KARÁCSONY 2011

2011. december 26., hétfő

2011 KARÁCSONY SZENTESTE a gyermekek egy szép műsorral készültek, erre a csodálatos alkalomra.

Konfirmáció

2011. július 02., szombat

    

"Örüljetek az Úrban mindenkor!"

A konfirmáltak és a presbitérium tagjai2011-ben konfirmációi fogadalmat tett:Bogárdi Krisztián

Bögyös Klaudia

Bögyös Tamara 

Szántó Ákos

Ünnepi alkalmaink a Sáregresi Református Gyülekezetben

2011. június 09., csütörtök

 

Csütörtökön, pénteken és szombaton délután

5 órától bűnbánati istentiszteletet tartunk,

 

JÚNIUS 12-ÉN VASÁRNAP 11 ÓRÁTÓL

 

PÜNKÖSD ÜNNEP ELSŐ NAPI ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET,

  

TANÉVZÁRÓ

  

ÉS KONFIRMÁCIÓI FOGADALOMTÉTEL,

    

PÜNKÖSD ÜNNEP 2. NAPJÁN 11 ÓRAKOR ISTENTISZTELET

 

A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN!

 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Jó volt együtt enni, jó volt együtt lenni... avagy kell egy közösség!

2011. június 03., péntek

 

     Gyülekezetünkben néhány éve működik egy rétegalkalom, a 30-asok, 40-esek köre. Úgy is mondhatnám, hogy családosok rétegalkalma, mert időközben azt tapasztaltuk, hogy hol idősebb, hol fiatalabb családok is bekukkantanak hozzánk.

     Együttlétünk alapját képezi az együtt evés. Azt gondolhatnánk, hogy akkor ez csupán egy jó buli. Eszem-iszom, dínom-dánom. DE NEM! Együtt evésünk teszi ezeket az alkalmakat kifejezetten bibliaivá. Hiszen Jézus is szívesen evett együtt barátaival. Terített asztallal várjuk egymást, és miközben körben ülünk mindenki elmondhatja gondját-baját.

Beszámoló Franciaországban töltött missziói hétről

2011. május 25., szerda

     Épp szakdolgozatírás közben ért a meghívás, hogy vegyek részt azon a Franciaországba induló látogatáson, melyen az elzászi missziókkal kapcsolatban nyerhettünk építő tapasztalatokat.  Már a misszió szóra felkaptam a fejem, mert a hétköznapokban bőrömön tapasztalom azt, hogy missziónk itthon válságban van, egyre kevesebben járnak templomba, nő a közöny mértéke... vajon mi jót fogok ott látni, tapasztalni, tudnak-e újat mutatni? - ezeken jártak gondolataim, mikor készülődni kezdtem, és ajándékok beszerzésére indultam.

     Jó magam tanító-hitoktató vagyok, lelkészfeleségként naponta találkozom hittanos gyerekekkel, szülőkkel, gyülekezeti tagokkal.  Sokszor megfáradok abban, hogy egyedül vagy kevés segítséggel kell anyaként, feleségként programokat szervezni, férjemnek pedig egyházmegyei szinten támogatni az ifjúsági misszió munkáját saját gyülekezeti szolgálatain túl.

     A legnagyobb élmény tehát akkor ért, amikor láthattam, hogy a francia misszió egyik alap pillére az önkéntes munka.

Film a Szeretethídról, a másikhoz való odafordulásról

2011. május 19., csütörtök

 

    

     Legyetek felkiáltójellé! - a Szeretethíd Kárpát-medencei református önkéntes napokra készülve látványos felvezető filmet publikált a Magyar Református Szeretetszolgálat az egyszázalékos kampányidőszak hajrájában.

Meghívó egyházmegyei családi napra

2011. május 13., péntek

 

 

„A vidám szív a legjobb orvosság."

 

(Péld. 17:22)

 

Tavaszi Ébredési Missziós Alkalmak

 

Szeretettel várjuk egyházmegyei családi napunkra

  

2011. május 14-én szombaton

 a Csőszi kultúrházba

(Deák F. u. 2.)

 

Programok délelőtt 10 órától!

MERIT- ifjúsági teaház Tácon

2011. május 10., kedd

  

Kedves Fiatalok!

