füle Tamás képeiből rendezi idei első időszaki kiállítását a budapesti Bibliamúzeum. A február 2-án nyíló tárl...
 • 2023. január 23., hétfő

  Megemlékezést tartottak a budapesti Ráday Ház udvarán a négy évvel ezelőtti tragikus tűzeset évfordulóján.
 • 2023. január 21., szombat

  A Himnusz születésének kétszázadik évfordulóján az az igazi kérdés, hogy hogyan szeretnénk majd megünnepelni a háromszázadik és a négyszázadik évfordu...
 • 2023. január 19., csütörtök

  Oikumene az ókorban a kulturált népek gyűjtőneve volt. Sokat lehet töprengeni azon, hogy mit is jelent ez a tulajdonság: kulturált.
 • 2023. január 19., csütörtök

  Gyülekezetek, civil és egyházi szervezetek számára nyújtanak segítséget a tudatos pénzügyi tervezésben és az energiahatékonyság növelésében önkéntes v...
 • 2023. január 16., hétfő

  Párhuzamos olvasásra ajánljuk Jób könyvét és Bogárdi Szabó István Megfordította sorsát című prédikációs kötetét. Írásunk személyes reflexió a kettős o...