Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Reformátusok Lapja, 2022. Húsvéti szám cikk az égképekről.

 

VELÜNK MARAD ...Beszélgetés Bereczky Zoltán, nyugalmazott református lelkésszel

Emlékszik arra, amikor először fölnézett egy templomkazettás mennyezetére?

A 70-es évek elején a Néprajzi Múzeumban dolgoztam és raktárrendezés közben belebotlottam a kazettákba. Amikor megkérdeztem a muzeológusokat, mit ábrázolnak a rájuk festett képek, azt mondták: növényi ornamentikák.

Miért lehet, hogy a néprajzosok és a művészettörténészek megelégedtek ezzel a válasszal?

A néprajztudomány és a művészettörténet leíró jellegű. Leírják és számon tartják amit látnak, találnak. A mennyezet-kazettáknak a történelem tudomány szerint a tárgyi kultúra leletei a festőasztalosmesterek, vagy képírók által a templomberendezések, festett népi bútorok, között van a helyük. Én úgy értettem, tudtam, mennyezet elnevezés azt sugallja, hogy nem csak valamilyen díszítésről van szó,hanem a csillagos égről amelyen állócsillag csoportok (állatövi jegyek) és szabad szemmel is megfigyelhető mozgó csillagok (Nap, Hold, Jupiter, Szaturnusz, Mars, Vénusz, Merkur) ragyognak. Égképeknek neveztem el a kazettákat, mert hiszen nem szentképek, hanem az égboltozatot ábrázolják.

Évtizedeken keresztül senki sem a kazetták ábráinak bibliaimegfelelőit?

Régóta tudják az építészek, hogy a régi templomok a templom védőszentjének napjára vannak tájolva. A templom falakon lévő ábrázolások főként történeteket ősi-, tanítói képeket jelölnek melyeketaz évkör szerint az ablakokon beragyogó nap világít meg. A mennyezeteket a külső ablakpárkányról, vagy „ablaktölc"-ről visszatükröződő Nap világítja meg. Csengersimán azonban a templom melletti holtág vize tükrözi vissza a napsugarakat és így minden hónapban más és más kazettát világít meg. A kazetták rajzolata megegyezik a régi állatövi jegyek ősi ábrázolási módjával. A középkori asztrológiai tudás felhasználásával komoly „csillagmitoszi" kutatások folynak a mennyezetkazetták területén. Pap Gábor vezetésével.

Asztrológiát, csillagjegyeket hallva idegenkedik az ember. Biztosan lesz, aki felháborodik, hogy ezt olvassa az igeolvasóemberek közül.

A középkori egyházban istentisztelete, liturgiája tanítói képek sorából állt. A teremtéstől az utolsó ítéletig lejátszották az üdvtörténetet. Az asztrólógia és a teológia ekkor még nem vált el egymástól, sőt úgy tűnik Mátyás udvarában dolgozó Regiomontanus és csapata az asztoteológia csúcsára ért, ugyanis az állatövi jegyek és a bolygók segítségével csillagállásokban, bolygómozgásokban mutatták be az üdvtörténetet a Budai várpalotában. A régi korok, az asztrológia eszközeit fel kell használnunk a kutatásbantudva, hogy az életünket nem a csillagok őrzik, hanem azt az Isten aszívünkbe írta.

A mennyezetkazettás templomok tehát állatövi jegy képekettartalmaznak?

Egy része a kazettakincsnek valóban őrzi az állócsillag csoportok, vagyállatövi jegyek évezredes ábrázolási rendszerét. Az állatövi jegyek csakegy adott időszak tulajdonságait, jelölik. Ezekhez az időszakokhozhozzá lehet rendelni a teológia tudománya segítségével a Biblia igéit,bölcsességeit, imáít és tanítói képeit:

Advent, Angyali üdvözlet - Nyilas,

Karácsony, születés - Bak.

Kiáradás:„Tegyetek tanítvánnyá minden népeket" - Vízöntő,

Böjt, Jézus keresztrefeszítése - Halak,

Feltámadás - Kos,

Teremtés Isten szerelme - Bika,

Közösség, család, egyház, nemzet:

Ikrek, Földi gondoskodás - Rák,

Gyógyító világosság - Oroszlán (a sörénye a Nap),

Befejezés, tudás, mag, zártág - Szűz.

Ítélet - Mérleg, Ég és föld, halál és élet, ... - Skorpió.