  

Legyen ez a rövidfilm a legutóbbi kávéházról

egy szép emlék és egy bátorítás számotokra!

Gyertek el a következő alkalomra és hívjátok el a barátaitokat is!

Találkozunk hamarosan Tácon!

A következő MERIT alkalom 2011. május 21-én (szombaton)

 

délután 5 órától lesz Tácon!

 

SZERETETTEL VÁRUNK BENNETEKET !

HÚSVÉTI ÖRÖMHÍR KLUB

2011. április 30., szombat

 

Nagyszombaton Örömhír Klubot tartottunk Sáregresen

a református gyülekezeti házban délelőtt 10 órától,

ahol az ünnepre készülve a gyerekek együtt alkothattak

és készíthették el a húsvéti díszeket.

A tékozló fiú hazatér - Egyházmegyei ifjúsági konferencia Sáregresen (teológus szemmel)

2011. április 19., kedd

 

 

„A kereszt az atyai házra kifüggesztett világító lámpa,

hogy a tékozló fiak hazataláljanak."

  

     Isten kegyelméből egy szép áprilisi hétvégén, április 16-17. között egyházmegyei ifjúsági konferenciára került sor Sáregresen, ahol közel 50 fiatal kerülhetett még közelebb Istenhez, amikor is pontról pontra haladva végigkísértük a példázatból jól ismert tékozló fiú útját. Erre az alkalomra a Pápai Református Teológiai Akadémia diákságának egy kisebb csoportja is ellátogatott, egy 2 napos kiszállás keretében. A konferencia 10 órakor kezdődött, a fiatalok lelkesen vártak minket a regisztrációnál, mindenki kapott egy névkártyát, hogy így még személyesebbé és megszólíthatóbbá váljon a találkozó. A program dicsőítéssel kezdődött, melyben gitárral és énekszóval magasztaltuk a mennyei Atyát. Az ismerkedést Krajczár János teológus játéka könnyítette meg, megalapozva a könnyed, fiatalos hangulatot. Az ismerkedési játék után hallgathattuk meg a tékozló fiú jól ismert történetét Varga Zsolt teológus-személyes hangú és meggyőző erejű- bizonyságtételével vegyítve. Zsolt saját életének bizonyos időszakainak nehézségeit és áldásait is megosztotta a fiatalokkal, s ettől vált igazán hitelessé és építővé az evangélizáció.

A tékozló fiú hazatér - Egyházmegyei ifjúsági konferencia és teaház Sáregresen

2011. március 31., csütörtök


Kedves Fiatalok!A következő MERIT alkalom 2011. április 16-án (szombaton)délelőtt 10 órától lesz Sáregresen

 

a Pápai Református Teológiai Akadémia hallgatóinak közreműködésével!SZERETETTEL VÁRUNK BENNETEKET !P. Szabó Barnabás: Tékozló fiú (Pápa, 1990.)

 

Támogassuk adónk 1%-ával Egyházunkat!

2011. március 29., kedd

 

Ezúton is szeretettel ajánljuk minden Kedves Testvérünk figyelmébe Anyaszentegyházunk támogatásának lehetőségét!

Kérjük, adója első 1%-ával támogassa Ön is
a Magyarországi Református Egyház értékteremtő társadalmi szolgálatát! 

  

Az ehhez szükséges adatlap és kitöltési útmutató letölthető a www.reformatus.hu honlapról a következő link segítségével:

   

http://www.reformatus.hu/egyszazalek/ 

Tavasszal még a hittan is jobb...

2011. március 17., csütörtök

     Kész tervekkel a fejemben indultam az oviba hittant tartani. Tudtam, mit akarok, olyan aktuális volt a téma: IMÁDSÁG... Reggel hallottam a hírekből, hogy rosszabbodik a helyzet Japánban és megfogalmaztam magamban, hogy imádkozni fogunk a gyermekekkel Japánért. Mert a mi Urunk különösen szereti meghallgatni a gyermeki imádságot.

     Aztán, ahogy mentem a járdán, megakadtak a szemeim pár száll ibolyán. Szépek voltak, de én mégis leszakítottam és zsebredugtam őket. Aztán a csoportban titokzatosan mosolyogva megkértem a gyerekeket, hogy szagoljanak csak bele a tenyerembe. Volt, aki rögtön kitalálta, volt, aki nem: IBOLYA!! Ibolya: a tavasz hírnöke. Eszembe jutottak az előző napi Nemzeti Ünnep érzései, a kokárda körül kialakult felesleges vita... sok minden. De, az is, milyen jó, hogy tavasz van. Lekerült a vastag télikabát, és vele együtt szállt el rólam sok gond és baj. Már annak is örülök, hogy kicsit többet süt a nap, hallom, ahogy csicseregnek a madarak... nem tudom, miért, de sepregetés közben az udvaron dalolhatnékom támad nekem is.

Hazaszeretet

2011. március 15., kedd

 

     Nemzeti ünnepünkön Baksay Sándor egykori dunamelléki püspök gondolatait idézzük, aki igehirdetéseiben hazánk szeretetére nevel minket. A legszebb tanítása ezzel kapcsolatban a „Hazaszeretet" (1885. március 15.) című prédikációjában jut kifejezésre. Itt arról beszél, hogy hazaszeretetünk kötelesség is, mindig tevékeny és mindig önzetlen kötelesség. Majd arra hívja fel a figyelmünket, hogy ne legyünk hálátlanok őseink iránt, hanem becsüljük meg örökségünket, szeressük hazánkat! Végül az említett igehirdetés a következőképpen fejeződik be: „Ó Magyarország, ó én hazám... Szeretlek téged, mint gyermek szereti anyját, mert te vagy az én atyáimnak országa. Szeretlek a kenyérért, mellyel táplálsz, a világosságért, melyet nyújtasz, szeretlek gyermekkori emlékeimért. Szeretlek az én benned eltöltött éltemért, az én szolgálatodban töltött édes napjaimért. Szeretlek még a fájdalmakért is, amelynek színtere voltál, a könnyekért is, melyekkel földed öntözém, szeretlek a sírokért, melyeknek megszentelő hantjai alatt atyáim nyugosznak s én is kívánok nyugodni. Szeretlek múltadért, mely szomorú bár, de dicsőséges, szeretlek jövődért, mely borús bár, de hiszek benne! Szeretlek, mert a szeretetnek ezer kapcsai kötik szívemet a te halmaidhoz és rónaságaidhoz, a te folyóidhoz és erdeidhez, a te váraidhoz és falvaidhoz, a te kunyhóidhoz és templomaidhoz...

Feltétel nélküli szeretet - tanulmányút Skóciában

2011. március 08., kedd

"MINDENEKNEK MINDENNÉ LETTEM,

HOGY MINDENKÉPPEN MEGMENTSEK NÉMELYEKET."

 

(1 Korinthus 9,22/b) 

 

     Egy külföldi tanulányút segített rácsodálkozni és megérteni, milyen fontos az, hogy feltétel nülküli szeretettel álljunk oda a fiatalok mellé és így szolgáljunk feléjük. Nagyon jó példákat láthattunk Skóciában arra, hogy különböző kreatív módszereket alkalmazva, milyen önzetlen, feltétel nélküli szeretettel fordulnak a fiatalokhoz és végzik az ifjúsági munkát. Megváltoztam. Nyitottabb lettem a tanulmányút hatására. Most itthon az ott szerzett tapasztalatok következményeként próbálunk mi is helyet biztosítani arra, hogy a fiatalok együtt lehessenek, filmet nézhessenek, játszhassanak, alkothassanak, egyszerűen csak, hogy hasznosan eltöltsék az időt és valahogy kiefejezhessék magukat, közösségben lehessenek.

Március első vasárnapja: Bibliavasárnap

2011. március 02., szerda

  

     Március első vasárnapja egyházunkban mindig "Bibliavasárnap". Ezen a napon istentiszteleteink perselyadományával a magyar nyelvű Bilbia szövegének gondozását, kiadását terjesztését segítjük elő.

     Olvasóink figyelmébe ajánljuk az új fordítású Biblia legújabb revíziójának elkészült munkaszövegeit, melyet a Magyar Bibliatársulat honlapján olvashatnak.

    

    

Forrás: www.refdunantul.hu

 

Ifjúsági missziós munkacsoport alakulása

2011. február 22., kedd

  

"Szolgáljatok az Úrnak örömmel!"