A teljességet, ősjeleket állandóságot azonban az általam megrajzolt ősképek mutatják.

Mik azok az ősképek?

A kémiában fizikában az atomok az anyag legkisebb részei. A műveltségben azatomoknak az ősképek felelnek meg. A művelődés ősképei az életősképei alapelemei és egyben teljessége. Mindannyian ismerjük amagyar nyelv nagyszerű jeltörténeti meghatározását: „ Pont, pontvesszőcske, ..." Ezzel a történeti ténnyel elkezdtem el olvasni a Bibliátés a következő képeket láttam meg, melyek a képjel-ABC betűi lettek,amelyekkel már jól lehetett olvasni a mennyezeti időt, vagyállandóságot jelentő képeket.

1. Kezdetben vala az íge - ez egy pont.

2. Az ige maga az Isten vala - apont kőrül nyolc szirom.

3. Aki elküldte már a világosságot. - azeddigi jelt körbe vevő fény gyűrű. 4. Megteremtette a világot - afényben lévő kőr, ami a környezetünk.

5. A teremtett világ az Éden volt - A kör(rnyezetünk)ön színes virágok.

6. De az Édennek a kiűzetés vetett véget - A virágok, az élet mellett megjelenik a feketeség, a sötétség is.

7. Erre a helyzetre válaszolt az Isten és elküldteaz angyalt az Angyali üdvözletkor - ami környezetünkre szállkívülről négy angyal, tulipán, élet.

8. Jézus születése - a kezdeti pontegy hurokká és az Isten szirmok tulipánná változnak.

9. Jézus élete:tanításai és gyógyítása - 12 gyümölcs, mag az év 12 időszakában.

10.Jézus keresztre feszítése - a nyolc tulipánból négy keresztté sötétedik.+ alak

11. Krisztus feltámadott - X alak, ahogyan a fejfáinkon ott van feltámadás jelként, meghaladva a lehetőségeinket, tudásunkat.

12.Pünkösd - minden jel lángol.

Az ősképek segítségével azt vizsgálom, hogy egy - egy kazetta milyen ősjeleket őrzött meg.

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 5, összesen: 376355

 • 2023. január 26., csütörtök

  Úgy érdemes élni, ha kicsit jobb állapotban hagyjuk magunk mögött a világot, mint ahogy találtuk – a cserkészet alapítójának üzenetét Szabó Már...
 • 2023. január 25., szerda

  A Lelki éhség 7.0 konferencia szeretne minél több oldalról közelíteni a lelkészi lét felé, ezért hív párbeszédbe lelkészeket és nem lelkészeket.
 • 2023. január 24., kedd

  A Parókia portál szerkesztőségvezetője, Füle Tamás képeiből rendezi idei első időszaki kiállítását a budapesti Bibliamúzeum. A február 2-án nyíló tárl...
 • 2023. január 23., hétfő

  Megemlékezést tartottak a budapesti Ráday Ház udvarán a négy évvel ezelőtti tragikus tűzeset évfordulóján.
 • 2023. január 21., szombat

  A Himnusz születésének kétszázadik évfordulóján az az igazi kérdés, hogy hogyan szeretnénk majd megünnepelni a háromszázadik és a négyszázadik évfordu...
 • 2023. január 19., csütörtök

  Oikumene az ókorban a kulturált népek gyűjtőneve volt. Sokat lehet töprengeni azon, hogy mit is jelent ez a tulajdonság: kulturált.
 • 2023. január 19., csütörtök

  Gyülekezetek, civil és egyházi szervezetek számára nyújtanak segítséget a tudatos pénzügyi tervezésben és az energiahatékonyság növelésében önkéntes v...
 • 2023. január 16., hétfő

  Párhuzamos olvasásra ajánljuk Jób könyvét és Bogárdi Szabó István Megfordította sorsát című prédikációs kötetét. Írásunk személyes reflexió a kettős o...
 • 2023. január 15., vasárnap

  Milyen lelkész szeretnék lenni? Akarok mindenre egzakt válaszokat adni? Vágyom arra, hogy mindenki féljen tőlem, és ne vitatkozzanak velem? Szeretném...
 • 2023. január 13., péntek

  Vállalkozóból lett Krisztus egyházának sáfára. Székely konokságát időbe tellett levetkőznie, mostanra már ő segít más férfiaknak, hogy Isten előtt mer...