 

(Zsoltárok 100,2)

 

Kedves Fiatalok és Ifivezetők!

Ha szeretnétek nekünk segíteni a megyei kávéházak szervezésében

és részt venni a mezőföldi ifjúsági misszióban, akkor

nagy szeretettel hívunk és várunk Benneteket egy megbeszélésre

 

2011. február 26-án délután 3 órára

a csőszi református gyülekezeti terembe!

 

Meghívó kisköri presbiterképzésre

2011. február 16., szerda

Meghívó

 

Szeretettel hívjuk és várjuk a presbiter testvéreket a következő

  

Körzeti Presbiterképzés alkalmára, melyet

  

2011. február 20-án, 14 órai kezdéssel tartunk

 

a Táci Református Egyházközség Gyülekezeti termében.

 

Keresztyén ifjúsági teaház Polgárdiban

2011. február 10., csütörtök

 

KEDVES FIATALOK!

 

IDÉN IS LESZNEK MEZŐFÖLDI REFORMÁTUS IFJÚSÁGI TEAHÁZAK! 

     

A következő alkalom

2011. február 25-én (pénteken) Polgárdiban lesz délután 5 órától!

 

         

 

SZERETETTEL VÁRUNK BENNETEKET !

Missziói munkaterv

2011. január 26., szerda

Missziói munkaterv

 

2011. év

 

„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust,

és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból,

akkor üdvözülsz" 

(Róma 10,9)

 

     Isten kegyelméből üdvösséget nyerhetünk a Krisztusba vetett hit által. Ezt az Igét szem előtt tartva folytatjuk szolgálatunkat ebben az esztendőben. Vezérigénk azt mondja, hogy ha megvalljuk Jézust és igazán, a szívünkkel hisszük, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, akkor üdvözülünk. Isten ebben akar megerősíteni minket. Ugyanakkor az üdvösség egyetlen útjára is felhívja figyelmünket, mert nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk, csak Jézus Krisztus neve, Ő a mi megtartó életprogramunk! Az Úrra bízzuk a 2011. esztendőben is gyülekezetünket és az Ő segítségét kérjük szolgálatunkhoz.

régebbi hírek >>

Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 25, összesen: 179917

 • 2021. szeptember 21., kedd

  A jobb apává váláshoz apró lépések sora vezet. Süveges Gergő Apakulcs című könyve nemcsak arra bátorít, hogy elinduljunk ezen az úton, hanem abban is ...
 • 2021. szeptember 21., kedd

  Minél inkább „él bennem a Krisztus”, annál inkább vagyok a béketeremtés embere.
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  „Mondtam a presbitereknek, hogy jobban szeretnék nevetve vakolatot sepregetni velük, mint a felújított, de üres templomban találkozni” – mondta Koncz ...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  A 2021 őszén meghirdetett kampány részeként a Teremtésvédelmi Műhely munkatársai, önkéntesei Bringás reggelivel várják a kerékpárral közlekedőket a Ká...
 • 2021. szeptember 20., hétfő

  Elsőre nem nyilvánvaló, hogy mit keres egy református ember a katolikus világtalálkozón, főleg az nem, hogy középvezetői-szervezői szinten. Hogyan ker...
 • 2021. szeptember 19., vasárnap

  Beiktatták budakalászi szolgálati helyére Bereczky Örs lelkipásztort, aki feleségével együtt hív közös szolgálatra mindenkit, akivel egyazon nyájba ta...
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Megnyitották a regisztrációt a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akciójára
 • 2021. szeptember 17., péntek

  Tizenöt csapat főzött finomabbnál finomabb bográcsos ételeket az ötödik vértesaljai egyházmegyei főzőversenyen Tabajdon.
 • 2021. szeptember 16., csütörtök

  Az Ige egyháza vagyunk, a reformátusoknak mégis mindössze egyötöde veszi kezébe bármilyen rendszerességgel a Szentírást. Nemcsak ismerni jó a Bibliát,...
 • 2021. szeptember 15., szerda

  Nincs az a válsághelyzet, amely ne hozhatna áldásokat, de ehhez jól kell sáfárkodnunk a lehetőségekkel. Szontagh Pállal az oktatás aktuális helyzetér...